O tajemství lidské bytosti, ET, roku 2012 a galaktických změnách (8)

 

 

01.06.09   dr. David Wilcock

Faktem je, že na toto téma byla naše redakce doslova zavalena e-maily z různých koutů světa s tím, že by si naši posluchači v tomto ohledu přáli podstatně více informací. Ohledně vašeho tvrzení však neexistuje, žádný další oficiálně interpretovaný materiál, který by jej potvrzoval s jedinou výjimkou. Tou vyjímkou je vyjádření velmi erudovaného vědce Henryho Deacona. Tato planeta je jistě schopná podporovat vznik mnoha genetických sub-variant lidské bytosti. Přijmeme-li domněnku, že jediným druhem původních lidských bytostí této planety jsou černoši, přičemž ostatní etnika jsou výsledkem pro nás možná stále ještě těžko pochopitelného genetického koktejlu s příměsi mimozemské DNA, pak ovšem stojí skutečně před revolučním zjištěním, které doslova likviduje celou řadu standardních vědeckých axiomů počínaje Darwinovou teorií vývoje druhu.

---

 

GN: Zdá se, že tak jak se blížíme k období roku 2012 Davide, stává se mnoho věcí, o kterých se dříve mluvilo, poměrně hodně evidentními a to pro stále narůstající počet lidí

DW: Tady bych zmínil ještě jednu důležitou maličkost. Pokud budete mít možnost vnořit se do větší hloubky celé řady aktuálních vědeckých materiálů, zjistíte, že i zde se nachází velmi mnoho ryze průkopnických informací, které jsou specificky odborného vědeckého designu, ale zároveň úzce souvisí s tím, o čem si zde povídáme.

Mnohé z toho se dotýká i různých proroctví, která ve svém obrazném vyjádření mohou skrývat. Samozřejmě je otázkou zda se tato proroctví naplní či nikoliv, ale tak nějak vnitřně cítím, že v každém takovém sdělení je něco velmi důležitého, jakási malá skrytá informace.

Možná, že někteří z vás znáte materiály od člověka, který vystupoval pod pseudonymem „Commander X“ (dvě knihy tuším vyšly i v českém jazyce, pozn. J.CH.). Této muž před nedávnem zemřel za velmi podivných okolností.

Těsně před svou smrtí měl možnost nahlédnout do některých velmi tajných dokumentů, kde byl zaznamenán rozhovor mezi vládními funkcionáři a zástupcem mimozemské inteligence. Mimo jiné se tam nacházela tato věta: „Můžete svým lidem zastírat pravdu. Můžete jim říkat, co chcete, ale jakmile dospěje ke konci rok 2012 v kalendářním systému vašeho měření času, objevíme se na vašem nebi ve velkém počtu. Vaši lidé v této době pochopí podstatu mnohého. My nejsme nepřátelé, naopak jsme vašimi přáteli. Nás se nemusíte bát.“

 

GN: Dr. Micheall Salla je jedním z těch, kteří při několika různých příležitostech zmínili informace celkem o 57 různých mimozemských formách života, které se nachází uvnitř naší galaxie.

DW: Představa průměrného člověka o mimozemských formách života bývá často někdy až děsivá. Bohužel to je výsledek systematické a dlouhodobé kampaně vojensko – průmyslových komplexů, filmů tvořených na klíč a dalších podobných aktivit.

V současné době víme, že vyspělá forma inteligence v rovině 3D naší galaxie je z pohledu vyšších a nejvyšších forem vědomí formována prostřednictvím humanoidního těla, které se v jednotlivých kosmických genetických liniích odlišuje pouze nepatrně. Takže žádná nestvůry s tesáky nebo něco podobného. Je to zase a jen taktika Systému jak pracovat s nástrojem strachu v té nejširší společenské vrstvě.

Druhou nejsilněji zastoupenou inteligencí jsou plazí (reptiloidní) formy, ale ty nepochází z tohoto časoprostorového a frekvenčního kontinua, prostupují sem prostřednictvím své technologie především ze 4. dimenze. Takže humanoidní (domácí formy mimozemských) je docela fajn parta přátel, se kterými lze komunikovat a přátelsky sdílet jeden a ten samý prostor. Oni respektují právo na sebeurčení a svobodnou vůli, pakliže většina obyvatelstva netouží po setkání, pak nemohou se prostě jen tak ukázat a říci: „Tady jsme!“

Další z věcí, která mne fascinuje je, že Obama vůbec vyhrál volby. Nyní se na tento zajímavý aspekt dívám, ale ze zcela jiného úhlu. Zde na Zemi nežijí zástupci pouze jednoho druhu člověka. Ve skutečnosti zde existuje velké množství humanoidních zástupců různých mimozemských ras. Běloši v podstatě neexistovali na této planetě ještě před nějakými 10 či 11 tisíci lety.

Nedávno byly tyto myšlenky prezentovány i v jednom odborném časopise věnující se genetice. Existují záznamy, kde píše o tom, že všichni bílí lidé pochází z Atlantidy, odkud také pochází základy toho, čemu říkáme „ekonomický systém“.

GN: Fascinující

DW: Dosavadní zjištění naznačují, že původní lidskou rasou v prostředí této planety jsou lidé s černou barvou pleti. Ostatní genotypy nepochází z této planety. Speciálně v této oblasti je stále ještě mnoho neznámých, ale pokud je mi známo, veřejnost není dostatečně informována o skutečném potenciálu a složitosti lidského genofondu.GN: Faktem je, že na toto téma byla naše redakce doslova zavalena e-maily z různých koutů světa s tím, že by si naši posluchači v tomto ohledu přáli podstatně více informací. Ohledně vašeho tvrzení však neexistuje, žádný další oficiálně interpretovaný materiál, který by jej potvrzoval s jedinou výjimkou. Tou je vyjádření velmi erudovaného vědce Henryho Deacona. Tato planeta je jistě schopná podporovat vznik mnoha genetických sub-variant lidské bytosti. Přijmeme-li domněnku, že jediným druhem původních lidských bytostí této planety jsou černoši, přičemž ostatní etnika jsou výsledkem pro nás možná stále ještě těžko pochopitelného genetického koktejlu s příměsi mimozemské DNA, pak ovšem stojí skutečně před revolučním zjištěním, které doslova likviduje celou řadu standardních vědeckých axiomů počínaje Darwinovou teorií vývoje druhu.

Přesto bych se chtěl vrátit k problematice 57 typů humanoidních forem lidských bytostí v naší galaxii. Proč zrovna na této naší planetě takový koktejl lidské DNA? Je tento stav přirozený? Máte k dispozici nějaké informace, že by něco podobného bylo charakteristické i pro planety v jiných částech naší galaxie?

DW: Lidská bytost je velmi, velmi jedinečná již právě z důvodu genetické pestrosti v prostředí planety Země. Jde tedy s největší pravděpodobností skutečně o výjimku. Velmi vzácnou výjimku. A asi bych měl na tomto místě připomenout, že druhovou pestrostí je jedinečná komplexní příroda. Málokde ve Vesmíru existuje podobná rozmanitost evolučních forem koncentrovaných na jedno místo.

GN: Takže se nacházíme na planetě, kde jsou všude po jejím povrchu rozptýleny genetické programy humanoidních forem bytostí z různých částí naší galaxie?

DW: Správně. A zdá se, že to byl záměr. I když na fyzické úrovni jsou rozdíly minimální, existují někdy až dramatické odlišnosti v rovině citově emoční a hlavně mentální. Jednotlivá etnika žijící na této planetě „pod jednou střechou“ se velmi radikálním způsobem liší svou mentalitou, filozofickým viděním světa, života, nebo sociálních aspektů samotné lidské civilizace.

To vše vytváří z evolučního hlediska velmi náročné prostředí na vývoj. V takovém prostředí je potence konfliktních situací extrémně vysoká. Ta sice na jedné straně zaručuje významnou akceleraci vývoje, ale na straně druhé v kterémkoliv okamžiku hrozí, jak bych to nazval, jakýmsi „civilizačním restartem“.

Když se na to podíváte z tohoto pohledu, asi vycítíte, že tam někde na začátku v hlubinách minulosti stál zřejmý záměr. Z hlediska antropologického existuje celkem pět paralelně jsoucích genetických vývojových větví člověka na této planetě. Tato semena s rozličnými dispozicemi byla „zaseta“ v jeden čas na pěti různých místech planety. Tato genetická pestrost koncentrovaná na jedno planetární místo a to vše s tím spojené je důsledkem záměru. Někdo (anebo Něco) to tak chtělo. A ten někdo pořádně zariskoval. Vsadil na jednu kartu.

Buďto vše, anebo nic….

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz