Jane Roberts - Sethovy promluvy

ZVÍŘATA, ROSTLINY


Smysly koček jsou extrémně pronikavé a jejich vnitřní smysly jsou velice přesné. Cítí nefyzické bytosti. Do koček se může inkarnovat fragment vědomí i za účelem splacení dřívějších dluhů.

Chování domácích mazlíčků je závislé na naší psychické síle. My jim posilujeme jejich energii zdraví. Pokud je naše osobnost více či méně v nerovnováze, posilujeme jejich existenci zbytky naší kreativní a soucitné síly. Když jsme pod psychickým stresem nebo v krizi, odepíráme jim silné posilování. V případě, že chytnou nějaký ten virus a nejsou námi podporovány, zemřou.

Strom má vědomí a životní sílu. Jeho vnitřní smysly mají silnou afinitu se zemí. Cítí, jak roste. Slyší růst stejně jako my slyšíme tlukot srdce. Zažívají jednotu s jejich vlastním růstem, ale i bolest. Bolest ale není přesně ta, kterou my emočně zažíváme. Je to jako, když náš dech je najednou přeříznut. Stromy se přizpůsobují stejně jako my se přizpůsobujeme. Slyší také šum pod kořeny. Kořeny se přizpůsobují tomu, co jim leží v cestě. Strom má svou mysl, která udržuje vnitřní vědomí ve všech jeho částech nad i pod zemí a neustále je upravuje.
Stromy jsou také vnitřně uvědomělí o svém okolí a to na vysokém stupni. To udržuje vědomý kontakt a schopnost manipulovat sama sebe ve dvou odlišných světech – jeden, kde roste vzhůru a jeden který roste v zemi. Člověk potřebuje umělé metody pro jeho činnosti na zemi nebo ve vodě. Strom to nepotřebuje. Proto mají velice vyvinuté vědomí. My jej však degradujeme.
Stejné je to i s rostlinami.

Životy stromů skrze vnitřní smysly zažívají mnoho sensací a reagují na mnoho stimulů, kterých si nejsme vědomi. Minutový záchvěv země nebo malý pohyb mravenců kolem jejich kmene je rozpoznán a prožit vědomím stromu. Neviditelné úkazy jako vlhkost, radioaktivita a různé elektromagnetické hodnoty jsou stromy pociťovány jako reálné věci a určeny jako samostatné bytosti. Stromy znají lidské bytosti. Rozpoznávají je nejen podle hmotnosti houpajících se chlapců na jejich větvích, ale i podle vibrací vzduchu, které z nás vycházejí a zasahují kmen stromu z různých vzdáleností a dále i podle hlasů. Je to postaveno na základě mentálních enzymů a také toho, že barvy mohou být slyšeny a zvuk viděn. Lidé si myslí, že to co je zřejmé a je viděno, je to, co má na nás vliv a my na ně, ale v Universu jsou zákony, které fungují a nemusí být zřejmé a rozpoznatelné lidem. Na těchto zákonech fungují stromy, které rozpoznají lidské bytosti aniž by je viděli v našem slova smyslu. Zákony stromů jsou rozdílné. Některé stromy rozpoznají lidi, kteří kolem nich chodí každý den. Kromě toho, že jsou vnitřní a vnější smysly, tak jsou zde i vnitřní a vnější smysly, kterým nejsme schopni porozumět. Pracují v mnohem jemnějším rozlišení, než které známe, například v prostředí, kdy my jsme schopni poznat agresivitu druhé osoby. Je to úroveň, kdy jsme schopni rozpoznat nejen psychické změny u druhých, ale i u rostlin a zvířat.
Stromy cítí velikost, která je ve spojitosti s hmotností. Schopnosti, které mají stromy, jsou u člověka latentní. Sami stromy mají také některé latentní schopnosti.

     

Citát:
Cokoli si dokážeme PŘEDSTAVIT, a čemu dokážeme VĚŘIT, toho lze dosáhnout.

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/jane-roberts-sethovy-promluvy/zvirata-a-rostliny.htm