"Zen Hvězd": Rozhovor s vizionářem, futurologem a astrofyzikem St. Clairem (4) + video

zen_hvezd11

28.01.08   St. Clair

V roce 2006 byl učiněn s Michaelem St. Clairem velmi zásadní rozhovor. Jsem tomu nesmírně rád, neb tento šlechtic, vizionář, futurolog a astrofyzik je mým velkým učitelem. Jeho informace, způsob jejich podání a interpretace je stejně jako jeho osoba prozářená vysokými frekvencemi Světla. Když vydal svou velmi zásadní publikaci "Zen hvězd" bylo jasné, že jde o selekci skutečností a informací z jeho jiných čtyř publikací - vlastně učebnic (iniciačního materiálu), které nebyly a zřejmě ani nebudou nikdy vydány. Z mnohých důvodů je obsah knihy "Zen hvězd" zjednodušen a přizpůsoben chápání široké veřejnosti. V této chvíli - na počátku roku 2008 vám přináším přesný přepis první části rozhovoru, který v rámci "Projektu Camelot" byl učinen v jeho sídle - zámku Montreux ve Švýcarsku. Rozhovor vedli Kerry Cassidy a Bill Ryan. Čtenáři nezávislého internetového deníku Matix-2001.cz tedy mají v následujících tří dílech exkluzivní možnost sdílet nevšední energie a inspirace přímo od Michaela St. Clair. Na konci třetího dílu si budou moci shlédnou tento rozhovor i v přímém video přenosu. Michael St. Clair mi velmi zásadním způsobem a jednou provždy změnil koncepci myšlení, ale ze všeho nejvíce pak.... mi dal dar hluboké sounáležitosti s Vesmírem a jeho Inteligencí, která nás obklopuje. Díky Ti za to Michael......(J.CH.)


K: Nestrávil jste nějaký čas s americkými Indiány?

M: Ano, strávil. Ano. Řekli mi dvě velmi jednoduché věci, jako Krišnamurti, jako všichni velcí mudrci, řekli prostě: žij s námi. Žij velmi blízko nás a s hvězdami a žij s... ve spojení Hvězda-Slunce-Země. Velmi jednoduché. Říkají, žij s tímto a pak buď sám sebou. Zjistěte, čím chcete být a buďte tím, buďte skvělí v tom, co děláte. A nestarejte se o to, co se děje venku. Takže ano, do určité míry platí, že lidé budou muset jít do ústraní nebo se odloučit jako ta malá velryba. Kdyby bývala nevyrazila směrem k lidstvu, byla by v pořádku. Jak jsem vysvětloval dříve - co se podle mého názoru stane je, že - vzhledem k oslabování lineárního myšlení a nástupu jasnozřivé/psychické mysli - většina lidí už nebude chápat, co se děje. Budou se pokoušet fungovat logickým, přímým lineárním způsobem, když se ve skutečnosti vše stává psychickým. Přichází vyšší úroveň psychické / jasnozřivé mysli Země, hvězd a většina lidí to zkrátka prošvihne, protože nic nebude dávat smysl. Těžko se to vysvětluje. A tak pouze ti, kteří jsou naprosto vyladěni na psychiku, budou schopni kráčet s těmito změnami. Víte, celý tento svět, vše, v čem jsme, by neexistovalo, kdyby nebylo psychiky. Je to psychika, co dává vzniknout fyzickému. A to je ta část, kterou vědci teprve musí rozluštit a být schopni vysvětlit ve vzorcích. Takže můj kontakt je spíše s tím, co nazývám Světelnými. Ve starém jazyce se jim říkalo Zářící. A v noci občas uvidíte namodralého ducha, jenž tvoří světlo. Ale nemají formu, nemůžete s nimi mluvit a dotknout se jich. Cítíte, že něco tu je. Nemají jména jako taková, neříkají, jsme z této hvězdy, nebo něco takového, vy víte, že je to s vámi, je to neustále s vámi.

 

K: Víte, říkal jste, že jste se setkal s Cheneyem, například, a říkal jste, že nějaké další lidi jste potkal na svých cestách...

M: Ano, ano. Potkal jsem množství lidí. [směje se]

 

K: Třeba byste nám mohl něco říct o některých z nich...

M: Ano... něco z toho jsem popsal ve své knize v částech s příběhy na pobavení. Není moc co říct. Ano, jednou jsem se sešel s Cheneyem na večeři, bylo tam mnoho lidí a nyní je to už dvanáct let. Pokoušel se tehdy stát se prezidentem či chtěl kandidovat. Nejsem si moc jistý, co dělali. Přes nějaké diplomaty, které jsem znal; během svého času v Ženevě jsem poznal hodně diplomatů, a víte, jací jsou diplomati, křižují svět, takže káždý se potkává s každým. Není to tak těžké. Udělal na mne dost bizarní dojem v tom smyslu, že byl jako robot, téměř stejný. Ne doopravdy, nechci říct nelidský, ale něco tam zkrátka chybělo. A velmi ambiciózní, s tahem na branku, chci říct, je to Vodnář. Je to ten typ člověka, který dostane to, co chce. A on to získal a pak další.  

Ano, byl jsem si samozřejmě vědom, co plánují. Protože oni se mnou mluvili, lidé mají sklon říct mi cokoli. Ať už jsou to ET, Světelné Bytosti, normální lidé, jednoduše mi o tom povídají a já jsem poslouchal. A já jsem se pokoušel dát si dohromady, co to znamená. Také jsem potkal bratra Bushe, člověka, který má teď na starosti Floridu, guvernéra Floridy. A přes tyto typy lidí, které jsem potkal, avšak v různých oblastech společnosti, ať už to byla věda, fyzika, NASA, politika, diplomacie, ekonomie... Chci říct, potkal jsem stovky lidí. Něco z toho je v mé knize. Jsou to prostě lidé a já se s nimi setkal v různých obdobích jejich života, takže mohu srovnat, co vykoná osud.

 

K: Takže Vám bylo odhaleno něco z toho, co by se mohlo stát před 9/11, je to tak?

M: Ano. Bylo... Měli jsme v roce 1999, jako skupina několika přátel, opodstatněný pocit, že je načase připravit se, že se stane něco nedobrého. Byli jsme si všichni vědomi, že plánují útok na Střední Východ. To bylo známo. Jsem překvapen, že je to... Musím to říct znova. Jsem překvapen, že je to překvapení pro svět. Protože to bylo doopravdy známo, bylo to napsáno černé na bílém v dokumentech nazvaných 'The Project for the New American Century/Projekt na Nové Americké Století', nebo něco takového.

A věděli to dokonce evropští diplomaté a hovořili o tom mezi lidmi při obědech a večeřích. Chci říct, jen jsme doufali, že se to nestane, že to byl špatný vtip. A pak jsem věděl, že se dostanou k moci a udělají to, ať to stojí cokoliv. Nevěděl jsem přesně jak dojde k 9/11, to jsem nevěděl. Předpověděl jsem počítání hlasovacích lístků, v roce 1999 jsem předpověděl, že se Bush stane prezidentem a zůstane tam po celé volební období...  

 

K: A Vy jste ve skutečnosti předpověděl i samotné počítání volebních lístků...

M: Ano, ano, to jsem udělal, písemně v jedné brožuře, že v roce 1999 dojde k počítání volebních lístků. To je pravda, ano. Ale nepředpověděl jsem 9/11. Ohledně toho došlo k nedorozumění, to jsem nikdy nepředpověděl. Řekl jsem, že dojde k narušení letecké dopravy či přerušení letecké dopravy. Ale nikdy jsem neviděl nebo nevěděl, že tou událostí jsou věže. To překvapilo dokonce i mě.

My jsme jen věděli, že v období 2001-2002, v této oblasti, v době po jeho nástupu do funkce, věděli jsme, že se stane něco natolik ničivého, aby to otevřelo cestu k válkám na Středním Východě. A my jsme se jako přátelé pokoušeli zmírnit ten vliv, neboť já cítím, že obyčejní lidé mohou mít přinejmenším vliv na události v tom ohledu, jaký bude jejich postoj vůči události.

A domnívám se, že pokud každý posílí sám sebe, tak jak jsem o tom již hovořil dříve - abychom věděli kdo jsme a odkud jsme přišli a co se v nás vlastně skrývá, a jelikož je stále více a více lidí smýšlejících tímto způsobem, vím, že budeme schopni téměř převzít opět vládu nad Zemí. Protože to je naše práce. Budeme si muset vzít na starost tuto planetu.

 

Zdroj + video: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2521-zen-hvezd-rozhovor-s-vizionarem-futurologem-a-astrofyzikem-st-clairem-4-video/