Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Meče

 63  

Král mečů

Osobnost: Král mečů je sám o sobě symbolem plně rozvinutého vědomí. Na rozdíl od Pážete, Rytíře a Královny jeho hlava nepotřebuje žádné vlasy, křídla ani pera a namísto toho je holá, aby mohla co nejvíce přijímat i vydávat, jak ilustruje spleť kovových křivek a jiných tvarů, která jej obklopuje. Všimněte si, jak křivky vyzařují do prostoru a společně se čtyřmi ostřími mečů utvářejí jakousi svatyni mysli. Takovýto důkladný a propracovaný myšlenkový systém představuje značný výkon, může však mít i své stinné stránky. Král se musí mít na pozoru, aby jeho mentální struktura nezkostnatěla a nestala se úzkoprsou. Stále se musí snažit udržet si dětskou zvídavost a pružnost myšlění.

Král může být vědec, ten, kdo mění svět tím, že jej studuje, analyzuje, a dospívá k novým závěrům. Na rozdíl od Pážete, jehož mečům chyběly špice, jsou u dvou z Králových ostří hroty viditelné a ukazují tak, že má schopnost sledovat myšlenkové linie k jejich logickému vyústění. Zbylým dvěma mečům ovšem špičky chybí, aby bylo zřejmé, že je vždy ještě čemu se učit.

Stupeň vývoje: Plán nebo strategie dosáhly maxima svých možností a dozrály k uskutečnění.

Přístup: Králové mají kontrolu ve svých rukou. Král mečů vás vyzývá, abyste upevnili a sebevědomě projevili svá přesvědčení a postoje, a nenechali se unášet proudem ani nedovolovali ostatním, aby mysleli za vás.

Sefina na Stromu života: 2. sefira Energie (Chochma). Král mečů nahlíží za viditelné projevy i nad ně (Forma) a pátrá po skrytých motivacích a příčinách (Energie), z nichž tyto projevy vycházejí.

Astrologie: Dvě třetiny Blíženců, jedna třetina Býka. Král mečů zkoumá a dochází porozumění vztahům mezi jevy (Blíženci) na základě důkladnosti a úsilí (Býk).