Rozhovor s "Henry Deaconem": Lidstvo otevřelo "Pandořinu skřínku" a nyní neví co s tím. (7)

03.02.09   Kerry Cassidy

Tento základní rozhovor byl uskutečněn v roce 2006 s následnými dvěma doplňky z roku 2007, ke kterým se ještě dostaneme později. Rozhovor byl uskutečněn s fyzikem, který si přeje na svou žádost zůstat v anonymitě ("Henry Deacon") je pseudonym. Vzhledem k tomu, že tato písemná verze je zpracování původní video reportáže museli jsme některé detaily vynechat, tak aby identita tohoto člověka zůstala nedotčená. Jméno Henry je pravé i detaily jeho zaměstnání se nám nakonec podařilo ověřit. Osobně jsme se s ním setkali hned několikrát. Zpočátku byl pochopitelně trochu nervózní, ale měl zájem s námi hovořit. V rozhovoru někdy odpověděl mlčením, tichým významným pohledem nebo záhadným úsměvem. Musíme však říci, že po celou dobu byl neuvěřitelně klidný. Do této písemné verze jsme nakonec vložili ještě několik doplňků, které vyplynuly z následné vzájemné e-mailové korespondence. Jeden z velmi závažných faktů tohoto materiálu spočívá v tom, že Henry potvrzuje zcela klíčová svědectví vědce dr. Dana Burische. Z mnoho a mnoha důvodů lze konstatovat, že tento rozhovor je extrémně důležitý pro pochopení událostí, které mohou být spojené s blízkou budoucností.

---

Po aktualizaci, která se vázala na naší korespondenci, jenž proběhla s Henry Deaconem v únoru roku 2007 se náš přítel asi na 5 týdnů odmlčel. Z tohoto důvodu jsme náš písemný kontakt obnovili počátkem března 2007. Následující informace jsou zveřejněním toho nejdůležitějšího, co jsme se od Henryho v tomto období dozvěděli.

Sledování

Henry nás několikrát varoval ohledně velmi pokročilé sledovací techniky, kterou v současné době používají národní bezpečnostní agentury. Sdělil nám, že současná satelitní technologie dokáže poskládat slova rozhovoru v otevřeném terénu pomocí frekvenčních vzorců, které jsou vytvářeny zvukovými odrazy od osobního oděvu. Starší technologie toto dokáže díky frekvenčním odrazům od skla okenní tabule. Z tohoto zjištění vyplývá, že konverzace může být sledována i v naprosto otevřeném prostranství a nikoliv pouze v uzavřených místnostech.

9/11

Zajímavé informace jsme se také dozvěděli ohledně útoku na WTC z roku 2001. Henry nám naznačil, že o tomto incidentu se na svém tehdejším pracovišti dozvěděl o několik hodin dříve, než k události došlo. Byl instruován se skupinou svých kolegů. Byl šokován nejen z toho, co se dozvěděl, ale především z totální absence svých kolegů, když se druhý den ve zprávách dozvěděli, k čemu došlo a nebylo jim vůbec divné, že se o této věci hovořilo den dopředu. V podstatě šlo ze strany nadřízených o psychologii. Když se člověk nějakou informací dozví dopředu a pak jí opakovaně slyší ve sdělovacích prostředcích, reaguje podstatně jinak než za normálních okolností. Ohledně kauzy "9/11" jsou lidé již mnoho let permanentně obelháváni.

K tomu nám uvedl několik dalších podrobností:

-       Letadla, která narazila do věží "dvojčat" byla dálkově ovládána nehledě na činnost pilotů v letounech. (Otázkou je zda se piloti v letounu vůbec nalézali. Přiznám se, že na tomto místě přesně nevím co touto informací Henry Deacon sleduje, pzn.J.CH.). Zároveň byl modifikován software autopilota, jelikož by za normálních nedovolil provést tak ostrý obrat. Ústředí, ze kterého byly letouny dálkově ovládány, se nacházelo několik tisíc kilometrů daleko.

-       Letoun, který narazil do Pentagonu, nebyl civilní linky. Šlo o vojenský proudový stroj amerického námořnictva, který by také dálkově ovládán. Nešlo rozhodně o Boneinig 757 a to z toho důvodu, že aerodynamické účinky zemského povrchu by neumožnily obřímu dopravnímu letounu letět takovou rychlostí těsně nad zemí.

-       Let č.93 se vymkl kontrole dálkového ovládání a z tohoto důvodu havaroval nebo byl sestřelen v oblasti Pensylvánie

-       Když jsme se Henryho ptali na to co se tedy stalo s cestujícími letu č.77 (ten, který měl podle oficiální verze narazit do Pentagonu), řekl nám, že neví.

-       Osama bin Ladin je figurka, která byla využitá pro krytí celého tohoto smutného příběhu. Osobně je přesvědčen, že nebude nikdy dopaden, přičemž oficiální verze bude takové, že zemřel. To je podle Henryho vše co může ke kauze "9/11" sdělit.

Problematika "časových linií" (timelines)

K této problematice jsme od Henryho obdrželi následující e-mail:

"Opakovaně se mne ptáte na další věci týkající se časových linií. Klíčovou otázkou, kterou si může každý z vás položit je, zda existujete na všech pravděpodobných časových linií budoucnosti. Zda se bude vaše realita nacházet na té, či oné linii závisí na mnoha faktorech. Tak bychom mohli hovořit o problematice mentálního a citově emočního vnímání stávající reality, která v každém okamžiku vaše vědomí přitahuje do následující konkrétní časové linie události, která je vybírána z aktuálního spektra nabízejících se pravděpodobnostních realit.

Klasický jazyk neumožňuje v dostatečné kvalitě a rozsahu odpovědět na všechny otázky týkající se této problematiky. Pojetí časových linií ve své celistvosti není možné pochopit pomocí slov. Zde je potřeba využít jiných způsobou komunikace a přenosu zkušeností. Je to jako kdybyste chtěli dosud nenarozenému dítěti vysvětlit základní faktory tohoto světa. Ještě nenarozený plod i když má své aktuální pojetí inteligence nemá k dispozici přímé počitkové zkušenosti reality, která se nachází za tkání těla jeho matky."

Stargates

S ohledem na Montauk se nám Henry svěřil s tím, že většina informací od Al Bieleka je správná. Prý existuje několik druhů "hvězdných bran", přičemž některé umožňují přenos přidružených technologických prostředků a jiné nikoliv. Co se týče doplňkové fotodokumentace údajně prezentující technologii Montauk, která se objevuje v materiálech, jde zcela evidentně o falzum, resp. jde o inspirativní fotografie nemaje nic společného se skutečností. Otázkou je proč to není v původním textu uvedeno, takže je může laická veřejnost brát za bernou minci.

Henry po detailním prozkoumání informací, které nám poskytl dr. Dan Bursich došel k přesvědčení, že zhruba 95% tohoto materiálu odráží skutečná fakta. U 5% si nebyl jist. Šlo o skutečnosti, které se týkaly projektu "Looking Glas" (Zrcadlo) s tím, že nemá o tomto projektu žádné informace. Zároveň zdůraznil, že to nutně neznamená neexistenci této technologie, ale pouze to, že nemá k dispozici dostatek informací.

Tady došlo k zajímavé situaci. Ve chvíli kdy jsme Henrymu umožnili prostudovat grafické materiály týkající se "staráte" a "Zrcadla" se nás zeptal, zda nám Dan Burisch pověděl o Iráku. Na to jsme se ho zeptali, co ví o Iráku? Na tuto otázku nám řekl, že se na jednom místě v této zemi nachází starobylá technologie "stragate". Válka v této zemi je minimálně částečně o kontrole nad tímto zařízením, přičemž jeho existence je přísně střeženým tajemstvím. Když jsem se otázali z jakých dokumentů čerpal, odpověděl, že s žádným. Informace ohledně "staráte" v Iráku jsou podložené jeho přímými zkušenostmi.

 


Vzdálená budoucnost

Po určitém váhání nám Henry Deacon sdělil informace týkající se vzdálené budoucnosti lidstva na planetě Zemi. Během následujících 6000 let bude lidstvo na Zemi prakticky neplodné. V souvislosti s tím bude věnováno obrovské úsilí vedoucí k obnovení lidské populace. Problematika tzv. "únosů", především pak únosů dětí přímo souvisí s touto snahou. Genom dětí současného lidstva je stále prakticky nepoškozen. Únosy nejsou tedy mimozemskou záležitostí, ale týkají se snahy budoucího lidstva o přežití. Logicky s tím souvisí další závažná skutečnost. Jakási katastrofická událost v budoucnosti velmi závažným způsobem poškodila lidský genom.

Mimo to nezávisle potvrdil skutečnosti, které nám již byly známé ze "Zrcadla" a které jsou spojené s časovým horizontem 45 000 a 52 000 let v budoucnosti. Zde totiž začíná, jak to jen nazvat, "prázdné místo" a další informace jsou prostě nedostupné. Toto je velmi důležité. Henry Deacon naprosto přesně potvrdil informace, které nám předal dr. Burich a to ještě dříve než se seznámil s Burischovými materiály. Mimo to Henry obecně potvrdil existenci zařízení vidící i do daleké budoucnosti i když neměl o této technologii tak přesné a konkrétní informace jako dr. Burisch.

Henry nám také potvrdil, že ohledně toho co se v budoucnosti s lidstvem stalo, probíhá jeden z neutajovanějších výzkumů. Zjistilo se, že degenerovaní zástupci lidstva budoucnosti nás v aktuální časové linii navštívili 2x s pauzou 6000 let. Z toho zjištění byl vyvozen závěr, že našim potomkům po dobu 6000 let cosi brání v kontaktu s námi. První mise byla vyslána z časové hladiny 45 000 let (7x6500).

Druhá mise byla vyslána z časové hladiny 52 000 let, tedy o 6000 let později (8x6500). Henry na nás působil tak, že o této věci ví mnohem více, než nám byl schopen doposud sdělit. Vlastně nám řekl ještě něco. Mayové, kteří jsou autoři velmi přesného kalendářního systému, jenž končí rokem 2012, měli evidentně přístup k informacím, které tu zanechali cestovatelé v čase lidské rasy budoucnosti.

-pokračování-

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz