Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Hole

 26  
Pětka holí
Základní význam: Bitva nebo zápas. Spojit se proti společnému nepříteli. Tvůrčí spolupráce. Lidé, kteří každý zvlášť směřují ke společným nebo také protichůdným cílům.
Hlubší obsah: Svítá a na planoucím nebi čtyři mužské postavy mávají holemi. Uprostřed karty pozvedají další dvě ruce bez těla pátou hůl.

Pětka je typickým číslem nestability a současně velké příležitosti. Muži na kartě vypadají, že spolu bojují. Nejpravděpodobnějším výkladem by tedy byl konflikt nebo zápolení.

Jsou zde však ještě jiné možnosti. Muži mohou být všichni na stejné straně, například mohli spojit síly proti společnému nepříteli, který je obklopuje. V tom případě bychom obraz chápali jako společnou obranu proti útoku.

Další možný význam je, že muži vůbec nebojují, nábrž něco společně stavějí. Pak by šlo o výraz tvůrčí spolupráce.

Podíváte-li se pozorně, muži vypadají, jako by se každý pohyboval ve svém vlastním světě a neměli k sobě navzájem žádný vztah. V této interpretaci by se jednalo o situaci, kdy několik lidí, kteří pracují každý zvlášť, usiluje o totéž – nebo o opak, podle toho, zda muže chápete jako spolupracující, nebo bojující.

Kterýkoli z těchto významů může platit, záleží na kontextu daného výkladu.

 

Sefira na Stromu života: 5. sefira Náprava (Gevura). Původní myšlenka či plán jsou vystaveny zkoušce v podobě soupeření těch, na které musíte spoléhat, potřebujete-li pomoci s uskutečněním své vize.

Astrologie: Saturn ve Lvu. Tvůrčí a sebevědomý Lev čelí omezením, která vytváří Saturn.