Blízká setkání čtvrtého druhu (5)

 

blizka_setkani5

 

17.01.07   Robert Olschbaur

Jsme ve vesmíru sami? Otázka, která už několik desítek let nedá spát mnoha lidem. V souvislosti se sérií článků o konferenci unesených a na základě nejen tam uveřejněných důkazů je zcela nepochybné, že fenomén únosů není smyšlenkou, ale je realitou ať již prožívanou v naší známé nebo jiné, běžnému člověku nedostupné, dimenzi. Počty unesených vzrůstají, ale samozřejmě veřejně se o tom nemluví, patrně proto, jak je nám předkládáno, že mnoho z nás není na potvrzení takovéhoto faktu připraveno. Ostatně představa, že celé lidstvo je přinejmenším předmětem experimentování s lidskou DNA, nebo dokonce jak velmi přesvědčivě naznačují některé vědecké poznatky a ověřitelné historické zdroje (viz článek Dvanáctá planeta) výsledkem experimentu s několika druhy mimozemské DNA, je jistě velmi šokující. A to zdaleka není všechno, co bylo v posledních letech zveřejněno. Zkusme tedy projít ty informace, které nám v džungli různých svědectví a autentických příběhů připadají systémově nejdůležitější a zapadající do daného problému ve více věrohodných zdrojích.

 

 

Členění mimozemšťanů podle Ivo Wiesnera

Předkládáme vám shrnutí zpracované podle informací uveřejněných Ivo Wiesnerem v jeho knize Gambit mahátmů a podle informací z Internetu, které jsme již dříve uveřejnili v našem časopisu (viz upozornění v textu). Přestože jsou některé informace opravdu šokující, především pro přesný popis bytostí a dějů, o kterých patrně většina z vás nikdy nečetla, jejich zdroje jsou vždy vícečetné a o mnoha věcech se dá více dozvědět z odkazů na konci článku. Čtete-li náš časopis, objevíte jistě mnoho souvislostí dějinných i logických s našimi články o historii a články v rubrice E.T.

Od konce druhé světové války prý navštívili Zemi zástupci okolo 70 různých mimozemských civilizací. Jednalo se o vesmírné turisty, obchodníky, etnografy či pouhé náhodné návštěvníky. O Zemi však projevuje eminentní zájem několik základních skupin mimozemšťanů, a to:

Lyranská humanoidní civilizace (Andromédská rada Galaktické federace Světla) - jsou to genetičtí předci lidstva. Od člověka Adama Kadmona (člověk páté kalpy, viz dřívější články) se liší tím, že nemají duchovní tělo s duší. Je to geneticky původní rasa z oblasti Lyry. Chovají se ohleduplně a do vývoje humanoidních ras nezasahují.

Siriani - původně mírumilovná, zemědělsky orientovaná civilizace z planety Siria (Sirius IV) se během vývoje rozdělila na dvě větve militantní a fašistickou Dynastii Ramana a mírumilovnou Dynastii Xona, která metody dynastie Ramana odmítala a za to byla povražděna nebo vyhnána. Ovládáním a pustošením jiných ras a planet se dostali přibližně před 50 až 55 000 lety do naší sluneční soustavy (tedy v době, kdy se začala rozvíjet atlantská civilizace). Siriané pravděpodobně nemají humanoidní původ, jsou asi 2 m vysocí, s krátce střiženými vlasy barvy plavé až po sytě černou. Typickým znakem jsou modré oči se svislou štěrbinou jako mají kočky.

Podobně jako Drakoni a Deros se snažili vytvořit hybridní formu člověk mimozemšťan, která by si zachovala duši člověka 5. kalpy a ačkoli hybrid, mohla by vstoupit do šesté až dvanácté duchovní sféry. Nejsou a nemohou být úspěšní, neboť působnost DNA je vázána pouze na třetí až pátou hmotnou sféru a zaniká spolu s hmotným lidským tělem po přechodu vědomí lidské bytosti do šesté duchovní sféry. Příčinou manipulace s DNA je také snaha překonat potíže, které jim působí pobyt na

Zemi vzhledem k nekompatibilitě jejich nervové soustavy s frekvencí geomagnetického pole Země.

Drakoni (Reptiliani z Federace a-Draconis, Sauroidi) - jedná se o nehumanoidní rasu, která je nejčastěji zařazována do třídy hmyzu, někteří je řadí mezi ještěry (sauroidy). Ze své galaxie se podle Wiesnera dostali po jednom z Einstein-Rosenových mostů, což je teorie spojitosti systému černých a bílých děr. Přebytečnou hmotu jednoho vesmíru odsává černá díra a vyvrhává ji do jiného vesmíru jako bílá díra. O genetice Drakonů nevíme nic, jejich genom je stále ještě neustálený, vyvíjí se podle konkrétních životních podmínek. Jedná se však o nesmírně arogantní stvoření. Drakoni jsou údajně jedním z genetických experimentů Mistrů-Genetiků. Souběžně s Drakony byla vytvořena rasa humanoidů Lyranů. Obě entity byly umístěny na různých planetách tak, aby se při vývoji nemohly navzájem ovlivňovat.

Celý experiment se však nejspíše vymkl kontrole a tak Drakoni zjistili, že humanoidní civilizace jsou v mnohém napřed, což zapálilo oheň nenávisti a touhy takovéto civilizace zničit. Vzhled Drakonů podporuje hypotézu jejich vývoje z plazů. Jsou 180 až 240 cm vysocí, mají velké kulaté či oválné oči, jejich barva je černá až zlatožlutá s vertikálními pupilami. Jejich kůže má barvu různých odstínů zelené s výraznou šupinovitou strukturou bez ochlupení. Hlava má jiný tvar než lidská, místo nosu mají jakýsi tupý čumák. Na rukou a nohou mají 3 až 4 drápkovité prsty, zřetelný ocas a místo krve zelenavou viskózní kapalinu. Některé z vyvinutějších druhů mají dva na sobě nezávislé mozky, podobně jako Deros.

Uchovali si schopnost rozmnožování se, oplodněné vajíčko se však vyvíjí mimo tělo matky. Zásadní odlišnost od humanoidů je ta, že jim chybí astrální a duchovní tělo, tedy sama duchovní podstata. A chybějí jim emoce. Ostatní druhy, včetně Greys, považují za méněcenné. Proto se část Greys snaží o alianci s lidmi proti Drakonům. Drakoni se také bezúspěšně snaží o vytvoření hybridních forem lidské a své DNA. Kříženci jsou však degenerovaní a brzy umírají. A tak se Drakoni snaží najít jinou cestu zničení lidstva. V matrici lidského genomu byl geneticky ukotven přirozený válečnický a nepřátelský instinkt vůči reptiloidům a tak se snaží lidstvo co nejvíce zpomalit a zdegenerovat v jeho vývoji.

Domnívají se, že takto oslabené lidstvo pak nebude schopné čelit jejich invazi. Způsoby, kterými chtějí dosáhnout svého cíle, jsou drogy, sex, chamtivost, techno-hudba. Na obdobném principu jako techno nízkofrekvenční strojově se opakující pulsy pracují nejen sonické zbraně Aliens, ale i psionické a elektronické technologie vymývání mozku a úpravy osobnosti, používané mimozemšťany při přeměně lidí v elektronické zoombie, které následně slouží jako otroci nebo potrava. Dalším cíleným útokem Drakonů proti vyvíjející se lidské civilizaci je úprava oběžných drah další planety naší sluneční soustavy, Nimiru, a asteroidu Typhoon, který v r. 1495 př. n. l. zničil starobylé civilizace ve střední Evropě a východním Středomoří.

Deros (nosatí Greys) - přišli na Zemi přibližně v letech 1947-48 ze soustavy Orion. V květnu 1954 s nimi Americká vláda podepsala smlouvu o jejich pobytu na území USA výměnou za nové technologie z oblasti energií, letectví, metalurgie, genetiky a medicíny. Jsou vysocí 210 až 240 cm (některé prameny uvádějí i jedince o výšce 270 až 360 cm) a jejich pokožka má barvu v odstínech šedé _ proto jsou nazýváni velkými Greys. Sami sebe označují jako Xhumz. Jejich původ se dosud zjistit nepodařilo, ale mnoho indicií je řadí k nejstarší civilizaci (spolu s Arkturiany a Korendiany), která podle Knihy Dhyanů získala hmotná těla, tedy lidstvo3. kalpy (Lhaové, Annunaki). Když se větší část lidstva 3. kalpy (Deros) vzbouřila proti Stvořiteli a přidala se na stranu Lucifera, začala produkovat klony, byla vykázána na okraj Galaxie a na Zemi jí byl zakázán vstup.

To, že se ale na Zemi vyskytovali, dokazují nálezy srdcovitých lebek v Peru. Deros mají dva na sobě nezávislé mozky. Jeden z nich pravděpodobně způsobuje jejich mimořádné psychotronické schopnosti. Jejich krev má barvu sytě modrou až zelenou, na hlavě mají vlasy. Oči mají velké, položené šikmo, kapkovitého tvaru, barvy temně modré až černé. Nesnášejí přímé sluneční světlo a teploty nad 38°C, proto se neradi pohybují na povrchu Země. Nemají vyvinuté pohlavní orgány a rozmnožují se výhradně klonováním. Arkturiané jsou Deros velice podobní, ale na rozdíl od nich zůstali na straně Stvořitele a proto jim nebylo odejmuto duchovní tělo. Jejich klonování probíhá od základů odlišným způsobem, protože hmotné tělo používají pouze pro pobyt v hmotné dimenzi. Deros je zlá, egoistická a krajně bezohledná rasa, kdežto Arkturiané jsou zosobněním moudrosti a přátelství.

Pozadí postoje Deros k humanoidním civilizacím lze vysvětlit následovně. Podle Knihy Dhyanů je lidstvu páté kalpy (my) určeno, aby po určitém čase vládlo všem ostatním a bylo jim nadřazeno svou mocí i posláním. Protože vzbouření bohové (Deros) nedokázali svrhnout Stvořitele, rozhodli se tedy zničit jeho děti, především právě lidstvo páté kalpy. V současné době mají Deros základny na Zemi, Měsící a na Marsově měsíci Phobos.

Dows (malí Greys) - druh pocházející původně z oblasti Zeta Reticuli, odkud před stovkami tisíc let emigroval do oblasti Orionu, kde byl zajat Drakony. Ti si z nich udělali otroky. Dnes jsou Dows asexuální bytosti bez schopnosti se sami rozmnožovat. Část Dows žije v hlubinách Země již tisíce let. Mají abnormálně velkou hlavu a vysocí jsou 90 až 150 cm, oči mandlového tvaru jsou velké a šikmo položené. Greys se jim říká kvůli našedlé barvě jejich pokožky, část jich však může mít barvu s odstíny do hněda, zelena či modra. Nemají emoce a mezi sebou se dorozumívají pomocí frekvenčních zvuků a pachů. Stejně jako Deros nesnášejí teploty nad 38°C. Vůči lidem jsou suroví a bezohlední, protože nerozumějí emočním reakcím, které v nich vyvolává stres. Jedinou obranou proti nim je naučit se meditačním technikám, které obalí tělo světelnou duchovní energií.

Žabí mágové - jedná se o negativní skupinu černých mágů, používajících černou magii. Vyvinuli se údajně mutacemi z Iguanodonů. Kůže má tmavou barvu a vysocí jsou asi 150 cm. Oblečení bývají do splývavého pláště s kapucí. Nedoporučuje se jim dívat zpříma do očí, neboť očním kontaktem dochází k ovládnutí motorických činností lidí.

Orange (Oranžoví reptiloidi) - někdy jsou označováni jako oranžoví Greys. Jedná se o starou civilizaci, žijící před stovkami tisíc let v podzemních městech rozkládajících se pod jižní části Nevady, severního Nového Mexika a možná i Utahu. Jedná se o rasu jemnou a diplomatickou s jemným chováním vůči lidem. Dávají přednost diplomatickým cestám vedoucím k získání kontroly a jsou znamenitými obchodníky. Mají velmi nepřátelský vztah k Deros a Drakonům, kteří během druhé galaktické války zničili Malonu (Tir), silně poškodili Zemi a vyvraždili zde velkou část pozemské civilizace včetně předků Orange.

Elohim (Ashtar Collective Space Forces, Gizeh Inteligence, Jehowah) - představují skupinu odštěpenou od humanoidní lyranské civilizace se striktně vojensky organizovaným státním zřízením a kontrolou společnosti prostřednictvím centrálního počítače a biomikroprocesorů vložených do mozků podřízených lidí. Mají dvě centra planetu Summi Er v oblasti Aldebaranu a několik planetek v souhvězdí Orion.

Terrané - jedná se o několik těžko zařaditelných entit s největší pravděpodobností velmi staré pozemské civilizace nejasného rasového původu. Patří sem např. Aluriané, kteří jsou na první pohled k nerozeznání od lidí, liší se např. dvěma srdci a větší délkou života. Údajně pracují ve prospěch lidí, které si velmi oblíbili. Infiltrovali do vysokých pozic v politické, vojenské i ekonomické sféře.

Andromédská rada mimozemská OSN?

Opět čerpáme z Internetu a z knihy Ivo Wiesnera, na Internetu najdete mnoho webů, které jeho články prezentují, často se zajímavými diskusemi. Z iniciativy Lyranů byla před mnoha lety založena Galaktická federace Kondroscan, kam patřila i Země, tehdy obývaná mírumilovnými civilizacemi Murianů (Říše Mu) a gobijskými Thandy (Shanové). Toto společenství mělo bránit spojené civilizace před invazí nehumanoidních ras (Drakoni, Deros). Když toto společenství přesáhlo hranice Galaxie, vzniklo nové s názvem Galaktická federace světla řízená Andromédskou nejvyšší radou. Andromédská rada sleduje přítomnost cizích civilizací na jednotlivých planetách a kontroluje jejich zasahování do evoluce jiných ras. V roce 2003 měla údajně natrvalo vyloučit přítomnost a zasahování nehumanoidních entit do života humanoidních ras a to zejména na Zemi. Zde má Andromédská rada několik základen pod horskými komplexy Mount Shasta, Mont Blanc a dalšími.

Podle informací z Andromédské rady je genetická matrice současného člověka vytvořena kombinací vybraných sekvencí DNA 22 civilizací z různých ras a přepsáním původní dvanáctivláknové DNA rodičovského (lyranského) genomu na dvouvláknovou DNA. Od ostatních humanoidních ras se lidstvo odlišuje tím, že každý jedinec v sobě nese dokonaleji harmonizované astrální tělo s královskou korunou duchovního těla a duše, což umožňuje pokračování evoluce vědomí ve vyšší a vyšší duchovní úrovni i po ukončení vývoje entity v hmotném světě. Po odchodu z páté dimenze se spojí mužská a ženská část entity v úplnou entitu duchovního člověka, protože ve vyšších duchovních dimenzích ztrácí rozdělení bytostí na dvě odlišně strukturovaná pohlaví svůj smysl. Posláním lidí ve vyšších dimenzích není rození a výchova dětí, ale duchovní vývoj sebe sama, své entity, a poznání vyšších duchovních forem lásky. Ve svém vývoji bude dosahovat vyšších dimenzí až dosáhne nejvyšší duchovní dimenze svých božských rodičů. Lidstvo je od svého počátku předurčeno stát se architektem a tvůrcem nových světů.

Nedávná historie

Z různých zdrojů na Internetu a samozřejmě i z knih Ivo Wiesnera vyplývá, že v listopadu 1931 navázali Elohim (Gizeh Inteligence) kontakt s Němci. Zamlouval se jim jejich záměr vytvořit na Zemi vojensky organizovanou společnost založenou na rasistické dominanci bílé rasy. Gizané jsou vysocí světlí lidé (180 až 210 cm) s vypracovanými těly, světlými vlasy a modrýma očima, což Hitlerovi imponovalo. Když přinesly tajné služby Spojenců informace o projektu Wunderwaffen, mělo se za to, že se jedná o velikášskou nacistickou propagandu. Pak se ale objevily proudové stíhací letouny Messerschmitt Me 262, proudové bombardéry Arado 234, raketové kluzáky Messerschmitt Me 163 a Me 263, pulzační zbraně V1, což byla puma poháněná do té doby neznámým pulzačním náporovým motorem, či balistická jednostupňová raketa V2, poháněná kapalinovým raketovým motorem a nesoucí kolem 1000 kg TNT. Neméně zákeřnou zbraní byla dalekonosná děla V3, která koncem roku 1944 každou hodinu vystřelila na

Londýn salvu 200 granátů plněných vysoce brizantní trhavinou. Němci ale přišli i s mnoha jinými přístroji, které dokázaly spolehlivě ničit. Jak ze zdrojů, které jsou běžně dostupné na Internetu (včetně skenů autentických dokumentů, fotografií a plánů) vyplývá, Němci byli opravdu ve velkém, neobvykle velkém technologickém předstihu. Dnes jsou dostupné i fotografie diskoidních letounů na antigravitační pohon včetně fotodokumentace jejich nasazení v bojích. Podrobně o tomto tématu se dozvíte v již citované publikaci Ivo Wiesnera, případně v našem článku Záhady Antarktidy.

Jak naznačuje mnoho zdrojů, mimozemšťané jsou poměrně silně prorostlí do mocenských struktur tohoto světa, mnoho informací právě o tomto problému přináší ve své knize Gambit mahátmů Ivo Wiesner, který o zdrojích informací uvádí následující: „Dospěl jsem k názoru, že situace je natolik vážná, že si již nemůžeme dovolit přepych vybírat pouze „zaručené informace" z oficiálních vědeckých zdrojů (ostatně kdo dá záruku jejich autenticity) ... jednak zatím nikdo nedokáže odlišit politiky, bojující za zájmy lidstva ... od skupiny plně ovládaných klonů či lidí zmanipulovaných pomocí psionických technologií nebo oslněných sliby vysokých platů, podílu na moci a orientálního přepychu."

Podrobnosti o jejich postupném vlivu najdete v článku Mimozemšťané v pozadí, případně v citované knize Ivo Wiesnera, který jde ještě dál až do současné doby a uvádí i řadu podrobností o incidentech z poslední doby.

Jako příklad uvádíme:

V roce 1998 se pokoušela v rovníkové oblasti Pacifiku odstartovat ze dna vesmírná loď Greys dlouhá 34 km. Byla však zastavena a obsazena jednotkami Andromédské rady (Tau Ceti, Plejád, Zeta Reticuli), sdružením, kontrolujícím působnost Aliens na Zemi. Na lodi bylo nalezeno 8700 umělých lidských hybridů s částečnou lidskou DNA, v mrazicích boxech bylo uloženo více než tisíc zmražených dětských těl a ve speciálním skladovacím prostoru bylo uloženo několik milionů speciálních trezorů s životní silou (čchi, pranou), odebranou lidem. Lidé, kterým byla tato síla odebrána, jsou řízeni biomikroprocesory a stávají se elektronickými zombii bez vlastní vůle a vědomí existence.

O motivech jednání jednotlivých mimozemských ras se můžete podrobněji dočíst i v článku Typy mimozemšťanů.

 

Přechodové brány

Jak jsme již psali v některém z dřívějších článků, podle Wiesnera přečkávali pravěcí obyvatelé Země katastrofické přílety Nimiru v podzemních prostorách, které byly často napojeny na brány do paralelních dimenzí s příhodnějšími podmínkami pro život. Podle poznatků moderní kvantové mechaniky mohou teoreticky ve stejném geometrickém prostoru existovat různé světy, pro každý však platí jiný časový řád. Existuje domněnka, že jednu z bran používali nacisté, které vše naučila rasa Gizeh. U nás jsou takovéto brány spojovány s Vyšehradem, Velkým Blaníkem nebo s některými místy na Šumavě či v Krkonoších. Brány umožňovaly jednak přechod do jiných míst, ale také cestování na velké vzdálenosti v krátkém čase, protože brány otevíraly červí díry. Z literatury vyplývá, že vedle trvalých přechodových bran existuje také velké množství periodicky činných bran, otevírajících se za určitého stavu rezonance vesmírných a zemských energií. V lidových bájích jsou brány a bytosti za nimi žijící zobrazovány jako skřítkové či obři žijící v podzemních královstvích spolu s draky a ostatními stvořeními podivného vzhledu.