Rozhovor s "Henry Deaconem": Lidstvo otevřelo "Pandořinu skřínku" a nyní neví co s tím. (8)

04.02.09   Kerry Cassidy

Tento základní rozhovor byl uskutečněn v roce 2006 s následnými dvěma doplňky z roku 2007, ke kterým se ještě dostaneme později. Rozhovor byl uskutečněn s fyzikem, který si přeje na svou žádost zůstat v anonymitě ("Henry Deacon") je pseudonym. Vzhledem k tomu, že tato písemná verze je zpracování původní video reportáže museli jsme některé detaily vynechat, tak aby identita tohoto člověka zůstala nedotčená. Jméno Henry je pravé i detaily jeho zaměstnání se nám nakonec podařilo ověřit. Osobně jsme se s ním setkali hned několikrát. Zpočátku byl pochopitelně trochu nervózní, ale měl zájem s námi hovořit. V rozhovoru někdy odpověděl mlčením, tichým významným pohledem nebo záhadným úsměvem. Musíme však říci, že po celou dobu byl neuvěřitelně klidný. Do této písemné verze jsme nakonec vložili ještě několik doplňků, které vyplynuly z následné vzájemné e-mailové korespondence. Jeden z velmi závažných faktů tohoto materiálu spočívá v tom, že Henry potvrzuje zcela klíčová svědectví vědce dr. Dana Burische. Z mnoho a mnoha důvodů lze konstatovat, že tento rozhovor je extrémně důležitý pro pochopení událostí, které mohou být spojené s blízkou budoucností.

---

Ekologická hrozba

Henry se přiznal, že v současné době velmi touží navštívit Egypt.  Při charakteru jeho práce se skutečně velmi usiluje dostat do této země s tím, že později by to mohl být problém. Když jsme se ho zeptali z jakého důvodu, sdělil nám, že již nezbývá mnoho času do těchto končin vycestovat. Ihned však zdůraznil, že to nemá nic společného s válkou nebo politikou. Pak se na chvíli odmlčel a pak řekl jednoduše: "ekologická hrozba". Zároveň však nám odmítl sdělit cokoliv bližšího. Nesdělil nám ani zdroj těchto informací a ani jakým způsobem se je dozvěděl.

Podzemní a pomořské základny

Henry nám opakovaně potvrdil existenci mnoha podzemních a pomořských základen.

Důležité kontakty

Při různých příležitostech nám Henry Deacon doporučil k podrobnému prostudování materiály Bernarda Pietsche, Stana Tenena a Richarda Hoaglanda. Tvrdil nám, že Pietsch měl přístup ke zdrojům. které mu umožnily odhalit prakticky vše o Velké Pyramidě, Tenen byl inspirovaný génius a Hoagland má celou řadu velmi přesných informací týkající se naší Sluneční Soustavy.

 (Poznámka: Nezávislý internetový magazín Matrix-2001.cz již několik let do svého vydání tradičně zařazuje překlady velmi aktuálních materiálu právě od Richarda Hoaglanda. V současné době máme například rozpracovaný materiál o anomálním asteroidu "Stein". V minulosti jsme se zase věnovali měsíci Iapetus. V brzké době spustíme seriál o nových velmi podivných jevech na planetě Mars. Inspirováni výše uvedenými skutečnostmi, se nám nakonec podařilo získat přístup k některým materiálům Bernarda Pietsche a dalším informacím o Stanovi Tenenovi. Čtenáři Matrixu se tedy mohou opět těšit. Pozn. J.CH.).

Mars

Příběh týkající se planety Mars se jeví jako extrémně komplexní a to je velmi skromné vyjádření. Henry nám tento příběh předával po kouskách. Z toho co nám doposud sdělil jsme sestavili následující body, které považujeme za nejpodstatnější.

-        Základna na Marsu je v současné době již jakousi kolonií. Její populace dosahuje až 670 000 osob. Toto číslo nám přišlo absolutně neuvěřitelné. Prostě jsme nevěděli co si o tom myslet. Přesto jsme se zeptali, zda jsou v této komunitě všichni jedinci lidského druhu. Odpověděl: "To závisí od toho, koho považujete za člověka. Základna existuje velmi dlouhou dobu. Tou dobou mám na mysli několik desítek tisíc let. Někdy se její populační hladina zvedne a za několik staletí zase poklesne. Nachází se na dně kdysi existujícího starověkého moře." Níže uvedená fotografie NASA kde je vidět povrch Marsu je z roku 1976 a je pořízena technologií sondy "Viking 2". Ukazuje na prostředí "Utopia Planitia". Prostředí na fotografii se prý nachází nedaleko "základny".

k_s_rozhovor_s_HD

 -       Henry nám také objasnil, že množství i velmi čerstvých snímků známé "Tváře Marsu" jsou speciálně retušované tak, aby zakryly umělý původ tohoto artefaktu. Viz.obr. níže. Stejným způsobem je na fotografiích NASA retušovaná i obloha na Marsu, která má ve skutečnosti podstatně výraznější modrý odstín než bychom si vůbec dokázali představit. Viz. obr. níže.

k_s_rozhovor_s_HD2

k_s_rozhovor_s_HD3

Retušované foto

k_s_rozhovor_s_HD4

Původní originální fotografie

  

-        Dalším velmi rozsáhlým předmětem našich vzájemných rozhovorů byly akta týkající se "Anunnakiú". Henry se nám snažil vysvětlit, že toto problematika je před veřejností z mnoha stran velmi deformována, takže se k širší populaci dostávají informace zavádějící a nevalné hodnoty. Anunnakiové jsou lidskou rasou pocházející ovšem ze zcela jiného hvězdného systému. Mají tedy humanoidní stavbu těla, která však dosahuje několika metrové výšky. To je způsobeno trochu odlišným uspořádáním DNA. Anunnakiové jsou rozděleni do mnoha frakcí se zcela rozdílným přístupem k lidskému druhu.

Náš lidský druh je z několika velmi vážných důvodů spojen s těmito humanoidními bytostmi. O jaké důvody nám však Henry zatím odmítl sdělit. Ve velmi blízké budoucnosti dojde k opětovnému setkání naší a jejich rasy. K tomuto setkání dochází cyklicky, i když vlastně technicky řečeno Anunnakiové se ze Země nikdy nevzdálili. Frakce Anunnakioú, která je posledních zhruba 2000 let s námi ve spojení je přátelská. Ovšem v historii tak tomu zdaleka nebylo.

Fakta týkající se této rasy jsou prý velmi extrímního charakteru. To se konec konců projevovalo i v naší vzájemné konverzaci na toto téma kdy nám Henry Deacon mnohdy nedokázal, resp. nemohl přímo odpovědět. Klasickým příkladem je část jeho e-mailu, který nám zaslal, viz.obr.níže. Jeho důraz na slovo "vypadá jako" je zcela typický pro jeho opatrný přístup stejně tak jako překlep ve slově "Sumerian".

k_s_rozhovor_s_HD5

-        Doprava mezi Zemí a Marsem probíhá dvěma způsoby: prostřednictvím "stargáte" pro personál a menší položky nákladu. Větší technologické prostředky jsou převáženy velmi specifickým kosmickým plavidlem, o kterém byla řeč již v základním rozhovoru. Kódový název pro kosmický alternativní druh loďstva je "Solar Warden". To jsme věděli již dříve z jiného zdroje. Henrymu jsme zaslali dva e-maily. Do každého z nich jsme vepsali pouze jedno jediné slovo. Do prvního e-mailu jsme napsali slovo "Solar" a do druhého jsme vepsali slovo "Warden". Bez jakéhokoliv kontextu anebo důvodu pro naši vzájemnou komunikaci. Odpověď přišla okamžitě ve třech e-mailech ze tří různých adres. V prvním e-mailu se nacházelo slovo "Mars", ve druhém bylo slovo "Alternative" a ve třetím nebylo prakticky vůbec nic. Nacházela se v něm tato "URL" jako jediný její obsah. Nemusím nijak zvlášť zdůrazňovat jak jsme byli ohromeni.

-        Asi nejzajímavějším bodem naší diskuze byla otázka, zda Henry Deacon měl možnost osobně navštívit základnu na Marsu. V celé a poměrně rozsáhlé naší vzájemné diskuzi nikdy přímo neuvedl, že by navštívil Mars, ale povšimli jsme si hned ve třech případech jistých anomálií v jeho odpovědích. Když jsme se ho opakovaně přímo ptali na toto téma, vždy se na dlouhou dobu zamyslel a pak pokaždé odpověděl tuto zvláštní větu: "Často hraji ping-pong a často se dívám na TV." V jisté části naší konverzace se velmi podrobně rozvyprávěl o struktuře a způsobu fungování staráte, ale pod tou podmínkou, že zatím tyto informace nezveřejníme. Až přijde ten správný čas, dá nám prý k tomu pokyn.

-pokračování-


Poznámka: Tímto končí druhé část aktualizovaných informací původní rozhovoru s Henry Deaconem. Další třetí část aktualizace proběhla v prosinci roku 2007.  I zde budou uvedené aktuální a velmi zajímavé skutečnosti.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz