Nejvyšší tajemství - 16.díl

Babylonské Bratrstvo, část druhá

10.05.07   David Icke
Mezi základní elementy Babylonského náboženství patřily tři následující fenomeny: oheň, hadi a Slunce. Měl bych vysvětlit jejich zaměření na Slunce, neboť je to podstatnou součástí příběhu. Většina celosvětové populace uctívala Slunce pro jeho zřejmé dary tepla a světla a jejich blahodárné účinky na úrodu a celkovou prosperitu. Nicméně, v rámci hierarchie Babylonského Bratrství a dalších Elitních skupin, které měly pokročilé znalosti, pozorujeme, že jejich soustředěnost na Slunce měla také jiné důvody. Chápali skutečnou povahu Slunce jako multidimenzionální vědomí, které se šíří sluneční soustavou po neviditelných frekvenčních úrovních. Dokonce i v této fyzické dimenzi nás Slunce ovlivňuje svým vyzařováním magnetické energie vteřinu za vteřinou. Slunce má průměr asi 864 000 mil a obsahuje 99% hmoty Sluneční Soustavy. 17 Je to obrovská koule energie, která funguje dost podobně jako atomová bomba a vnitřní teplota může dosáhnout až 14 milionů stupňů Celsia. 18 Rotuje rychleji u rovníku než u pólů, a proto je aktivita a stimulace magnetického pole Slunce jednoduše kolosální. Spisovatel a badatel Maurice Cotterell vypracoval dlouhou a detailní studii slunečních skvrn a sluneční erupční činnosti, kdy Slunce produkuje neskutečně silnou magnetickou energii.
Toto bylo zachyceno na fotografiích jako gigantické ohňové šmouhy, přibližně 100 000 mil vysoké.  Tato energie cestuje k Zemi po slunečním větru a může působit na počítačové systémy a způsobit výpadky energie. Ale díky Van Allenovým Pásům, což jsou oblasti vyzařování, které obklopují planetu a jsou spojeny s magnetickým polem Země, by nás Sluneční energie "usmažila".
Maurice Cotterell studoval cykly slunečních skvrn a ustanovil krátké, dlouhé a extrémně dlouhé cykly sluneční činnosti, jak vysvětluje ve své knize The Mayan Prophecies/Mayská proroctví,  společně s Adrianem G. Gilbertem. V době, kdy byl Cotterellův výzkum již v pokročilém stadiu, narazil na ohromující matematický systém čísel a symbolů zanechaný starou Mayskou civilizací ve Střední Americe. Mayové tvrdili, že se zrodili s 'bohy' a za svůj původní domov považovali ztracený ostrov. Jejich neuvěřitelně přesné matematické a astronomické soustavy a jejich měření času byly zděděny po mnohem starších kulturách a konec konců po mimozemšťanech. Už jsme viděli mexického prezidenta Miguela De La Madrid, když prohlašoval, že Mayové byli kříženi s plazovci, 'rasou leguánů', jak ji nazval.
Maurice Cotterell byl fascinován při zjištění, že Mayské cykly lidské evoluce výrazně korespondovaly s jeho cykly slunečních skvrn a magnetického vyzařování. Dokonce v průběhu tisíců let byly ohromně blízké. Toto má dokonalé vysvětlení. Všechno je energie. Život je vzájemné působení magnetických vibračních polí.
Změňte magnetismus a změníte povahu pole energie. Změňte energetické pole a změníte povahu mentálního, emočního, duchovního a fyzického života, což je všechno energie v různých podobách. Ostatní planety toto činí, když obíhají kolem Slunce a ovlivňují magnetické pole Země: my toto nazýváme astrologií. Cotterell věří, že na nás tato pole nejsilněji působí spíše v době našeho početí než v čase našeho zrození, což je oprávněný názor. Já cítím, že oboje nás velice silně ovlivňuje.
Jeho výzkum dokázal, že aktivita slunečních skvrn odpovídá lidským cyklům plodnosti a zrodu a zániku velkých civilizací a říší. Vědci také objevili, že lidé mají vnitřní hodiny, které jsou synchronizovány se Sluncem. Zkrátka, účinek Slunce na lidský život je zcela zásadního charakteru a daleko za hranicí zjevného přínosu tepla a světla. Mimozemšťané toto věděli v těchto pradávných dobách a pociťovali před Sluncem posvátnou úctu. Je to fyzikální a duchovní srdce sluneční soustavy a stalo se symbolem stvořitele, zejména mužských aspektů kreativních sil... 'Ten, Jenž Je Světlem Světa'.
Takovéto chápání Slunce bude běžně se vyskytujícím tématem v následujících částech této knihy, na naší cestě historií až do dnešního dne. Každopádně to činí proces rozšifrování historie poněkud komplexnějším, neboť naši předci neustále využívali Slunce a astrologickou symboliku ve svých příbězích a některá jména jejich bohů symbolizovala Slunce a planety. Rozlišit, co je míněno doslovně a co je míněno symbolicky je skutečnou výzvou. Také se domnívám, že termín 'Sluneční bůh' byl používán jako symbol mimozemšťanů a jejich kříženců, kteří údajně podle starých textů měli obličeje, které zářily jako Slunce - Ti Zářící.
Představte si, jakou byste měli moc prosazovat Agendu a ovládat lidskou rasu, kdybyste znali cykly energie přicházející od Slunce a dalších planet a s jakou pravděpodobností ovlivňují lidské vědomí. Věděli byste, kdy jsou lidé náchylnější ke zlosti, agresivitě, strachu, pochybnostem a vině, a tudíž také kdy vést války, osnovat ekonomický kolaps atd. Bratrství vždy disponovalo těmito znalostmi a, jak vám doložím, velice efektivně toho dnes využívají.
Babylonské Bratrství a reptiloidní rodové linie se rozšířily po Středním a Blízkém východě, zejména do Egypta, a nakonec do Evropy a Amerik. Podle mého názoru byla raná egyptská civilizace, po Venušském pozdvižení, prací Árijců z Marsu, Féničanů, s nebo bez reptiloidních Anunnaki. Ale před rokem 2000 před Kristem došlo k nástupu plazovců. Královský Dvůr Draka byl založen kněžími Mendesu okolo roku 2 200 před Kristem a tento stále existuje dnes jako Imperiální a Královský Dvůr Svrchovanosti Draka.
Spisovatel Laurence Gardner je současným kancléřem Imperiálního Dvoru Svrchovanosti Draka a jeho poštovní adresa je v Devonu v Anglii v domě Colomba House. Columba = holubice = Královna Semiramis. Podle Gardnera jméno Dracula znamená 'Syn Dracula' a bylo inspirováno Princem Vladem III z oblasti Transylvania-Wallachia, Kancléřem Dvoru Draka v 15.století. Princův otec byl v rámci Dvora nazýván Dracul. Dracul = Draco.
Kamkoli Babylonské Bratrství zavítalo, vytvořilo své vlastní tajemné školy sloužící ke zmanipulování lidu k víře v nesmysly a vzdání se moci, a to díky pověrám a strachu. Zároveň však členové vyšších úrovní těchto pyramidálních struktur předávali pokročilé vědomosti těm, kteří měli sloužit Agendě plazovců. Tam kde existovaly jiné zasvěcovací školy ne-plazovců, došlo k infiltraci a zabrání Babylonskými kněžími.
Tajemné školy zde jsou již desítky tisíc let, pravděpodobně stovky tisíc, a jsou využívány k předávání znalostí těm, o kterých hierarchie a kněží rozhodnou, že jsou toho hodni. Ve své knize The Masters Of Wisdom/Pánové Moudrosti J. G. Bennett píše, jak mu ruský mystik Gregorij Gurdijev řekl, že tajné školy fungují nejméně 30 000 až 40 000 let. Gurdijev řekl, že toto objevil na jeskynních malbách v Kavkazských horách a Turkistánu (opět tato oblast).
Často slýchávám od stoupenců New Age rozhořčené výkřiky při pomyšlení, že prastaré tajemné školy byly součástí manipulace. Dobrá, v první řadě by neměly existovat žádné struktury upírající lidem přístup ke znalostem. Je mi jedno, jaký mají záměr - jakmile jednou považujete za své právo odepírat vědění a rozhodovat, kdo by měl a neměl k němu mít přístup, hrajete velice nebezpečnou a arogantní hru.
Jistě existovali tací, kteří měli pozitivní záměr a chtěli využít tajné školy pro předávání znalostí lidem, o kterých věřili, že je použijí moudře, takže netvrdím, že všechny tyto školy byly zlovolné, to jistě ne. Avšak i ty s dobrým úmyslem byly nakonec infiltrovány služebníky plazovců.
Jak napsal zednářský historik Manly P. Hall:
"Zatímco propracovaná obřadní magie dávnověku nemusela nutně zahrnovat zlo, z jejího překroucení vzešlo několik falešných škol čarodějnictví či černé magie (v Egyptě)... černí kouzelníci Atlantidy pokračovali ve využívání nadlidských schopností, dokud totálně nepodkopali a nezničili morálku prvotních Mystérií... zmocnili se pozic původně obsazených zasvěcenci a chopili se spirituální vlády.
Tak tedy černá magie diktovala státní náboženství a paralyzovala intelektuální a duchovní aktivity jednotlivce tím, že požadovala jeho absolutní a rozhodné přijetí dogmatu formulovaného kněžským intrikářstvím. Faraon se stal loutkou v rukách Šarlatového Koncilu - výbor arci-černokněžníků povýšených kněžími do pozic moci."
Černokněžníci, o kterých Hall říká, že byli původně na Atlantidě, jsou pro mne kříženci plazovců a lidí čili členové Babylonského Bratrství. Je to síť jejich tajné společnosti, která nyní obestírá planetu a operuje doslova v každé zemi. Umožňuje tak koordinaci Agendy překračující národní hranice a také mezi institucemi v oblastech politiky, bankovnictví, obchodu, armády a médií.
Vědění není ani dobré ani špatné, prostě je. Je to způsob, jakým vědění používáme, co je pozitivní nebo negativní. Na vyšších úrovních této sítě mají k dispozici pravé vědění týkající se moci Slunce, nauky o magnetismu a mysli; účinku planet na lidské chování; jak manipulovat časem, vědomím, energií, počasím a mnohým dalším. Jestliže je tato znalost použita zlomyslně, může být neuvěřitelně destruktivní a manipulující, a to je to, co se stalo.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2053-nejvyssi-tajemstvi-babylonske-bratrstvo-cast-treti