Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Hole

 27  
Šestka holí
Základní význam: Vítězství

Hlubší obsah: Vojevůdce se objevuje na balkóně a oznamuje své vítězství. Pod ním je vztyčeno pět holí k jeho poctě; šestá, kterou vůdce drží jako žezlo, je jako jediná osazena zářícím krystalem. Na jeho náprsním krunýři jsou draci a symbol ohnivého živlu. Motiv draka se opakuje na korouhvích zavěšených přes okraj balkónu. Tato karta mluví přímo a jednoduše: znamená vítězství. Samo vítězství má ovšem k přímočarosti a jednoduchosti daleko.

Muž vyhrál svou bitvu, ale všimněte si, jak jeho obličej, jeho rozhodný výraz již jeví známky určité tvrdosti, která v nás vyvolává otázku, jak dlouho bude trvat, než se začnou projevovat stinné stránky Císaře. Za jak dlouho také začnou ti, kteří drží pět spodních holí, prahnout po majestnátním krystalu, který jejich vůdce pozvedá s takovou jistotou? Všimněte si také, že krystal je na celém výjevu jediným zdrojem světla. V tuto chvíli se na všed pohlíží ve světle bitvy a vítězství. Až později se znovu projeví nevyhnutelný běh Kola osudu a pak se může i vůdci „obrátit karta“.

 

Sefira na Stromu života: 6. sefira Celistvost (Tiferet). Na výsluní slávy vítězové oslavují svůj úspěch a své zadostiučinění, kterému předcházel dlouhý boj. Přinejmenším pro tuto chvíli se cítí celiství.

Astrologie: Jupiter ve Lvu. Po dosažení dávno vytouženého cíle pociťujeme opojný příval radosti a sebedůvěry (Lev), neboť vesmír k nám byl štědrý (Jupiter).