Tarot snů - Velká arkána

 01
1 - Mág
Základní význam: Vzdělání, učení se, zdravý rozum, příležitosti. Realizace myšlenek a plánů.
Hlubší význam: Mág je první postavou, s níž se Blázen na své cestě setkává. Když se narodíme, naše mysl začne okamžitě zpracovávat smyslové vjemy, vyvozovat z nich závěry a učit se z nich. Právě toto reprezentuje Mág. Řečeno jazykem archetypů se jedná o „moudrého starce“ (na různé jeho varianty narazíme ještě u několika dalších karet). Pokud jde o Mága, je učitelem, rádcem, který nám poskytuje nesmírně cenné rady ve chvíli, kdy se vydáváme za svým osobním posláním. 

Příkladem mohou být kentaur Cheirón, jemuž byla v řecké mytologii svěřena výchova řady hrdinů včetně Asklépia, Thésea a Achillea, nebo Merlin, učitel mladého Artuše a později jeho rádce; dále Gandalf z Pána Prstenů, jenž hlavnímu hrdinovi pomáhá radou, praktickými pokyny a moudrým vedením, Yoda z filmu Hvězdné války, který hrdinu učí přizpůsobit se Síle, a konečně Albus Brumbál v knihách o Harrym Potterovi. 

Mág tedy může ve výkladu ztělesňovat osobu, která v našem životě plní tuto úlohu. V osobnější rovině se jedná o naši důvěru v to, že nám náš vnitřní Mág bude pomáhat získávat nové znalosti a schopnosti a rozpoznávat příležitosti. Často jde o tak hlubinné procesy, že uvědomění si či pochopení něčeho se projeví jako záblesk inspirace, jako kdyby nám je vnukl skutečný kouzelník.

To je jeden ze způsobů, jak začít chápat Mága v Tarotu snů. Jeho magická koule nám osvětluje symboly čtyř barev a naznačuje různé možnosti, jak přistupovat k problémům. Blesky okolo koule symbolizují právě onen záblesk inspirace, který v naší mysli vyšlehne ve chvíli, kdy máme pocit, že jsme s rozumem v koncích. Jeho pohled je unavený a klidný, má však v sobě pevné odhodlání vést vzpurného studenta k poznání, jehož může dosáhnout, pouze když projeví potřebnou vůli a ukázněnost.

Symboly čtyř barev – hůl, pohár, meč a mince – zastupují čtyři různé způsoby vnímání nebo jednání. Hole nás vyzývají, abychom byli aktivní a tvůrčí a pokračovali v cestě bez ohledu na obtíže. Poháry nám radí, abychom brali v úvahu pocity druhých, snažili se porozumět těm svým a používali intuici. Meče doporučují analyzovat situaci a mince nás upozorňují na to, že musíme zvažovat důsledky svého jednání, jejich hmotné vyústění. Každá situace si žádá kombinaci některých nebo všech těchto přístupů a Mág, ať už jako jiná osoba, či naše vlastní vnitřní síla, nám může pomoci najít jejich správný poměr.

Nutnost být přizpůsobivý, umět dát přednost energii jedné barvy před jinou a zkombinovat je podle povahy úkolu, který před námi stojí, připomíná růžový symbol nekonečna (ležatá osmička) vznášející se mezi symboly tarotových barev. Jeho tvar nás upozorňuje, že musíme být schopni pružně formovat svůj přístup podle toho, jak se mění okolnosti. (Toto téma znovu vyvstane, a to ještě zásadněji, u karty Mírnost.) Symbol nekonečnosti také připomíná, že schopnost učit se z vlastních chyb a nacházet inspiraci máme stále v sobě, a to i v nejtěžších chvílích.

Mágův trůn spočívá na kamenném disku, který pluje nad mraky, a ukazuje nám tak, že není zakotven v žádném konkrétním místě ani čase. Viděno vnitřně, vždy se můžeme poučit z daných okolností a z prostředí, které nás obklopuje, a nalézat nové možnosti, jak se k nim postavit. Z vnějšího pohledu se pak jedná o to, že naše schopnost učit se od učitele či rádce není omezena na dobu dětství, nýbrž může být vyvolávána kdykoli, bez ohledu na náš věk, pokud potkáme někoho, kdo zná něco, co bychom chtěli znát také. Plující disk nás dále nabádá, abychom příliš nelpěli na svých navyklých cestách a nezapomínali na pružnost a přizpůsobivost, které potřebujeme, chceme-li plně realizovat to, co jsme se od Mága naučili.

V rukou drží dlouhou berlu, po níž se vinou složité ornamenty. Vidíme-li ve vlnovkách hady, připomíná berla caduceus, jenž ve starobylé řecké symbolice reprezentuje posla. Mág může být skutečně chápán jako posel, který nám přináší zprávy o závěrech, k nimiž jsme došli prostřednictvím podvědomých procesů v naší mysli. Caduceus je také symbolem Herma, božského posla starých Řeků, jehož Římané nazývali Merkurem, a Merkur je zároveň astrologický symbol přiřazený Mágovi v této karetní sadě i v mnoha jiných. V astrologii představuje planeta Merkur komunikaci a myšlení. Hermés je také průvodcem duší neboli psychopompem, který doprovází zemřelé na cestě k posmrtnému životu. Toto téma se v lidovém zpracování odráží v řadě příkladů archetypálního „moudrého starce-učitele“, kdy se na  konci cesty rádce znovu objevuje, aby svého někdejšího žáka uvedl do nové dimenze bytí.

Prohlédnete-li si důkladněji figury vlnící se na vrcholu berly, rozpoznáte tři stvoření protáhlého tvaru se zřetelně vyznačenými hlavami. Lze v nich vidět také mořské koníky, kteří v mytologii domorodých Američanů symbolizují důvěru a milosrdenství. To jsou hodnoty, jichž se nám dostane, když pečlivě nasloucháme svému vnějšímu či vnitřnímu Mágovi.

A konečně, když pohlížíme na bytosti ve tvaru mořských koníků izolovaně, nacházíme dvě figury proplétající se ve tvaru osmičky, což odkazuje ke znamení nekonečna vznášejícímu se mezi symboly barev. Připomíná se nám tím, že žádná situace není neměnná. Neexistuje žádný „konec cesty“, pouze změna a nové příležitosti reagovat na ni, a tím na sobě pracovat.

 

Stezka na Stromu života: Od 8. sefiry Rozum (Hod) k 10. sefiře Realita (Malchut). Náš vnitřní Mág nám pomáhá porozumět tomu, co vidíme kolem sebe, učit se z toho a nakládat s tím tak, abychom byli schopni uskutečnit své cíle.

 

Hebrejské písmeno:  Bet znamená dům. Mág nám umožňuje začít budovat myšlenkovou základnu z níž můžeme pozorovat svět a nacházet v něm poučení.

 

Astrologie: Merkur, planeta myšlení a komunikace.