Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Meče

 59  
Desítka mečů
Základní význam: Muka a bolest, ale také únava. Přehnaná, hysterická reakce.
Hlubší obsah: Muž klečí a v úzkosti si zakrývá hlavu. Na zádech má kruhové tetování, které obklopuje deset mečů zapichujících se do jeho kůže.

Na této kartě vidíme hranice našeho vědomí. Můžeme plánovat, taktizovat a promýšlet, jak srdce (nebo mysl) ráčí, ale skutečné uspokojení nakonec nenajdeme v čistě mentální oblasti, nýbrž v rovnováze mysli, srdce, duše a těla.

Zde se mysl ocitla v takovém okouzelní svými vlastními zákrutami, že se doopravdy objevují na mužově kůži ve tvaru kruhového tetování (připomínajícího myšlení v kruhu). V osmičce mečů jsme dovolili našim postojům, aby zatuhly, ale stiuace byla stále ještě zvladatelná, i když ne tak uspokojivá, jak by mohla být. V Desítce mečů již zvladatelná není.

Deset mečů můžeme chápat jako mysl, která vytváří tetování. Mohou ale také reprezentovat činnost širšího vědomí nebo vyššího já, které protíná přetvářku vědomé mysli a vypouští negativní energii, jež se nashromáždila. Přestože je to strašný obraz, lze na tuto kartu pohlížet jako na pozitivní. Ve výkladu naznačuje, že jste se dostali na konec cesty a jste nyní připraveni povšimnout si nových příležitostí i své neustále přítomné schopnosti měnit se a růst.

V některých případech tato karta představuje hysterickou reakci, která může být také znakem extrémů, do nichž naše mysl dokáže zajít.

Sefira na Stromu života: 10. sefira Realita (Malchut). V záblesku poznání muž na kartě vidí, že jeho plány a rozumová zdůvodnění jsou matoucí a zavedly jej na scestí.

Astrologie: Slunce v Blížencích. Vidíme zde, kam nakonec vede přílišné ztotožňování se s vědomím svého ega (Slunce), které buddhisté nazývají "opičí myslí", neustále a neovladatelně tlachající, a zatemňující tak skutečné vnímání (Blíženci).