"Zen Hvězd": Mimozemské vedení

zen_hvezd5

11.01.08   St. Clair

Je rozhodování se totéž co vnitřní vedení? Rozhodování je něco, co jsem se musel naučit nejpozději do věku 22 let, kdy jsem byl v armádě. Dokonce i u švýcarské armády, v níž jsem sloužil, jsem byl povzbuzován, abych naslouchal svému vlastnímu vnitřnímu vedení. Inteligentní Kosmos má způsob, jak se mnou interagovat tak, aby se vše odehrálo v inteligentním momentu. Tento inteligentní moment nastane, když se všechny faktory spojí pro inteligentní rozhodnutí v reálném čase. Planety jsou druhem mimozemského vedení a pokud dokážete dostatečně pozorně naslouchat, je jím také Galaktický Střed. Duchové našich předků jsou také formou mimozemského vedení a jelikož jsme z hvězd, my jsem také druhem tohoto vedení. To znamená mít schopnost přizpůsobit se situaci a učinit jasná rozhodnutí, jak postupovat. Vědět, jak jednat nebo kdy nedělat nic a nekonat žádné kroky. "Člověk je hvězdou připoutanou k tělu..." tvrdí Smaragdové Desky Atlanťana Thovta. Já se domnívám, že jsme všichni naváděcími systémy, jež mají hvězdný základ, ale museli byste se nacházet uvnitř naváděcího systému, abyste to věděli. A to je důvodem, proč říkám, že jste vaším vlastním vnitřním světlem. Můžeme komunikovat s vyššími silami, ale pak to také musíme uvést do praxe. Proto jsem na počátku zmínil, že já jsem se naučil činit svá vlastní rozhodnutí celkem na počátku života.


"Je to změna, kontinuální změna, nevyhnutelná změna, ta je dominantním faktorem v dnešní společnosti. Žádné rozumné rozhodnutí nemůže být učiněno, aniž bychom vzali v úvahu nejen svět takový, jaký je dnes, nýbrž také svět takový, jaký bude."

Isaac Asimov

      

Na svých cestách po celém světě přicházím do kontaktu s různými druhy mimozemšťanů, kteří jsou v kontaktu se zemí. Stejně jako my lidé, i oni jsou všehochuť. Ne všichni jsou k nám přátelští a ne všichni jsou nepřátelští. Obdržel jsem zprávy od reptiliánských ras, kteří jsou nakloněni lidstvu, avšak nelíbí se jim, co děláme se zemí. Nemusíme se jich bát. Přestože někteří měli negativnější zkušenosti, moje byly pokojné. Moji přátelé Nordičtí Blonďáci jsou vysoce vyspělí.

Předali mi mnoho poselství míru a smíření. Přejí si pouze dobro. Jsem si vědom negativních Šediváků Greys a regresivních Reptiliánů. Lidé, které znám, s nimi přišli do styku a zdá se mi, jako by mne ostatní rasy chránily před těmito kontakty. Jisté bytosti reptiliánského typu mi párkrát pomohly, tak jako pomáhají jiným šamanům přežít změny na zemi. Naučil jsem se jednat s regresivními druhy za využití psychického silového pole.

Dokonce i ti více regresivní musí pomáhat pracovníkům světla, jestliže chtějí změnit svou karmickou cestu. Každá z těchto skupin je na odlišné evoluční úrovni, ale všechny se shodnou na jedné věci: tvořte mír, ukončete všechny války a interagujte skrze inteligentní spolupráci. Nordičtí jsou dle mého názoru nejpokročilejší. Říká se, že Plejáďané jsou stejně vyspělí a mírumilovní. Mimozemské rasy se dají přirovnat k různým národům na planetách, některé jsou technologicky vpředu a jiné jsou spíše duchovně vyvinuté; pracují pro mír pro všechny. Každá výměna informací s mimozemšťany je jiná, vše vzbuzuje dojem, že každý kontakt má naplnit odlišné funkce.

Daleko nad tímto mimozemským druhem komunikace se nachází mnohem tajemnější kontakt - světlo, které nazývám Vedení. Je to vnitřní telepatický navigační systém vědění, kdy něco učinit a kdy nikoli. Funguje globálně a jedině skrze psychické hvězdné pole. Je to jako síla, která nás učí a směřuje k neviditelnému Buddhovu vědomí. Je to podobné průvodcům a rádcům z řad předků, kteří učí indiánské šamany. Vedení pracuje způsoby Zenu.

Toto vedení je řetězec vyšších bytostí zářícího Kosmického světla. Je nemožné popsat jej lineárním či ne-nadpřirozeným způsobem, neboť operuje pouze ve sféře ducha. Tato zářící energie nebo inteligence je všemocná, přesná a nevyčerpatelná. Daleko za hranicemi jakéhokoli druhu magie, toto je to, co stojí za fungováním Kosmu. Vím, že tento druh vedení není fyzický, jelikož sestává z vysoce vyspělých světelných bytostí či neviditelných forem. Tajemným způsobem pracuje se všemi planetami, druhy, galaxiemi rychleji než myšlenka. Je to posvátná síla, která vedla naše předky v dobách vrcholného zázraku a je to také síla, která vede rovněž některé dobré mimozemské inteligence.

Tyto bytosti jsou blíže postavám jako Krišnamurti nebo Buddha a také jeho učení. Jsou to architekti oddaní duchovní evoluci každé rasy. Jsou zdrojem toho, k čemu se já odkazuji jako Pán Světla. Toto vedení je druhem přítomnosti. Je to její vlastní síla. Může tvořit a proměňovat sebe i nás. Než se s námi může vedení spojit, vyžaduje naši plnou pozornost a otevřenost. Tito Kosmičtí průvodci jsou za hranicemi chápání jiných mimozemských ras a svých lidských 'kontaktovaných'. Nikdo neví, kdo nebo co tento systém průvodců je a pouze hrstka to dokáže vůbec začít chápat. Dalo by se říct, že jsou Jezuitským řádem Kosmu.

Galaktická hierarchie se pokoušela vytvořit svůj vlastní druh řádu ohledně toho, kdo nebo co o vše pečuje. Mimozemské rasy naležící k elitě věří v úrovně, strukturu, centralizaci moci a vytvoření řádu skrze duchovní nebo technologický systém kast, což je samozřejmě něco, co se mi vůbec nelíbí. Chtěli nastolit řád v Kosmu vytvořením jistých náboženských systémů víry, které by vyvíjely druhy v běhu času podle jejich plánu vplétáním myšlenkových vzorců do DNA a dalších podobných nesmyslů. Avšak nečelí faktu, že tato strukturovaná evoluce se neodehrává, jak zdůraznil Krišnamurti. Procházíme devolucí, nikoli evolucí.

Vše, co přichází z tohoto hierarchického řádu je nehybné. Je to zachyceno v síti statických struktur a tedy - nevzrůstá. Kdyby se evoluce měla odehrávat v rámci uspořádané struktury hierarchie, byla by již známa a vykonána. Jelikož nemůže být známa, pak jsou jejich struktury překážkou v Kosmické evoluci a změně.

Toto Mezigalaktické zřízení, které bezpochyby existuje, se nezajímá o způsob, jakým funguje mé vedení nebo o práci s těmito dalšími kmenovými rasami. Nemají rádi věci, které nejsou ovládány podle jejich systému. Bylo mi řečeno, že Krišnamurti, zatímco učil a promlouval na zemi, hovořil také s mimozemskými rasami hierarchie. Byl poslem obou - lidstva i mimozemšťanů - a sděloval jim, že se musí změnit.

Mnoho z těchto mimozemských druhů je mnohem starších než lidstvo a neprojevují zájem a nenaslouchají. To je poněkud arogantní, neboť lidské bytosti se vyvinuly mnohem rychleji a podle jiného mistrovského plánu, jenž je přirozeně Kosmický. Nechápou tento plán a nechtějí, aby lidské bytosti vnášely změny do jejich miliardy let starých statických myšlenkových struktur a systémů.

Myslím si, že to je důvodem, proč mnoho z těchto druhů nemá velkou radost z toho, že tu jsme - obzvláště z toho důvodu, že my všechno změníme a katapultujeme jejich světy mimo dosah jejich hierarchie. Toto je zamýšleno či součástí plánu, podle průvodců, kteří se mnou hovořili. Jestliže se lidstvo bude vyvíjet tak, jak je zamýšleno, přemostí propast mezi vedením a hierarchií. Hierarchie bude muset reagovat na toto mystérium a počítat s ním. Pak se lidstvo stane svým vlastním navigačním kapitánem.

Vím, že rasy hierarchie se pokoušejí sabotovat jemné změny odehrávající se na zemi. Nejsou to špatné bytosti jako takové a věří, že dělají správnou věc, protože nás vidí  - skrze oči své hierarchie - jako hrozbu. Asi to pro ně není moc velká legrace - je tady tenhle nadšený druh zvaný lidé s potenciálně plně probuzenou DNA, připravený vstoupit do Kosmu a nikdo neví, co se stane pak. Pro nás je to naprosto přirozené a snadné proměnit se a posunout se přes všechny úrovně a vrstvy.

Lidé jsou tím typem druhu, který když mu dáte vysoce pokročilou mezihvězdnou kosmickou loď, která se používá na převoz zboží, technologií a služeb z jedné části galaxie do druhé, se začne nudit a vymýšlet hlouposti.

Představte si, že posadíte lidi za ovládací panel mezigalaktického Ferrari a oni se najednou začnou předhánět, aby zjistili, kdo doručí zboží rychleji. A pak, když jejich kamarád vyhrává, ten druhý začne manévrovat takovým způsobem, aby získal výhodu, že se pohybuje rychleji než jaká je rychlost světla. Zatímco spolu závodí, ti dva piloti dostanou šílený nápad zjistit, zda by šlo plavidlo použít k dosažení vnějšího okraje vesmíru. Říkám si, že to není zase tak velká legrace, když jste druhem mimozemšťana se stádním myšlením - udělej co se ti říká - čekajícím na dodávku svých zásob.

"Kde je velitel St. Clair?"

"Promiňte, pane, upgradoval zdeformovanou převodovku a přehodil na level jedenáct. Loď je pryč. Už není v tomto vesmíru."

Jak jsem řekl dříve, lidská povaha už je taková, že nás nikdo nemůže pochopit. Nebo jen hrstka může. Ostatní druhy se většinou takto nechovají. Jestliže mají přidělený úkol, vykonají jej a jednají při tom účelně, přesně, poslušně a naplánovaným způsobem. Avšak člověk se snese dolů a zachrání někoho uprostřed mise. Někteří to nazývají nepředvídatelný lidský faktor. Lidské bytosti jsou Žolíkem vesmíru, Bláznem v Tarotu.

Nevinný blázen dělá šílené i kreativní věci; a jako osvícené bytosti budeme pokračovat v konání vysoce neobvyklých a nepředvídatelných věcí navždy. Toto vše je součástí přímého vědění, které jsem získal z naváděcího systému, jenž mne doposud doprovázel a mohu vám prozradit, že jsem byl jejich vzpírajícím se studentem. Zpočátku to pro mne bylo všechno nové, dokud jsem nezačal zjišťovat, kdo vlastně doopravdy jsme.

Dnes se pokouším lépe chápat, co Vedení chce či navrhuje: Nezávislost. Tato nezávislost začíná pochopením a aplikací našeho momentu zrození spojeného s momentem smrti. Jsme Bláznem, nebezpečně balancujícím mezi zrozením (životem) a smrtí (znovuzrozením). Ale uprostřed tohoto zdánlivého zrození chaosu máme schopnost řídit tuto podivnost s graciézní inteligencí. Zřejmě se tato inteligence musí setkat s vysokou úrovní nepředvídatelného chování, které přichází s přemostěním světů. Navigační systém vnitřního vedení očekává nečekané. Hvězda připoutaná k tělu je tedy svým vlastním mimozemským světlem.

"Když se chci podívat na blázna, stačí mi pohlédnout do zrcadla."

Seneca

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz