Velké probuzení: 2012 - Vzestup - Rozpad NWO (1)

 
05.05.09   dr. David Wilcock
 

Změny klimatu, ekonomický kolaps a vlády jednotlivých států v krizi. Díváme se do obličeje našeho vlastního zániku? Je potřeba, abychom se vzchopili a začali bojovat za obnovení svého vlastního přirozeného lidského potenciálu? Nebo to všechno je naopak součástí kolektivního probuzení lidstva? Skrze diskuze v rádiích, konference, internetové blogy, knihy a různé články se dostávám do kontaktu s mnoha miliony lidí po celém světě. Jsem si zcela jist, že právě v těchto chvílích zažíváme evoluci hmoty, transformující naší etiku, soucit, moudrost a přirozenou duchovní inteligence k mnohem vyšší úrovni Bytí. Náboženská proroctví prakticky každé kultury na naší planetě charakterizovala období, které právě nyní zažíváme - změny počasí, chaotické sociální podmínky, války, neklid ztráta morálních hodnot atd. Pokud si někdo skutečně myslí, že tato divoká doba je předehrou nějaké dramatické osudové pointy nebo globální katastrofy, pak dostatečně nechápe smysl současných událostí. To co nyní zažíváme je přechodné stádium (období), mostem mezi dvěma věky.

 

Se svými přáteli jsem sestavil vědecký model, který popisuje, jakým způsobem se tato evoluce bude odvíjet a také odpovídá na otázku, proč k ní dochází. Do současné doby jsem popsal tisíce stran intuitivnímu daty, které dohromady dávají obraz toho, co se od nepaměti objevuje ve všech těch světových proroctvích. V této reportáži bych se chtěl podělit o některá nová fakta vyplývající z výzkumu mé skupiny. Také se budu snažit odpovědět na množství otázek, které jsem obdržel svou soukromou poštou a u kterých jsem si jist, že by mohly zajímat i širší veřejnost.

 

Jsem přesvědčen o tom, že až dočtete tuto reportáž, budete mnohem více přesvědčeni o tom, že všechny ty negativní síly, které dnes vnímáme v akci, jsou elementy právě se rozpadající v prach. Je to nevyhnutelný důsledek hluboké formy probuzení, kterým ve svém důsledku nakonec všichni projdeme.

 

Když se svým vědomím spojíme s intuitivními daty, které ke každému z nás přichází z prostředí velmi důvěryhodných kosmických zdrojů, pochopíme, že vesmír má svůj vlastní (i když pro nás stále ještě tajemný) účel a že existence člověka není pochopitelně náhodou.

 

Životní energie se nachází prakticky všude. Tato unikátní energetická esence vyzařuje z "pole vědomí" a v konečném důsledku vytváří hmoty, klasické formy energie a mysl. Život tak jak je formován a tak jak se vyvíjí je nevyhnutelnou součástí Univerza. Evoluce se nezastaví do chvíle, než se všichni kompletně nesetkáme se svou skutečnou totožností. Vesmír je ve své podstatě soucitná, vnímavá a milující singulární forma vědomí - jeden nekonečný tvůrce - ke kterému se začínáme vracet.

 

Ale půjdeme-li, ještě hlouběji do podstaty věci, zjistíme, že všechny ty kvality jako "prostor", "čas" a vůbec fyzická realita je jedna velká iluze. Zjistíme, že jsme se nikdy ve skutečnosti od svého tvůrce nevzdálili.

 

Nicméně uvnitř iluze prostoru a času bude náš vývoj pokračovat a to do chvíle, která se jen těžko popisuje, ale která je velmi často popisována jako "globální probuzení". Stojíme na prahu silného "kvantového skoku" během kterého se u většiny osob uvolní takové schopnosti jako je telepatie, levitace, telekinese a další projevy duševních sil.

 

Již v současné době lidstvo vlastní celou řadu "zázračných technologií", která je přímo propojená na potenciál lidské mysli. Existuje skutečně nekonečný zdroj zcela čisté formy energie, která zabrání krveprolití kvůli ropě, odstraní potřebu uhlí a zabrání dalšímu znečišťování životního prostředí, umožní dále nepoužívat nebezpečné nukleární palivo, ukončí chudobu i hladomor?

 

Máme k dispozici technologie, díky kterým již nebudeme potřebovat silnice? Máme k dispozici léčebné postupy, které zcela eliminují existenci rovinných forem onemocnění? Které umí vyléčit diabetes a nemoci srdce? Významným způsobem prodlužující lidský život?

 

Máme k dispozici technologie typu "stargates" umožňující pohyb i na velmi daleké kosmické vzdálenosti využívající přirozené fyzikální zákony, které se ještě doposud oficiálně neobjevili v učebnicích tradiční fyziky?

 

Cynici se v této chvíli budou jistě smát a budou to všechno považovat za čirou fantazii. Jenže ve skutečnosti všechny tyto technologie a možnosti existují již nyní. Právě teď a právě zde na naší planetě. Hovořil jsem s velkým množství výzkumníků, kteří pracují v tajných projektech "Systému" a ti mi důvěrně sdělili, že všech těchto technologiích nejenže vědí, ale v podstatě je dnes a denně používají pro svou práci.

 
 

Nový Světový Řád

Všechny tyto úžasné věci jsou dodnes zadržovány tou samou skupinou, která se snaží lidstvo držet v maximální míře nevědomosti. Tato skupina je již nějaký čas v procesu nezadržitelného rozpadu i přes to se stále snaží vytvořit světovou diktaturu, která by byla plně pod jejich kontrolou.

Tato skupina se velmi cynickým způsobem staví vůči lidstvu. Oni jsou přesvědčeni o tom, že kdyby lidstvo jako celek mělo k dispozici všechny tyto úžasné věci, skončilo by v hluboké letargické nečinnosti. Hovořil jsem s některými jedinci, kteří jsou o tomto skutečně přesvědčeni.

Jenže pravda může ležet ještě zcela někde jinde. Tato skupina mocných si chce prostě udržet své výjimečné, elitní a privilegované postavení. Oni si o sobě prostě myslí, že jsou lepší jak my všichni ostatní dohromady. Jsou závislí na síle a schopnosti kontrolovat a vůči zbytku civilizace zaujímají velmi sarkastický postoj, neb nás prostě považují za své "sluhy". Jejich systém kontroly vyžaduje aktivní globální finanční systém, produkují u mnohých z nás fyzický nedostatek a psychickou bolest.

Oni sází na chaos, na svého černého koně. Chápou velmi dobře, že "kvantový skok" do kterého vstupujeme, výrazným způsobem zvýší míru uspořádanosti v systému lidské civilizace a to je přesně to co oni nechtějí. Naopak chaos v jakékoliv podobě je činitelem entropie, která v mnohém působí proti evoluci. Oni také ví, že jakékoliv uvolnění výše uvedených skupin technologií pro mírové účely, by velmi efektivně zablokovalo rozvoj chaosu. Oni jsou rozhodnuti nás raději odsoudit k duchovní smrti skrze prostředek totální stagnace.

Jejich pohrdavost a zvrácená sebejistota na špatném místě se stává pomalu, ale jistě jejich slepou cestou.

 

Růst a evoluce

Lidská bytost je schopna růstu a vývoje bez potřeby systematicky vedeného násilí a teroru, bez potřeby nedostatku a chudoby. Pravdou ovšem tako je, že je v naší společnosti stále velmi mnoho těch, kteří si nejsou dostatečně vědomí toho, jakou strategii ve skutečnosti obnáší kosmický učební plán.

Jsme děti, které se učíme a to na mnoha frontách. Učíme se samostatnosti, učíme se nezávislosti, učíme se tak, abychom byli připraveni v brzké době vstoupit do nové komnaty našeho společného kosmického chrámu.

 
 

Láska a respekt k druhým i k sobě samému

Na úrovni jednotlivce se učíme milovat a respektovat druhé, souběžně s tím se učíme lásce a respektu k sobě samému. Učíme se udržovat svou osobnost ve zdravých hranicích projevu individuálního ega. Učíme se schopnosti říci "ne" ve chvíli když nás chce někdo omezovat, nebo řídit. Učíme se nesoudit druhé, prostě nesouhlasíme s jejich způsobem konání v dané chvíli.

Učíme se také v klidu své duše odejít od kohokoliv, kdo má vůli nás zneužívat, pokud dotyčný nereaguje na naší zdvořilou žádost, aby změnil své chování. Učíme se žít v harmonii uvnitř svého vědomí ve chvíli, kdy se vzdalujeme od hrubých lidí, kteří odmítají změnu, a spíše se rozhodneme na nějaký čas zůstat o samotě.

My lidé nepotřebujeme zažívat na vědomé ani podvědomé úrovni dramata, chaos a bídu ani nepotřebujeme zápasit nebo bojovat pakliže najdeme usmíření sama se sebou.

 

 

Velké probuzení: 2012 - Vzestup - Rozpad NWO (2)

 
13.05.09   dr. David Wilcock
 

Změny klimatu, ekonomický kolaps a vlády jednotlivých států v krizi. Díváme se do obličeje našeho vlastního zániku? Je potřeba, abychom se vzchopili a začali bojovat za obnovení svého vlastního přirozeného lidského potenciálu? Nebo to všechno je naopak součástí kolektivního probuzení lidstva? Skrze diskuze v rádiích, konference, internetové blogy, knihy a různé články se dostávám do kontaktu s mnoha miliony lidí po celém světě. Jsem si zcela jist, že právě v těchto chvílích zažíváme evoluci hmoty, transformující naší etiku, soucit, moudrost a přirozenou duchovní inteligence k mnohem vyšší úrovni Bytí. Náboženská proroctví prakticky každé kultury na naší planetě charakterizovala období, které právě nyní zažíváme - změny počasí, chaotické sociální podmínky, války, neklid ztráta morálních hodnot atd. Pokud si někdo skutečně myslí, že tato divoká doba je předehrou nějaké dramatické osudové pointy nebo globální katastrofy, pak dostatečně nechápe smysl současných událostí. To co nyní zažíváme je přechodné stádium (období), mostem mezi dvěma věky.

Všichni velcí učitele nativních národů nám sdělují, že naše společnost již velmi dlouhou dobu stagnuje v mnoha směrech. Mnoho velmi důležitých životních hodnot se pro nové generace stává spíše exotickým folklorem, než vážnou výzvou k rekonstrukci individuálního přístupu k životu.  Jedním z největších varování dnešní doby je prudký nárůst agresivity, která se stále zřetelněji začíná projevovat snad ve všech rovinách dnešní lidské společnosti.

Znovu bych chtěl na tomto místě zdůraznit, že jde o projevy lidské společnosti, které souvisí s přechodným stádiem vývoje lidské společnosti. Toto globálně nastavené "zrcadlo" je ve skutečnosti předehrou k masivnímu "probuzení" ke kterému všichni spějeme.

I když se to může jevit hodně paradoxně, při hlubší analýze zjistíme, že "elita Systému" v samém důsledku dělá přesně to, o co naší předci žádali. Podporuje náš vývoj. Kontrasty jsou jedním z mnoha efektu dualitní podstaty fyzického světa. A je to právě tento kontrast, který nás učí Lásce, učí nás vážit si toho jaké to je " být milován" a "milovat".

Zároveň však musíme být velmi ostražití ke strategii takových trendů, jako jsou tzv. "nové standardy", které doslova plíživým způsobem mohou měnit to, co kdysi bylo přirozené v přirozenosti zcela nového typu.

Chtěl bych v tomto ohledu upozornit především na americkou vládu, která i v režii nové vlády pod taktovkou Baracka Obami se tyto praktiky v nezmenšené podobě snaží realizovat na svých občanech. Abychom dokázali těmto praktikám s úspěchem na kolektivní i individuální úrovni čelit, je třeba tyto věci studovat a snažit se porozumět i těm hlubším kořenům tohoto problému.

V žádném případě se nesmíme "zaseknout" v pozici "rozzlobené oběti". V tu chvíli bychom se sami staly součástí vibračních charakteristik, které by byly v přímém rozporu s naším lidským kolektivním úsilím.

Již na začátku tohoto materiálu jsem sdělil, že elita tohoto světa se spoléhá především na tři pro ně životně důležité faktory. Jsou to finance, moc a schopnost kontrolovat společnost.

Ve chvíli, kdy by uvolnili všechny "zázračné technologie" o kterých jsem hovořil, stali by se "obyčejnou součástí" týmu globální společnosti. Jejich výjimečnost by splaskla jako balón a to oni samozřejmě v žádném případě nechtějí.

Jenže oni tento svůj boj zcela regulérně prohrávají. Ve skutečnosti ho již prohráli. Jejich zaslepenost ve vlastní neomylnost elitářskou filozofii jim nedává šanci si tento fakt přiznat. Proto se stále větší a větší námahou se snaží nás všechny přesvědčit o tom, že všechno pokračuje podle plánu s tím, že jsou stále tou silnou a obávanou hrozbou.

Zcela jistě si stejně tak jako já uvědomujete jak nesmírně důležitým hráčem svržení "NWO" je internet. Nacházíme se v období, které si sebou nese heslo: "Již žádná tajemství". Procesem "probuzení" si bude muset projít každý sám za sebe za individuálních okolností. Neexistují v podstatě žádná obecná pravidla jak postupovat.

Důležitá bude souhra rozumu a intuice. Jedno však víme jistě, každý z nás se bude muset jednou provždy rozhodnout, zda bude chtít jít cestou Lásky nebo Strachu. Z energetického hlediska je již nějakou dobu prostředí připraveno. Nyní bude na nás, abychom dokázali kousek po kousku uvolnit citová břemena, která nás stále spoutávají s naším nižším fyzickým vědomím.

V každém z nás dřímá neuvěřitelný potenciál, který si dnes můžeme bohužel jen stěží představit. Proto pro některé to co píši, nebo říkám mohou být jen prostá slova, ale s tím nemohu nic učinit.

Pouze znovu apeluji na individuální snahu co nejrychleji sjednotit potenciál rozumu s potenciálem své intuitivní energie. Pakliže se vám to podaří, bude vám mnohé zcela jasnější a pochopitelnější. Buďte však přirození, neb je zbytečné spěchat. Všechno má svůj čas.

Jednou z kapitol mého celoživotního díla je přinést vědecky ověřitelné důkazy o tom, o čem zde hovořím. V tomto ohledu mám k dispozici velmi mnoho inspirace a pevně věřím, že se mi jí postupně podaří zrealizovat tak, aby byla přínosem pro co největší množství otevřených jedinců.

Proces, kterého jsme součástí, není pouze lidskou záležitostí. Probouzí se celá naše Sluneční soustava. Každá planeta, každá částice projeveného inteligentního života v našem sektoru Vesmíru prochází podobným evolučním skokem. Všichni a všechno je součástí režie inteligentního Vesmíru, který nám dává bezpečný prostor vyvíjet se a růst.

 

 

Velké probuzení: 2012 - Vzestup - Rozpad NWO (3)

 
28.05.09   dr. David Wilcock
 

Změny klimatu, ekonomický kolaps a vlády jednotlivých států v krizi. Díváme se do obličeje našeho vlastního zániku? Je potřeba, abychom se vzchopili a začali bojovat za obnovení svého vlastního přirozeného lidského potenciálu? Nebo to všechno je naopak součástí kolektivního probuzení lidstva? Skrze diskuze v rádiích, konference, internetové blogy, knihy a různé články se dostávám do kontaktu s mnoha miliony lidí po celém světě. Jsem si zcela jist, že právě v těchto chvílích zažíváme evoluci hmoty, transformující naší etiku, soucit, moudrost a přirozenou duchovní inteligence k mnohem vyšší úrovni Bytí. Náboženská proroctví prakticky každé kultury na naší planetě charakterizovala období, které právě nyní zažíváme – změny počasí, chaotické sociální podmínky, války, neklid ztráta morálních hodnot atd. Pokud si někdo skutečně myslí, že tato divoká doba je předehrou nějaké dramatické osudové pointy nebo globální katastrofy, pak dostatečně nechápe smysl současných událostí. To co nyní zažíváme je přechodné stádium (období), mostem mezi dvěma věky.

Život sám o sobě je tím nejtajemnějším a nejúžasnějším fenoménem, se kterým se může lidské vědomí setkat. Jeho podstata se nachází za hranicemi našich představ a chápání. Pakliže si tuto skutečnost s pokorou uvědomíme, pak nám v kterémkoliv okamžiku nabízí příležitost k jeho studiu a naději, že se k pochopení tohoto fenoménu jednou přiblížíme měrou zcela nebývalou.

Součástí tohoto kosmického fenoménu je pak samotný „lidský život“ na který můžeme hledět v jeho izolované diverzifikaci, nebo ho může přijmout jako svébytnou specifikaci jedné energie – jednoho nekonečného rozměru Kosmického Života v souladu se stále aktuální „hylozoistickou teorií“.

Ať je pravda jakákoliv, faktem zůstává, že lidský život není pouze výsadní specifikací této planety. Existuje velké množství indicií, které přinejmenším naznačují, že jde o jakýsi univerzální prvek obecně rozšířený v prostředí našeho makrokosmu.

Investigativní badatel Sgt. Clifford Stone sděluje, že se dostal k informacím, které naznačují, že se v současné době v prostředí naší planety aktivně pohybuje kolem 57 druhů mimozemské, ale ryze humanoidní formy života.

Zdá se, že onen tajemný „Kosmický Architekt“ skutečně do naší reality prostupuje svým Záměrem skrze jasně dané a přísně specifické archetypální koncepty, které naštěstí z naší strany úhlu pohledu můžeme dostatečně dobře vnímat a zkoumat.

Chci tím také sdělit, že nás nikdo nenutí zahlcovat své představy koncepty děsivých kosmických monster a příšer. Zkusme se v tomto ohledu zamyslet nad tím, proč si tak filmové korporace dávají tak záležet na produkci právě těchto filmových forem.

Jistě, je třeba pokud možno nezaujatým způsobem zkoumat ideové směry týkající se aktivit tzv. „greys“ apod. Nechci působit naivním dojmem, ale sám za sebe jsem přesvědčen o tom, že drtivá většina těchto „návštěvníků z hvězd“ se velmi striktním způsobem řídí jedním ze základních zákonů Vesmírů – „Zákonem svobodné vůle“ s vědomím toho, že lidstvo žijící na planetě Zemi musí najít svůj vlastní způsob řešení výzev, se kterými se potýkáme, tak aby byly naplněny pravidla přirozené evoluce. Myslím, si, že v tomto případě jde o velmi zásadní psychologický aspekt, kterému by měla být věnována patřičná pozornost.

Myslím, že velmi dobře víte, jaký je rozdíl mezi „člověkem – Dítětem“ a „člověkem – Člověkem“, „člověk – Dítě“ své hračky ničí, anebo s nimi zachází tak, aby se staly nástrojem ničení, ale „člověk – Člověk“ používá „hračky“ k tomu, aby rozvíjel svůj tvůrčí potenciál a skrze něho nacházel smysl svého života a svůj osobní přínos pro svět, jehož je součástí.

V roce 1999 jsem bydlel v levném dvougeneračním bytu s tenkými zdmi ve Virginii Beach. Zde se nachází jeden z velmi důležitých obranných uzlů Spojených Států na „východním pobřeží“. Sídlo kde jsem bydlel, se nacházelo přímo v letové dráze stíhaček „F-18“, které při každém startu, nebo přistání doprovázel obrovský rachot. Po celý den a každý den.

Piloti jsou nabádáni k tomu spálily nepoužívané tryskové palivo „JP-8“ do atmosféry před přistáním. Jak? Jednoduše, zapnou plný tah. Stíhačky létající tak v malé výšce, že se to zdá až nepřirozené. To byl pochopitelně také jeden z důvodů, proč byl můj byt tak levný, ale nikdo se neobtěžoval mne předem na tento fakt upozornit a to do té doby, dokud jsem neuzavřel jednoroční smlouvu na jeho užívání.

V tu chvíli jsem měl pocit, že tento vzdušný prostor nad domem je snad tím nejvíce vytíženým v celých Státech. Věděl jsem, že s největší pravděpodobností budu muset tento jeden rok strávit uprostřed této zvláštní hry, která docela hezky ničila můj život v důsledku toho, že armáda potřebovala „utratit“ peníze v důsledku „hry“ s jejich „hračkami“.

Díky tomu prakticky každý den byl charakterizován celou řadou podivuhodností. Každý den to začalo ráno kolem osmé. Naštěstí jsem pracoval mimo své bydliště, takže relativně více či méně klidné části dne následovala po mém návratu mezi šestou až sedmou hodinou večerní druhá epizoda.

Někdy tato druhá část „představení“ trvala až do desáté večer. V sobotu a v neděli, kdy lidé po pracovním týdnu odpočívají, jsem měl o zábavu postaráno od rána až do večera (pokud jsem se nerozhodl strávit den někde jinde).

Velmi zajímavé situace nastávaly ve chvíli, kdy jsem chtěl telefonicky s někým hovořit, nebo mi naopak někdo volal. Musel jsem vždy na deset až patnáct sekund hovor přerušit, jelikož v tuto dobu nebylo slyšet vlastního slova, natož slov z telefonu. Navíc se mi velmi často stávalo, že volající na druhé straně nabyl zcela vážného dojmu, že můj byt stal aktuálně terčem divokého tornáda. Možná, že se v této chvíli v duchu smějete, ale věřte mi, že mne do smíchu v těchto chvílích nikdy nebylo.