Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Meče

 62  
Královna mečů

Osobnost: Královna mečů je zajímavá postava. Má bílá křídla jako Rytířův kůň, která poukazují na její vysokou inteligenci, a tvar křídel má na uších i její pokrývka hlavy. Nahoře ovšem připomíná síť, která vypadá, jako by Královnu omezovala v její svobodě, a téměř jí dodává vzhled loveckého ptáka v čepičce. Z toho vidíme, že je perfekcionistka, a tím se i do určité míry svazuje vysokými nároky, které klade na sebe i na druhé. Nejsou-li tyto nároky splněny, nezná Královna slitování, bez ohledu na to, zda je předmětem jejího opovržení ona sama, nebo někdo jiný. Tam, kde pokrývka sahá přes oči, se podobá  masce a ukazuje, že Královna je určitým způsobem izolována od svého okolí.

V levé ruce drží jílec meče na znamení pevnosti, s níž se chápe předmětů, jimiž se zabývá. Pravou rukou svírá ostří meče a dává tím najevo svou naprostou poctivost, a to především vůči sobě. Nesmlouvavost a perfekcionismus mohou Královně dodávat zdání přísného dozorčího, ale tato energie je nezbytná v každém usilování. To ona nás vede k tomu, abychom se stávali lepšími.

Stupeň vývoje: Dílo nebo směřování se dostalo do fáze, kdy nabralo určitý směr a nepotřebuje již onu nesmírnou sílu vůle, která je vrhla do světa. Přesto bychom neměli ztrácet ze zřetele celek a čistotu původní myšlenky, abychom se jí mohli nechat vést i v budoucnu.

Přístup: Královny symbolizují cítění. Královna mečů vám radí užívat své intuice, když něco posuzujete a rozhodujete se, zda to je v souladu s vaším původním plánem. Pokud máte pocit, že ne, nebojte se to odmítnout. Lidem možná budete připadat příliš nároční, ale zůstanete věrni svým ideálům.

Sefira na Stromu života: 3. sefira Forma (Bina). Královna mečů hodnotí předměty a způsoby jednání podle toho, jak odpovídají jejím ideálům, jež bychom mohli přirovnat k Platónovým absolutním idejím nebo k archetypům, které představují dokonalou formu, jíž se její reálně existující protějšek touží přiblížit.

Astrologie: Dvě třetiny Vah, jedna třetina  Panny. Královna mečů může být velmi puntičkářská (Panna) v následování svých vytříbených ideálů (Váhy).