David Icke - Děti Matrixu

Kapitola 11-20

 

 

OBSAH:

11. KATAKLYZMA

12. ŽIVOT

13. SÍRIUS

14. VODA

15. ATLANTSKÁ KONTROLA

16. SUMERSKÁ ŘÍŠE

17. EGYPT

18. SUMERSKÁ EXPANSE DO EVROPY, AMERIKY, AUSTRÁLIE

19. SUMERSKO – FÉNICKÝ PŘÍCHOD DO ANGLIE A IRSKA

20. POTLAČENÍ SÍTĚ11. KATAKLYZMA

Sumérské tabulky popisují, jak Bohové - Annunaki uprchli z planety před devastací. Jediní, kdo přežily, byly mimozemské civilizace s pokročilou technologií a předvídavostí. Než odešly, tak varovaly oblíbené lidi, kteří se ukryli do podzemí a na hory a to před potopou, která dosáhla výše 10.000 stop. Vytvořilo se plno jeskyní a podzemních tunelů a vznikly podzemní města. Např. v Cappadocii (Velká Británie) bylo objeveno 36 podzemních měst s 7 poschodími. Měly výborný ventilační systém.

N. I. Vavilov prozkoumal 50.000 divokých rostlin. Všechny pochází pouze z 8 druhů, které pěstovali na horách v Turecku pří útěku před potopou nad úrovní 10.000 stop. Mnoho pohoří se formovalo během kataklyzmatu. Po kataklyzmatu ti, kteří přežili, odešli z vysokých hor Sumeru a Iránu do plání v Mezopotámii – např.Noe (byl jeden z Annunaki). Znovu začali stavět protipovodňová města.

Historie je jedna z klíčových věcí, kterou Ilumináti měly. Když bychom věděli, že zde byla vysoce vyspělá civilizace, vše bychom viděli v jiném světle.12. ŽIVOT

Náš život je jen jedna z nekonečného množství frekvencí života. Jednotlivé frekvence jsou jako programy v televizi. Nemohou se navzájem vidět kvůli rozdílné vibraci. Jsou to jako stanice v rádiu. Když přeladíme na novou stanici, stará stanice nepřestane hrát. Nekonečné frekvence = DIMENZE existence rozdělují tentýž prostor.

Jsme schopni vidět jen 3 dimenze. Mimozemské civilizace jsou schopni měnit svoji frekvenci a procházet dimenzemi – mizet a objevovat se a to tím, že opouští frekvenční pásmo, které je vnímáno.

Jsou zde 3 základní fyzické formy :
- bílá rasa = modroocí nebo-li Nordics
- plazí rasa
- greys = UFO

Byla zde také pokročilá černá rasa a jiné – např. hmyzí formy, které jsou zodpovědné za únosy lidí. Během první poloviny věku Lemurie mimozemské civilizace pouze pozorovaly z hvězd vývoj na Zemi a nezapojovaly se do něj.

Na Titan projektu vzájemně spolupracovaly 3 hlavní mimozemské civilizace – z Plejád, Síria a Orionu. Ostatní (jiné plazí formy) si na Zemi dělaly, co chtěly. Jednotlivé frakce modrookých Nordics a reptiliánů v jiných částech vesmíru spolu bojovaly, ale na Zemi se dokázaly spojit kvůli prospěchu - vzájemně se mezi sebou křížily a vytvořily hybridní genofond. Spolu s greys vládnou Iluminátům.

Do lidské DNA byl implantován plazí genetický kód a tento kód vládne věky věků Zemi z pozice síly (od Atlantidy a Lemurie). Jeho představitelem byli faraóni a je dnes evropská královská rodina, prezidenti USA. Na toto spojení máme důkazy:

- vyobrazení draků v Číně
- Řecko nazývá Atlantidu HESPEROU (jméno Venuše), která byla hlídána draky
- přírodní americké národy nazývají Atlantidu ITZAMANA = dračí půda
- algonkinové nazývají Atlantidu PAN (řecký rohatý bůh)
- polynésané MU (MOO = polynéské jméno pro draka)
- indický Tamil KUMARI NADU = dračí půda, Země nesmrtelných draků

Technologicky pokročilé mimozemské civilizace vytvořily školy Mystérií a tajnou společenskou síť v Atlantidě a Lemurii. Zde předávaly své znalosti formou iniciací.

 


13. SÍRIUS

Podle legendy přišla na Zemi rasa ze Síria (Psí hvězdy), jedné z hvězd Canis Major a založili Atlantskou mysteriózní školu. Africký kmen Dogonů v Mali tvrdí, že bytosti ze Síria (obojživelníci a plazi) navštívily jejich předchůdce a předaly jim znalosti Universa. Na základě zkoumání Sumerských tabulek by to mohly být Annunaki.

Sfinga nemá lví tělo, ale psí (symbolizuje Dog Star – Sírius). Hlava není faraona, ale ženy. Pes je běžný symbol mytologie. Psí symbol v Egyptě byl kód pro Sírius. Systém Síria byl symbolizován jako ženský, proto pes se ženskou tváří. Je spojen i s červenou barvou, protože když se Sírius objeví na horizontě, září červeně. Sfingy byly červené, protože také symbolizovaly Mars – červenou planetu. Pravděpodobnější je však symbol Síria.

Shrnuto: ze Síria přišla vyspělá civilizace, která přinesla pokročilé znalosti.

Sírius = Psí hvězda = had, plaz v Řecké mytologii

Dogoni jsou v SZ Africe. Roku 1931 vyprávěly francouzským badatelům o tom, že vědí o Síriu a všech planetách za Plutem, které byly teprve nedávno potvrzeny. Okolo Síria obíhá Sírius B, který není ještě objeven. Jeho oběžná dráha kolem Síria A je 50 let. Je hrozně malý – jako trpaslík. Existuje ještě Sírius C, který má stejnou délku oběžné dráhu kolem Síria A, a to 50 let. Z tohoto archetypu vychází symbol TRINITY = číslo 3. Číslo 50 je používané číslo v mýtech. Součtem obou drah 50+50=100 dostaneme kód. Je to také symbol dvojčat.

Sírius A – 2,5 x větší než Slunce, je nejjasnější hvězda celé oblohy (25 x jasnější než Slunce), je vzdálen od Země pouze 9 světelných let (jenom 6 hvězd z miliardy je blížeji)
Sírius B = DIGITARIA – je nejdůležitější z hlediska vlivu na Zemi, pro lidské oči neviditelný, 1.053 x větší hmota než Slunce, je ale stlačená, proto je malý. Je to těžká hvězda. Epos o Gilgamešovi hovoří o hvězdě tak těžké, že se nemůže zvednout. Hovoří o 50 společnících jako je 50 let délka oběžné dráhy Síria B kolem A.
Sírius C = SORGHUM – je ženská hvězda

Rituály Dogonů jsou ještě dnes založeny na cyklech Síria.
23 – důležité číslo Dogonů, Babylóňanů a Egypťanů
- 23.7 vychází Sírius, a s ním je Země a Slunce v jedné rovině, je to Star Gate
mezi 2 systémy = INTERDIMENZIONÁLNÍ PORTÁL
- 23.7 je počátek kalendářů mnoha kultur (Nový Rok)

Oči Sfingy jsou seřazeny s přesným místem na horizontu, kde 23.7 vychází Sírius a pyramidy jsou také tak seřazeny. V tento čas se elita Iluminátů schází u Českého hrobu (Bohemian Grove) v Sev. Kalifornii pod 40 stopým kamenným sýčkem (výrem).

Další znak pro Sírius je PENTAGRAM – klasický symbol Satanismu. Pokud je v kruhu, jde o zobrazení království Satana, které se manifestuje na Zemi. Pentagram je také symbolizován Kozí hlavou, která je známá jako Bafomet = symbol Templářských králů. Kozí hlava je často spojována se Síriem.

Templářské chrámy jsou směrovány do místa horizontu, kde vychází Sírius. I rituály Iluminátů jsou tak organizovány.

Symboly Síria v mýtech:
ISIS – Sírius A
NEFERTIS – Sírius B
OSIRIS je Sluneční Bůh spojovaný s Anubiem (pes / šakal). Byl to šéf egyptských bohů nazýván také AN/ANU (vůdce Annunaků). Jeho dcera byla nazývána Bau (bohyně psa). Jde o slovo podobné štěkání psa.

Nebo :
ANUKIS
SOTHIS 3 bozi plachtící v nebeské lodi
SATIS

UFO badatelé spojují plazy se Síriem a Orionem.
Egyptské hieroglify pro Sírius jsou šíp, obelisk, klenby, trojúhelník (3 body = 3 hvězdy) nebo 5 hvězd.

BOZO = příbuzní Dogonů, žijí v Mali, nazývají Sírius Hvězdou Oka. Podle Dogonů byly jejich tvůrci obojživelníci ze Síria – NOMMO vedeni vůdcem - Mistr Vody, který přistál v Egyptě na lodi s 3 nohami. Určil některá čísla jako destruktivní a jedno jako smrtelné.

I Sumerové tvrdí, že je založily cizí bytosti z moře. Alexander Polyhistor (105 př.n.l.) tvrdí, že tyto bytosti jsou obojživelníci, kteří vystupovaly v noci z moře, poloviční démoni (napůl lidé), zvířata s rozumem, nesmrtelní. Braly si vzorky fauny. Z tohoto důvodu byl Sírius nazýván u Dogonů také Zemí Ryb.

Závěr : Sírius byl velmi významný pro život starých národů

 


14. VODA

Klíčový vůdce Annunaků ENKI byl spojován v Sumeru s vodou. Řídil loď, která se mohla potopit nebo letět do nebe. Babylónský bůh OANNES pocházel z rybích bohů. Byl to obr, který měl rybí šupiny.

TITAN – řecký bůh – ½ člověk a ½ obojživelník
POSEIDON – řecký bůh, strážce pán a bůh vody
NEPTUN – římský bůh

Annunaki jsou velmi spojeni s vodou. Jejich krevní linie používá jmenný kód, který často líčí bytí ve vodě. Jejich hlavní linie jsou buď :

a) horké regiony – Texas, Arizona, Nevada, Kalifornie
b) chladná vlhká místa – častěji – Holandsko – hlavní centrum, jedno z nejvlhčích míst na světě, je to jejich přirozené prostředí

UFO jsou nejčastěji viděny nad mořem a jezery – Kostarika, hory EL Yungue v Puberto, Rico (deštné pralesy). Anubis, Anukis – v Sanskrtu svět ANU-PA znamená vodní krajina Sírius jako vodní krajina je optimální pro obojživelníky a plazy.

Číňané tvrdí, že jejich civilizace byla založena obojživelnými bytostmi FU – HSI/FUXI – 3.322 př.n.l. Měly plazí tělo a hlavu muže, po potopě se začaly křížit s NUGUA (½ člověk a ½ had). Jiný čínský předek GONG – GONG bylo rohaté monstrum s tělem plaza. Byl podobný Sethovi (Egypt) nebo Ogovi (Dogoni). Jiný čínský imperátor YU měl otce GUNA, který byl ryba. Výsledkem pátraní bylo zjištění, že čínské kresby jsou podobné kresbám Dogonů.

Peruánci hovoří o disku, který přistál na Ostrově Slunce. Ostrov Slunce byl první kousek půdy, který se vynořil po Velké Potopě.

Zuluové podle šamana Credo Mutwy mají legendy, které mluví o velké válce na Síriu, v které rybí lidé řídily lidské bytosti. Rybí lidé bydleli v moři.

Dogoni, Zuluové a ostatní kmeny v Africe mají příběh s NOMMO:
- je podobný králi vodních lidí v našich legendách
- navštívil několikrát Zemi
- je to lidská bytost s hadí kůží
- nebo je také vyobrazen jako kříženec malého démona s delfínem

Vše naznačuje na základní spojení mezi reptiliány Annunaki (popisují je Sumérské tabulky) a Síria a Orionu. Symbolem Sírianů v Atlantidě byl trojúhelník, někdy s okem uprostřed, který je dnes na jednodolarovce (všerodící oko), na reklamních znacích iluminátských společností (např. Fidelity Investments). Po konci Atlantidy vzaly tento symbol do Egypta a odtud se rozšířil po kataklyzmatu jako symbol tajných společenství. Dalším symbolem byl trojzubec jako symbol královské linie v Atlantidě. Postupně přešel na 3 bodový Fleur-de-lis, který je symbolem Iluminátské krevní linie.

Klíčovým Atlantským bohem byl VOTAN = bůh ohně, který byl přeměněn v Americe a Evropě na WOTAN/WODAN.

 15. ATLANTSKÁ KONTROLA

Ti, co přežili po potopě, začali budovat roztříštěný svět. Anunnaki (mimozemští bohové) podle Sumerských tabulek opustili planetu během kataklyzmatu (Atlantida byla definitivně zničena před cca 7000 lety), aby se po skončení vrátili zpět. Vraceli se tam, kde ostatní přežili - potomci škol Mystérií z Atlantidy a Lemurie, kteří se usídlili v Číně, Egyptě, Indii a v Sumeru (nejvýznamnější, nynější Irák).

Lawrence Augustine Waddell (1854 – 1938), zapomenutý génius, který v Královském Antropologickém Institutu poskládal historii lidstva. Objevil, že Sumer, Egypt a Indie měly stejnou vládu (Nordic race) se stejnými vůdci, což oficiální historie popírá. Sumérská říše byla také založena na Britských ostrovech a Irsku, z ní vzniklo učení Druidů. Druidové jsou nástupci Atlantsko-Lemurské Mysteriózní školy kněžích.

Nordic race (modroocí) - Nordics
- mají mimozemský původ
- křížili se s plazy, vznikla hybridní DNA, to je také důvod, proč bílá krev symbolizovala Dračí krále
- do Sumeru přešli z Skandinávie a S.Evropy – Belgie, Holandsko (kolonie Lemuřanů a Atlanťanů)
- také přišli do Francie, založily Normandii – Normani
- přepadli Británii

GRÓNSKO je země Iluminátů, zde sídlí Thulská společnost, kterou tvoří údajná prvopočáteční mistrovská rasa severu Aryané, blonďáci s modrýma očima. Jsou to vlastně Nordic - reptilian hybridi. Dnes ARI-STOCK-RACY/ Sum-ARIAN.

Měly jednotlivé kmeny :
Teun – Tunis
Jon – Iona
Geert – Geert-men = German

Habsburkové jsou Nordici nebo Vikingové, kteří se křížili s plazími formami genetické a politické aliance.

Souhrn: Sumer byl založen plazími Anunnaki (Nordickými Vikingy). Byl znám jako Země Draků (ve vikingském jazyce).

 16. SUMERSKÁ ŘÍŠE


Byla založena 4000 př.n.l. Měla 3 části ovládané z centra Sumeru – Egypt, Indie a vlastní Sumer. Před kataklyzmatem to byly kolonie Atlanťanů a Lemuřanů

L.A.Waddell zjistil, že vládci těchto 3 kolonií byli ti samí lidé pod různými jmény (to zmátlo nadlouho oficiální historii). Uměl Sanskrt a přeložil Sumérské tabulky. Egyptské hieroglyfy byly použity i v Sumeru a potom rozvinuty v Egyptě.

Král Sargon
– jeden z nejznámějších sumerských králů
– první král Sumeru
– měl syna Manise, v ten samý čas v Indii byl Manja, v Egyptě Manj, v Řecku Menes – byl to 1.egyptský faraon 1.dynastie = Prodynastická perioda 3000 – 2000 př.n.l.
– je to židovské jméno pro Sumer - Mezopotámského vládce Krále Gina (GANI/GUNI), krále 4 čtvrtí světa (tento titul používali také Inkové). V Indii vládla dynastie GUT=GOT=GOD, které později přešlo v GOTHS (odsud Gotika). Dřívější jméno pro Německo je Goth-land, z toho odvozený Jut-land.

Příběh vypráví, že matka pohodila Sargona v koši do řeky. Byl nalezen a vychován. Tento motiv použili Hebrejci, ve Starém a Novém Zákoně. Sargon byl hlavní uctívač Slunce, měl titul Syna Slunce (jako v Lemurii). Tento titul byl symbolem Boha. Používali jej císaři Sumérské říše.

Menes
– jeho popis a život popsaný v egyptských záznamech je stejný jako v Sumeru a Indii. Byl vladařem Indické kolonie. Byl to královský princ, zde znám jako Shab-man – později Sha-man, který se postavil proti otci, převzal vládu nad Egyptem, deklaroval tak nezávislost na Sumeru, Sargon ho vydědil, vládu pak převzal jeho mladší syn, ale ten byl zabit a Menes nakonec definitivně převzal vládu nad Sumerem


Na Krétě byla civilizace Mínojská. Byla to pokročilá civilizace, která začala 2.600 př.n.l.  jako Sumer), byla založena lidmi ze Sumeru. Byly to Aryané. Kréta byla kolonií Sumeru. Její zakladatel byl Minos = Menes. Jeho syn Minotaurus (½ člověk + ½ býk), bránil podle legendy labyrint pod palácem Knososs. Podle jiné byl jeho synem Nar – am = Divoký Silný Býk

Sumer, Egypt a Minójská kultura měly identický kalendář a astrologii. Minójská kultura je zrcadlem Sumeru a Egypta - podobné umění, pohřební obřady. Je také spojena s řeckou mytologií.

MENES -----------------------------------------MINOS
- oba žili v době bronzové
- oba známy jako vladaři Středozemí
- oba postavili Labyrint
- oba zemřeli na mořské cestě (plavbě) na Západ
- oba měli stejný Aryanský vzhled
- Minos – syn Zeuse, jeho syn Minotaurus
- Menes – potomek Zagga (Zeuse), jeho syn Silný Divoký Býk

Menes – Manis – Manj = syn Sargona, vládce Sumérské říše, král Minos v Řecku, skutečně zemřel v Irsku.

2 verze úmrtí :
1. Zemřel v 60 letech zavražděn bestií Cheb (podobná hrochu), která přišla z vod Nilu. V egyptštině Kheb znamená vosa. Pochován v mohyle Abydos v Egyptě.
2. Zemřel, když prováděl inspekci na konci Západu Slunce (Irsko), nevědělo se do té doby, že v Irsku jsou hroši.
Podle Waddella se hovoří o zemi na západě od Sumérské cínové země (Cornwall) a to vychází to na Irsko. Jeden z kamenů na hrobě má dokonce ten samý monogram „Urani“ a piktograf s příčinou jeho smrti a roh. Je na Knock – Mary (hrabství Tyrone). Bylo to však zničeno, když se čištily kameny od lišejníků.

Souhrn: všechny kultury byly založeny a ovládnuty ze Sumeru – Indie, Egypt, Středomoří, Britské ostrovy, Amerika, Austrálie, Čína. Mají stejné mýty, znalosti a příběhy. Do Sumeru se dostaly z Atlantidy a Lemurie.

Gotická architektura
- vychází ze zdrojů Atlantidy a Lemurie
- oblíbená mezi Illumináty a plazy
- postaveny velkolepé křesťanské katedrály v Evropě plné pohanských symbolů, které použily gotické styly (oko Hora ….)

Sumérská říše se rozšířila na východ do Indie a na západ na Britské ostrovy.

Atlantida, Lemurie a Sumer měly stejný systém víry, např.uctívání Slunce. Z něj se vyvinula všechna náboženství.

 17. EGYPT

Oficiální historie je založena na „Královských listech“, kterou sestavil kněz Mameth v 3.st.př.n.l. pro Velkou knihovnu v Alexandrii. Ta byla však zničena 391 n.l. Byl dochován pouze fragment, který byl ještě nepřesně použit v dalších pracech a to bylo dále vyučováno. Historie byla rozdělena na periody vlády faraonů a dynastií.

Sargon vládl Egyptu ze Sumeru 2700 př.n.l. Působil zde přes krevní linii a kontroloval. Egyptské nápisy byly psány sumerskými hieroglyfy. Děda Sargona byl Khetm (Dhri-Taka) a otec Sargona byl Puru Gin /Buru Gina/Buru/Puru (Indie)

Nápisy nalezené v Egyptě (v nejstarší hrobce v Abydos v Horním Egyptě) vztahující se k Sargonovi jsou stejné jako nápisy používané v Sumeru. Sargon byl nazván v ranných sumerských rukopisech Gin – Ukus nebo-li Král Gin, první Aryanský král. Všichni Sumerští králové měli titul SOLÁRNÍ ( uctívali Slunce jako Boha ). Sumérský symbol pro Slunce byl Sluneční sokol.. I Horus a Ježíš měli význam sokola.

Horus byl nazýván u ostatních národů různě :

Pygmejové – Heru
Indové – Hul-Kin
Řekové – Hélios
Chaldejci – Hurki
Máyové – Hurakan
Tibeťané – Heruka – později se vyvinul v Hérakla a Herkula (Řekové, kteří byli založeni na sumérsko-atlantských znalostech a víře).

Souhrn : Sumer byl centrem rozsáhlé říše, která kontrolovala ostatní civilizace. Je zde jedna krevní linie, která se pojí až do dneška. Oficiální historie to však popírá.
18. SUMERSKÁ EXPANSE DO EVROPY, AMERIKY, AUSTRÁLIE


Zbytky Aryan - Sumérské říše tvořili :
– Féničané nebo-li Carian lidé z Atlantidy a Lemurie, Aryanská rasa, Hadí mořští lidé Atlantského boha Ohně, kteří také obsadili Ameriku a Austrálii ( nálezy v Brazílii a Queenslandu )
– Indoaryané
– Nordikové
– bájní Řekové
Za ARYANY jsou považováni Nordic - reptiloidní hybridi.

K potvrzení stejného původu a souvislostí mezi jednotlivými národy byla uskutečněna tajná cesta, která byla financována Královskou společností v Londýně, která je kontrolována Svobodnými Zednáři. Jejím závěrem bylo, že australské aborig. termíny jsou stejné jako egyptské. A u nich jsou objeveny i stopy Féničanů. Dokonce v Arizoně byly nalezeny dokumenty s podobnými termíny. Tyto poznatky jsou však potlačovány institucemi, které jsou ovládány Ilumináty.

Féničané s Atlanťany a Lemuřany rozšířili mýty po celém světě. Proto mají všechny přírodní národy podobnou mytologii. Kolumbus a jeho následovníci byli z toho udiveni.

Quetzalcoatl (švestkový had) byl Ježíšem pod jiným jménem v období před křesťanstvím. Narodil se Panně po 40 dnech a byl sváděn Satanem. Odešel, aby se vrátil (dobyvatel Cortés byl při přistání v Americe považován za jeho návrat a to podle vzhledu. Byl si toho vědom a proto nosil švestkový klobouk, přišel v roce 1519, v čase, kdy Aztékové věřili, že se Quetzalcoatl vrátí.) To samé se stalo i v Africe, kde bílí Evropané byli považovány za návrat Nordických mimozemských ras (podle legend). Toho postupně využívali Aryanští cestovatelé ze Sumeru a jejich předchůdci z Zlatého věku.

Máyové obývali Yucatan, kde byly nalezeny neuvěřitelná starobylá města a pyramidy. Stupňovité pyramidy byly postavena ještě před Máyi, kteří je zdědili. Jsou podobné Ziccuratům v Sumeru. Další podobnosti mezi Střední Amerikou, Sumerem a Hinduismem v Indii jsou v jazyce a umění. Matka Bohyně se nazývala Maya, v Indii Mayan, v Egyptě Maya (místo nedaleko Gízy). Název Maya má svůj počátek v Lemurii – Mu.

Votan / Wotan byl legendární zakladatel máyské kultury, Atlantský bůh ohně, bůh Teutonic people z Germánie a Skandinávie a také bůh nacistů. Byl vytvořen teutonskými králi, kteří tvoří Iluminátská síť v Německu, podobní Templářům a Maltézským králům. Operují na stejné svaté půdě, jejich práce pokračuje i dnes.

Féničané obývali část Sumérské říše (dnešní Turecko). Byli využiti v Sumérské kontrole Britských ostrovů. Byly známi pod jmény Hittites a Goths (Gótové). Podle Waddella najsou Féničané Židé, jak tvrdí oficiální historie, ale jméno pro Aryan people založených v Sumeru po Atlantské periodě. Byli dlouhohlaví – aryanský typ podobný faraónům v Egyptě. To je také vysvětlení, proč Egypťané a ostatní kultury malovaly božstvo (např.Osiris) s bílou kůží a modrýma očima. Byla to královská linie, která se křížila s reptiloidními Anunnaki.

Irán byl další část Sumérské říše. Jeho název pochází z Airy - ana/Air - an = Země Aryanů. Podobná rasa žije ještě v Kurdistánu.

 19. SUMERSKO – FÉNICKÝ PŘÍCHOD DO ANGLIE A IRSKA

Příchod je datován 3000 př.n.l. To koresponduje s vznikem Stonehange a Avebury. Aryané sebou přinesli esoterické znalosti.

Stavba Stonehange vyžadovala matematické a astrologické znalosti. Podle Geoffrey of Mormouth v 12 st. ti, kdo postavili Stonehange, byli obrové ze Severní Afriky (Aryané ze Sumeru a Egypta), byli vysocí (vznikli z velmi vysokých Nordických lidí a vysokých reptiliánů). Směšná je oficiální verze podle které 240 mil vlekli kameny přes řeky, lesy a hory. Aryané šli tam, kde měli Atlanťané již jednou kolonie a zde postavili tyto strhující stavby. Přinesli sebou cyklus Slunce, Měsíce, hvězd a poznatky energetické sítě. To dokladují známky na kamenech Stonehange i jinde. Znali pythagorské principy ještě než se Pythagoras narodil. (to samé i u pyramid).

Pythagoras prohlašoval: “Já jsem Python, Já jsem Had“. Zdědil znalosti přes tajnou školu Mystérií od Sumeřanů, Minejů a Egypťanů. Oni zase od Atlanťanů a Lemuřanů. Potom je historie staveb jednoduchá. Uměli vytvořit magnetické pole kolem těchto kamenů a odpojit je tak od zemské gravitace. Kameny ztratily hmotnost a mohly se přemísťovat. Tato energie byla symbolizována jako had – dračí linie.

Univerzální energie, která je na těchto místech, působí jako centrum síly. Byla kontrolována. Vytvořená síť obklopuje a proniká planetou (podobně jako v lidském těle, z toho čerpá akupunktura), pracuje s dračími liniemi a meridiány, skrz které se vyvažuje energie. Atlanťané, Lemuřané a Sumerové používali stojících kamenů jako akupunkturních jehliček. Poblíž těchto bodů se vyskytují paranormální jevy a UFO. Z 286 kamenných kruhů je 235 postaveno na skalách starších jak 250 mil.let. Mnoho posvátných míst obsahuje magnetické rudy.

Delphi je obzvlášť těžké místo, centrum orákula. Zde byl prováděn channeling žen s mimozemskými entitami, které skrz ně mluvily. Věděli, že trhliny v magnetickém poli jsou dveřmi do jiných rovin reality, umožňují komunikaci a cestování. Satanisté používají tyto místa pro vyvolávání démonů.

Románské kostely jsou stavěny na dřívějších pohanských místech, na kterých jsou prostupy, portály do jiných světů. To je důvod, proč Satanisté používají kostely – chtějí přístup k vířivé energii. Svobodní Zednáři a ostatní tajná společenství jsou umístěna na těchto místech. Učení Atlantidy, Lemurie a Sumeru byly předávána skrze tato místa, zatímco mezi lidmi jsou záměrně potlačena. Náboženství je prohlásila za peklo a zavrhlo je. Za vším stojí Ilumináti se svojí manipulací. Oficiálně je tvrzeno, že britští druidové postavili kamenné kruhy a že popletly jejich použití se stavěním. Druidové převzali znalosti od Atlanťanů. Sumerové měli velké astronomické znalosti, znalosti astrologie, posvátné geometrie, matematiky, znalosti energetické sítě. Znali precesi – každých 2.160 let projde Země 1 znamením. Za 25.920 let celým cyklem – proto i hvězdy na obloze se nám budou jevit na jiných místech.

Závěr : jsme ve velké periodě změn.

 

20. POTLAČENÍ SÍTĚ

Na místech pyramid a kamenných kruhů je část sítě oddělena. Každá planeta a hvězda má energetickou síť a ty jsou navzájem spojeni v obrovskou kosmickou pavučinu. My jsme spojeni s ní přes lidskou energetickou síť = Meridiánový systém, který využívá akupunktura. Když někdo umí odpojit naše energetické tělesné pole od kosmické pavučiny, dostane lidi do přerušeného vibračního uvěznění.. Dálnice, nukleární stanice a hlavní třídy jsou postaveny na vířivých bodech a z materiálu z energetických míst (Aveburské kameny). Tak je možné manipulovat s tokem energie. Do kamenů a jejich krystalické mřížky se dá vložit program na potlačení energie. Většinu těchto míst drží Ilumináti v tajnosti.

Symbol Bílý kůň byl nalezen blízko Avebury. Jeho stáří je 3000 př.n.l. Je to doba, kdy se představili sumerští Féničané Anglii. Jedná se o jeden ze symbolů uctívání Slunce. Má vztah k Ježíši a Kršnovi. Ježíš/Krišna jsou symboly Slunce v původním sumerském slunečním náboženství, nikdy reálně neexistovali. Bílý kůň je podobný draku. Má vztah k předchůdcům Féničanů = Carians


(Mořští hadí lidé Atlantského boha Ohně)
Mnoho historických postav mělo stejný původ v mytologii, která byla podle národů různě interpretována. Např. Sv.Michal byl uctíván Féničany a později byl zahrnut do křesťanství, Sv.Jiří (z Capadocie – Turecko) byl také uctíván Sumer-Féničany, porazil draka a byl prohlášen Svatým patronem Anglie. Jméno Barat (mužské jméno Briton, ženský výraz pro Barati) – synonynum pro Britannia, bylo přineseno Sumery do Anglie. Barat Anna ( Velká Matka hořícího plamene ), symbol ženy Anu – představitelka plazích bohů Anunnaki. Toto jméno bylo nalezeno ve Védách, ty byly inspirovány Aryany (Sumery) a Atlanťany (Lemuřany).

U Římanů, kteří vznikly z Atlanťanů a Lemuřanů znamenalo Barati = OSUD = ŠTĚSTÍ (Boží štěstí), Kréťané měli Brito – Martis – spojována s Dianou/Artemis. Toto vše je důkaz propojenosti historie tehdy existujících světových národů.


Další důkazy :
Vlajka Anglie má Kříž sv. Jiřího, vlajka Skotska má Kříž sv. Andrew, vlajka Irska má Kříž sv. Patrika (jméno pro egyp. boha Ptah – představen v Irsku Sumery), odstranil všechny hady z Irska. Zde je patrné spojení S.Afriky a Irska. Jsou to standarty vítězství Féničanů. Irové byli známy jako Egypťané středověku. Kruhové věže v Irsku mají zdroj u Féničanů. Irská harfa a skotské dudy mají původ v S. Africe. Typický irský motiv je Shamrock (trojlístek). Je to jakákoliv tří listá rostlina v Egyptě, kterou zde nazývají shamrukh. Růženec je symbolem římskokatolického kostela. Byl vytvořen Sumery, kteří inspirovali Římany. Je založen na uctívání Slunce, původ má v Stř.Východu a dodnes je stále používán Egypťany. Jeptiška = nun (egyptské jméno), její hábit je z Stř. Východu. Staré irské plachtění – Pucan – z S. Afriky, Nilu. Irské staré knížky mají barvy a styly z Stř. Východu.

Newgrange má 62 stop úzký průchod, který je přesně směřován na slunečního svitu o zimním slunovratu. Zde jsou spirály, které byly nalezeny na Maltě a v Atlan/Lemur. říši, jsou to virtuální repliky. Vchody jsou stejné jako u Minojského paláce na Krétě.


Tara se nachází nedaleko Newrange. Je to sídlo Krále Králů ( podobně jako britský Pendragon ).

Gaelic je starý irský jazyk pozoruhodně podobný jazykům v S. Africe, kde mají stejný původ.

Staré rukopisy jsou psány jazykem podobným Aryan-Fénickému. Používali jej námořníci, kteří pronikali kolem břehů Stř. moře až za Herkulesovy sloupy k Britským ostrovům. Sumérské nápisy jsou na pre-historických kamenech v Anglii a Irsku, jsou identické s nápisy na hrobě Menea v Abydosu. Jeden z kamenů má dokonce ten samý monogram „Urani“ a piktograf s příčinou jeho smrti a roh. IRSKO bylo nazýváno URANI – původ slovo od slova ERIN = staré jméno pro Irsko. Vraky lodí dokazují, že Egypťané osídlili před 2.700 lety východní pobřeží Britanie. Tři dřevěné lodě byly nalezeny v bahně řeky Humber. Byly považovány za Vikingské, ale jsou identické s loděmi na Nilu. Vikingové také cestovali po Atlantiku do Egypta a Sumeru.

Před 3.500 lety Egypťané založili kolonie v Irsku (Hrabství Kerry). Byli vedeni princeznou Scota (poloviční dcera faraóna Tutankhamena), která byla pochována v údolí Scotaś Glen (Kerry). Zemřela v boji s domorodými Iry. Její následovníci byli Králové Irska (v Hrabství Meath). Poté napadli Scotland (Scota-land)

Shrnutí: Nordická rasa (Nordic reptilian Aryans) se vracely zpět tam, kde Atlanťané odešli po kataklyzmatu. Podle DNA, archeologie a jazyka jsou Irové a Britové potomci Egypťanů.

Z toho vyplývá, že proto je tak důležitá elita Irska a Skotska u Iluminátů. 2.000 př.n.l. po ukončení vývoje Sumeru se restartovala zase nová globální společnost. Byla kontrolována ze Sumeru, tvořena vládci, kteří měli znalosti. Byla postavena na stejných základech jako Atlantida a Lemurie (kultura, náboženství, znalost).

Citát:
Soustřeďme se na to, co chceme získat.

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/david-icke-deti-matrixu/kapitola-11-20.htm