Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Hole

 25  

Čtyřka holí

Základní význam: Jistota, bezpečí. Podniknout něco konkrétního s cílem uskutečnit plánovanou změnu.

Hlubší obsah: Stojíme v lese a nad vrcholky stromů se zjevuje cosi ohromujícího: čtyři hole nebo sloupy se tyčí k obloze, veliká dřevěná vrata se pomalu otvírají a z nich vychází oslňující záře. Za sloupy a za vraty vidíme na nebi obrovský rudý měsíc.

Sloupy působí pevně a stabilně, zvláště uvědomíme-li si, že jsou čtyři, protože číslo čtyři tradičně symbolizuje spolehlivost a bezpečí.

Vrata také navozují dojem odolnosti, protože jsou zařízením, které poskytuje útočiště před nepřízní živlů a před napadením. Vedle vší této jistoty a stability vidíme, jak mimopřádně neskutečné jsou zobrazené prvky. Dává se nám tím najevo, že všechno snažení a směřování, které začíná jako sny a představy o změně, se v určité chvíli musí objevit v reálném světě, nebo bude odsouzeno k tomu, aby zůstalo vzdušným zámkem. Když se tato karta objeví ve výkladu, je čas otevřít dveře, tedy začít jednat, abyste dosáhli změny, kterou si přejete.

 

Sefira na Stromu života: 4. sefira Tvoření (Chesed). Přání či motivace do konkrétních činů nebo předmětů.

Astrologie: Venuše v Beranu. Vytváříte prostředí, jaké se vám líbí (Venuše), přímočarým a energetickým způsobem (Beran).