Rozhovor s Henry Deaconem (Arthur Neumann): "Stojíme před gigantickým civilizačním manévrem - největší změnou v historii soudobého typu člověka. Vím to a nejsem sám !!" (2)

12.09.09   Arthur Neumann

Když jsem na svých internetových stránkách zveřejnil pod názvem „Rozhovor s Henry Deaconem: Lidstvo otevřelo Pandořinu skřínku a nyní neví co s tím.......“ možná jeden z nejdůležitějších materiálů vůbec, netušil jsem, že v řadách čtenářů vzbudí takový zájem, který mne samozřejmě jak jinak velmi potěšil. Ti z vás, kteří tento rozhovor četli, si asi vzpomínají na dva zásadní fakty. Muž, který odpovídal na dotazy, z bezpečnostních důvodů vystupoval pod pseudonymem „Henry Deacon“ a pak rezolutně odmítl vystoupit na kameru. Od té doby uběhlo několik měsíců, a jak se zdá, mnoho věcí se změnilo. Náš tajuplný člověk se objevil na summitu Exopolitika 2009 v Barceloně (škoda, že jsem o tom nevěděl, jinak bych se určitě snažil o to, aby akreditovaný novinář Matrixu, pan Zelinka se s ním pokusil spojit). To ovšem nevadí, neb s ním přímo na místě velmi operativně provedl rozhovor španělský aktivista a výzkumník Rafa Palacois. A tento rozhovor zřejmě vejde (s trochou nadsázky řečeno) do dějin. Ptáte se proč? Tak za prvé náš anonym zveřejnil své pravé jméno, za druhé vůbec poprvé vystoupil přímo na kameru (což způsobilo v řadách zasvěcených osob nebývalý rozruch) a za třetí jde o osobu velmi výjimečného charakteru, což jste zřejmě vytušili již z prvního rozhovoru a ti z vás, kteří jste tento materiál ještě nestudovali, doporučuji si ho přečíst jako první a pak teprve přistoupit k četbě tohoto rozhovoru č. 2. Jsem rád, že vám mohu exkluzivně na Matrixu tento materiál předložit k prostudování v českém jazyce. Na konci písemného přepisu bude video.


RP: Můžete nám říci, pokud je tzv. „První kontakt“ skutečně blízko jakým způsobem k němu dojde?

AN: Bohužel to co nazýváte „Prvním kontaktem“ nemá se skutečným kontaktem nic moc společného. V plánu je totiž fiktivní hrozba. Je to opět hra se strachem. V jistých kruzích je velká snaha dosáhnout toho se lidé při spatření „ufo“ báli, pocítili strach. Je tu snaha o to, aby jakákoliv případná forma mimozemského života se stala archetypální hrozbou a nepřítelem. Na tomto místě zdůrazňuji, že vlády těch největších geopolitických mocností tohoto světa hrají s veřejností hru na fiktivního nepřítele. A principiálně je jedno, jestli tímto fiktivním nepřítelem je Rusko, USA, muslim nebo mimozemšťan. Jde o stále stejnou hru, jen charakter fiktivního nepřítele se mění. Proto jsem před chvílí připomněl jak důležité je opustit energie strachu. Pokud tak totiž učiníte, sami velmi rychle tuto hru prokouknete.

 

RP: Naznačujete, že vláda má v utajení k dispozici prostředky a technologii, která stojí ze jevy charakterizované jako „ufo“?

AN: Když pomineme velké množství přirozených meteorologických jevů a jevů jiné přirozené charakteristiky pak za množstvím „ufo“ stojí tyto technologie prostředky. Například americká vláda vlastní tyto technologie již poměrně dlouhou dobu.

 

RP: Páni

AN: Při nějakém jiném rozhovoru jsem zmínil existenci „Zprávy z Iron Mountain“ a mnozí lidé si prostě myslí, že jde jen a pouze o sci-fi. Jenže tu bohužel nejde o sci-fi. Tentýž materiál mi byl předán během jednoho důležitého setkání v Tucsonu, Arizona již v roce 1980.

RP: Přímo?

AN: Ano, přímo během zasedání vlády, jehož jsem se zúčastnil. 

RP: Četl jste to?

AN: Bylo to pro mne překvapení, protože jsem nevěděl co je účelem tohoto setkání. Měli jsme letět do Tucsonu v Arizoně a já jsem zůstal v hotelovém pokoji. Pak jsme se sešli k jednání a na konci prvního setkání nám rozdali dokument: „Zpráva z iron Mountain“ nikoliv v knižní, ale v klasické papírové podobě. A zde jsem se poprvé dozvěděl o plánech „Rand Corporation“. 

RP: Aha. Vy jste první člověk, který oficiálně potvrzuje existenci „Zprávy z Iron Mountain“

AN: Dnes již tyto dokumenty nemám k dispozici, ale v nich prakticky to samé, nebo skoro to samé co se popisuje v knize ve které je tzv. „Zpráva z Iron Mountain“ přetištěná. 

RP: Myslíte si, že aktuální pandemie „prasečí chřipky“ je součástí tohoto globálního plánu (který je definován ve „Zprávě z Iron Mountain“?

AN: To nemohu posoudit. Epidemie jsou vesměs přirozené povahy. Podle mého soukromého názoru je ale prasečí chřipka poměrně nebezpečným faktorem. Je to ale jen můj soukromý názor na věc. A prevence? Chcete znát můj typ. Informujte se o vitamínu D3.

 

RP: Co to je?

AN: Vitamín přece (smích). 

RP: Vitamín, vitamín. Jasně, ale…..

AN: Jde o vitamín D3. Poraďte s lékařem specialistou. Viděl bych to tak, na 2000 až 5000 IU denně. Za normálních okolností vzniká tento prvek působením slunečního záření při kontaktu s pokožkou, ale vzhledem k povaze slunce v současné době a dalších faktorech, které jsou nyní ve hře, je tato cesta hodně omezená. I přesto dokáže laicky řečeno sluneční záření participovat v dostatečné míře na transfiguraci D3 v těle žádoucím způsobem.

RP: O.K. Takže tu jde o alternativní prostředek v souvislosti s chřipkou.

AN: Ano. Funguje to proti jakémukoliv druhu chřipky.

 

RP: A co vakcinace? Jak se k ní stavíte?

AN: Žádná vakcína. To samé jsem řekl i svým rodinným příslušníkům. Již před dvěma nebo třemi roky jsem jim řekl, že by bylo moudré se od těchto věcí držet co nejdál. Již během mého rozhovoru v rámci Projektu Camelot jsem naznačil pravděpodobnost tohoto chřipkového scénáře. Bylo to dlouho před tím, než se prasečí chřipka objevila ve zpravodajství.

 

RP: Máte nějaké informace o tom, zda Američané budou vládou k tomuto očkováni nějakým způsobem donuceni?

AN: Bude to povinné. 

RP: A bude to povinné pro všechny lidi?

AN: To je samozřejmě v plánu a s těžkými sankcemi. Pro mne však stále platí - žádná vakcína. Zvlášť pokud to je vynucováno. Takže nic takového. 

RP: Pojďme nyní někam jinam. Myslíte si, že vlády udržují v tajnosti kontakty i s jinými mimozemskými inteligencemi, tak jako tomu s největší pravděpodobností bylo u Zeta – Reticulas?

AN: Když lidé hovoří o státem utajovaných aktivitách mají často dost zkreslené představy o tom jak tyto věci fungují. Takže v této souvislosti bych rád zdůraznil, že vlády, stejně tak jako prezidenti nebo třeba členové královských rodin nemají přístup k informacím a konkrétním znalostem tohoto typu. Vycházím ze svých vlastních zkušeností. Oni mají přístup jen do určité hloubky utajení a ta je přesně vymezena. A za ní se prostě nedostanou.

Takže mají k dispozici jen omezenou a přesně stanovenou sumu dat. A stejně tak nemají sebemenší povědomost o tom, co se děje za tím. Oni neví, co se děje v onom jakoby neexistujícím „uzavřeném světě“. Nemají tedy žádný kontakt s těmi, kteří jsou „za stěnou“. Takže, když hovoříte o vládě, nebo „tajné vládě“ potřebuji přesně vědět, co tím pojmem myslíte či sledujete? 

RP: Tak kdo má v rukou stěžejní moc? Kissinger? Rockefeller? Kdo to má na starosti?

AN: Tak třeba vy máte moc. Právě teď a tady. Jste odpovědný za tento rozhovor. Může se dostat k milionům lidí anebo může skončit v koši. Je to jen a jen ve vašich rukách. Nevím, zda budu pochopen, když povím, že v každém z nás se nachází různé úrovně moci a síly. V každém jednom z nás.

RP: Takže nevěříte, že moc je centralizována v několika osobách? Něco na ten způsobe? Tento názor je všeobecně rozšířen.

AN: Ach lidi. Existuje několik malých skupin, které mají skutečnou moc, včetně jednoho člověka o kterém jsem se zmínil na konferenci v Curychu, ale o něm nechci teď hovořit. Pak jsou tu ve hře ještě asi tři agentury. Nic víc, nic míň.

 

RP: Mají třeba pod palcem satelitní systémy?

AN: Třeba.(úsměv)

 

RP: O.K. Proč se usmíváte?

AN: Jde o to, že i tyto síly mají své jasně dané limity ve vztahu k tomu, co bychom mohli nazvat „skutečnou Mocí“. Chtějí a skutečně moc se snaží si jí udržet co nejdéle. Říkám to a zdůrazňuji proto, že v několika následujících letech ztratí všechny své síly. Bude to rychlé.

 

RP: Proč?

AN: Protože nyní se spojují a zároveň kulminují velmi důležité linie událostí a změn.

 

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz