Rozhovor s "Henry Deaconem": Lidstvo otevřelo "Pandořinu skřínku" a nyní neví co s tím. (5)

27.01.09   Kerry Cassidy

Tento základní rozhovor byl uskutečněn v roce 2006 s následnými dvěma doplňky z roku 2007, ke kterým se ještě dostaneme později. Rozhovor byl uskutečněn s fyzikem, který si přeje na svou žádost zůstat v anonymitě ("Henry Deacon") je pseudonym. Vzhledem k tomu, že tato písemná verze je zpracování původní video reportáže museli jsme některé detaily vynechat, tak aby identita tohoto člověka zůstala nedotčená. Jméno Henry je pravé i detaily jeho zaměstnání se nám nakonec podařilo ověřit. Osobně jsme se s ním setkali hned několikrát. Zpočátku byl pochopitelně trochu nervózní, ale měl zájem s námi hovořit. V rozhovoru někdy odpověděl mlčením, tichým významným pohledem nebo záhadným úsměvem. Musíme však říci, že po celou dobu byl neuvěřitelně klidný. Do této písemné verze jsme nakonec vložili ještě několik doplňků, které vyplynuly z následné vzájemné e-mailové korespondence. Jeden z velmi závažných faktů tohoto materiálu spočívá v tom, že Henry potvrzuje zcela klíčová svědectví vědce dr. Dana Burische. Z mnoho a mnoha důvodů lze konstatovat, že tento rozhovor je extrémně důležitý pro pochopení událostí, které mohou být spojené s blízkou budoucností.

---

Kerry: Takže vy jste opravdu přesvědčen o tom, že je ve hře depopulace?

Henry: V podstatě ano. V současné době existuje velmi mnoho prostředků, které jsou pro normálního člověka nezachytitelné a které by mohly být v tomto ohledu velmi efektivní. Bohužel?..

 

Kerry: Dobře, ale co si o tom myslíte vy osobně?

Henry: To je těžké. (Odmlka). Zcela reálně jsem zděšený. Ovšem jako vědec, který je dívat se na věci z nadhledu, upozorňuji, z velkého nadhledu, musím říci, že do jisté míry chápu takový způsob uvažování. Snažte se pochopit, že se nesnažím tuto filozofii nějak bránit. Jde o komentář z abstraktního vědeckého pohledu. Jde o kardinální etický problém. Lidstvo bohužel stojí před neuvěřitelně zásadními energetickými problémy v tom nejširším spektru implikací. Díky své povaze práce jsem měl možnost se na tento problém dívat z mnoha úhlů pohledů.

Mimochodem víte o tom, že je zcela legální testovat biologické a chemické nástroje na společnosti? Znovu opakuji, že toto je zcela legální. Ovšem když se na tuto věc zeptáte starosty nebo jakéhokoliv i vyššího úředníka na okresní nebo oblastní úrovni, pak zjistíte, že tito lidé nemají ani potuchy o velkých a klíčových věcech. Přemýšlejte o tom.

 

Kerry: Během našeho rozhovoru jste nám odhalil velké množství mnohdy těžko uvěřitelného materiálu. Dovolte mi tedy, než ukončíme náš rozhovor zeptat se: "Jakou nejdůležitější informaci byste chtěl lidem sdělit?"

Henry: Podívejte, nechci nikoho šokovat. Fandím každé lidské optimistické mysli. Ovšem vezmu-li v potaz vše s čím jsem se setkal a co jsem viděl, vezmu-li v úvahu všechny ty informace a skutečnosti jsoucí na pozadí, pak mám velký osobní problém. Mám velký problém být optimistou. Ve skutečnosti problémy, kterým čelí naše lidská rasa na této planetě, jsou obrovské.

Nevěřím, že většina civilní populace je připravena tyto problémy plně pochopit, přijmout je jako realitu a čelit jím. Lidé mají dost potíží uřídit svůj každodenní život a tyto problémy jsou na zcela jiné úrovni. Ve skutečnosti (jak jsem již dříve naznačil) je přelidnění kritickým faktorem určený k okamžitému řešení. Vše ostatní pak s tímto přímo souvisí.

Velmi jednoduše a naivně řečeno armáda může prakticky ze dne na den vzít osud lidstva do svých rukou. Ve chvíli kdyby se lidstvu plně odhalili všechny problémy a všechny možné návrhy jejich řešení, myslíte, že by to pomohlo někomu z nás? Sám za sebe musím říci, že pravděpodobně nikoliv. Jen by to vytvořilo další komplikace. Ale někde hluboko ve svém nitru cítím, že by každý měl být s těmito fakty seznámen. Pokud bych si myslel něco jiného, tak bych ani nepřistoupil na tento rozhovor.

Takže tou nejdůležitější informací se kterou bych se chtěl s vámi rozloučit je, že přes všechny ty mé objektivní pochyby cítím naději. Naději, že nám jako lidstvu krásné modré planety podaří všechno toto s úspěchem vyřešit. Lidstvo stojí před koncem dětství. Zvládneme-li s úspěchem následující roky naší civilizace, dáme celému vesmíru najevo, že jsme dozráli - že jsme dospěli. A pak uvidíme, co bude dál??

-konec-


 

Takto skončil náš základní rozhovor. Poté s "Henry Deaconem" následovala poměrně rozsáhlá vzájemná korespondence. Hned ze začátku jsme mu poslali naše videa rozhovorů s Danem Burischem. Velmi rychle na to jsme obdrželi od Henryho krátký, ale nesmírně důležitý e-mail ve kterém znělo: "Dan Burisch vám sděluje skutečně kompletní pravdu. Toto mohu potvrdit. S přáním všeho dobrého, Henry."

Následující informace jsou jednak sérií aktualizací, které navazují na původní rozhovor, a jednak jsou kompilacemi, které shrnují ty nejdůležitější informace, jež jsme si formou vzájemné korespondence v několika rovinách vyměnili. Jsme přesvědčeni o tom, že v současné době již Henryho velmi dobře známe. Jde o velmi inteligentního muže, který si je velmi dobře vědom toho jaké informace nám předává a jak značné riziko to je pro něho. Je to člověk, který je hluboce znepokojen nad současným stavem našeho světa. Díky svému výsadnímu postavení se snaží širší veřejnosti zprostředkovat maximálně ucelený obraz reality. Obraz, který jako komplex je nesmírně náročný, ale významný.

 

Svědectví Dana Burische

Osobně považujeme za velmi důležité, že jsme měli možnost porovnat informace od dr. Dana Burische s nezávislým postojem Henryho Deacona. Zdá se tedy, že Danovi informace i když se jeví jako neobyčejné až neuvěřitelné jsou přesto pravdivé. Henry se nijak podrobně nevyjádřil k entitě "J-Rod", vzájemné smlouvě mezi touto inteligencí a současným lidstvem. Přesto však oficiálně potvrdil zřejmě jedno z největších tajemství současného světa.

Ukazuje se, že s tímto tajemstvím, které přímo souvisí s existencí a využitím časových linií je seznámeno minimální množství osob. Jde o to, že některé z druhů tzv. "mimozemských entit" jsou ve skutečnosti lidé ze vzdálené budoucnosti, kteří se vydali proti proudu času, aby se pokusili ruku v ruce se současným lidstvem zvrátit jistou specifickou linii událostí, které mohou velmi dramatickým způsobem ovlivnit vše na této planetě.

 

 

 

Roswell

Jde o to, že oficiální interpretace událostí v Roswellu šířená v alternativních ufologických kruzích ohledně havárie kosmického plavidla cizí inteligentní rasy je záměrná dezinformace, která byla do výše uvedených kruhů vpuštěna zcela záměrně americkými tajnými bezpečnostními službami. Tato dezinformace měla za úkol odvrátit pozornost od skutečné linie událostí, které se v oblasti Roswellu seběhly.

Dan Burisch k tomu přímo říká: "Oni nebyli bytostmi z nějaké jiné planety ve Vesmíru. Ve skutečnosti šlo o mutační formy lidské bytosti z velmi, velmi vzdálené budoucnosti naší planety Zemi. Tito zástupci lidstva budoucnosti se vydali na cestu časem zpět do roku 1947 pokusit se zvrátit problémy, které se vyskytly v jejich historii." Dan Burisch zdůraznil, entity související s Roswellem byli lidé z relativně bližší budoucnosti než ti, kteří se do našeho prostoročasu na Zemi dostali později. I když Henry tato fakta potvrdil, nijak podrobněji nespecifikoval výchozí časové signatury v budoucnosti, odkud tito jedinci přišli.

Dan Burisch i Henry Deacon nezávisle na sobě potvrdili, že návštěvníci z budoucnosti byli na zcela altruistické misi. Jenže tato mise nakonec dopadla se zcela katastrofálními důsledky. Nejen proto, že jejich plavidlo velmi brzo po interakci s časoprostorovými souřadnicemi roku 1947 se nenapravitelně nedaleko Roswellu poškodilo (nehoda byla zaviněna velmi výkonným radarem, což armáda uvědomila až později a na základě tohoto zjištění byl tento typ radaru upraven jako zbraň), ale také proto, že nastaly komplikace s jejich zařízením, které jim umožňovalo orientaci v prostoročase a bylo také jediným prostředkem k tomu, aby se dostali zpět do jejich prostoročasové linie domova, který se z našeho úhlu pohledu nacházel v daleké budoucnosti.

Toto zařízení se záhy dostalo do rukou armády, která ho použila hned v několika experimentech, což bylo samo o sobě katastrofou, říkají Dan Burisch i Bill Hamilton. Těmito absolutně šílenými experimenty se problém časových linií podstatně zhoršil. Lidem do rukou se dostala technologie časového portálového cestování v tu nejméně vhodnou dobu.

Henry nám několikrát zdůraznil, že nemůže sdělit, jak moc katastrofální pro nás nešťastný incident v Roswellu byl. Každopádně však tento případ odstartoval sérii projektů, které měly za úkol odstranit vzniklé problémy. Od té doby až dodnes pokračuje snaha vybraných skupin vědců současného lidstva s lidmi z budoucnosti odstranit vzniklé těžkosti. Tím, že vznikl tzv. "mnohonásobný překryv časových linií" způsobil nesmírně komplikovanou situaci, která se dotýká i samotného dalšího vývoje lidstva.

Ptali jsme se Henryho, proč vůbec k havárii došlo. Sdělil nám, že na první pohled se to může zdát skutečně divné, že "návštěvníci" nebyli schopni dostatečně včas vyhodnotit riziko radarů. On nám ale vysvětlil, že jejich přítomnost pro ně tady byla vysoce nebezpečná i z mnoha jiných důvodů a to i přes jejich vyspělou technologii. K havárii došlo z mnoha faktorů, včetně útočné akce armády Spojených Států. Důležité ale je, zdůraznil nakonec Henry, že "návštěvníci" spojené s případem Roswell nemají nic společného s bytostmi, které jsou známé jako "Greys".

-pokračování-

 

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz