David Icke - Děti Matrixu

KAPITOLA 1-10

 

 

OBSAH:

01. ZÁMĚR

02. NAROZENI VE VĚZENÍ

03. ILUMINÁTI

04. PYRAMIDY V PYRAMIDÁCH

05. NADPOZEMSKÉ DŮKAZY

06. BIBLICKÁ POTOPA SVĚTA

07. ATLANTIS A LEMURIE - MU

08. STŘED SVĚTA

09. MARS

10. JUPITER

 

1. ZÁMĚR

Některé prameny zahraničních autorů zabývající se existencí mimozemských civilizací, dělí mimozemské entity do 2 základních skupin:

1. vysocí, modroocí s blond vlasy - Nordics
2. reptilní formy – jsou vysocí, mají hadí kůži a oči, jsou spojeni s „greys“ - šediváky, kteří mají velké černé oči

Obě skupiny bojují o nadvládu nad Zemí v legendární válce bohů. Jejich jednotlivé frakce pochází ze souhvězdí Orionu, Andromedy, Lyry s hvězdou Vega, Bootes s hvězdou Arcturus, Plejád, Canis Major s hvězdou Sírius, Reticulum s hvězdou Zeta Reticuli, Taurus s hvězdou Aldebaran, Draco s hvězdou Alfa Draconis …… ). Deklarují to australští aborigines, africké kmeny, Babylóňané, Indiáni z Jižní a Severní Ameriky.

Sami věří, že jsou vládci lidí. Přinesli na Zemi mnoho potencionálních kombinací DNA. Přes křížení s lidmi je vpravují geneticky do našich těl. Je na to poukázáno častokrát v mýtech, jak Boží Synové se křížily s lidskými dcerami. Z tohoto křížení vzniká rasa Nefilim. O tomto křížení také pojednává Starý Zákon. Tak vznikli i Nordičtí lidé a Aryané (Mistrovská rasa ze Severu). Tato fúze nordických a reptiloidních DNA dala vznik i královským krevním liniím, které vládly tisíce let před tím, co známe jako naši historii. Tvrdily, že jejich krev je krev Boží (Egypt, Sumer, Indie). Měly bílou kůži a modré oči. Jsou známi pod jménem Dračí Králové a jedině oni znali svůj tajný původ a záměr.

Existovaly dvě pradávné země – Lemurie – Mu v Tichém oceánu a Atlantida v Atlantiku. Lemurie byla zničena kataklyzmatem způsobeným srážkou s Nibiru před 11 – 12.000 lety. Atlantida také. Zmínky o tom jsou ve vylíčení Potopy světa. Když začaly katastrofy, Atlanťané se přestěhovali na Střední a Blízký Východ. Je datováno do období 4.000 př.n.l. Zde Atlanťané založili Sumerskou říši, pozdější Irák. Podle oficiální historie zde začala lidská rasa. Je to však omyl. Zde se jen restartovala z Atlanťanů. Ze Sumeru byly později dosazováni představitelé královské krevní linie do vedoucích pozic v Evropě – Anglie, Irsko, Francie, Německo. Probíhalo velice přísné sledování čisté krevní linie skrze manželství a tajné programy křížení. To se děje dodnes.

Starodávným hlavním stanem byl Babylon, hlavní centrum Sumeru. Odsud se Ilumináti (potomci Nefilim a Dračích králů a představitelé mimozemských ras) přestěhovali do Říma, kde vybudovali Velkou Římskou říši spolu s Křesťanstvím. Po úpadku přešly do Severní Evropy – do Amsterodamu. 1688 William of Orange přepadnul Anglii z Holandska. V Anglii nastoupil jako William III. a vládl společně s Queen Mary.

Tím se centrum Iluminátů přestěhovalo do Londýna. Poté Anglie zaznamenala růst.. Odsud byly hybridi Nefilim exportováni do celého světa, zejména S.Ameriky.

Ovládají celý svět. Jsou to stále ti samí. Prezidenti, ministři, vedoucí bank, vlastníci médií…..

 


2. NAROZENI VE VĚZENÍ

K tomu, aby nás mimozemské civilizace ovládly, potřebují klíč nebo metodu. Daly nám proto normy, co je správné a špatné, možné a nemožné, zdravé a nezdravé…….. Dále bylo potřeba nám vštěpit, že odlišnost od norem je zločin, který je nutno potrestat. Černá ovce patří mimo stádo. Stádo je varováno a „odměňuje ji“ výsměchem a odsouzením.

Jsme jako loutky, které tancují podle příslušné písničky. Jedná se o diktát, který je určen a který bravurně nazýváme „vzděláním“. Schvalují nám zprávy z médií, které vlastní. Jsou založeny normy, které nepotřebují kontrolu. Média a instituce to vzaly za pravdu a proti jinému pohledu na realitu bojují. Tento systém, který to kontroluje, běží sám od sebe.

 

 
3. ILUMINÁTI

Ne více jak 13 rodin kontroluje tento světový systém přes síť tajných společností. Vyznačují se tím, že

- mají znalosti, které jsou ostatním odepřeny
- stojí za všemi významnými organizacemi
- vybírají si pečlivě kandidáty do svých řad
- mají stupně hiearchie podle dosažených bodů
- každý zná jen část „pravdy“

Jsou geneticky spojeni přes hybridní DNA ( vznikla křížením plazů a lidí, Nordické rasy a lidí ). Toto křížení začalo již před 100.000 lety. Vytvořené právo je vnuceno přes vojáky, policii, ochranky….. Je nazýváno slepou poslušností idiotů.

Jejich cíle jsou:
1. uvěznit lidskou mysl a limitovat její smysl pro realitu vírou v něco – v cokoliv (model ovcí v ohradě)
2. všichni, kteří se nepřizpůsobí, budou mít těžký život
3. musíme být tak zaměstnáni bojem jednoho s druhým, že si tohoto ovládajícího mechanismu nevšimneme

 


4. PYRAMIDY V PYRAMIDÁCH

Každá organizace dnes je pyramida. Pouze pár jedinců na vrcholu ví o celé pyramidě. Ostatní znají jen tu svoji pozici. Ilumináti mají 33 stupňů Scottish Rite a 10 stupňů York Rite. Tyto stupně jsou modré stupně Svobodných Zednářů.

Jsou 3 druhy Svobodnách Zednářů:
a. ti, co dodržují rituály a nevědí nic o pravém obsahu, avšak myslí si, že ano
b. ti, co vědí a nedělají rituály
c. ti, kteří kontrolují obě předchozí skupiny (je jich málo)

Nejlépe k této kontrole slouží náboženství. Např. fenomén Ježíše, který je již zpochybněn, nepochybně přispěl k ovládnutí a uvěznění lidské mysli. Již 1000 let před zrozením křesťanství existovalo mnoho "svatých" mužů, např. Attis, Syn Boha z Malé Ásie, kteří zřejmě posloužili jako archetyp, z kterého byl poskládán obraz Ježíše.


 


5. NADPOZEMSKÉ DŮKAZY

Jako důkazy dávných lidských civilizací slouží stavby, které ještě dnes nejsme schopni přesvědčivě vysvětlit. Např. Velká pyramida v Gíze, která je 150 m vysoká, je postavena z 6,5 mil.tun materiálu. Na množství odpovídá 30x Empire State Buildingu nebo zdi kolem Francie 3 m vysoké a 1 m tlusté. V Libanonu jsou 3 ks kamenných špalků o váze každého cca 800 tun – Baalbeck. Nebo v Tiuhuanacu je kamenný kvádr o váze 100 tun a stářím 11.000 let. V Nazce jsou obrazce polárního medvěda nebo Stegosaura, který byl objeven až v roce 1901 nebo Dinosaura, který j znám od roku 1880.

Kamenné kvádry, kola a chrámy odpovídají poloze hvězd a jsou taky tak přesně seřazeny. Navzájem jsou i ve vzájemném vztahu. To napovídá k stejné stavěcí technice a podobě. Důkazy o dávných lidských civilizací podávají nálezy např. ocelové krychle z Austrálie nalezené v bloku uhlí a stářím 300.000 let, zlatého vlákny z Anglie, nalezeného ve skále se stářím 60 mil. let, elektrické baterie v egyptských hrobech nebo masivní zelené desky ze skla v Izraeli.

