"Zen Hvězd": Poselství keltského kýtovce "Delphinus"

zen_hvezd4

07.12.07   St. Clair

Nemnoho bylo doposud objeveno o záhadné civilizaci Piktů a Keltů. Vypařili se jakoby za pomoci kouzla prošli hlavním časovým portálem nekonečna. Čteme o proroctvích Mayů a amerických Indiánů a považujeme je za velice vyspělé kultury. Já říkám, že lidé musí překročit omezené chápání slov, aby lépe porozuměli světu, který je obklopuje. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o keltsko-helvétský způsob života. Tito lidé žili velmi blízko Elfů a Elfové žili velmi blízko Keltů... Takže, co byli zač a proč nezanechali žádné "poselství", kromě mnoha zvláštních, fascinujících a komplikovaných vzorů a motivů na kameni? Piktové a Keltové byli podivní podle měřítek dnešního světa. Ve skutečnosti mohli dost dobře přijít z jiné planety. Proroctví a předpovědi prastarých kultur vzbuzují úctu u dnešních lidí, aniž by tito byli schopni pochopit celé poselství. V helvétském světě předkové keltského národa stále existují a čekají, až tento současný věk pomine, aby mohli dělat cokoli dělali předtím, než zmizeli. Proč nezanechali proroctví? Mají trochu jiný pohled na svět. Helvétští, švýcarští Keltové, Galové a lidé Bretaně jsou téměř jedni a titíž. Nemuseli nic zapisovat, protože to věděli... Především věděli, že kdokoli v souladu s matkou zemí, s přírodou a universem, uslyší a pochopí a uvidí, což je to, co činím já. Také věděli, že toto otevření se a transformace lidského vědomí nastane - ať se děje, co se děje. Jejich víra je naprostá - vědí, že k tomu dojde. Z tohoto důvodu vložili veškerou svou sílu, svou moudrost a svého ducha do opravdového projevu.


"Žijeme ve dvou světech... ve světě, do něhož jsme byli zrozeni a v druhém světě, jenž se zrodil v našem nitru. Oba mohou být požehnáním nebo prokletím.  My se rozhodujeme."

homilie keltských Druidů

        

Nevím, zda toto dokážu sdělit v knize? Snad mohu naznačit či ukázat naléhavou potřebu toho, aby lidé poznali a byli součástí světa mezi světy. Co už nemohu udělat je dovést lidi tam. Lidé tam mohou vkročit jedině sami.

Jednoduše cítím, že je důležité předat dále smích a smysl pro humor našich keltských  předků. Nemají v úmyslu ukázat neúctu vůči těm, kteří jsou známí svými načasovanými varováními, jež mají být v budoucnu odhalena; existuje také jiný způsob, jak přistupovat k této posvátné bráně: Cesta vědění bez vědění.

Ani staří Toltékové za sebou nezanechali žádná proroctví, žádná varování či písemnosti o budoucích bytostech světla, zachraňujících lidstvo. Stejně jako Keltové a Vikingové - zanechali za sebou záhadné obří kameny, umělecká díla, složité vzory a symboly, které není možno rozšifrovat skrze racionální uvažování. To znamená, že musí být aktivována jiná část mysli - abychom toto všechno pochopili a viděli věci takové, jaké jsou. Toto nám říká, že existují jiné úrovně. Vlákna DNA uvnitř vašeho těla nezapisují lineární sdělení. DNA naslouchá vám a pracuje přímo s vámi. (Přesně tak  viz. aktivity "Technika Lorean" a "S. A. T. I. R."  pozn. J.CH.). Zde leží váš vlastní jemný vnitřní keltský vzor.

Pro ty, kteří možná špatně pochopili můj vlastní helvétský smysl pro humor: naznačuji, že změny na zemi nejsou ničím jiným než keltským kosmickým "kolem času", donekonečna se otáčejícím. Co lidé mezitím dělají je jejich věc. Nikdo vám nemůže říct, jak žít  - a to je důvodem, proč vám to Toltékové ani Keltové neřekli. Každý si musí nalézt cestu sám pro sebe.

Racionální, vědecká mysl poměřuje všechno, s čím přijde do styku. Já ve svém světě vidím keltské pohádkové šamany tančící na kvantových vahách a vzhledem k tomu, že žádný člověk s racionálně založenou myslí není schopen je vidět, nikdo si ani neumí představit, že s mírami si někdo pohrává, když leprachoun (irský skřítek) hraje k radostnému tanci na pohádkovou harfu.

V keltské kvantové vědě skřítkové pochybovali o tom, jestli jsou lidé vůbec dobře nastaveni, protože si všimli, že nikdo nedokáže vnímat skryté frekvence pod nulou (jak nahoře, tak dole). Skřítkové se všeobecně shodli, že lidé vykazují chování v pásmu -777, ale nikdo nechtěl lidem tu špatnou zprávu sdělit a jelikož lidé stejně nedokázali skřítky a víly vidět, kdo by jim naslouchal? Buddha se na stupnici neobjevil, protože osvícení je za hranicemi měřitelnosti.

A je to právě v této době, kdy velryba (samička vorvaňovce anarnaka) doplavala nahoru po řece Temži a předložila tak živoucí důkaz o krizi přírody před dveře Britského parlamentu. Lidé řekli, že zvíře bylo nemocné, ale velryba si našla vcelku úspěšně cestu nahoru po řece Temži až do centra Londýna, kde její přítomnost ohrozila probíhající (nepřetržitý) přesun zboží a lidské finanční zájmy známé jako lodní přeprava zboží. Viz odkaz: http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=60339 

Zatímco materialistický fragment lidstva v Londýně odsunoval Kosmickou přírodu z cesty komerční přepravy, na druhé straně světa nejdůležitější vůdce rodilých Indiánů za posledních 500 let vzýval duchovní sílu a vedl posvátný obřad, v němž on a jeho šamanští přátelé žádali o vedení ze strany svých předků. V této souběžnosti dějů se skrývá naděje.

Ve chvíli, kdy velryba plavala před Britským parlamentem, nově zvolený prezident Bolivie, Evo Morales, se účastnil domorodého obřadu u archeologických pozůstatků po civilizaci Tiwanaku.

Lidé jihoamerických And nazývají toto období novým slunečním Pachakutic, což znamená změnu ve slunci a pohyb země, jenž přinese novou éru. Podle starého proroctví začal poslední Pachakutic invazí španělských dobyvatelů a došel ke svému konci. Toto je počátek nového cyklu; cyklu, kdy je svět převrácen vzhůru nohama.

Hodně jsem přemýšlel o velrybě, která smutně zahynula poté, co zaměřila pozornost světa na Londýn, ve chvíli, kdy se nový indiánský vůdce modlil a žádal své předky o radu. Pokoušel jsem se pochopit znamení v této události. Cítím, že značí smrt, konec materialistického cyklu.

Každý lékařský symptom si odžije kompletní cyklus, takže plně nechápeme, jak se toto znamení projeví ve fyzickém 3D světě. Evidentně, toto není první velryba, která skončí tak, že podivným způsobem opustí své přirozené prostředí. Za posledních 14 měsíců, pokud se ohlédneme zpátky od ledna 2006, se nejméně 300-500 delfínů a velryb vrhlo na břeh po celém světě. Vždy jsem na to poukázal, když jsem o tom dostal zprávu - v Tasmánii, na Novém Zélandu a v Austrálii nebo v Severní Karolině.

Z nějakého důvodu je mezi mnou a velrybami osobní pouto. Malý kamarád Kytovec, který přeplul do oceánu hvězd na člunu jménem Crossness neztratil nic a nám zanechal naději. Ve všem můžeme najít dobro, pokud je člověk ochoten pohlédnout dostatečně hluboko. Vesmír je zkrátka větší a nekonečný oceán, hlubší a vzdálenější od lidstva. To, co za sebou velryba zanechala, je semínko naděje a dobra. Je to mnohem více než jen pouhé varování. Je nám ukazována cesta před námi.

Snad velryba doopravdy cítila, že je Londýn pod vodou a je již jejím územím a že změny, které nastanou, se již energeticky začaly projevovat, přestože nám může trvat ještě pár let, než to uvidíme. Jistým způsobem nás velryba nutí k zastavení a zvážení toho, jak daleko od lidstva je pro nás nejbezpečnější být. Zdá se, že nespoutané, volné a mladé žijící bytosti čeká uvnitř otrávených měst této společnosti pouze jistá smrt. Jiná skupinka velryb, které zůstaly spolu, mimo na širém moři, má stále šanci na přežití. To je něco, nad čím bychom se měli všichni zamyslet. Zároveň se nejedná čistě o záležitost fyzického přežití. Dokonce nejde ani o hledání fyzických prostředků k přežití. Duchovní změna je tím, čeho je nám zapotřebí. Abychom mohli cestovat a aby o nás mohlo být postaráno čistotou divočiny, musíme kráčet duchovním světem.

Nespoutaná skupinka velryb, které se drží tak daleko od člověka, jak je to jen možné, je nedotčená zvyklostmi lidstva. Jsou stále neposkvrněné, v souladu se svým Vesmírným sonarem, hledajíc vedení přírody a je jim souzeno zůstat s přírodou - pokud mají přežít změny, jež se přeženou přes zemi a její oceány. Ve více duchovně uvědomělém světě by lidé bývali zastavili přepravu a dopravu na Temži na pár týdnů a pozorovali by velrybu, modlili by se a žádali o radu. V současném světě by to vyžadovalo změnu nastavení mysli na duchovno, což napojuje mysl velryby na lidskou a kosmickou mysl.

A přesto se zdá, že jedna velryba v Londýně přinejmenším zvedla hladinu uvědomění více než stovky či tisíce těch, které se vrhly na pláž v předešlých letech, stejně silně působivým způsobem. Skutečnost, že miliony lidských bytostí po celém světě sledovaly tuto jednu velrybu, pomohla předat poselství. Tato událost předložila současnou situaci lidstvu a přinesla ji až pod nos těm u moci, přímo pod schody sídla moci a těch, kteří za problémem stojí. Toto byl, a je, až archetypální úkaz. Podobný mocným duchovním silám, s nimiž se střetli Atlanťané. Na té nejzákladnější úrovni velryba říká: Toto všechno se vám vrátí.

Duch velryby vstoupil do mého vesmírného okna a sdělil mi, že někdy se bytost inkarnuje do formy, aby vykonala nějaký specifický úkol. Přicházejí na zem pouze, aby vykonali tuto jedinou věc a nic jiného. Pokud to rozvedeme dál: Kdo stvořil Londýn? Římané a později byl rozvinut Anglosasy. Toto znamení by naznačovalo také jejich konec. Lidé už nemohou dále předstírat. Velryba vyplavala nahoru po řece a řekla: "Tady jsem. Podívejte se na to, co nám děláte."

Smrt tohoto stvoření vysílá jiskřičky uvědomění do myslí a srdcí každého jedince na celém světě. Zvíře přináší oběť. Obětuje svůj vlastní život pro přežití svého druhu. Velice brzy uvidíte zvláštní bytosti jako tato velryba a budete je muset držet stranou od staré společnosti v období přechodu. Tyto bytosti se buďto udusí jako velryba v jedu materialismu nebo přežijí v divočině. Co je to divočina? Je to vnitřní krajina čistoty, ducha a lásky.

V Pánovi prstenů Tolkien popisuje fyzickou pustinu ničící zemi jako Zemi Mordor obklopující Sauronovu Temnou věž. Z věže se šíří pouze smrt a destrukce. Žádná živá věc tam neroste, jen zlomyslnost a strach. Sauronova nadvláda znamenala smrt pro svobodný svět, pro zvířata a stromy, lidi a elfy, skřítky a hobity. Nic by nepřežilo jeho vítězství, kdyby se svobodný svět nesjednotil, aby jej porazil. Dokonce i zotročení se stali temnými a chodili jako živí mrtví.

Sauronova moc by pohltila všechen život ve Středozemi. Avšak jeho moc závisela na prstenu. Jediném prstenu, který by ovládl celý svět. Je jasné, že Sauron musel externalizovat svou moc, aby mohl provést ovládnutí světa. To je důvodem, proč vkládá většinu své moci do prstenu. Znič prsten a Sauronova moc je pryč a věž se zřítí. Středozemě přežije.

Naznačuje nám smrt velryby smrt sil postavených proti přírodě? Tento lékařský symptom neskončil smrtí velryby, pouze začal. To je ta zvláštní věc na znameních z Kosmu. Znamení je skutečnou a živoucí událostí. Vzrůstá živým způsobem a přemosťuje tak neviditelný svět ducha s fyzickým světem lidí. Některé moudré duše navrhují, že Kytovci přivádějí náš svět do existence. Já se také domnívám, že velryby a delfíni jsou kosmické bytosti obývající oba světy.

Co by se stalo, kdybych se zeptal Pána Světla na toto znamení? Tento velice zvláštní synchronismus slunce a Chirona v prvních stupních Vodnáře s vůdcem kmene ve vysokých Andách vzývajícím duchovní sílu a nevinná velryba vynořující se z hloubi na povrch vedle Sauronovy věže?

Pán Světla zaměří mou pozornost na zamlžené hory nad naším jezerem - gestem naznačuje, abych se vydal hledat kosmické kontaktní centrum a využil svých navigačních schopností a naslouchal helvétským elfům, kteří mne vedli s velkou péčí po celý můj život, obzvláště když jsem se vydal na cizí a nepřátelské území.

Řekl by, že jsme všichni Kosmické bytosti žijící mezi sférami skutečného a neskutečného. Zdůraznil by, že jsme zde, abychom spojili tyto světy. Snad chtěl nám všem náš velrybí přítel, svým vlastním způsobem, sdělit právě toto.

      

"Jednou z nás snad bude vyzařovat vnitřní světlo a potom již nebudeme žádné jiné světlo potřebovat."

Johann Wolfgang von Goethe

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz