"Zen Hvězd": Rozhovor s vizionářem, futurologem a astrofyzikem St. Clairem (3)

 zen_hvezd10

25.01.08   St. Clair

V roce 2006 byl učiněn s Michaelem St. Clairem velmi zásadní rozhovor. Jsem tomu nesmírně rád, neb tento šlechtic, vizionář, futurolog a astrofyzik je mým velkým učitelem. Jeho informace, způsob jejich podání a interpretace je stejně jako jeho osoba prozářená vysokými frekvencemi Světla. Když vydal svou velmi zásadní publikaci "Zen hvězd" bylo jasné, že jde o selekci skutečností a informací z jeho jiných čtyř publikací - vlastně učebnic (iniciačního materiálu), které nebyly a zřejmě ani nebudou nikdy vydány. Z mnohých důvodů je obsah knihy "Zen hvězd" zjednodušen a přizpůsoben chápání široké veřejnosti. V této chvíli - na počátku roku 2008 vám přináším přesný přepis první části rozhovoru, který v rámci "Projektu Camelot" byl učinen v jeho sídle - zámku Montreux ve Švýcarsku. Rozhovor vedli Kerry Cassidy a Bill Ryan. Čtenáři nezávislého internetového deníku Matix-2001.cz tedy mají v následujících tří dílech exkluzivní možnost sdílet nevšední energie a inspirace přímo od Michaela St. Clair. Na konci třetího dílu si budou moci shlédnou tento rozhovor i v přímém video přenosu. Michael St. Clair mi velmi zásadním způsobem a jednou provždy změnil koncepci myšlení, ale ze všeho nejvíce pak.... mi dal dar hluboké sounáležitosti s Vesmírem a jeho Inteligencí, která nás obklopuje. Díky Ti za to Michael......(J.CH.)


M: Možná si vzpomenete na počátku roku 2006 na tu malou velrybu, samičku vorvaňovce anarnaka, která vplavala do řeky Temže a zemřela tam. Pro mne byla znamením, že čím dále jste od lidstva tím lépe. Zní to poněkud děsivě, říci to takhle, ale já se domnívám, že řešení pro to, co nazývám bezpečná místa či enklávy nebo bezpečná útočiště nebo zóny tvoření nového života, musí být provázána se Zemí a chcete, abyste mohli rybařit, měli kolem sebe zvířata a byli naprosto nezávislí na tom, co se děje ve společnosti.

Jinými slovy, budete žít jako domorodé kmeny. A přesto budete schopni aplikovat vyspělou technologii a využívat volnou energii. Takže moje vize je mít síť, ne jen jedno nebo dvě... síť, řetězec takzvaných míst bezpečí, kde lidé žijí podle dávných způsobů života, ale ve spojení s kosmologií.   A tak budete mít skupinu lidí, každá bude mít alespoň pár vědců, pár farmářů, několik technicky zdatných lidí, v zásadě skupiny, které žijí v tom, co nazývám skupinovou myslí, s těmito myšlenkami, o nichž mluvíme, schopní jednoduše pokračovat v životě a žít život bez pojmů a představ, které jsme do tohoto života vnesli. Jinak řečeno, můžeme si sami odstranit podmínění těmito ideami a začít znovu. Je trochu obtížné toto všechno shrnout. Je to velké téma.

K: To je v pořádku?

M: Takže bezpečné místo je v podstatě místo, kde lidé začínají tvořit novou společnost, sami mezi sebou, zatímco zbytek odezní.

K: Chcete říct něco málo o částech Vaší knihy, které se týkají mimozemšťanů? Protože mluvíte o tom, proč jsou zde Greys a co mají ostatní mimozemské rasy dočinění s naší budoucností...

M: Ano, to je rozsáhlá otázka, mnoho otázek v jedné. Greys, tak jak to já chápu, nevím, jak to říct... jsou jako subkulturní rasa, mezi Greys je mnoho ras, až 60-70... podle výzkumu, který mám. Oni jsou tím, co by se dalo označit jako 'ti padlí' nebo archóni. Gnostici o tom psali, to je velmi dobře známo. A oni, oni jsou sami hybridní... v zásadě jsou, jak se to říká... ani nejsou lidští, jsou to klony.

Pro mne to nejsou živé bytosti, přestože fungují, ale ve skutečnosti nejsou naživu ve smyslu... Nemají žádnou duši, například, takže nemají žádný záměr. Já myslím, že Greys, pro mne nejsou velkým tématem. Z velmi prastarých učení, před tisíci lety, víme, že si od nich zkrátka máme udržovat odstup. Domnívám se, že oni sami jsou pod-rasou nebo zotročenou rasou je možná lepší termín Dracos nebo reptiliánů, z nichž někteří žijí v podzemí, někteři z nich jsou schopni cestovat Galaxiemi, nejsem si úplně jistý.

V Kosmu existují další rasy, které, jak předpokládám, vychovaly naší rasu, lidskou rasu, která pochází nejspíše z Lyry nebo z Plejád, z oblastí, které nemají nic společného s Greys. Avšak z toho, co víme, z učení od ras jako jsou Nordic Blonds, jako jsou Plejáďané... tak v určitém období probíhaly války, před desítkami tisíců let, v nichž se tyto rasy už dostaly do kontaktu s Greys. Oni v těchto válkách, které vedli, vyhodili do povětří jisté oblasti a někteří z nich zde přistáli. Ve zkratce... co chcete, abych řekl o greys spočívá v zásadě v tomto: nechte je tam, kde jsou, buďte si jich vědomi a dejte si na ně pozor, jelikož jsou velmi chytří, intelektuálně jsou velmi vyspělí a využívají toho, aby oklamali lidi.

K: A je to pravda, že pracují s vládami?

M: Rozhodně ano. Vlády, které dnes více méně řídí svět, jsou z velké části v rukou greys. Abychom to shrnuli... je to sice hrubé shrnutí, nicméně určitě některé ze západních vlád, možná dokonce i v Japonsku, nejsem si 100% jistý, ale určitě ovládají vlády do té míry, že je mohou vědecky fyzicky přimět, aby spolu navzájem bojovaly. Takže všechny války, které jsou nyní vedeny mají na pozadí greys.

Jeden způsob, jak se z tohoto dostat, je pokud budeme mít přímý kontakt s jinými rasami, což by byli 'Nordic Blonds', kteří již přežili války s nimi nebo možná tato další rasa, o níž hovořím ve své knize, což není fyzicky hmatatelná rasa, je to jiný svět, jako svět Elfů nebo Zářících bytostí a musíte být v kontaktu s touto téměř vibrací, abyste věděli, co dělat nebo nedělat.

Je to tak obrovské téma, že je stěží vysvětlitelné v několika větách. Tvrdím, že nesmíme mít z těchto ras strach, ony všechny... řekněme to takto, neprojdou změnou. Neprojdou dimenzionální změnou. A mimochodem, ony to vědí. Mají velké obavy z toho, jak budou pokračovat dále. A myslím si, že někteří z nás by dokoce mohli cestovat vesmírem dříve. Co nedokáží udělat je, že to tady nedokáží opustit. Nejsou to přesně mimozemšťané, greys jsou cizí/alien, ve smyslu cizí, ale jinak jsou odtud.

K: Víte tohle díky Vaším studiím, ale víte to také díky některým z Vašich kontaktů ve vojenské či jiných agenturách?

M: Ano, neměl jsem kontakt skrze armádu, většinou je to skrze výzkum, přičemž něco je zkrátka mojí vlastní zkušeností. Je to příliš dlouhé na vysvětlování, ale mám svůj vlastní způsob kontaktu s více neviditelnou silou a také skrze vědu, skrze řízenou vědu, ale jednoduše vím, co je více méně pravda. A pak také hodně z toho je pouze výzkum, když si doopravdy projdete staré texty, které zde máme k dispozici.

Výzkumy, které udělali jiní před námi, Sitchin je jedním, Gerry Zeitlin, jehož jsem právě zmínil, Anton Parks, Jacques Vallée, je zde tolik velice pokročilých badatelů. Samozřejmě, Strieber má celé jedno bílé místo v příběhu. Je to dobře zakryté. Přišel na to, co je co. Takže, když dáme všechno tohle dohromady s naší vlastní malou zkušeností, víme přibližně, co se děje. Dost dobře určitě, kam jít a kam nechodit. Pokoušejte se pracovat s tou jinou přítomností, která je stále zde. Zkuste se vcítit do toho, čemu říkám neviditelný svět, jenž je doslova s námi, a zachyťte ho občas v noci, můžete dokonce vidět modrá světla, struktury, nestálé formy. To je ono, toto je ET svět. Skuteční ET zde s vámi.  

To je tato stránka. A pak poselstvím knihy je, řečeno velmi krátce, že vy rozhodujete. Tedy, jsme zde pro svobodnou vůli. My jsme zde kvůli svobodné vůli. A to je všechno, co máme. A protože máme svobodnou vůli, jsme velmi mocní. Jsme mnohem mocnější, než víme. A co tito greys a vlády, a co tento celý svět chce, abyste udělali - chtějí vám vzít vaši moc a chtějí, abyste se přinejlepším cítili jako oběť, nebo alespoň zesláblí a bezmocní. A já v knize říkám - začněte vnímat, kdo doopravdy jste, odkud jste přišli a buďte si toho vědomi. Dostaňte se do sebe a prociťte, odkud jste ve skutečnosti přišli a co je uvnitř vás pak bude naprosto beze strachu a vytvoří společnost bez ohledu na to, co se děje kolem vás. A čím více věcí se rozpadne, tím více se probudíte.

K: Je pravda, že Krišnamurti měl na Vás dost velký vliv? Můžete o tom něco říci?

M: Ano, ano. Nemůžete být neovlivněni po přečtení Krišnamurtiho. Četl jsem mnohá z jeho děl po řadu let, neboť jsem chtěl vytvořit odlišný druh astrololgie. Chtěl jsem ji vysvětlit lidem takovým způsobem, aby ji mohli používat a žít s ní. Astrologie byla po příliš dlouhou dobu činěna nesrozumitelnou, aby k ní lidé neměli přístup. A Krišnamurti v podstatě vždycky říkal: "Nebudujte struktury, netvořte teorie" a principiálně říkal: "Osvoboďte se od normálního". A říkal: "Nestrukturujte pravdy". Nemůžete. Pravda není známá. Je vždy nová. Musíte ji žít.

A tak jsem se snažil aplikovat to, co se on snažil naučit lidi po více než 50-60 let, na to, co já vysvětluji lidem, že se stane v příštích, řekněme, 20-40ti letech. Kniha sahá až do doby 2050, dokonce 2080. A Krišnamurti mne ovlivnil tak dalece, že jsem musel čelit také sám sobě. Musel jsem prozkoumat, proč jsem zde, co dělám, jaké bude mé poselství? Jak tohle vysvětlím lidem? Takže v tomto ohledu jsem mu vděčen za velmi mnoho, neboť byl velkým učitelem. V metodice měl způsob, jak ukázat lidem cestu k sobě samému. Ale on neměl žádnou metodu a lidem říkal totéž: "Musíte to nalézt sami". Není žádné učení, není žádná metoda, není žádná struktura. Nejsou žádná náboženství. Nic z toho. Musíte o tom vše zapomenout. Vše se nalézá ve vašem nitru. A každý a každá to musí nalézt sám za sebe. Takže musíte být svým vlastním učitelem a svým vlastním žákem.

K: Takže, jaké jsou Vaše plány do budoucnosti?

M: No, první věcí je vytvořit alespoň jedno bezpečné místo. Říkám tomu centrum, učitelské centrum ve smyslu výměnného centra, kde bych měl rád vědce, velice pokrokové vědce, fyziky, kvantové fyziky, lidi mluvící o krajině mysli, objevování mysli. Lidi, kteří by se rádi sešli a sdíleli zkušenosti, vyměňovali si je. Takže bych rád vytvořil centrum. To by byla nejbližší budoucnost. A hned potom, to nevím. Musím žít v přítomném okamžiku, jak říkám. Musím žít chvíli za chvílí. To je další věc, kterou udělat, pak by tady byl nápad na síť. Velmi se zajímám o Kosmologii, lety do vesmíru, samozřejmě. Opravdu se zajímám o vytvoření nových technologií, o nichž mluvíme. Na to musím mít pomoc vědců. Volná energie je použitelná, nová geometrie je zde. Mám na mysli, věda je zde, je potlačována. Takže se obracím s žádostí na vědce, kteří ji mají, aby se sešli a řekli, pusťme se do toho. Dostaňte se ven, odkudkoli, kde jste uvězněni, a udělejte obdobu toho, co jsem udělal já. Každý to musí udělat. Jsou tu vynikající vědci, kteří přesně vědí, o čem mluvím a jediné, co musíme udělat je: udělat to. Musíme k tomu přistupovat odvážně. To je bezprostřední budoucnost, asi příštích 4-5 let.  

- pokračování -

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz