Rozhovor s "Henry Deaconem": Lidstvo otevřelo "Pandořinu skřínku" a nyní neví co s tím. (2)

22.01.09  Kerry Cassidy

Tento základní rozhovor byl uskutečněn v roce 2006 s následnými dvěma doplňky z roku 2007, ke kterým se ještě dostaneme později. Rozhovor byl uskutečněn s fyzikem, který si přeje na svou žádost zůstat v anonymitě ("Henry Deacon") je pseudonym. Vzhledem k tomu, že tato písemná verze je zpracování původní video reportáže museli jsme některé detaily vynechat, tak aby identita tohoto člověka zůstala nedotčená. Jméno Henry je pravé i detaily jeho zaměstnání se nám nakonec podařilo ověřit. Osobně jsme se s ním setkali hned několikrát. Zpočátku byl pochopitelně trochu nervózní, ale měl zájem s námi hovořit. V rozhovoru někdy odpověděl mlčením, tichým významným pohledem nebo záhadným úsměvem. Musíme však říci, že po celou dobu byl neuvěřitelně klidný. Do této písemné verze jsme nakonec vložili ještě několik doplňků, které vyplynuly z následné vzájemné e-mailové korespondence. Jeden z velmi závažných faktů tohoto materiálu spočívá v tom, že Henry potvrzuje zcela klíčová svědectví vědce dr. Dana Burische. Z mnoho a mnoha důvodů lze konstatovat, že tento rozhovor je extrémně důležitý pro pochopení událostí, které mohou být spojené s blízkou budoucností.

---

 

Kerry: Já jsem vždy měla problém s ideou těchto tzv. "portálů času" a to z toho důvodu, že mi není jasné, proč by měly setrvávat v planetárním poli a proč se nepohybují volně v prostoru. Pakliže byl portál vytvořen v prostoročasu proč je svázán s jedním konkrétním místem? Chci tím říci, že všechno je v pohybu. Ve věčném pohybu. Můžete mi to nějak vysvětlit?

Henry: To nemohu, ale chápu, co máte na mysli. Faktem je, že portály zůstávají v přesně stanovených lokacích ve vazbě na naší planetě. Zřejmě v tom hrají určitou roli specifické vlivy gravitační energie. Vím, že jeden z těchto portálů spojuje Zemi s Marsem. Jde o stabilní spojení. Lidstvo má na Marsu několik základen již od počátku šedesátých let 20.stol.

 

Kerry: Počkejte. Tím chcete říci, že jsme již dávno prozkoumali Mars?

Henry: Jistě. Dávno. Viděla jste někdy film který pojednává o tzv. "Alternative Three" ("Třetí Alternativě")?

 

Kerry: Ano.

Henry: V tom snímku je mnoho pravdivého. Video z přistání na Marsu není vtip.

 

Kerry: Co byste mohl jako fyzik pracující na těchto projekt říci dalšího?

Henry: Dobře. Potíž je v tom, že nemáte hlubší vzdělání v tomto oboru. V současné době víme, že dvě části v různých částech vesmíru bez ohledu na vzdálenost mohou mezi sebou komunikovat současně v nekonečně krátkém čase, pak pojem vzdálenost jaksi postrádá smysl. V současné době se pracuje na komunikační technologii, která vychází z výše uvedeného principu. Jsme na dobré cestě, a pakliže se nám to podaří (a já věřím, že ano) budeme schopni v okamžitém čase komunikovat na ohromné vzdálenosti. Mechanismus této komunikace má ještě jedno velké plus.

V současné době nevíme o technologii, která by byla schopná tuto formu komunikace odposlouchávat anebo jakkoliv rušit. Proč? Protože tento typ komunikace není založen na klasické signální přenosové cestě. Navíc podstata tohoto fenoménu je geniálně jednoduchá. Tady ani tak nezáleží na technologii jako na přesném pochopení hlubší podstaty přirozeného přenosu dat v makrokosmických a mikrokosmických systémech.

 

Kerry: Pracovali jste ještě na jiných projektech kromě komunikace?

Henry: (Odmlka). Ano.

 

Kerry: Můžete ještě něco říci k tématům časových portálů?

Henry: (Odmlka). Ještě bych měl asi dodat, že se mi jeví jako hodně podezřelé informace uváděné webovými stránkami "Serpo". Velmi pochybuji o tom, že jejich cesta trvala devět měsíců. Ty informace jsou tam podle mého velmi, velmi nepřesné. Otázkou je proč.

 

Kerry: To znamená, že tedy existuje prakticky okamžitý způsob cestování?

Henry: Skutečně si nemyslím, že by cestovali způsobem, tak jak popisují na stránkách Serpo. Možná, že existují ještě další způsoby (programy) cestování. Ale pro cestování na velké vzdálenosti je skutečně nejefektivnější použít portály. Jiné způsoby se jeví jako nedostatečné.

 

Kerry: Myslíte si, že použili systém "Stargates"?

Henry: Není to vyloučené. Také jsem velmi nepochybách, že šlo v jejich případech o hvězdný systém Zeta Reticuli. Spíše mne napadá systém Alpha Centauri. Myslím, že jste se o tomto systému již někde ve svých rozhovorech zmiňovali.

 

Kerry: Máte nějaký důvod k tomu, proč toto říkáte?

Henry: O.K. "Zeta1" a "Zeta 2" jsou od sebe velmi, skutečně velmi daleko. Naproti tomu Alpha Centauri a Proxima Centauri jsou si vzájemně velmi blízké. Navíc "Alpha Centauri" má podobnou sluneční soustavu té naší, pouze je starší. Planety jsou ve velmi stabilních drahách. V tomto systému jsou tři obydlené planety. Druhá, třetí a čtvrtá. Ne počkejte, myslím, že pátá. Ano, třetí a pátá.

 

Kerry: To je ohromující?.. vy mluvíte v absolutně konkrétních termínech? Na tyto informace jste narazili během vaší práce?

Henry: To jsou v jistých kruzích poměrně známé informace. Dostat se tam není složité. Systém je vzdálen méně jak 5 světelných let. Jsou to v podstatě dveře, které se nachází hned vedle. Lidé tam žijící jsou stejně tak humanoidního charakteru jako my na Zemi. Lidský design je ve Vesmíru velmi běžný.

Ano. Toto je známé. To je poměrně jednoduché dostat se tam, méně než pět světelných roků pryč, a to je, vy znáte, to je pravé vedlejší dveře k nám. The? people? tam být velmi lidský jako. Oni jsou ne Grays, oni jsou jako my. Lidský tvar je velmi běžný na světě.

 

Kerry: Je jedna z planet pouštního charakteru? Viděla jsem na fotografii pouštní krajinu s dvěma zapadajícími slunci. To mě skutečně nadchlo. (viz. článek na websajtu Serpo).

Henry: Ano, je pouštního charakteru.

 

Kerry: Tak to je senzační. Jste obeznámen s projektem "Looking Glass"?

Henry: Popravdě mi není tento název zcela neznámý.

 

Kerry: Jde o určitý druh technologie, o které nám vyprávěl dr. Dan Burisch s tím, že lze s touto technologií zkoumat paralelní alternativy budoucnosti. Znáte tuto technologii?

Henry: Ano. Ovšem tato technologie nebyla vyvinutá námi. Dostali jsme se k ní prostřednictvím létajícího tělesa, které jsme získali. Přímo jsem na tomto projektu nepracoval.

-pokračování-

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz