Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Meče

 58  
Devítka mečů
Základní význam: Stres, napětí, úzkost, to vše zapříčiněné posedlostmi naší mysli.

Hlubší obsah: Žena leží ve ztemnělé místnosti, otevřené do zlověstné noční scenérie. Větev stromu připomíná hrozivý spár. Je zřejmé, že žena má před sebou dlouhou a neklidnou noc. Když se tato karta objeví ve výkladu, znamená to, že v duchu přebýváte ve světě plném napětí a úzkosti, kam vás zavedlo vaše vlastní vědomí. Krok za krokem, myšlenku za myšlenkou vaše mysl vystavěla bludiště, v němž vás uvěznila, jakýsi strašidelný zámek, kde i něco tak nevinného jako větev stromu působí hrozivě.

Devět mečů vystavěných do sloupce vypadá, jako by přiváděly negativní energie přímo k ženině hlavě, zvláště k jejím očím, což ukazuje, že způsob, jakým o věcech smýšlíme, přímo určuje, jak je budeme vnímat. Také je ale možné, že negativní energie je vedena vzhůru a ven z ženiny mysli, skrze meče a do scenérie; pak by se jednalo o zobrazení proroctví, které se naplňuje skrze sebe sama - pokud očekáváme, že se stane něco špatného, pravděpodobně k tomu skutečně dojde. Utkvělých představ lidské mysli, které nás unášejí do této bezútěšné krajiny, se můžeme vyvarovat bdělostí.

Sefira na Stromu života: 9. sefira Infrastruktura (Jesod). Žena na kartě si v mysli nakreslila mapu krajiny plné hrozivých stvoření a zlověstných scén. Její myšlenkové postoje zkostnatěly natolik, že v podstatě vytváří takovou realitu, jakou očekává.

Astrologie: Mars v Blížencích. Přílišnou představivost (Blíženci) začíná nadmíru zaměstnávat konflikt a boj (Mars).