Nejvyšší Tajemství - 1. díl

08.01.07   David Icke

"Jsem vesmířan? Náležím k nové rase na Zemi, vytvořené muži z vesmíru spojením se ženami ze Země? Jsou mé děti potomky první meziplanetární rasy? Bylo lůno meziplanetární společnosti vytvořené na naší planetě, tak jako vzniklo lůno všech národů Země v USA před 190ti lety?" "Nebo se tyto myšlenky vztahují k tomu, co má přijít v budoucnosti? Žádám si právo a privilegium mít takové myšlenky a ptát se na takové otázky, aniž by mi hrozilo vězení či  jiný postih od příslušných úřadů... Tváří v tvář rigidní, doktrinářské, samozvané vědecké cenzuře, připravené zabíjet, se jeví pošetilé uveřejnit takovéto myšlenky. Kdokoli dostatečně zlovolný by s nimi mohl jakýmsi způsobem naložit. Nicméně, právo se mýlit musí být zachováno. Neměli bychom se bát vstoupit do pralesa jen proto, že tam jsou divoké šelmy skryté v křoví. Neměli bychom se vzdávat našeho práva zdravého úsudku. A z tohoto úsudku vyvstávají určité otázky, kterých se ustanovený establišment obává... Avšak se vstupem do kosmického věku bychom zajisté měli trvat na právu tázat nové, dokonce i hloupé otázky, aniž bychom byli obtěžováni."

Vědec Wilhelm Reich - citováno z jeho knihy: Contact With Space ("Kontakt s vesmírem"). Reich zemřel ve vězení v USA, třetího listopadu 1957.
Jsme na vrcholu neuvěřitelné globální změny. Na křižovatkách, na kterých činíme rozhodnutí, která ovlivní budoucí život na Zemi. Můžeme rozrazit dveře mentálního a emocionálního vězení, které po tisíce let omezovalo lidskou rasu.  Nebo můžeme dovolit agentům této kontroly dokončit jejich agendu mentálního, emocionálního, duchovního a fyzického zotročení každého muže, ženy a dítěte na planetě, pomocí jedné světové vlády, armády, ústřední banky a jejího oběživa, podpořené očipovaným obyvatelstvem.
Vím , že to zní fantasticky, ale jestli lidská rasa pozvedla oči od poslední mýdlové opery či varieté na dostatečně dlouhou dobu, aby zaměstnala svůj mozek, viděla by, že tyto události nejenže nastanou - ony se dějí. Hnací motor pro centrální řízení celosvětové politiky, obchodu, bankovnictví, armády a médií nabírá obrátky. Čipování lidí je již v přípravě, v mnoha případech už probíhá.
Kdykoli se připravuje prosazení skryté agendy, vždy nastává doba, kdy skryté musí proniknout na povrch aby bylo nakonec implementováno ve fyzické realitě. To je to, co nyní vídáme ve slučování celosvětového bankovnictví a nadnárodních společností, a rychlost se kterou se soustřeďuje politická a ekonomická nadvláda skrze Evropskou unii, Spojené národy, Světovou obchodní organizaci, Multilaterální dohodu o investicích, a množství dalších globalizačních institucí jako jsou Světová banka, Mezinárodní měnový fond a summity G-7/G-8.
V pozadí této neustálé a řízené centralizace jsou příbuzenské pokrevní linie, které mohou být vysledovány až do dob starověkého Středního a Blízkého východu. Vynořili se zde, aby se staly smetánkou, šlechtou a kněžstvem Evropy předtím, než expandují svoji moc do celého světa, převážně skrze 'Velké' Britské Impérium. To umožnilo klanu exportovat pokrevní příbuznost do všech zemí, které byly pod britskou a evropskou nadvládou, včetně Spojených států amerických, kde pokračují v show až do dnešních dnů.
Spojené státy americké  mají již v pořadí 40tého prezidenta a 33 z těchto mužů byli geneticky příbuzní dvěma lidem - anglickému králi Alfrédu Velikému a Karlu Velikému, proslulému panovníkovi z Francie devátého století. Agenda této příbuzenské pokrevní linie byla do dnešních dnů implementována natolik, že centrální celosvětová kontrola je zcela nasnadě.
Jestli chcete vědět, jak bude vypadat život, pokud se rychle neprobudíme, podívejte se na nacistické Německo. To je svět, který očekává globální obyvatelstvo jako plán, kterému já říkám Agenda Bratrství, který se vine rokem 2000 a prvními 12ti roky nového tisíciletí. Především rok 2012 se zdá být rozhodující pro důvody, které si probereme. Lidé nemají ani ponětí o propasti, nad kterou stojíme či o povaze světa, který zanecháme našim dětem, a většině lidí je to zdá se jedno. Mnohem spíš by ignorovali zjevné a popřeli pravdu, která jim bije do očí. Cítím se jako kráva, která běží po poli a volá:
"Hej! Víte že některé z našich přátel odváží nákladní auto každý měsíc pryč? Jo, oni je nepřevážejí k jinému poli, jak jsme mysleli. Oni je střelí do hlavy, nechají vykrvácet, rozřezají je na kousky a nasáčkují. Pak je tito lidé kupují a pojídají!"
Představte si, jaké by byly reakce zbytku stáda:
"Zešílela si?! To by nikdy neudělali. Beztak mám v této přepravní společnosti podíl a dostávám slušnou provizi. Sklapni, a nestraš."
Agenda, kterou odhaluji se rozvíjela po tisíce let až do současného bodu, kdy je blízko k dokončení, jelikož lidstvo se zbavilo úsudku a zodpovědnosti. Lidstvo by raději dělalo, to co je pro něj aktuálně výhodné, než aby posuzovalo hlubší konsekvence svého chování pro lidskou existenci. Nevědomost je sladká, říkáme, a je to pravda - ale jen na chvíli. Může být fajn, nevědět, že tornádo se blíží, a nemuset se obávat učinit nějaké kroky. Ale zatímco máte hlavu v písku, váš zadek je ve vzduchu a tornádo se stále blíží.
Jestliže jste jej vyhlíželi a čelili mu, mohli jste se zkáze vyhnout, ale nezájem a odmítání vždy způsobí, že vás to zasáhne plnou silou a s extrémními důsledky, protože to udeří ve chvíli, kdy je to nejméně očekáváno a vy jste nejméně připraveni. Jak říkám, nevědomost je pohodlná - ale jen po určitou dobu. Svým myšlením a činnostmi si vytváříme vlastní realitu. Každé konání či nekonání má své důsledky. Pokud se zbavíme úsudku a zodpovědnosti, zahazujeme (promarníme) i naše životy. Pokud se dost z nás takto zachová, zatratíme svět, a to je právě to, co se dělo a děje po celé lidské dějiny. To je důvodem, proč vždycky menšina ovládala většinu.
Dnes je jediný rozdíl v tom, že menšina nyní ovládá celou planetu díky globalizaci obchodu, bankovnictví a telekomunikací. Základna této kontroly byla vždy stejná: udržet lidi v nevědomosti, strachu a válčení. Rozdělit, vládnout, dobývat a podrobovat, a udržet si to nejdůležitější vědění jen pro sebe.  A jak bude vidno z tohoto materiálu, ti, kteří tyto metody ovládnutí lidstva používali po tisíce let, jsou členy té samé síly, toho samého rodu, následující dlouhodobou Agendu, která nyní dosahuje velice důležitého bodu na své cestě. Globální fašistický stát je za dveřmi.
Ale ještě to tak být nemusí. Skutečnou sílu a moc má většina, ne menšina.
Ovšem nekonečný potenciál tkví v jednotlivci. Důvod, proč jme tak ovládáni není v tom, že bychom neměli moc změnit náš vlastní osud. Je to tím, že se té moci zbavujeme - vzdáváme každou minutou našich životů. Když se děje něco, co se nám nelíbí, hledáme někoho jiného, abychom ho obvinili. Když se na světě objeví problém, my říkáme: "A co s tím uděláte?". A v tomto bodě, ti, kteří nejprve skrytě tento problém vytvořili, odpoví na tento požadavek navrhnutím 'řešení' - více centralizované moci a okleštěných svobod.
Jestliže chcete dát více moci policii, bezpečnostním složkám, a armádě, a chcete, aby vás veřejnost o to sama požádala, stačí zajistit více zločinnosti, násilí a terorismu, pak dosáhnete hravě kýžených cílů.
Jakmile jednou mají lidé strach z vyloupení, přepadení nebo bombardování, budou vás žádat, abyste jim odebrali svobodu a tak chránili od toho, čím byli k tomuto strachu vmanipulováni. Bombardování Oklahomy je typickým příkladem tohoto druhu, jak jsem vylíčil v  ...And The Truth Shall Set You Free ("A Pravda Vás Osvobodí"). Já říkám této technice problém-reakce-řešení. Vytvořte problém, podpořte reakci "něco musí být uděláno", a pak nabídněte řešení. Shrnul bych to motem Svobodného zednáře: ' Ordo Ab Chao' - pořádek ze zmatku. Vytvořte zmatek a poté nabídněte způsob jak obnovit pořádek. Váš pořádek.
Z lidu je vytvářeno stádo řízené mnoha různými formami emocionální a mentální kontroly. Je to jediná cesta, jak to může být uděláno. Menšina nemůže kontrolovat miliardy lidí fyzicky, tak jako zvířata na farmě nemohou být kontrolována fyzicky, pokud není zaručen dostatek lidí. Dvě prasata utekla z jatek v Anglii, a unikala po dlouhou dobu, přestože bylo vynaloženo úsilí mnoha lidí, aby je chytili - až se stala národními celebritami.
Fyzická kontrola nad celosvětovým obyvatelstvem nemůže fungovat. Ale to není nezbytné, pokud dokážete ovládnout způsob myšlení lidí a jejich cítění do bodu, kdy oni 'rozhodnou' udělat to, co stejně chcete, a žádají nastolit takové zákony, jaké chcete nastolit vy. Je to staré pořekadlo, že pokud chcete od ostatních něco udělat, nechte je uvěřit, že to byl jejich nápad. Lidstvo má ovladatelnou mysl a je jen o trochu víc vědomé, než průměrný zombie. Myslíte, že přeháním? Ne, ne.
Kontrolu mysli definuji jako manipulaci něčí mysli tak, aby on přemýšlel a poté konal - způsobem, jakým chcete vy. Po této definici vyvstává otázka, ne kolik lidí je takto ovládáno, ale kolik jich ovládáno není.
Každý je, ve větším či menším rozsahu. Pokud jste přesvědčeni reklamou či trikem koupit něco co ve skutečnosti nepotřebujete ani nechcete, právě vám ovládají mysl. Když čtete nebo slyšíte tendenční 'news story' a necháte aby to ovlivnilo vaše vnímání dotyčné osoby nebo události, jste pod kontrolou mysli. Sledujte trénink ozbrojených složek. Je to naprostá kontrola mysli. Ze dne na den je vám nařízeno bez námitek přijímat rozkazy, a jestliže vám nějaká "guma" v placaté čepici řekne "střílej do lidí", se kterými ses nikdy nesetkal a nic o nich nevíš, musíš bezesporu střílet.
To je ta "Ano pane!" mentalita, která zasahuje i nevojenský svět. "Dobře, vím že to není správné, ale šéf mi nařídil abych to udělal a já jsem neměl na vybranou." Neměl na vybranou? Vždycky máme na vybranou. Máme volby které bychom udělali radši a volby které bychom spíše neudělali. Nikdy se nestane, že byste neměli žádnou volbu. A kdo to říká, je zbabělec.
Seznam technik kontroly mysli je nekonečný. Oni chtějí vaši mysl, protože když mají vaši mysl, mají i vás. Odpovědí je vzít si vaši mysl zpět, mysleme sami za sebe a dovolme to i ostatním dělat to stejné, beze strachu z výsměchu nebo odsouzení za jiný názor. Když to tak neuděláme, Agenda, kterou se vám chystám nastínit, bude implementována. Ale jestli znova získáme kontrolu nad svou myslí a dosáhneme mentální suverenity, Agenda nemůže být implementována, protože základna její existence bude odstraněna.
Ptal jsem se a pátral ve více než 20ti zemích a vidím stejný průběh v každé z nich. Stejné politiky a struktury jsou zaváděny v souladu s Globální Agendou, navíc ve stejné době. Přesto je celkem zjevné celosvětové procitávání - tak jak stále více lidí slyší zvonit duchovní budík, vynořují se ze svého duševního a citového spánku, pozemského transu.  Která síla převládne v těchto miléniovýh rocích až do roku 2012? To je na vás. My tvoříme naši vlastní realitu naším myšlením a konáním. Když změníme naše myšlení a konání - změníme svět. Jak jednoduché.
V tomto materiálu se chystám zmapovat historii křížení pokrevně příbuzných rodů, které dnes ovládají svět, a odkrýt skutečnou povahu Globální Agendy. A rád bych zdůraznil, že odhaluji Agendu, ne konspiraci jako takovou. Konspirace (spiknutí) přichází, aby manipulovala lidi a události, a tak zabezpečila implementaci Agendy.
Tato spiknutí mohou mít tři hlavní formy: spiknout se za účelem odstranit lidi a organizace které jsou Agendě hrozbou (vražda Diany - Princezny z Walesu);  spiknout se za účelem dosadit určité lidi do pozic moci, kteří poté Agendu uskuteční (George Bush, Henry Kissinger, Tony Blair a jiní);a spiknout se za účelem vyvolat události, které přinutí veřejnost požadovat, aby Agenda byla uskutečněna - skrze problém-reakce-řešení (válečné konflikty, bomby teroristů, kolapsy ekonomik)
Tímto způsobem se všechny tyto zdánlivě nespojité události a manipulace stávají prostředky k nastolení té samé jedné Agandy. V následujících měsících a rocích, kdykoli vezmete noviny, zapnete televizi nebo uslyšíte řeč politika nebo obchodního lídra, chystejte se vnímat, jak se zde nastíněné informace stávají realitou. To už jste schopni, pokud rozpoznáte švindl. Podívejte se na moje předchozí knihy, jako je... And The Truth Shall Set You Free, I Am Me I Am Free, The Robots' Rebellion, video Turning Of The Tide a práce ostatních badatelů poslední dekády, a všimnete si, že co bylo předpovězeno, se vyplňuje.
Toto není proroctví, je to pouze dřívější obeznámenost s Agendou. Takže bude v příštích pár letech realizován celosvětový fašistický stát? Ta otázka může být zodpovězena pouze další otázkou: chystáme se stát lidmi nebo pokračovat jako ovce? (poz. "people or sheeple?")
Agenda se odvíjí od toho druhého..
 
VAROVÁNÍ
V tomto materiálu je enormní množství odvážných, vyzývavých informací. Prosím, nepokračujte, pokud jste závislí na našem současném systému smýšlení, nebo pokud cítíte, že byste emocionálně neunesli to, co se skutečně v tomto světě děje.
Pokud si vyberete pokračovat, pamatujte, že není čeho se obávat. Život je neustálý a vše je jen zkušenost na cestě k osvícení. Viděno z nejvyšší úrovně vnímání, zde není dobro a zlo, to vědomí pouze činí volby, aby zakusilo vše, co zakusit lze.
Úžasné události, které tento materiál odkrývá, jsou v procesu završování, ukončování, tak jako nakonec vysvitne světlo svobody při největší transformaci vědomí, jenž tato planeta byla svědkem za posledních 26,000 let. A přeze všechny ty informace, které se chystáte číst, je úžasné žít v této době.
David Icke