Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

 21  
21 - Svět
Základní význam: Osvícení, završení, zakončení, ale současně nový začátek. Vidět věci takové, jaké jsou. Štípat dříví, nosit vodu. To, co se zdálo být hloupé, se nyní ukázalo jako hluboké. Odolnost vůči nespravedlnostem života. Tančit na hranici svých možností.

Hlubší obsah: Konečně Blázen dospěl k závěru své cesty. Stav nejvyššího osvícení, jehož nyní dosáhl, si my smrtelníci samozřejmě nedovedeme představit. Může nám však sloužit jako symbol úspěšného završení a uvědomění, které byť letmo, někdy zakoušíme ve svém životě. Jako poslední karta cyklu přirozeně reprezentuje dokončení a naplnění.

Vidíme Blázna ve stejné pozici jako na kartě 0. To, co tehdy působilo jako směšné pózování, se však nyní jeví v jiném světle. Elegantním gestem nám varietní kouzelník k našemu překvapení a údivu odhaluje, že všechny zdánlivé zázraky na kartě 0 byly jen sliby. Možnost jejich naplnění tu samozřejmě byla od samého počátku, avšak bez zkušeností zprostředkovaných následujícími kartami jsme nebyli schopni ji vidět. Přitom právě díky těmto zkušenostem je Blázen nyní schopen vyčarovat onoho pověstného králíka z klobouku. Země, kterou držel v ruce zasklenou v křišťálové kouli, je teď velká, Blázna drží v sobě a sama je zajištěna zlatým rámem.

V rozích karty vidíme čtyři živly: oheň, zemi (představenou stromem, který z ná vyrůstá), vodu a vzduch. Jde o tytéž živly, které jsou na kartě Mág zastoupeny holí, mincí, pohárem a mečem a kterým odpovídají čtyři barvy Malých arkán. Zde se symboly objevují v podobě svých reálně existujících protějšků. U karty Svět  je naše vidění již tak celistvé a vše zahrnující, že nepotřebujeme symboly. Namísto nich vidíme věci takové, jaké skutečně jsou.

Zobrazení všech živlů také připomíná, že nejvyšší osvícení neznamená, že budeme doslova vyzdviženi do nebes (jako žena na kartě Soud) ani že nějak zmizíme. Naopak, osvícení nás vrací do každodenní skutečnosti. Jsme, kým jsme byli, pouze s určitým nedefinovatelným jemným rozdílem. Takto je to vyjádřeno v jednom zenovém přísloví:

"Před osvícením naštípej dříví a nanos vodu.

Po osvícení naštípej dříví a nanos vodu."

Řada transformujícíh kruhů, se kterými jsme se setkali na předchozích kartách, se na této poslední zrcadlí v podobně Země. Jde o další poukaz k tomu, že osvícení nás nevynese do oblak na nějaký Olymp, nýbrž nás jednoduše přivádí zpět k běžnému pozemskému životu. Současně nám však připomíná vizi z karty Soud, která nás vybízela, abychom rozšířili chápání svého já od individuálního k univerzálnímu, vše zahrnujícímu.

Většina tarotových sad zobrazuje na kartě Svět nahou ženu tančící uvnitř oválného věnce a v rozích symboly čtyř evangelistů. Lze však najít i příklady jiných ilustrací než je tato standardní. Na nejstarších dochovaných kartách se uvnitř kruhu, který drží dva mužští cherubíni, vznáší město. Rané verze Marseilleského tarotu ukazují tradiční věnec a symboly evangelistů, uvnitř však není žena, nýbrž jednoznačně muž (pravděpodobně Ježíš). Umístění Blázna na kartu Svět chápeme jako přirozený stupeň ve vývoji tarotu, zvláště vzhledem k současné tendenci nahlížet na Velká arkána jako na stádia vědomí, jimiž Blázen prochází na své cestě.

Blázna obklopuje propracovaný kovový rám. Ten, kdo skutečně dosáhl osvícení, často působí dojmem, jako by byl chráněn před nepřízní osudu. Může vanout vichr, zuřit požár, mudrc však zůstává klidný, neboť ví, že jeho nejvnitřnější já není ve své existenci závislé na fyzickém těle.

Kromě toho, že kovový rám ochraňuje Blázna (a také Zemi), může být chápán také jako ohraničení, které jej omezuje. Součástí osvícení je i vědomí, že nelze udělat cokoli. Lidé, kteří jej skutečně dosáhli, se pohybují v rámci hranic, které jim určuje život. Autorka Mary K. Greer tomu říká "tančit na hranici svých možností".

Oblý tvar může připomínat vejce a poukazovat tak na to, že Blázen, která dospěl k absolutnímu osvícení, je současně pouhým zárodkem, po nějaké době se vylíhne a znovu započne své putování na kartě Blázen. V tomto smyslu cesta nikdy nekončí, nýbrž pokračuje spirálovitě dál a ven přes po sobě následující stadia existence a uvědomění a stejně jako kruhový rám nemá konec a pokračuje stále dokola. Kruh také připomíná Bláznovo označení číslicí nula, která - jak nyní vidíme - symbolizuje nic a současně možnost všeho.

Stezka na Stromu života: Od 3. sefiry Forma (Bina) k 6. sefiře Celistvost (Tiferet). Vhled a sebepoznání obsažené v celistvosti umožňují pochopení a uznání hodnoty hranic i omezení ztělesňovaných formou. Být skutečně celistvý znamená uvědomovat si své limity.

Hebrejské písmeno: Tav zbamená signaturu nebo pečeť. Vesmír uděluje vysvědčení - podepsané, opatřené pečetí a vydané.

Astrologie: Saturn, planeta omezení.