Rozhovor s "Henry Deaconem": Lidstvo otevřelo "Pandořinu skřínku" a nyní neví co s tím. (4)

26.01.09   Kerry Cassidy

Tento základní rozhovor byl uskutečněn v roce 2006 s následnými dvěma doplňky z roku 2007, ke kterým se ještě dostaneme později. Rozhovor byl uskutečněn s fyzikem, který si přeje na svou žádost zůstat v anonymitě ("Henry Deacon") je pseudonym. Vzhledem k tomu, že tato písemná verze je zpracování původní video reportáže museli jsme některé detaily vynechat, tak aby identita tohoto člověka zůstala nedotčená. Jméno Henry je pravé i detaily jeho zaměstnání se nám nakonec podařilo ověřit. Osobně jsme se s ním setkali hned několikrát. Zpočátku byl pochopitelně trochu nervózní, ale měl zájem s námi hovořit. V rozhovoru někdy odpověděl mlčením, tichým významným pohledem nebo záhadným úsměvem. Musíme však říci, že po celou dobu byl neuvěřitelně klidný. Do této písemné verze jsme nakonec vložili ještě několik doplňků, které vyplynuly z následné vzájemné e-mailové korespondence. Jeden z velmi závažných faktů tohoto materiálu spočívá v tom, že Henry potvrzuje zcela klíčová svědectví vědce dr. Dana Burische. Z mnoho a mnoha důvodů lze konstatovat, že tento rozhovor je extrémně důležitý pro pochopení událostí, které mohou být spojené s blízkou budoucností.

---

 

Kerry: Můžete nám říci něco o časových smyčkách? Mimochodem, můžeme vás znovu zeptat zda jste neslyšeli o Danovi Burischovi?

Henry: Ne, nepamatuji si na něho. Neznám ho.

 

Kerry: Mimochodem mluvili jsme s ním minulý měsíc. Je vedle Johna Leara na internetové stránce.

Henry: Viděl jsem váš rozhovor s Johnem Learem, když hovořil o fotografiích měsíčního povrchu s tím, jak jsou záměrně tyto materiály agenturou NASA retušovány. Je to velmi charakterní člověk a rád bych se s ním někdy setkal osobně.

Pár lidí ví také o tom, že radarové zprávy uvnitř Národní meteorologické služby jsou také retušovány a to z toho důvodu, aby široké veřejnosti nebyly uvolněny specifické radarové odrazy. Vše se děje samozřejmě elektronickou cestou pomocí speciálního software, který výsledný produkt umí neuvěřitelně přesným způsobem zretušovat. Vím o tom, že se takto dá zjistit poměrně velké množství anomálních stop. Navíc meteorologický radar není schopen zaznamenat stopy u objektů, které se pohybují rychleji jak několik tisíc mil za hodinu, ale přesto se tyto stopy zde vyskytují a oni je potřebují odstranit.

 

Kerry: Ufos?

Henry: Jistě. Oni jsou často opticky neviditelné, ale ukážou se velmi dobře na radaru. Někdy jsou také viditelné v ultrafialovém záření. Nemyslím, že o tom lidé obecně vědí.

 

Kerry: Dobře, ale pojďme se vrátit zpět k těm časovým smyčkám. Co nám o nich tedy ještě můžete říci?

Henry: O.K. (dlouhá pauza). Situace s časovými smyčkami vypadá tak, že existuje velké množství paralelních větví, které se vzájemně různě proplétají. Pakliže se hypoteticky vrátíte v čase zpět, abyste zabil svého dědečka, tak vám mnozí sdělí, že toto je paradox, jelikož byste se tím pádem nemohl nikdy narodit. My ale víme, že toto není ve skutečnosti vůbec žádný paradox. Jestliže se vrátíte časem zpět a nedej bože zabijete svého dědečka, změníte minulost a tím vytvoříte novou paralelní odbočku časové linie událostí, která bude souběžná (paralelní) k té původní.

V této nové linii se prostě nenarodíte, takže v této linii nikdy nebudete existovat. Ale na původní linii přeci existujete, jste tu a žijete dál. Takže jakýpak paradox. Když byste se podíval na diagram toho, co říkám viděli byste něco, čemu říkáme "strom času". Žádné principy nejsou porušené. Všechny budoucí události jsou možné, nikoliv jisté. To co nyní říkám, je velmi, velmi důležité. To je všem co vám k této problematice mohu nyní sdělit.

 

Kerry: Máte k dispozici nějaké informace o chemtrails?

Henry: Samozřejmě. To čemu se obecně říká "chemtrails" vyvinul vědec Edward Teller. V počátcích šlo o vypouštění tisíce tun mikročástic hliníku do horních vrstev atmosféry se snahou zvýšit albedo planety, odrazivost planety v souvislosti s problematikou globálního oteplování. Mikročástice zlata, skutečného zlata byly kdysi použité na jiné planetě. Jenže oni měli skutečně hodně zlata. My jsme tuto metody v podstatě převzali. Jen zlato nahradili hliníkem.

Vím, že se nyní vedou velké spory ohledně fenoménu globálního oteplování. Mohu vám říci, že situace je hodně nepřehledná a určitě není jednoduchá. Globální oteplování je ale reálné. Skutečně jen částečně je jeho příčinou tzv. "skleníkový efekt". Avšak jednoznačně primární příčinou, a to dělá celou situaci podstatně horší, je výrazně zvýšená sluneční aktivita. Sluneční aktivita je opravdu velký problém.

 

Kerry: Proč nejsou tyto informace známé všem. Myslím, že by o takových věcech měli vědět. Nemyslím si, že by zde hrozilo nějaké ohrožené bezpečnosti. Pokud to co říkáte je skutečně pravda?

Henry: Z vědeckého hlediska to je obrovský hazard. Já celému tomu postupu moc nerozumím. Může to snadno udělat věci ještě horší než jak je tomu doposud. Zcela jistě tady mohou být vedlejší efekty v oblasti zdraví, ale i v oblasti globálního klimatu. Ve svém důsledku to může ovlivnit celou planetu. Máte zde jednostranné nedemokratické rozhodnutí velmi vzdálené normálnímu postupu, které je součásti jakého velkého technologického projektu, který ve své podstatě ovlivňuje každého na této planetě. Jestli to tak skutečně je, to nevím. Pouze tuším. Vše je zahaleno velkým tajemstvím.

 

Kerry: Kdo za tím vším stojí?

Henry: To nevím.

 

Kerry: Je to nějak spojeno s proklamovanými válkami počasí?

Henry: (Odmlka). Ano existují války počasí. Osobně jsem přesvědčen o tom, že armáda tak do dvou let bude mít v rukou velmi silné nástroje globálního ovlivňování počasí.

 

Kerry: Co nám můžete říci dalšího?

Henry: Přečtěte si "The Report form Iron Mountain" (Zpráva ze Železné Hory). V tom textu je mnoho pravdy. Pracoval jsem s jednou skupinou tam dole??.. Pak nám rozdali nějakou zprávu, Zvláštní na tom bylo, že to nijak nesouviselo s tím, na čem jsme pracovali. Pak nám jeden člověk, který nějakým způsobem stál za tou písemnou zprávou o které, však nemohu říci nic bližšího, sdělil zhruba toto: "Jsou vlci a ovce. A my jsme ti vlci. Pak nás vyzval, abychom si důkladně prostudovali onu zprávu. Víte, oni prostě řeší problém, který souvisí s tím, že na této planetě je prostě mnoho lidí. Oni plánují různá řešení tohoto problému. Doposud jsem více méně hovořil o různých časoprostorových problémech, ale skutečným problémem je přelidnění této planety. Existují různé problémy jak redukovat globální populaci. Věřte tomu nebo ne, ale ten záměr je pozitivní. Ve skutečnosti nikdy nešlo o problém planety jako takové. Planeta sama o sobě tu byla, je a bude. Vždy šlo o problém týkající nesamotného lidstva.

-pokračování-


(Poznámka: Kdysi jsem četl zajímavou zprávu, ve které se psalo, že od samého počátku existence člověka a s přihlédnutím k různým globálním katastrofám, nemocím, epidemiím válka atp. se do poloviny padesátých let 20.stol se lidská bytost rozmnožila do populačního stavu zhruba 2 750 000 000 obyvatel. Ale jen za poledních 50 let se stihla lidská společnost rozrůst o více jak 100% ve vztahu k hodnotě z poloviny padesátých let.

I naprostý laik musí pochopit, že toto není normální situace. Tak jak narůstá populace, zvyšují se energetické nároky a ty se navíc zvyšují i v třetím světě. Tam kde se před padesáti lety svítilo svíčkami, dnes se svítí elektrickými žárovkami atp. Kam až to může jít. Kde jsou energetické limity lidské společnosti? To je problém, který se musí vyřešit nikoliv během staletí, nebo budoucích desetiletí, ale během několika příštích let. Pozn. J.CH.).

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz