Atlantida, aktivity mimozemských inteligencí a genetická manipulace (4)

 
25.07.08   Michael Tsarion
 

Také dnes máte příležitost nahlédnout do další části nového seriálu, který je věnován problematice Atlantidy. Jak jistě velmi dobře víte nezávislý internetový magazín Matrix-2001 věnuje této zajímavé oblasti poměrně velkou pozornost. Aktuální je především seriál Nibiru versus Atlantida ve kterém se snažím poukázat na širší souvislosti. Vzhledem k tomu, že již nějakou dobu dostávám podněty od vás čtenářů, ve kterých mne prosíte o více informací na toto téma, rozhodl jsem se aktuálně zařadit do obsahového programu Matrixu velmi zajímavé skutečnosti týkající se Atlantidy a spojitých historických otazníků od významného badatele pana Michaela Tsariona. V některých případech jsem si dovolil doplnit prezentovaný materiál svými vlastními úvahami a postřehy a to tak, aby nebyla narušena primární kontinuita informací. Takže pokud vás zajímají bílá místa dějin lidské civilizace a jste otevřeného ducha, můžete se vydat na cestu časem zpět do hluboké historie a dotknout se alternativního pohledu na mnohé z toho, co možná mělo být před lidským duchem dnešního člověka skryté a neodhalené.


Sir Leonard Wooley ve své knize "Ur Chaldes" napsal:

"Stále nejsme schopni vysvětlit, odkud se vzali obyvatelé prvních ras v oblasti Mezopotámie. Stejně tak nevíme, odkud čerpali na svou dobu neuvěřitelné vědomosti a znalosti. Zeje zde před námi jakási nepochopitelný prázdný prostor v událostech, které jsou stále zahalené mlhou."

A profesor W. B. Emery napsal v materiálu "Archaický Egypt" poznamenává:

"Zhruba před 3400 lety př.n.l. došlo v Egyptě k radikálním změnám, které posunuly tuto civilizaci na zcela novou kvalitativní úroveň fungování. Monumentální architektury, neuvěřitelné astronomické znalosti a písmo se objevily jako mávnutím kouzelného proutku. Bohužel nejsme schopni zachytit linie a mechanismy, které za tímto náhlým přerodem ve skutečnosti stály. Můžeme se zatím jen a pouze domnívat."

Zajímavě píše i Colin Renfrew v publikaci "Před civilizací":

"Archeologové si v posledních letech se stále palčivější nutností uvědomují, že skutečnosti zdokumentované prehistorie v našich učebnicích jsou prostě nedostatečné. Uzrál čas, abychom vytvořili nové paradigma, které nahradí to staré, dnes již zcela nevyhovující. V souvislosti s tímto revolučním aktem budeme muset změnit od základů způsob přijímání celé řady fakt a to souvisí i s revoluční změnou myšlení."

Jeden z předních výzkumníků John Keel ve své asi nejznámější knize "Our Haunted Planet" píše:

"Existuje množství tradic, které popisují existenci jakýchsi izolovaných civilizačních společenství, kterým vládli první velcí císaři v Asii. Tyto legendy hovoří o tom, že tito "božští vládci" sestupovali z oblohy a projevovali úžasné nadlidské schopnosti. Především v období mezi 5000 - 1000 př.n.l. se setkáváme s celosvětovou epidemií těchto božských králů. Mimo jiné byli schopni telepatické komunikace. Je zajímavé jak v těchto obdobích existovaly kasty (skupiny) s výjimečnými vlastnostmi, ale také i vědomostmi, které neuvěřitelně kontrastovaly se zbytkem společnosti."

Podrobným studiem prehistorických a historických pramenů zjišťujeme náhlou přítomnost jakýchsi entit, jejichž původ nejsme schopni stále přesně vystupovat. Je evidentní, že skupina těchto bytostí se velmi rychle chopila vlády nad domorodým obyvatelstvem této planety. Využili přitom převahy ve svých vědomostech a technologii. Hned od samého počátku vytvořili poměrně velmi sofistikovaný systém manipulace skrze mechanismus tzv. "apotheosy" čili zbožštění.

Hned v následující linii začali prosazovat také ryze destruktivní prvky, jako jsou systémy otroctví a obětí. Ukazuje se také, že postupně stále silněji utiskovaní domorodí obyvatelé se nebouřili proti těmto utiskovatelům. Tou příčinou byla opět manipulace - tentokrát skrze sliby týkající se konsolidace společnosti, bezpečí a mnohých dalších výsad. Postupně tak začal růst umělý vliv do přirozené hegemonie původních obyvatel. Tento stav způsoboval postupně narůstající odtržení od přirozených životních zdrojů, na kterých bylo původní obyvatelstvo v podstatě životně závislé. Díky této absurdní situaci se původní obyvatelé stávali společensky stále více a více závislými na doktrinální politice cizí inteligence z Vesmíru.

V další fázi se tyto dramatické a negativní změny ve společnosti začaly projevovat v mentalitě a psychice domorodého obyvatelstva. S postupnou ztrátou kontaktu s planetou se stále zřetelněji začali projevovat takové kvality jako ztráta přirozené empatie a jemných způsobů komunikace. Ty byly nahrazené snovostí, vulgaritou a agresivitou všeobecně. Možná, že právě z těchto dob pochází ono "?a povstal bratr proti bratru, zapomnětliví svého původního poslání?".

Právě z těchto dob zřejmě klíčí ono rozdělení na ty "nadřazení a vyvolení" a na všechny ty zbylé hierarchicky nízké skupiny populace. S přítomností těchto cizích nezvaných návštěvníků přišly války s filozofií depopulace naší planety, rituální vraždy a násilí v tom nejširším slova smyslu. Zde nachází původní kořeny toho jak velké, mírumilovné civilizace s hlubokou úctou k přírodě spadly do zhýralosti a nekonečného civilizačního konfliktu.

Velmi zajímavé paralely můžeme sledovat v legendách indiánského kmene Tahoe (Kalifornie):

"Byly doby, kdy náš kmen vlastnil celou zemi. Byl silný a početný i bohatý - na těle i na Duchu. Ale přišel den, kdy z nebe sestoupili lidé, kteří byli silnější než naší předci, které velmi rychle porazili a zotročili."

Po celém světě existují doslova stovky záznamů na podobné téma, ze kterých skutečně vyplývá, že jejich pád (jak na fyzické, tak i na duchovní úrovni) má svou přímou souvislost s "vnějším zásahem".

Studium "Křesťanské historie" odhaluje velmi závažný fakt, a to že celá řada skrytých manipulačních doktrín vstoupili do lidského společenství skrze hinduismus a dále pak skrze Zoroastrianismus s ohromným vlivem na teologii a etiku. Obsahovaly v sobě obrovský kult askeze s řídícím ideologickým mechanismem postaveným na tvrzení, že "instinkty omezeného lidského těla" musí být rozdrceny v "zájmu ducha".

Všechny tyto vzorce společně s dalšími silnými manipulačními trendy hlubokým způsobem ovlivnilo lidskou mentalitu a psychiku s přenosem do genetického systému a jeho profylaxí, která trvá až dodnes. Jeden z příkladů tohoto zhoubného vlivu je patrný v kulturně sociálním vzorci víry ve všemohoucího a trestající boha. Tento manipulační tlak způsobil postupné potlačení přirozených instinktů a nastavení života široké společnosti do psychologické úrovně konstantní viny. Další silně manipulační vlivy byly vybudovány na dalším klamu.

Ten byl definován pseudoteorií, která hlásala, že v ontologickém stavu jsou ženy na jakési "nižší" pozici než muži. Sami si můžeme zhodnotit jak silně tato jediná pseudoteorie zasáhla globální společnost prakticky až do současné doby. V interním prostředí křesťanské církve jsou tyto prvky velmi zřetelné dodnes.

Badatel David Wood ve své knize: "Genesis, A First Book of Revelation" píše, že v jistém čase došlo uvnitř Atlantské civilizace k povstání a to mezi frakcí utiskovatelů a jistou skupinou kněží mimozemské rasy, která pochopila, k jakým katastrofálním důsledkům globálního rozsahu by dosavadní politika vedla, a snažili se stávající trend zvrátit. Jiná teorie zase tvrdí, že došlo ke střetu jistých kosmických sil, které se snažily vyhubit infiltrovanou mimozemskou inteligenci anebo přinejmenším omezit jejich destruktivní operace v prostředí naší planety. Ať je pravda kdekoliv, nakonec mimozemští rebelové došli k názoru, že je pro ně prakticky nemožné vybudovat individuální samostatné kolonie v prostředí naší planety.

 

Zdroj: Matrix2001