David Icke – A pravda tě má osvobodit

Část osmá - Konečně svobodnýŘeka je tekoucí a rostoucí,
Řeka je plynoucí zpět do moře.
Matka Země nosí mě jako dítě, kterým vždy budu.
Matka Země nese mě zpět do moře.


Náš stav je pouze dočasný, jsme nástroji pro získání zkušenosti. Jsi část mě a já část tebe a my jsme všechny aspekty nekonečného vědomí, které nazýváme Bohem a Stvořením. Jsi jedinečným vyjádřením Vědomí, souhrnem tvých zkušeností. Tvůj potenciál lásky a tvoření je bez limitu a bez konce. Můžeš dělat vše, co chceš a být čímkoliv, kým chceš. Musíš jen v to věřit a pak se to vytvoří. Je to probuzení pochopení naší vlastní pravdy a konec limitace, která nás přivede ke konci manipulace.

Rychlost, kterou se bude měnit život na Zemi během naší generace, bude vyžadovat představivost. Pro mnoho lidí, kteří se otevřeli jinému pochopení života, je to ze začátku těžké, ale nový svět a nová Země, která se vynoří v příštích 35-ti letech nebo dokonce v příštích 10-ti letech, tomu dá zapravdu.


Jsme chyceni ve vibračním vězení. Můžeme si to představit jako vězeňskou celu. Uvnitř je celý náš potenciál a je enormně limitován. Pokud se na chvilku otevřou dveře, náš potenciál se začne vznášet. Svoboda je projít mezi těmito dveřmi. Potom se náš život začne měnit. Vrátíme se k našemu multidimenzionálnímu spojení s naším vyšším vědomím a tento svět se změní k lepšímu během krátké doby. Nyní jsme v přechodném období mezi těmito dvěma stavy : vězením a svobodou.

Věřím, že období Atlantidy bylo posledním pokusem prolomit blokující frekvence. Vědomí vyšší evoluce vstoupilo do 3-dimenzionálního vězení a začalo se inkarnovat na Zemi jako výzva k evoluci v omezené vibraci Vězeňských dozorců. Mnoho těchto duchovních odborníků ( kteří přišli s nejlepším záměrem ) se stalo intoxikovanými z tohoto vibračního rozpětí a byli negativně zasaženi myšlenkovým embargem z 4-té dimenze. Tito Atlantští dobrovolníci, jímž jejich vibrační stav byl snížen, shledali sami sebe uvězněni a neschopni zvyšovat svoje vibrace do stavu, který by jim umožnil uniknout. Oni jako mnoho další vězňů, byli chyceni do cyklu inkarnace a reinkarnace zkoušejíce vytvářet zkušenosti a učení, které je posune do stavu lásky a osvícení. Tyto stavy by jim otevřely dveře z vězení. Jejich výstupu z inkarnace se symbolicky říká : návrat k Otci. Je to však velice obtížný proces, protože vědomí je odpojeno od svého vyššího aspektu. A to vytváří neinkarnační cyklus.

Hustý fyzický svět se stává drogou s myslí – dušemi – přitahuje jistý životní styl a zkušenosti jako je kokainový narkoman konzumován jeho závislostí. Mnoho lidí – Elita – má stejný stav fyzického stylu životů, v kterých sledují ty samé vzorce kontroly a manipulace. Myšlenkové vzorce mnoha druhů jsou jako kořeny, gramofonová jehla při nahrávání pořád opakující stejnou melodii. Můžou být přitahovány k určitým rodinným liniím, protože vědí, že tyto linie jim umožní pokračovat v jejich rozvíjení a závislostech.

Ostatní Atlanťané zařídili, aby zůstali v kontaktu s jejich vyšším vědomím zatímco jsou ještě ve vězení a pokračují ve výběru svých inkarnací s záměrem získat zkušenosti s nebezpečím a potlačováním vibrací a ty použít v přípravě pro budoucí masové inkarnace pro zlomení blokujících frekvencí. Je to doba, v které nyní žijeme.

Tato „dobrovolná“ vědomí se vrátila z budoucnosti a z systému Plejád, který je do tohoto vývoje velmi začleněn. To vše je ve vztahu s tvrzením, že minulost, přítomnost a budoucnost se děje najednou. Přicházejí změnit svoji „minulost“, aby se mohli v budoucnu vyhnout některým katastrofám, které jinak nastanou.

Byly zde památné skupiny inkarnací dobrovolníků, kteří přinesly vyšší frekvence na tuto planetu a rozptýlili negativní vibrace. Jedna z takových skupin přišla před 2000 lety v době, kdy muž možná jménem Yśhua byl jeden z nich.

Toto vědomí z budoucnosti je nyní zde. Nostradamus, Bible, Máyové a Indiáni upozorňují ve svých proroctvích na fantastické změny, které vyústí do nového světa a nové Země. Někteří věří, že se to stane v novém miléniu ( 21 st. ), resp. Po roce 1990.


Jsou pro to 2 hlavní důvody. Vztahují se k Fotonovému pásu. Podle astrologů mnoho planetárních seřazení a sekvencí pravděpodobně spustí velké změny na všech úrovních lidské populace a planet – a transformaci starého evolučního cyklu. Vibrace planet nás mocně zasahují. Jako úplněk, který zapříčiní přílivové a odlivové vlny, tak tento samý duchovní mechanismus působí na naše těla od ostatních planet. Krev je podřízena vlivu planet. Je to fyzický výraz našich energetických meridiánů. Vysoce významná astrologická událost, která ovlivnila naše vědomí a probuzení, byla konjunkce Uranu a Neptuna v roce 1993 a působení Pluta v roce 1995. Rok 2000 se shoduje s nejvyšším bodem vzestupného cyklu systému Orion, podle kterého jsou seřazeny pyramidy, které byly postaveny 11.000 lety př.n.l, v době, kdy Orion dosáhl nejnižšího bodu ve svém cyklu. Tak začal velký geologický převrat na naší Zemi. Astrologické události mají vliv na zemětřesení, počasí i lidské myšlení svými vibračními změnami. 5.5 2000 Slunce a Neptun, Uran, Venuše, Merkur a Mars byly vzájemně seřazeny mezi sebou. Tento vibrační efekt je fantastický. Další důležitý datum je 21.12 2012, kdy končí Máyský kalendář. Ten predikoval ukončení Velkého cyklu Země. To znamená, že 5.5 2000 se začala vibrační svoboda a to za pomoci síly Uranu, který je představitelem přerušení, objevů, rebelie, svobody a experimentů. Vstoupil do boje se Saturnem, planetou tradice, starých hodnot, limitace, disciplíny, pravidel, regulace a kontroly.

„Když se tyto dvě planety vyzývají navzájem, je to signál pro masovou změnu vědomí. Události a okolnosti během transitu nastartují snahu o roztříštění falešné „jistoty“, která je fixována v starých společenských hodnotách a vírách představovaných skrze strach. Věk Vodnáře začne experimentovat s novými koncepty. Rebelové, kteří se vynoří, budou bojovat s nespravedlností, zúženým vnímáním a kontrolním vlivem. Efekt se bude manifestovat v rozkolu – tím se míní skrze chaos, který se vytvoří a pokračuje harmonickými změnami.“

 

Britský astrolog Gloria Treloar

Spouštěč astrologických událostí je Fotonový pás. Mnoho vědců psychiky a esoteriky jsou si vědomi existence pásma vysoké energie v systému Plejád, který je vzdálen 500 světelných let. Odsud pochází mnoho chanellingových informací, které cítíme. Plejády jsou naše budoucnost a zároveň základna pozitivní podpory, které se nám v tento čas dostává a také i domov mimozemšťanů, kteří zneužívají Zemi a lidi. Tak mají Plejády pozitivní i negativní záměr. Není to náhoda, že Plejády ovlivnily mytologii starověkých civilizací – Řecka, Číny a ostatních. Astronom José Comas Sola vytvořil speciální studii Plejád – „7 sester“, a věří, že formují celý planetární systém včetně Slunce. Každé Slunce má svůj planetární systém.

Byl objeven Paulem Hessem pás nesmírně mocné energie, který byl nazván Fotonovým pásmem. Podle odhadů tento solární systém obíhá Plejády po orbitu v čase 24.000 let ( někteří tvrdí 26.000 let ). Centrem celého systému je hvězda Alcyone ( Vše vidoucí – zrozená ). Je mnoho starých legend o této hvězdě. Byla objevena v době, kdy se potkala s Fotonovým pásmem. Je to velice nabitá energie. Vliv pásma na Zemi začal roku 1960 a zasáhl myšlení mnoha lidí. To však není nic proti tomu, co se stane v příštích 35 letech. I když to bude trvat téměř 2000 let než projde fotonovým pásmem, první působení se projevilo změnou molekulární struktury a vibrací, které vyústily v dramatické změny podmínek. To zasáhne myšlení, chování a fyzická těla všech životních forem.

Začínáme vnímat předpovědi senzibilů. Kosmické paprsky nás zasahují. Normálně paprsky mají kolem miliónu elektronvoltů, ale v vědeckém ústavu v Utahu naměřili energii o síle 320 biliónů voltů. To bychom dříve považovali za neskutečné.

Jsou to energie, které mění život na této planetě během minuty a vybalancovávají Čtvrtou dimenzi – rozpouštějí negativitu a manipulaci. Globální Elita ztrácí svoji sílu. Sluneční skvrny vznikají, když Slunce vysílá nesmírně silný magnetismus, který přijímá Země tzv. solárním větrem. Cyklus slunečních skvrn je spojen s cyklem evoluce na Zemi. Tyto cykly jsou fundamentální pro duchovní transformaci. Procházíme enormními magnetickými změnami a to má důsledek pro elektroniku a počítačový systém, na kterém je založen světový systém financí.

Dnes jsou na Zemi milióny dobrovolníků z vesmírných civilizací, kteří vše připravují. Někteří jsou představitelé dřívějšího Lemurského a Atlantského vědomí a mnoho jich od té doby přišlo do našeho vězení. Nezáleží, co jsme byli v minulých životech, protože jsme souhrnem svých dosavadních zkušeností. Záleží jen na tom, co děláme teď. Někteří žijí „normálním životem“ mnohdy se žádným pochopením a vizí, co doopravdy jsou a odkud vlastně pocházejí.
Je to nezbytné pro to stát se uvědomělým a uzemněným na tomto světě a uzamklým do rigidních myšlenkových vzorců, které se pro ně stávají výzvou. Zkušenosti, mnohdy extrémní a někdy velmi negativní na první pohled, jsou jimi přitahovány a pomáhají jim zlomit program v jejich myslích a zpřístupnit jejich vyšší vědomí. Je to jako když pod starou naprogramovanou kůží, která se začne loupat, se objeví nová.

Jak je podle výzvy : „ Příležitost je často zamaskovaná ve ztrátě“.

Tak se netrapme tím, co si o nás druzí myslí. Na jemných úrovních dobrovolníků byly přeprogramovány duchovní hodiny, které byly aktivovány postupně od roku 1980. Měly za úkol otevřít oči pro jiná pochopení a k vytvoření jiné reality v medicíně, náboženství, obchodě a vzdělání. Ostatní byly matky v domácnosti nebo ti, kteří odešly do důchodu. Jejich role byla získání této zkušenosti. Skutečný důvod inkarnace je začátek změny a uvědomění se, kým doopravdy jsou. Jsou znovuspojením přerušené vibrace s Jednotou a jejich životy a vnímání se mění velice dramaticky. Rozpomínají se. Ta samá příležitost je dosažitelná pro každého z této planety. V nadcházejících letech budou masky strženy a mnoho dobrovolníků si uvědomí systém kontroly. Jak se probudí bude svržena Elita. Pak prohlédneme i zkreslené názory stoupenců Nového Věku a vše uvidíme jinak než jsou jejich slova. Poznáme je podle jejich činů a ne podle toho, jak mluví.
Proces rozptýlení a odstranění blokujících vibrací je na jedné straně velice jednoduchý, ale v tomto zmateném světě to může způsobit veliké emoční a duchovní převraty našich životech s cílem nás odprogramovat z bodu, na kterém se nacházíme. Jak se lidé probouzí a opouští programování, jejich vědomí také opouští programující frekvence potlačování. Když se mysl a pocitová centra otevřou, jejich frekvence vědomí roste a dosáhne bodu, v kterém se může synchronizovat s frekvencí reality, která se nachází vně vibračního vězení. Tyto vysoké frekvence jsou filtrovány do našich nižších úrovní a odsud jsou skrze vědomí vysílány do fyzického světa. Po dosažení tohoto stavu lidé se stávají mluvícími a chodícími transformátory vyšších frekvencí. Tato fyzická úroveň blokuje ty, kteří se chtějí změnit a růst. Působí jako vlek a kotva na ostatní frekvence.

Pokud se uskuteční tato multidimenzionální změna, bude to mít vliv na ostatní planety a Fotonový pás. Blokující energie bude proražena, dveře otevřeny a my budeme konečně volní a celiství. Bude pryč naše noční můra. Interdimenzionální portály se začínají otevírat. Tyto brány na místech jako Stonehange, Machu Picchu, Tibet, Knossos na Krétě, Jezero Titicaca, Hora Fuji, Mount Shasta a další jsou otevírány podle okolností. Skrze ně proudí energie a vibrace z jiných dimenzí do naší.

Je to příležitost pro ty, kteří jsou připraveni emočně a mentálně ( jinými slovy vibračně ) dosáhnout daleko vyššího stavu vědomí, lásky, moudrosti a porozumění. Tyto energie Fotonového pásu aktivují data uložená v našem vědomí a fyzických tělech. Znalosti v buňkách, kostech a v DNA budou odemčeny a obnoveny do našeho 12-cti větveného potenciálu. To nás vrátí do plného využití mozkové kapacity místo našeho současného využití mozku okolo 8 – 20%. Každá buňka má vědomí, které je kontrolováno našimi myšlenkami. To je důvod, proč můžeme myslet nemocně nebo zdravě. Naše emoce stimulují a uvolňují chemikálie do našich těl, které mají pozitivní a negativní fyzické následky. Smích je velký léčitel, hněv, strach a vina způsobují nemoci. Zdraví je opravdu zvolitelné a my budeme schopni regenerovat naše buňky svými vlastními myšlenkami. Naše těla stárnou a kostnatí, protože jsme tak naprogramováni v naší mysli a je to realita, kterou vytváříme. Nemusíme stárnout. Naše myšlenky způsobují stárnutí, ne naše těla. Síla myšlenky léčí naše tělo. To však nechtějí ti, kteří vládnou. Naše těla procházejí skrze neuvěřitelné změny a každým rokem porostou.

Až se znovu otevřou časoprostorové portály, více mimozemských bytostí bude navštěvovat tuto dimenzi a mi častěji uvidíme UFO aktivity. Dnes je denně pozorováno okolo 150 UFO na světě a to vidíme pouze 1/10 toho, co doopravdy probíhá. Chtělo by velice zdůraznit, že vědci a militaristická Globální Elita má létající talíře a antigravitační technologie, které jsou v zájmu neodhalení považovány za „mimozemšťany. Ve skutečnosti si tím budují centralizovanou kontrolu. Operují na poli, kde je potřeba velké opatrnosti a velké flexibility mysli. Proto s nimi nezacházejme jako s „bohy“, neboť můžou mít jak pozitivní, tak i negativní záměr. Nepotřebujeme spasitele, my sami jsme vlastními spasiteli.

Je zde záměrně mnoho dezinformací okolo UFO a ET. Musíme být ostražití, abychom poznali, co je iluze. Otevření portálů a splynutí dimenzí znamená uzamčení lineárního času, který rozeznává minulost, přítomnost a budoucnost. Verze času se hroutí a my si uvědomíme, že budoucnost, přítomnost a minulost jsou v jeden okamžik. Efekt zhroucení lineárního času bude v tom, že hodiny a minuty budou ubíhat neuvěřitelně rychle až do bodu, než se vynoří jiná verze času. Je to složité vysvětlit, protože tak mnoho vědomostí je vyjádřeno v lineárním čase a naše myšlení je jím limitováno a do nás vloženo.

Mnoho lidí je dnes přitahována k starodávným posvátným místům a jsou na těchto místech nejistí, co se s nimi děje, protože skrze ně proudí mocné energie do Země. Je to proto, že vyšší energie, které proudí do naší dimenze, jsou námi zemněny a zvyšují naše vibrace.
Frekvence přinášejí informace, znalosti a vyšší frekvence je rozvíjejí. Tyto informace budou měnit svět, protože obsahují svobodu. Mluvíme o svobodě informací, ale je to informace, která nese svobodu a je svobodou. Na co myslíme, to vytvoříme a jak myslíme je základem toho, jak se cítíme co známe – informace, znalosti. Jak začnou frekvence postupně stoupat, začne exploze znalostí našeho světa. Nic a nikdo nezůstane stejný. Budeme znát pravdu o původu velkých posvátných míst. Nastává perioda, v které příval geologických a historických objevů nám pomůže objevit, kdo ve skutečnosti jsme. Zvyšující frekvence nastartují data v našich tělech a to se také stane s kódy v kamenech na posvátných místech. Energie těchto míst obsahuje znalosti, které budou dostupné každému, kdo operuje na těchto úrovních.

Jsme realizátoři uzemnění vyšších frekvencí, aniž si to uvědomujeme. Na Zemi je mnoho bodů – stojících kamenů a kruhů, mohyl, kopců a dalších posvátných míst, které jsou mocné. Je to stejné jako v akupunktuře. Fyzické tělo je drženo při životě skrze síť energetických drah známých jako meridiány a ty jsou spojeny do vířivých bodů, duchoví energie – čaker, přes které tato dráhy proudí. Jsou to vlastně rotační spirální napájecí stanice v síti elektrických linek. Pokud tyto energie tečou harmonicky, člověk je emočně, fyzicky a mentálně v pořádku. Pokud jsou nevybalancovány nebo blokovány, vzniká emoční, fyzická nebo mentální nemoc a disharmonie.

Je to stejná situace se Zemí. Energetická síť Země byla velmi zasažena negativními událostmi a limitací myšlení. Energie procházející skrze tyto linie je forma vědomí, protože všechno je vědomí v různých stavech bytí. Tyto linie jsou zasaženy ostatními vědomími – jako jsou myšlenky lidské mysli. Pokud jsou myšlenky plné strachu, úzkosti, viny, bolesti a ostatních negativních emocí, tak negativní myšlenkové vzorce jsou absorbovány energetickou sítí a jejich síla a rovnováha je zmenšena. Jsou potom neseny kolem zeměkoule pomocí sítě a tak se negativní energie realizují v podobě válek na jedné straně a zasáhnou každého. Tyto linie jsou navrženy jako negativní – pozitivní a polaritní ( muž – žena ), ale negativní a mužské se stalo dominantní a vyplývá z vnitřního zmatku a nerovnováhy v lidstvu. V této přechodné periodě je nezbytné opravit síť odstraněním negativních blokací a vpravit vysoké frekvence energie do tohoto systému za účelem zvýšení frekvencí. Milióny z nás jsou do tohoto mechanismu zainteresovány. Ostatní roviny jejich vědomí nás vedou na správná místa v ten správný čas přes pocitová centra a magnetismus. Používají fyzická těla jako transformátory přenašeče pro vysílání nové frekvence na této planetě.

Hlavní nástroj pro potlačení frekvencí je kolektivní lidská mysl. S každou individuální myslí, která se otevře a odprogramuje jsme dalším krokem blížeji ke kritickému masovému bodu Stoletého Opičího Syndromu jako kolektivního spínače. Ti, kteří nyní pracují na otevření jejich vlastních myslí jsou pionýři, kteří jsou v předvoji těchto událostí, které nastanou. Pokud jste jedním z nich, buďte na sebe pyšní. Každý tím může být. Vždy následuj své srdce a pak jsi na cestě. Zatím je manipulace Globální Elity neviditelná, ale odkryje se tím, že budeme vědět :

1. Když uzavíráme naši mysl a srdce, naše frekvence padají ( začínáme být méně informováni a někdy neuvěřitelně stupidní ). Když otevřeme svoji mysl a srdce, naše frekvence roste ( začínáme být více znalí, moudří a chápající ). Můžeme zvýšit naše frekvence do bodu, kdy můžeme projít skrze omezující vibrace a utéci z vězení. Pokud jsme vědomí Vězeňských Dozorců z 4.dimenze, které se snaží udržet vibrační vězení a produkci negativní energie, můžeš to udělat pouze pokud je lidská mysl jako celek zůstává uzavřena. Proto vytvoříš síť manipulace na fyzické úrovni navrženou držet lidi od vyšších znalostí a jejich nekonečného potenciálu. Vytvoříš náboženství, které řekne lidem, co si mají myslet – a co ne. Povzbudíš lidstvo, aby zaměřovali svoje myšlenky na absurditu a triviálnosti a odstraníš náboženské knížky, které by je vyrušovali a přinášeli vědomosti. Dáš moc kněžím v kostelech, aby lidem řekli, co je popsáno v náboženských textech a co se tím míní. Když začne vliv náboženství slábnout u lidstva, které má limitující mysl, představíš novou „vědu“, která tvrdí, že není žádný život po životě a vše co, je, je tento fyzický život. Je potřeba vidět vědce jako někoho, kdo odřezává lidskou znalost. Mysl je mozek a mozek je mysl. Je to nástroj.

2. Když lidé, kteří jsou spojeny s vyššími úrovněmi, se začínají inkarnovat na Zemi, jsou odsuzováni a zesměšňováni okolím, podkopáváni, jak je to jen možné, aby jejich informace nebyly akceptovány a brány seriózně. A když odejdou, nastává příležitost jejich slova obrátit a vytvořit z nich náboženství v jejich jménu všude, kde byli.

3. Vyvineš média, obchod a politický systém pro kontrolu lidí, kteří operují ve stejné vibraci za účelem manipulovat lidskou mysl a udržet ji uzavřenou informacím a zmatenou. Vytvoříš peněžní systém, který udržuje lidi pod časovým tlakem snažíc se přežít. Jsou velice zaměstnáni přežít do zítřku a to zaměstnává jejich mysl. Přemýšlet o esoterici a těchto znalostech se pak zdá luxusním přežitkem, není na to čas. Pracujeme tak hodně a myslíme a cítíme tak málo.


Rozdělíš a vládneš. Oddělíš rasy, barvu, víru, náboženství, příjmové skupiny a nekonečný seznam dalších rad a postupů. To vytvoří oddělení a zmatek v kolektivní mysli a tak již nikdy nedojde ke spojení ve vyšších vibracích, které by okamžitě přerušilo omezující vibrace. Jsou to nástroje Globální Elity, která pracuje skrze naše uvězněné vědomí. Tak si myslí, že nás kontrolují, ale není tomu tak. Oni jsou také poskoky někoho jiného.

4. Když si uvědomíš možnost odstranění tvé kontroly na Zemi pomocí zvýšení frekvencí ve vězení, urychlíš své snažení k dominanci lidskému vědomí. Zrychlíš snahu o globální kontrolu vlády, bankovnictví, informací, armády a zrychlíš tempo pro zavedení mikročipové populace, protože víš, že když můžeš elektronicky připojit lidské bytosti k centrálnímu počítači, můžeš uměle potlačit jejich mysl a frekvence a tak zabránit uzemnění vibrací a otevření dveří z vězení a umožnění jim přístupu k vědomostem, že jsou ve vězení. Můžeš také aktivovat tvé špinavé triky na podkopání alternativních směrů a koncepcí a označit je za šílené a nebezpečné kulty.
Globální pokus zničit zemské alternativní hnutí je moderní, stejně jako použít je k manipulaci . např. New Age a jejich channeling s Ashtar Komandem. Manipulátoři chtějí stimulovat nerovnováhu, protože to znamená kontrolu a limitovanou perspektivu a potenciál. Nestarají se o rozvinutí lidské mysli. Pokud chtějí duchovně naplnit potřeby lidstva, rozvinou teorii o mistrech z vesmíru – komandu. Tak neutralizují tuto snahu.

5. Víš, že frekvence energetické rozvodné sítě roste a tak je to i s planetou. Proto postavíš skrze kompatibilní lidské mysli silnice, továrny, benzínové stanice a rozvodné stanice v jejích klíčových bodech. Černí Mágové Globální Elity vědí, že když umějí kontrolovat energii probíhající skrze síť, můžou kontrolovat kolektivní mysl lidské rasy. Kamenné kruhy v Avebury jsou toho klasickým příkladem. Zde je negativní energie vylívána do sítě k potlačení frekvence. Je mnoho lidí, kteří začali identifikovat vzorce u cest a vysílací transformátory různých druhů, které byly umístěny blízko nebo na zemských akupunkturních bodech a čakrových vírech. Lidé nemají tušení, kdo krmí myšlenkami jejich vědomí. Jsou to Manipulátoři ze 4.dimenze. Můžeš tak vytvořit války a utrpení na významných místech sítě, jako je Irák ( dřívější Mezopotámie ), kde vědí mnoho o energetické síti. Skrze válku se nalije negativní energie do sítě a zasáhne celý svět.

Efekt Fotonového pásu a vibračního zápasu na planetě Zemi jsou mezi omezujícími vibracemi a vibracemi svobody jsou stále více zřejmé. Jsou toho dokladem potopy, extrémní fenomény počasí a geologie. Mění se vzorce počasí na celém světě, sněhové svahy mizí – ty, které byly považovány za věčné a stálé. Nic není stálého kromě života samotného. Vodní srážky se zvětšují, moře stoupá a řeky se rozvodňují. Na mnoha místech je sucho. Podívejme se na starodávná proroctví a zjistíme, že všechny tyto události obsahují.

Je nám to však prezentováno jako globální oteplení. Je to však výsledek působení Fotonového pásu a vyšších frekvencí, které se zde uzemňují , otevírání portálů a pohybem z 3-dimenzionální reality do 4-té a 5-té dimenze. Staré vibrace již nevyhovují. Elita se snaží do nás vložit staré myšlenkové vzorce kontroly a dominance. Je to zápas symbolizovaný Uranem a Saturnem. Toto a Fotonové energie rozněcují jemné úrovně planetárního vědomí – Matku Přírodu, Gaiu, Zemského Ducha – a to má magnetické konsekvence v Zemském energetickém poli. Planeta je fyzické tělo s vědomím, myslí a emocemi. Není jen fyzickým objektem. Cítí a myslí jako my. Je část nás a my její. Změny počasí a geologické změny vedou k změnám v magnetických polích a fyzické změně zemské osy. Lepší svět záleží na nás. Veškeré tyto události nejsou náhodné.

Žijeme v čase nesmírné transformace, čase extrémů a protikladů, která vyústí do stavu harmonie. Je to chaos v době zlomení jedné vibrace a přechodu do druhé. S otevřenou myslí a srdcem budeme snáze absorbovat novou časoprostorovou realitu. Ostatní, kteří následují agendu Globální Elity a vědomí Vězeňských Dozorců budou nalepeny na starou vibraci v jejich zoufalém pokusu najít bezpečí. Stále více budou preferovat politická, náboženská a ekonomická dogmata. Budou odolávat zvyšujícím se vibracím a to bude na ně mít fyzický, mentální a emoční efekt. Dva stavy bytí – programovaná mysl a otevřená mysl, budou stále zřejmější každým měsícem pro ty, kteří vědí, co se děje. Vězeňský řád Globální Elity bude stupňovat snahu o zrychlení zavedení Nového Světového Řádu, ale ke konci nebudou úspěšní. Tato přechodová perioda může stimulovat mnoho negativních událostí, ale pokud zvýšíme svoje vlastní vědomí a udržíme jej v pozitivním vnímáním sama sebe, nebudeme přitahovat takový typ událostí k nám, samozřejmě pokud to nebude cesta, kterou jsme si vybrali pro získání zkušeností. Náš stav mysli je naše ochrana před neštěstím.

„Uran v kvadratuře na Jupitera ( 5.5.2000 ) je signál pro čas sociálních a ekonomických změn a restrukturalizaci hodnot. Systém víry bude transformován. To již otevírá rozdílné studium pravdy na rozdíl proti zavedeným doktrínám. Bude se jednat o skok ve vědomí. Ti, co budou chápající, ty odhodí strach, podívají se na vše zvenčí a objektivněji a přenesou se do vyššího stavu. Nebude to snadné, ale proces transformace znovuoživení není jarní vánek. Je to hurikán, který vytrhá staré stromy poznání a zatřese se základy, aby se vytvořila nová cesta. Ačkoli transity těchto planet nebudou pohodlné, nakonec kolektivní i osobní zkušenost bude jen malá cena za osvobození“.

Jestliže budeme následovat svoji intuici, budeme magneticky přitahovat vše, co potřebujeme pro vedení přes tuto periodu. Magnetické energetické pole této knížky a osobní podvědomí dané osoby jsou v interakci, protože podvědomí ví, že vědomá úroveň bude mít z této knížky prospěch. Proto i když tato i ostatní knížky budou založeny v regálech, dané podvědomí si jej najde. Je to jako 2 magnety, kteří se k sobě přitahují. Jestliže budeme mít mysl otevřenou tak tento proces zajistí, abychom byli na správném místě v ten správný čas, se správnými lidmi, nehledě na to, jaký chaos může být kolem nás.

V ideální situaci přechod z jedné frekvence do jiné je přímočarý proces. Ale v daném vibračním vězení a za stavu uzavřené mysli to není ideální situace. Povědomí lidstva a Země se nevyvíjejí společně. Je zde mnoho myslí, které jsou nasměrovány do různých frekvencí v mnoha směrech. Vytvořené rozdělení, které zdědila naše generace je výsledkem dělících myšlenkových vzorců. Tyto vzorce bojují o nadvládu a tak způsobují chaos. To se děje dnes, kdy mnoho vyšších frekvencí přichází do naší reality a tak zvyšují celkovou frekvenci Země. Jemné energetické úrovně se stávají podřízeny vibračnímu tlaku a to je také důvod základní změny počasí. To se projevuje na našem životním prostředí.

Je těžké pochopit, že geologické katastrofy a pohromy počasí jsou rozsáhle vytvářeny lidskou myslí a vlnami, které vysílá. Kolektivní mysl ovlivňuje planetární mysl Gaii a v případě vytvořené emoční a mentální nerovnováhy Gáii, to má za následek fyzikou disharmonii, která se projevuje v lidském těle. Proto se musíme neprogramovat, otevřít svoje srdce a přestat pobývat ve starých vibracích, s kterými jsme spojeni. Musíme uzemnit vyšší vibrace lásky a harmonie. Je to tak naléhavé.

Jako vždycky odpovědi leží uvnitř nás. Pakliže vyléčíme sami sebe a zastavíme manipulaci od Vězeňských Dozorců, celý proces bude snadnější a nastane tak konec blokujících vibrací. Vyléčíme tak sebe, druhé a celý svět. To se děje teď.

 

 


Kapitola 20.

Miluji vás Dr. Kissinger

Tato knížka byla napsána s upřímností, beze strachu a s touhou odkrýt případ nemoci této planety a ukázat skrze čeho se můžeme vyléčit.

Ne každý fakt byl 100% přesný, ne každá domněnka, protože jednáme s lidmi a organizacemi, které si přejí, aby tyto informace byly utajeny. Rozpustit cigaretový dým je životní práce. Není možné při tom používat náboženská, rozumová nebo politická dogmata. Knížka chce vyzvat k ataku systému víry těch, kteří používají násilí, strach vinu a potlačení informací. Chce rozdmýchat lásku pro krev této planety a zpřístupnit lidstvu její plný a nekonečný potenciál.

Knížka se snaží hledat svobodu pro lidstvo, pro zemi a všechny její životní formy. Jestliže někteří věří v něco, je to jejich právo. Pro každého je vhodné něco jiného, naše srdce touží po něčem jiném. Je však čas opustit strach.

Potřebujeme lásku, respekt, úctu a odpuštění sami k sobě a skrze to budeme milovat, respektovat a odpouštět komukoli jinému. Jedno přijde s druhým. Vše začíná od nás. Každý ví, co je správné pro něj, ne pro druhé. Transformace mysli, která miluje, respektuje a odpouští, spustí další odpovědi na přirozený vývoj. Jsme obklopeni tyranizujícími strukturami, protože jsou obsaženy v kolektivní mysli a byly vytvořeny naším přístupem sama k sobě. Pokud změníme tento postoj, změníme svět. Pyramida začne být kruhem. Lidská rasa všeobecně nemá ráda sama sebe a tak láska je osamocena. To se odráží v naší realitě. Pokud milujeme hojnost v nás, láskou bude obalena planeta.

 

 LÁSKA

Láskou je míněno něco jiného a většího než jak jsme zvyklí uvažovat – mám tě rád, pokud mě budeš akceptovat, pokud se mi přizpůsobíš – nebo kdo vyžaduje lásku na druhém.

Je tím míněno : mám tě rád i když děláš cokoli. Bez vlastnictví a podmínek. Tuto lásku bychom měli vyjadřovat ke svým dětem. Nemusíme se vším souhlasit, co dělají, ale nepřestávejme je milovat.

Jestliže budeme vidět jeden druhého ve světle, nemoci této planety uvadnou. S touto bezpodmínečnou láskou k sobě a druhým nemusíme vytvářet ekonomické argumenty, proč bezdomovci musí spát na ulici. Ekonomický systém by se stal podřízen lásce a tu by i odrážel. Je to však v současné době pro nás nemyslitelné. Museli bychom zastavit naši touhu po penězích, odstranit pochybnosti a vytvořit pro tyto lidi domy, kde by mohli bydlet. Láska v našich srdcích by nepřijala nic menšího. Zmenšili bychom tak ekonomickou tyranii a odvážná společnost by si vzala zpět sílu, kterou dala Globální Elitě. Láska by eliminovala bolest a utrpení, které jsme vložili do zvířecí říše. Poznali bychom, že vládnoucí minorita na této planetě, nemůže pokračovat ve své vládě bez lásky. Nebyla by CIA, fašistické skupiny, které podporují volby. Vláda by sloužila potřebám lidu, protože hojnost a bohatství by bylo v našem kolektivním srdci.

Láska by trvale spolupracovala se současnými strukturami globální síly a ukázala by, jak ve skutečnosti málo síly je potřeba. Síly je potřeba, protože ji vytváříme a klaníme se její vůli. Skutečná síla pyramidy leží v základně, ne na vrcholu. Vláda, kterou si s láskou vybereme, bude odrážet naši touhu sloužit a ne oklamat. Kolik lidí dnes volí s láskou v srdci? Lidé volí převážně ty, kteří jim přinesou materiální prospěch v krátké době. Dostaneme to, co si volíme, co cítíme v našich srdcích.

Jestliže lidská rasa nemá ve svém středu lásku, volí právě takový typ lidí do vlády. Není dobrá kritizovat politiky za to, co se děje ve světě. Politici mohou být jen zvoleni. Jsou naprogramováni k tomu, co chceme slyšet. A co lidé chtějí slyšet je to, co mají uvnitř sama sebe – materiálno. Typ politiků, které volíme, je přesná reflexe kolektivních postojů, které se v nich odrážejí. Tak proto nezachráníme země třetího světa tím, že jim budeme posílat peníze. Zachrání je pouze láska v kolektivním srdci. Láska spojená se silou.

Láska k sobě transformuje naše životy a to jedině skrze vyléčení sama sebe. Dnes lékařské služby kontrolují a ovládají mezinárodní lékařské společnosti. 60% amerického lékařského průmyslu vlastní Rockefelleři. Skalpel nebo léčiva jsou odpovědná téměř za každou nemoc. Bohatství není zdraví. Nekonečné znalosti, které by vyléčili imbalanci našeho vnějšího já, jsou drženy v tajnosti a daleko od oficiální medicíny. Tělo podle Darwinovy teorie je v medicíně považováno pouze za nástroj. Milióny lidí zemřeli na rakovinu, zatímco mnoho léků je vyvinuto. Pokud nejsou prodány s obrovským profitem, tak jsou nemoci prohlášeny za nevyléčitelné. Ale nevyléčitelné nemoci neexistují. Každá je způsobena energetickou nevyrovnaností – nevyrovnaností, která může být vrácena zpět do harmonie a tak se i vyléčí tělo.

Láska k sobě bude postavena na vrácení síly do našich těl. Lékařské společnosti dominují, protože lidská rasa je držena pod kontrolou těla prostřednictvím doktorů a farmacie. Odpovědi jsou však v nás. Sebenenávist a frustrace nás vede k rakovině a infarktům a každá nemoc může být spojena s mentální, emoční nebo duchovní nevyrovnaností. Ty však mohou být napraveny. Pokud začneme milovat sami sebe a opustíme strach, vinu vztek, který se akumuluje roky v našich tělech, nemoci světa budou zaplombovány. Jejich úmysl bude zmenšen. Budeme vidět nemoci jako znak něčeho, co chybí uvnitř nás. Potom budeme vědět, jak máme myslet o sobě. Fyzická nemoc je výsledek vnitřní nemoci. Je to magnetický vzorec, který slouží jako základ nemoci.

Láska není jen slovo. Je to síla, která drží naše výtvory pohromadě. Je to síla, která nás také drží dohromady. Tam, kde chybí láska, celý svět se hroutí.

 

 ÚCTA/RESPEKT

Společně s láskou je samovyrovnávající mechanizmus ve vyrovnané společnosti. Nevyrovnaná společnost vytváří nekonečné zákony a regulace ve stylu: “ty budeš, nebudeš“ za účelem získat respekt. Pokud budeme mít úctu a respekt k Zemi, nepotřebujeme pravidla a vládu, která nám bude říkat, abychom neznečišťovali prostředí. Pokud respektujeme život jako svatý, nepotřebujeme zákony proti krutosti se zvířaty, protože by nás nenapadlo ubližovat těm, kteří s námi zde vytváří prostředí. Pokud respektujeme právo druhých žít jejich život, jak jej vidí oni sami, nebudeme se snažit vnutit jim náš úhel pohledu. Respektujme a oslavujme jejich právo být odlišní. Ne špatní, ale odlišní. Potom budou lidé žít své životy tak, jak chtějí, zatímco druhým umožní to samé. Potom nebudeme potřebovat zákony, které dnes máme, protože láska a respekt budou vyrovnávat jejich odlišné víry v životě do vzájemné harmonie.

Respekt k ostatním předchází respekt sám k sobě. Nedostatek respektu k ostatním je vnějším vyjádřením malého respektu k sobě. Pokud máme respekt k sobě, nebudeme se ostatních ptát, co máme dělat a co si máme myslet. Máme respekt pro svou vlastní nekonečnou kapacitu rozhodnout se, co můžeme udělat v kamkoli situaci. Můžeme vyhledat pomoc či radu ostatních, ale v konci se rozhodneme sami podle sebe. Respekt k sobě také značí důvěřovat si, když jdeme proti převládajícímu názoru, pokud naše rozhodnutí obsahuje naše vlastní morální hodnoty. Odmítnout všechna „měl bys“, „musíš“, kterým jsme podřízeni, a kterým se podřizujeme sami od sebe již od dětství, a které byly předávány po tisíce let z generace na generaci. Kdo řekl: tohle musíš udělat, tamto musíš udělat…… Potom tím snížíme svoji cenu.

Láska a respekt k sobě jsou nejsilnější kombinace ve Vesmíru. S nimi projdeme ke světlu, kde není strach, vina nebo jiný psychologický fašismus. A kde není i Nový Světový Řád.

     

Citát: Mysl nezná hranic kromě těch, které sami uznáváme.

 

 

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/david-icke-a-pravda-te-ma-osvobodit/konecne-svobodny.htm