Nejvyšší tajemství - 14. díl

16.04.07   David Icke
Téma padlých andělů vyzrazujících lidstvu zakázaná tajemství můžeme nalézt v Enochově knize a v dalších materiálech. Mezi těmi, kteří prozradili tajemství je také Azazel, jenž učil umění práce s kovy, a Shemyaza, jenž zasvěcoval do magických umění. Tyto příběhy daly v souvislosti s tímto tématem později vzniknout mnoha hrdinům, z nichž nejslavnějším byl řecký bůh Prométheus, který prý ukradl oheň (znalost ohně) bohům a předal ji lidským bytostem (vybraným jedincům). Zlatá soška Prométhea stojí v Rockefellerově centru v New Yorku. Rockefellerové jsou čistokrevnými plazovci, a proto jsou si vědomi skutečného významu a pozadí Prométheovy legendy. Shodou okolností, Watcher / Pozorovatel / Strážce jménem Azazel je původcem kozlí hlavy v satanistickém obřadu a termínu 'obětní beránek'. Podle Knihy Leviticus, Izraelité obětovali dva kozly na Yom Kippur, Den Pokání. Jeden byl předložen Bohu a druhý Azazelovi. Kněží položili obě ruce na hlavu Azazelova kozla a vyznali se z hříchů lidstva.
Kozel byl poté odvlečen do divočiny a svržen z útesu jako symbol padlého anděla Azazela, jenž byl viděn svázaný a připoutaný v divočině - v 'propasti', jazykem Knihy Zjevení - což je podle mne uvěznění v nižší čtvrté dimenzi. Z tohoto pochází prastaré téma obětního beránka (v angl. scapegoat, takže součástí slova je goat=kozel), jehož jednou formou projevu je symbolický příběh 'Ježíše'. Kozlí hlava Azazelova, padlého anděla-plazovce, je symbolizována obráceným pentagramem Satanismu.
Můžeme probrat detaily a také bychom měli, neboť stále ještě mnoho informací zůstává neodkryto. Já sám mám nekonečný proud otázek. Nicméně, stále se vynořují další témata: mimozemské rasy navštěvují Zemi s rozličnými záměry pravděpodobně po miliony let a jejich křížením vzniklo mnoho rasových proudů. V dávné minulosti existovaly technologicky pokročilé civilizace založené na mimozemských znalostech - prastaré národy tento fenomén nazývaly Zlatý Věk.
Zhruba před 450 000 let dorazili Anunnaki, reptiloidní či plazovitá rasa vedená okřídlenými, albínskými Draco a usilovali o ovládnutí planety. Je pravděpodobné, že tou dobou již zřejmě měli úspěšně za sebou kolonizaci a usídlení na Marsu. Dlouhou dobu se Anunnaki otevřeně projevovali a žili jako plazovci, nicméně z jakéhokoli důvodu, zřejmě kvůli projevům nepřátelství ze strany jiných mimozemských ras a lidské rasy, doslova odešli do utajení. Dali si za cíl zmocnit se naší planety pod rouškou lidského vzhledu.
Tento plán zahrnoval program křížení, z něhož vzešly hybridní rodové linie lidí zkřížených s plazovci, díky kterým mohli operovat z nižší čtvrté dimenze. Čtvrtodimenzionální plazovci 'nosí' lidská těla jako genetický převlek a když jedno tělo zemře, tentýž plazovec 'se přestěhuje' do jiného těla a Agenda pokračuje do další generace. Mohli bychom to chápat jako nošení a odkládání skafandrů. Jasnozřiví vidí tato stvoření jako plazovce uvnitř fyzických lidských těl. Zdá se, že aby měli tuto schopnost, musí patřit ke genetickému proudu, ve kterém dominují plazovci, což znamená, že jisté rodové linie se vždy dostanou do pozic moci.
Další, méně čisté druhy kříženců lidí a plazovců jsou těla, která jsou ovládána vědomím plazovců ze čtvrté dimenze a jasnozřiví vidí tyto lidi v zásadě jako lidské bytosti, nicméně 'zastíněné' plazovcem. Křížení za účelem napuštění reptiloidními geny činí toto ovládání mnohem snadnějším než je pro ty, kteří mají méně reptiloidních genů. Z tohoto důvodu Bratrství velmi pečlivě vede záznamy o genetických liniích. Vědí, kteří lidé mohou být ovládáni snadněji než jiní. Nicméně, plazovci usilují o ovládnutí každého jedince stimulací vzorců chování v reptilodní oblasti mozku - hierarchické myšlení, agresivita, oddělenost, nedostatek soucitu a potřeba obřadu. Obřadem či rituálem nemám na mysli pouze převlékání se pro Satanské ceremonie.
Existuje mnoho příkladů lidské posedlosti rituálem, včetně vykonávání stále stejných činností v tentýž čas, den za dnem, týden za týdnem. Plazovci si zvolili bílou rasu jako svůj hlavní nástroj k získání globální moci, ale křížili se se všemi rasami včetně Číňanů, Japonců, Arabů a těch, kteří jsou nazýváni Židé. Toto vše umožňuje plazovcům ovládat zdánlivě nepropojené jedince a organizace. Je to mimozemská verze členů té samé tajné společnosti, pracujících na mnoha pozicích vlivu, zatímco zbytek populace nemá ani tušení o tom, že jsou propojeni.
Podívejte se na celou řadu na první pohled odlišných lidských bytostí v různých pozicích moci, které docházejí k těm samým závěrům a shodnou se na stejné politice. To bychom mohli přičítat politice zrozené z demokratické a otevřené debaty. Ale co když jsou všichni ovládáni jedinou mocnou silou? To by potom byla diktatura, ale pokud neznáte skutečnou situaci, jak to má člověk rozpoznat? A k tomuto dochází při působení plazovců skrze lidská těla a síť tajných společností, které tyto rodové linie vytvořily nebo infiltrovaly.
Enochova kniha říká, že ti, kteří jsou zrozeni z krve Nefilim (kříženci plazovců a lidí) jsou, díky duchu zděděnému po předcích, předurčeni aby: "sužovali, utlačovali, ničili, útočili, vytvářeli boje a rozbíjeli práci na Zemi"58. Jinými slovy, tato těla mohou být ovládána 'duchem jejich předků' - plazovci z nižší čtvrté dimenze.
Ve Spojených státech existuje organizace jménem Sons of Jared, pojmenovaná po Enochově otci. Přísahají 'nesmiřitelnou válku' potomkům takzvaných Watchers, kteří "jako neblaze proslulí faraoni, králové a diktátoři, po celou historii ovládali lidstvo". Ve své publikaci Jaredite Advocate odsuzují Watchers "jako super-zločince, nebeskou Mafii vládnoucí světu".59
Mnoho lidí se mne ptá, jak je možné, že elita Bratrství dokáže způsobit tolik umírání, destrukce a utrpení, aniž by ukázala jakékoliv emoce. Zdá se, že při nejmenším některé z reptiloidních genetických proudů nepociťují, narozdíl od lidí, žádné emoce a také se zdají být daleko více nemilosrdní. Právě jsem popsal George Bushe, Henryho Kissingera, Davida Rockefellera a tak dále, a není to nic překvapujícího, pokud si uvědomíme, že jsou zástupci rasy plazovců operujícími v lidské sféře.
To, co jsem nastínil v této kapitole, udiví dokonce i většinu z těch, kteří sledují mou práci a roky ji podporují, a já to chápu. Ale já jsem se ze svých bohatých, a občas extrémních, zkušeností naučil sledovat proud života a jít tam, kam mne zavede. Když slyším rytmus života, tančím. Když slyším, že ke mně promlouvá, naslouchám. Jdu tam, kam mne hudba zavede, bez ohledu na to, jak neuvěřitelné se může zdát to, co objevím a bez ohledu na to, jaké důsledky to může mít pro můj život.
Ti z vás, kteří si to ještě nevyzkoušeli, budou ohromeni tím, jakým dobrodružstvím se život náhle stává, jaké vědomosti můžete získat, uchopit a pochopit, když jdete s proudem a přestanete s ním vést válku ze strachu z odlišnosti. U většiny lidí hlava velice často stojí v cestě, neboť mají strach vystoupit z tradičních konvencí. Obávají se toho, co si o nich budou myslet a co budou říkat ostatní lidé. Ale jak můžete odkrývat neuvěřitelné, pokud nevěříte neuvěřitelnému? Říkáme, že všechno víme? Nic, co bychom neznali už nezbylo? Samozřejmě, že zbylo. Známe pouze zlomek toho všeho. A co je tou silou, která nás dovedla alespoň k tomuto stavu vědění?
Ti, kteří měli odvahu věřit neuvěřitelnému a sdělovat neuvěřitelné. Bez takových lidí se lidská rasa nemůže vyvíjet; běží na místě, žije v neustálém vězení mysli. Cože to říkali? Lidé budou létat? Absurdní! Že můžeme cestovat nadzvukovou rychlostí? Šílené! Že můžeme přivést na svět děti ze zkumavky a klonovat lidské a zvířecí druhy? Směšné! A přece, víc než mnoho bylo dokázáno těmi, kteří věřili neuvěřitelnému, zatímco se davy posmívaly. Zkuste to, než zapomenete, jak na to. Myslete za hranice toho, o čem je vám tvrzeno, že je realitou.
Odmítnout učinit tak je nejhorší vězeňskou celou, nejhorší mentální a emocionální stagnací - nejhorším ovládáním. A to je ve skutečnosti způsob, jakým jsme kontrolováni od té doby, kdy celý tento podfuk začal.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2018-nejvyssi-tajemstvi-14/