 


6. BIBLICKÁ POTOPA SVĚTA

Je to jedna z mnoha událostí, které se staly v období 12.000 – 5.000 př.n.l. Při líčení této události existuje v podání mnoha národů neuvěřitelná synchronicita. Navazuje na to i období sucha přibližně před 6.000 lety. Touto potopou (jejímž původem byla srážka s Nibiru) byly zničeny civilizace Atlantidy a Lemurie – Mu.)

Oficiální historie říká, že kolébkou historie byl Sumer (dnešní Irák), rozkládající se mezi Tigridem a Eufratem. Byl znám jako Mezopotámie (země mezi 2 řekami) v období 4.000 – 2.000 př.n.l. V tom samém čase však existovaly i civilizace v Egyptě a Indii.

Sumer však startoval až po civilizaci Atlantidy a Lemurie – Mu. Stal se tak centrem nastávající říše. Po kataklyzmatu měl vysokou úroveň vývoje. Všechny tehdejší civilizace byly na Sumeru závislé. V období 3.400 př.n.l. pokročilá neolitická civilizace přešla na egyptskou kulturu. Ta byla velice pokročilá (stavba pyramid, písmo). Jsou 2 názory na vznik pyramid – buď vznikly ještě před kataklyzmatem staviteli Zlatého Věku (Atlanťané, Lemuřané) nebo jako součást Sumérské říše.

Inkové měli v té době 2 říše :
1. se středem v Cuscu, po jejímž rozpadu uprchli na Machu Pichu. Vše se odehrálo v dobách Atlantidy a Lemurie – I.říše
2. vrátili se poté zpět do Cusca a vytvořili II.říši

Ve všech historických pramenech přírodních národů Evropy, Skandinávie, Ruska, Afriky a Ameriky jsou zmínky o potopě. V období 11.000 – 5.000 př.n.l. byly na naši Zemi katastrofy a potopy. Všichni se shodují na tom, že bylo:

- velké horko – vařilo se moře, hory dýchaly oheň
- zmizelo Slunce a Měsíc, spadly na severozápad – zde bylo Nebe nízké, byla tma
- byl déšť, potopa a led
- nebe spadlo, protože spadly pilíře podpírající nebe
- půda vycházela a zapadala, zmizelo mnoho kontinentů
- řeky, oceány a moře spěchaly na jihovýchod, kde se Země ponořila, požár byl uhašen potopou
- hvězdy změnily svá místa a šli navštívit jedni druhé ( Pawnee Indians )
- padající Nebe každého zabilo ( Brazílie )
- Země byla roztržena ve velkou strž, voda vše zakryla kromě jednoho blátivého místa ( indiáni Hopi – S.Amerika )

 


7. ATLANTIS A LEMURIE - MU

Podle některých historických pramenů (Platón 427 – 349 př.n.l.) se Atlantida nacházela v Atlantiku a Lemurie v Pacifiku. Vládly jim vyspělé civilizace z jiných světů. Po potopení po nich zbyly Azory a Polynésie. Azory leží na linii, která obklopuje planetu v délce 40.000 mil, na které je mnoho zemětřesení. Zde se potkávají 4 tektonické kry – Euroasijská, Africká, Severoamerická a Karibská. Spolu s Kanárskými ostrovy jsou podřízeny vulkanickým činnostem. V ten samý čas byla potopena Appalachia, která spojovala Severní Ameriku, Evropu a Grónsko. Další naleziště starodávných civilizací je pod vodou u souostroví Bimini, blízko Bermudského trojuhelníku (budovy, zdi a cesty).

Jedna verze říká, že Atlantida se vynořila po potopení Lemurie, druhá, pravděpodobnější, že existovaly najednou. C.J. Churward pátral v Ásii po záznamech. Našel důkazy o existenci Lemurie z období před 70.000.

Atlantida byla zničena v období 10.000 – 5.000 př.n.l. Před katastrofou (nebo po ní) část obyvatel odešla do Střední Ameriky jako Máyové, stavitelé všech fantastických staveb v Americe. Další část odešla do Asie, Číny a Indie. Z nich potom vznikaly kolonie v Egyptě a Sumeru.

Všechny genetické cesty se vracejí k Lemurii – Mu. Je to MATEŘSKÁ ZEMĚ, která vznikla před stovky tisíci lety. Byla zničena před cca 72.000 lety. Zbytky Lemurie leží zřejmě na dně Pacifiku. Polynésané mají legendy o potápějící se zemi. Na Velikonočním ostrově domorodci tvrdí, že jejich půda byla jedna část kontinentu, který byl zničen kataklyzmatem. V Západní Číně v buddhistickém klášteře Dunhuang se našly útržky mapy ostrova v Pacifiku. Indiáni Hopi z Arizony si pamatují na Lemurii, přes kterou cestovali do Ameriky. Většina důkazů však byla zničena (v knihovně v Alexandrii v Egyptě v roce 391 př.n.l.). Jasnovidec Samuel prováděl channelling s dříve inkarnovanými bytostmi Atlantidy. Přinesl zprávy o existenci první moderní společnosti v Lemurii, která se rozkládala v Tichém oceánu.

Obyvatelé prozkoumávali na svých výpravách svět a objevily Atlantidu. Byla sestavena z mimozemské rasy KUMARAS z Venuše. Byly to lídři lemurské civilizace. Vytvořili mystickou školu, kde byli vybraní lidé zasvěceni do pokročilých esoterických znalostí. Bylo to 13 škol s 13 úrovněmi zasvěcení. Po absolvování se stali členy Řádu Hadů. Lemurští králové a královny prošli všech 13 zasvěcení. Byli z Dračí krevní linie a uctívali Slunce (nebo Sírius?).

Atlanťané měly tmavou pokožku podobnou přírodním Američanům, později z nich vznikly američtí aborigines. Přišli do Ameriky před 48.000 roky – před 1.kataklyzmatem. Atlanťané žijící na Zemi byly kříženi s lidmi. Snížilo se DNA a vytvořila se hybridní linie, která se stala královskou linií. To samé proběhlo u Lemuřanů. Královská linie se vyznačovala světlou kůží. Říkaly si SYNOVÉ BELIALU. Křížení se stalo jedno z hlavních věcí. Převzali vládu, ekonomiku a vzdělání. Kontrolovali Chrám Slunce a náboženskou strukturu. Mohli si všechno dovolit. Jejich hlavní zájem byl v technologii. Ovládla je však nenasytnost a touha po moci. Jejich armády táhly po celém světě. Postupně ovládly Ameriku, Afriku, Evropu, Střední Ásii, Indii a Tibet. Napadli i do té doby používanou všeobecnou teorii JEDNOHO (vše je jedna energie a ta je se vším spojena) a rozdělili jeden chrám Slunce. A to byl počátek rozporů s příznivci Jednoho Boha, kteří nakonec emigrovali s Atlanťany s červenou kůží do Západní Ameriky a Východní Afriky. Chtěli si uchovat svoji víru. Zde začali stavět nové kamenné kruhy a stavby.

Militantní Atlanťané použili zbraně proti Číně. Využili svět k řízení svých odpůrců použitím rozsáhlého krystalu. Vyvolali tím protireakci ve formě II. kataklyzmatu (9.000 př.n.l. podle Platóna), který zničil samotnou Atlantidu. Povrch Země se přestěhoval o 3.000 mil, roztavené horké magma se zředilo a bylo spojeno v Severní pól, který do té doby byl v Hudsonském zálivu. Tím se posunuly kontinenty spolu s Atlantidou, která se dostala na území dnešní Antarktidy.

Co bylo příčinou tohoto kataklyzmatu? Zřejmě srážka s Nibiru/Nimiru, která se udála 3x za posledních 100.000 let. Jižní a Severní pól se změnil 171x za posledních 76 miliónů let. Každý posun měl vliv na změnu počasí. Země byla oficiálně mapována od 15 st. Známa je slavná mapa tureckého námořníka Piri Reise – 1513, která byla sestavena z 20-ti starších map. Zde byla i zobrazena Antarktida (podle oficiální historie byla objevena v roce 1773 kapitánem Cookem).

Shrnuto: Bílá rasa je za globální kontrolou lidstva doposud. Už dříve postavili technologii nad duchovní vývoj. Duchovno použili k manipulaci a dosažení svých cílů. Přitom nebraly žádný ohled na ostatní. Jsou naprogramováni na agresivitu, dominaci a pocitu vlastní výjimečnosti. Dnes vedou lidstvo do Nového Světového Řádu pod taktovkou Iluminátů. Jejich náboženství formou opozice (izolace, neexistence žádné spojitosti) je dnešním významným archetypem. Nynější svět je světem Nové Atlantidy, kde jsou lidé posedlí technologií tak, jako první civilizace Atlanťanů.

Atlantida a Lemurie byly postupně zničeny. Vládli jim Dračí Králové. Zakládali kolonie ve všech částech světa. Např. v Egyptě – KHEM (Černá Koza) – později nazvána PAN. Je to půda Ohňových Draků.

Používali písmeno K pro reptiloidní krevní linie. K bylo napsáno ve formě hada a to egyptskými hieroglyfy. Dále používaly symbol Kozy jako symbol uctívání Iluminátů a Satanistů pod jménem Bafonet.

Rodové linie Egyptských králů sahají desítky tisíc roků před oficiální historii Egypta. To podporuje tvrzení Atlantských a Lemurských kolonií v Egyptě ještě před kataklyzmatem.

Jejich symboly přežily do dneška – např. v Číně. To vysvětluje stejné mýty na celém světě a stejné náboženství.. Kolonizovaly Ameriku, přišli do Egypta, na Střední Východ, Skandinávii a Čínu. Použili svoje pokrokové technologie pro stavbu pyramid a ostatních gigantických staveb, které nejsme dodnes schopni postavit. Tyto stavby jsou postaveny v geometrické provázanosti, neboť stojí na místě silného působení terestrické (zemské) energie. Ta je složena z pavučiny meridiánů, které obklopují Zemi. Když se kříží, vytvářejí spirálovité zřídla energie - Stonehange + chrámy Atlanťanů a Lemuřanů. Na těchto místech také stojí výzkumné laboratoře UFO – např. Sedona (Arizona), blízko kmene Hopi, kteří mají spojení s Lemuřany.

Potomci Lemuřanů a Atlaňtanů jsou:
1. CARIANS – kolonizovaly Zemi, nazýváni také mořští hadí lidé Atlantského Boha Ohně
2. EUS-CARA – Baskové ( Baskicko v Španělsku )
3. TUARKES = Hadí lidé Velkého vznešeného Boha Ohně, osídlily S. Afriku s jejich atlantskými znalostmi, Tuarégové, mají jeskynní systém v Ahaggar Mountains, v nichž jsou malby od Atlantských předků držící hady a meče s trojzubcem na čepeli. Provádějí zde turisty. Ti zde uviděli zelené reptiloidní monstrum Ourans – jej uctívají jako hadí božstvo. Tancují bohu Votanovi.

Kolonizace Řecka je také daleko starší než se oficiálně tvrdí. Kolonie Athéňanů válčily s Atlaňtany ještě před potopou. Tuto válku popsal Platón a oficiální historici ji zamítli. Řekové existovali před kataklyzmatem, které potopilo Atlantidu. Atlantské kolonie v Řecku uctívaly hadí božstvo – Athénu a Neith, které bylo zobrazováno jako plaz, had, sfinga nebo jako božstva, které jsou pokryta hady.

Všude, kde byly reptiliánské krevní linie, byla centra uctívání a rituálů pod jmény Barati, Athéna, Isis, Semiramis, Artemis, Diana.

Další kolonie Atlaňtanů a Lemuřanů byly:

1. Pelasgians – Lidé Moře, uctívali plazí Měsíc božstvem Dana (později Diana / Artemis) a atlant. rohatého boha Pana. Osídlili Peloponéský poloostrov a Arcadii (Iluminátské jméno pro Atlantidu)

2. Daanani – odešli z Atlantidy a osídlili dnešní Turecko, Řecko a Británii jako Tuatha Danaani (Lidé Moře). Přinesli sebou základy plazí krevní linie. Domov měli na ostrově Rhodesie = domov čarodějů, kde probíhala iniciace. Uměli měnit počasí a tvary. Tajné společenství Iluminátů v Rhodésii – Králové Malty, mají stejný původ jako Templáři.. Rhodos – spojeno s německým ROT (červený) a s Rothschildem ( Red - shield ), který se stal kódem pro krevní linii. Red-Sírius?
Danaani také osídlili Kypr = Ostrov Danů, ostrov Man – důležitý pro druidy, Baleáry a Taurus mountains (Turecko).

MALTA byla vybrána záměrně jako důležité centrum před 3.500 př.n.l. Byl to domov hlavní mysteriózní školy. Pod Maltou je rozsáhlá síť tunelů a megalitických chrámů, kde i dnes probíhají iniciace.

TEMPLÁŘI byli založeni v 11 st. s úkolem chránit plazí krevní linii a vysoce tajnou Priory of Sion. Jejich cílem je umístit do předních pozic na celém světě plazí krevní linii a kontrolovat (fašistický stát)

3. Amazonky
- přišli z ráje = Hesperidek (Hespera) = jméno pro Atlantidu
- jejich znakem jsou 2 sekery
- založili mnoho oltářů pro uctívání plazích bohů – nejznámější Efez + další podél tureckých hranic

4. Tyrhéni – podle nich Tyrhénské moře
Rozdělili se na :
a) Etruskové
b) Féničané – osídlili oblast Canaan (Ka - nan = plaz), Půda Ohňových plazů v Malé Ásii

Po založení těchto míst se Atlanťané a Lemuřané umístili do vlád ještě před potopením jejich kontinentů. Jsou to ty samé krevní linie dneška.

Před hrozící potopou utekli Atlanťané do Británie, Skandinávie, S. Afriky, hor Turecka, Iráku a USA. Staré legendy hovoří o pokročilých bytostech, které přišli z potápějícího kontinentu Atlantidy. V Ásii jsou legendy o bytostech z Pacifiku. Polynésané hovoří o zbytcích kontinentu – ostrovy v Pacifiku, které se staly Polynésií.

Sumer byl klíčové centrum, kolébka civilizace (podle oficiální historie). Zde se však pouze restartovala civilizace po kataklyzmatu. Sir Laurince Gardner, přední muž staré královské Dračí lóže a Řádu, který byl vytvořen 2000 př.n.l. jako podpora Dračích králů + plazích krevních linií, tvrdí, že Sumer znamená ve starém irském jazyce drak.
Sumerian = Sidhemurian (Shee - murian)
Sumer = Země Draků (podle jazyka skand.vikingů). Zakladatelé Sumeru byly ti samí plazy Anunnaki, kteří kontrolovali Atlantidu a vedli ji do destrukce. Byli posedlí technologií a stroji (jako dnešní svět). Převzali Školy Mysterií, využívali místa síly a pokročilé znalosti, manipulovali lidskou mysl a energii. Je předpoklad, že kataklyzma bylo způsobeno jejich nevyváženou prací s energií země.

 8. STŘED SVĚTA

Když bychom umístili pyramidy na 0° poledník, pak by všechny svatá (tajná) místa tvořila uspořádané geometrické vzory – mřížovitou síť jako je v amerických městech. Jsou totiž navzájem spojeny do sítě. Greenwich byl vybrán roku 1884 navzdory protestu astronomů, kteří chtěli za střed (0 poledník) ustanovit egyptské pyramidy. Pyramidy odpovídají náčrtu v Avebury v hrabství Witshire. Podobný je i kamenný kruh Sillbury Hill. Je to největší mohyla v Evropě. Kameny jsou vzájemná virtuální zrcadla.

 

 


9. MARS

Země na Marsu byla nazývána Cydonia. Na Marsu jsou nepřirozené skalní formace (pyramidy). NASA pod taktovkou Iluminátů tyto fotografie nezveřejňuje. Gíza – dřívějším jménem EL – KAHIRA, pochází z arab.jména EL – Kahir, což znamená Mars.

Mars = March = znamená marsovský kalendář, který má začátek 15.3 a konec 26.10, odpovídá konci keltského kalendáře. Camelot v legendě o králi Artuši znamená Martian City = City of Mars nebo-li Země Marsu.

Oficiální historie říká, že Mars byl zničen před milióny roky. Vědci se však mýlili. Dospěli k tomu, že na Marsu byla odpovídající atmosféra a voda pro život. Oficiální tvrzení doby kataklyzmatu je stanovena před milióny roky. Není to však pouze tisíce roků? A nebylo to samé kataklyzma, které zničilo Atlantidu nebo Lemurii-Mu? Immanuel Velikovsky tvrdí, že příčinou katastrofy byla srážka s Venuší. Staří Číňané, Toltékové a Máyové potvrzují, že Venuše byly zářicí objekt (září jako Slunce) a její oběžná dráha je odlišná od té dřívější, před srážkou.

 10. JUPITER

Vědecké výzkumy Boxingu potvrzují, že 5000 př.n.l. Jupiter procházel přes solární systém. To mělo za příčinu odmrštění některých planet a důvod k anomáliím v rotacích a rychlosti. Jupiter se srazil s planetou, která obíhala mezi Marsem a jím. Z toho vznikl pás asteroidů.

Existuje vztah Marsu a koncem Atlantidy. Atlantidu postupně zničily 3 kataklyzmata. Jedno z posledních – 10.500 př.n.l. bylo způsobeno těsným projitím Marsu kolem Země. J.Churchward podává jiné vysvětlení: podzemní pásy plynu a komor, které procházely pod Lemurií a Atlantidou, pukly.

Po zániku Atlantidy (při ponoření posledního zbytku Atlantidy 4000 př.n.l.) se objevila Sumérská říše (na území Mezopotámie). Civilizace zde byla ale již desítky tisíciletí. Byli to ANNUNAKI.

AN.UNNAK.KI = Ti, co přišli z Nebe na Zemi
DIN.GIR = Ti z planoucí planety

Z. Sitchin zastává teorii, že se srazila Nibiru s orbitem, který se pohyboval podle Sumerských tabulek mezi Jupiterem a Marsem. Od Jupitera se po srážce utrhla jeho část (vznik Venuše) a došlo k zničení atmosféry na Marsu. Venuše potom vstoupila do gravitačního pole Země a tím způsobila přílivové a odlivové vlny a devastaci, která ukončila Zlatý věk, představovaný Atlantidou a Lemurií. Dále mrštila rozsáhlou hmotu ledu na póly. Souvisí to s náhlým zmrznutím mamutů. Staré legendy tak potvrzují vědecká bádání.

To vše způsobilo:
- konec Atlantidy a Lemurie – Mu
- konec Zlatého Věku (byl výsledkem činnosti mimozemských ras, které navštívily Zemi a otevřeně operovaly mezi lidskou populací stovky tisíc roků)
- konec života na Marsu (velice se ochladilo)
- Země byla blíže Slunci (to vyžadovalo, aby první zemská rasa byla černá – pigmentace bránila proti slunečním paprskům)
- Mars obíhal Zemi po oběžné dráze nynější Země
- zemské dny a roky byly kratší než nyní
- lidský život byl delší

Kostry ze Stonehange a západního pobřeží Francie mají nosní a čelistní znaky žen z Afriky. Podle legend na Zemi žila pokročilá negroidní rasa. Z toho vyplývá, že Stonehange a Avebury vznikly ve Zlatém Věku a jsou tedy starší, než tvrdí oficiální historie.

     

Citát:
Nový svět musíte nejdříve vidět, pak v něm můžete žít.
 

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/david-icke-deti-matrixu/kapitola-1-10.htm