Rozhovor s "Henry Deaconem": Lidstvo otevřelo "Pandořinu skřínku" a nyní neví co s tím. (1)

21.01.09   Kerry Cassidy

Tento základní rozhovor byl uskutečněn v roce 2006 s následnými dvěma doplňky z roku 2007, ke kterým se ještě dostaneme později. Rozhovor byl uskutečněn s fyzikem, který si přeje na svou žádost zůstat v anonymitě ("Henry Deacon") je pseudonym. Vzhledem k tomu, že tato písemná verze je zpracování původní video reportáže museli jsme některé detaily vynechat, tak aby identita tohoto člověka zůstala nedotčená. Jméno Henry je pravé i detaily jeho zaměstnání se nám nakonec podařilo ověřit. Osobně jsme se s ním setkali hned několikrát. Zpočátku byl pochopitelně trochu nervózní, ale měl zájem s námi hovořit. V rozhovoru někdy odpověděl mlčením, tichým významným pohledem nebo záhadným úsměvem. Musíme však říci, že po celou dobu byl neuvěřitelně klidný. Do této písemné verze jsme nakonec vložili ještě několik doplňků, které vyplynuly z následné vzájemné e-mailové korespondence. Jeden z velmi závažných faktů tohoto materiálu spočívá v tom, že Henry potvrzuje zcela klíčová svědectví vědce dr. Dana Burische. Z mnoho a mnoha důvodů lze konstatovat, že tento rozhovor je extrémně důležitý pro pochopení událostí, které mohou být spojené s blízkou budoucností.

---

Kerry Cassidy: Povězte nám na úvod něco málo o sobě - tedy tolik, kolik můžete?

Henry Deacon: Jsem zaměstnancem jedné ze tří dopisních agentur (hraje s námi malou slovní hru a to do okamžiku než zjistíme profil skutečné agentury pro kterou pracuje, což pak potvrdí). Přijímám samozřejmě jisté riziko tím, že tu s vámi hovořím, ačkoliv se samozřejmě nechystám zveřejnit žádnou informaci, alespoň si to myslím, která by kolidovala s bezpečností státu. Doposud jsem byl zapojen do mnoha a mnoha projektů, ve kterých hráli důležitou roli různé agentury.

Pokud bych měl  v tom o čem hovořím, skočit do větší hloubky, jsem přesvědčen o tom, že jsem měl možnost nahlédnout do míst, které jsou všem až na pár jedinců zatím zapovězené. Snad vám mohu říci, že mám vzpomínky na příchod z jiné planety, které se mísí s mým klasickým dětstvím. Samozřejmě, že je to velmi podivné a těžké vysvětlit, ale je to tak. Nechci být arogantní, ale musím říci, že jsem nikdy neměl problémy zcela intuitivně pochopit komplexní vědecké informace anebo porozumět složitým systémům bez toho aniž bych měl k dispozici nějaké zavádějící nástroje. Jsem obeznámen s velmi klíčovými skutečnostmi, které se týkají vědeckého světa, ale i jiných oblastí. Nyní vám mohu sdělit pouze tolik, více zatím nemohu říci.

 

Kerry: Můžete nám dát nějaká vodítka k tomu, abychom pochopili, pro jakou agenturu pracujete?

Henry: Určitě ne směrem k veřejnosti. Nemohu si to prostě dovolit.

 

Kerry: Jaké informace si myslíte, že jsou v současné době nejdůležitější pro tento svět?

Henry: Jejda toho je tolik, že nevím kde hned začít. Věděl jsem o událostech souvisejících s "9/11" dva roky před tím, než nastaly. Nikoliv ve specifických podmínkách, ale spíše v těch obecných. Vím, že je plánována válka mezi USA a Čínou. Ve hře jsou ovšem i další geopolitické akce, o kterých však nemám k dispozici žádné podrobnosti.

Kerry: Vy skutečně máte za to, že USA a Čína plánují válku?

Henry: Pentagon začal s plánováním již v roce 1998. V tomto ohledu je třeba pochopit, že jde o vzájemně plánovaný válečný konflikt. V podstatě jde o společnou operaci USA a Číny. Většina válek v naší historii byla tímto způsobem naplánována. Asi byste chtěli slyšet něco jiného, ale tak to prostě je. Kdysi jsem slyšel od jednoho člověka, který sloužil v jednotce obsluhující rakety, které měly být rozmístěné v rámci testování v Pacifiku a Dálném Východě. Rakety byly na místa zaslány v kvalitně zapečetěných nádobách. Byly doslova hermeticky zapečetěné. Po testech byly ty samé nádoby opět zapečetěné poslány stejnou cestou zpět, ale již prázdné. Tedy pravděpodobně prázdné. Jenže tomu tak nebylo. Jeden z vojáků se nechtěně dostal do situace kdy po odpečetění nádoby, tato byla plná pytli bílého prášku.

 

Kerry: Kokain?

Henry: Udělejte si sama vlastní závěry. Osobně pochybuji o tom, že to byl cukr. Pochopte, že mnoho důležitých faktů prostě nemohu tímto způsobem sdělit. Ale přemýšlejte. Jde o naprosto geniální logistický kanál a totálně bezpečný způsob jak překonat bezpečnostní opatření, celní úřady, mezinárodní hranice, přístavy a všechny ty další kontroly. Jde o dokonalou cestu stejně tak jako cesta skrze diplomatická zavazadla, která prochází mezi konzuláty. Takto to funguje stále.

 

Kerry: Nazval byste se fyzikem?

Henry: Díky některým mým specializacím lze říci, že ano. Jsem fyzik. Mojí specialitou jsou "systémy". "Livermore" je dobré místo. Jsou tam samí profesionálové.

 

Kerry: Co můžete říci o aktuálním stavu fyziky ve vojenském průmyslovém komplexu.

Henry: (Úsměv). Je neporovnatelně dál, než se tváří tzv. "oficiální fyzika" a než si veřejnost může vůbec představit. Zde existují projekty, které jsou často mnohem dál než i ta nejbujnější fantazie.

 

Kerry: Můžete nám dát nějaký příklad?

Henry: (Dlouhá pauza). V prostředí "Livermore" existuje projekt, jenž se nazývá "Shiva Nova" a který používá poměrně velké množství obří laserové technologie. Jde skutečně o obrovské lasery s kapacitou mnoha terawattů energie. Všechny jsou soustředěné do jednoho malého bodu. Tento stav vytváří fúzní reakci, která kopíruje určité podmínky důležité pro testování jaderných zbraní. Jde v podstatě o atomový test, ale v laboratorních podmínkách, kde se v jednom malém bodu kumuluje neuvěřitelné množství energie.

Problém spočívá v tom, že všechny tyto vysokoenergetické akce vytváří trhliny v látce, kterou nazýváme "časoprostor". Vizuální efekty těchto trhlin byly pozorovány již hned na začátku během nukleárního výbuchu v Hirošimě a Nagasaki, ale je to poměrně dobře vidět i na starých dokumentárních vojenských záběrech, kde jsou zaznamenány testovací výbuchy atomových hlavic. Takže problém spočívá v tom, že díky těmto trhlinám v časoprostoru (a je jedno jak velké jsou) se sem dostanou věci, které tu samozřejmě být nemají.

Kerry: Jaké věci máte na mysli?

Henry: Moment. K tomu se dostanu. O jevech spojených s těmito věcmi se na internetu velmi často hovoří. Mohu vám říci, že všechny tyto podivné věci vytvořily velké problémy.

 

Kerry: O jaké problémy jde?

Henry: (Odmlka) Problém je jejich přítomnost. Jiným problémem je situace kdy vytváříte trhliny v prostoročasu, v podstatě si hrajete s časem, aniž vůbec chápete, co to obnáší. Byli učiněné pokusy to nějak zafixovat, ale všechny v samém důsledku skončili komplikovaným překryvem časových smyček. Někteří E.T. se nám v tom snaží pomoci, ale také je dost těch, kteří nás v tom spíše chtějí nechat "vykoupat" (a je čemu se divit?). Když předpovídáme budoucnost, můžeme mluvit o řetězci alternativních pravděpodobných verzí budoucnosti. Jde extrémně komplexní a vysoce kvalifikovanou záležitost. Prostě se noříme stále více a více do větší hloubky entropie. Počínaje projektem "Manhattan" jsme otevřeli "Pandořinu skřínku" a bohužel jak se ukazuje, nejsme v současné době schopni řešit důsledky z toho vyplvající.

 

Kerry: Problematika alternativních budoucností?.. To se velmi přibližuje tvrzení dr. Burische.

Henry: (Potřese hlavou). Neznám nikoho takového.

 

Kerry: Pošleme Vám všechny rozhovory, které jsme s dr. Burischem natočili. V podobném duchu hovoří i tzv. "Pan X." Viděl jste anebo četl tyto rozhovory?

Henry:  Ne. O čem hovoří?

 

Kerry: "Pan X." je archivář, který měl po dobu šestnácti měsíců příležitost pracovat s tajnými dokumenty, filmy, fotografiemi a artefakty v polovině osmdesátých let 20.stol, tedy v době, kdy pracoval na zvláštním projektu pod ministerstvem obrany. Ve svých materiálech hovoří o tom, že hlavním důvodem proč se o nás E.T. zajímají bylo použití nukleárních bomb.

(Na tomto místě bych měl poznamenat, že je to již několik měsíců co osoba vystupující pod pseudonymem "Pan X. nebo také "Commander X" zemřela. Připomínám, že tento úvodní rozhovor byl uskutečněn v roce 2006. Pozn. J.CH.).

Henry: V podstatě má pravdu. Faktem je, že jeden nebo dva typy E.T. jsou skutečně velmi znepokojeni existencemi našich jaderných zbraní, ale zdaleka ne všichni.

 

Kerry: Dobře. Co jiného nám můžete povědět o časových liniích?

Henry: To, že je absolutně nevyřešená záležitost. Základní riziko spočívá v tom, že vždy ve chvíli, kdy se to snažíme opravit - problém jen zhoršíme.

 

Kerry: Jsou mimozemské inteligence, o kterých hovoříte schopni cestovat v čase? Dr. Dan Burisch říká, že ano?

Henry: Ano, jsou toho schopni.

 

Kerry: Víte o tom, že existoval "Projekt Montauk"?

Henry: Ten vytvořil obrovský problém a bezmála 40 let stále narůstá. Já nevím nic bližšího o Al Bielekovi. Některé jeho informace jsou hodně podezřelé, ale věřím, že něco podobného co popisuje, se skutečně stalo. "Experiment Philadelphia" byl také skutečností. Dr. John Neumann se toho všeho osobně účastnil.

 

Kerry: Tesla a Einstein?

Henry: To nevím. Ale Neuman?. (kývá hlavou).

 

Kerry: Takže byl "Projekt Montauk" skutečnost?

Henry: Jistě. To byl skutečný chaos. Oni prostě rozštěpili čas. Asi bych měl upozornit na to, že se všechny tyto věci také týkají "Projektu Rainbow", "Stargates". Ovšem část informací o Montauk, které jsou dostupné na internetu, se jeví jako vyloženě nedůvěryhodné. Viděl jsem několik fotografií, na kterých bylo údajné technické vybavení. Jenže to nebyla technologie. To bylo haraburdí.

-pokračování-

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz