Učení Svrchovaného Královského Řádu Draka (4)

03.08.06   Jaroslav Chvátal

Všechny výše uvedené symboly jsou ve skutečnosti extrémně staré povahy. To nám dovoluje vytvořit si pohled na to jak se jisté stěžejní události odvíjely od samotného počátku. Nyní se podrobněji podíváme na to proč byl prvek zvaný "Star Fire" (Hvězdný Oheň) tak důležitý. Podíváme se na principy a konstituční praktiky, které stojí za jistými laboratorními procesy. Dotkli jsme se problematiky Adama a Evy - pozemšťanů, kteří byli klinicky vytvořeny elementem zvaným Enki (Bylo by dobré na tomto místě připomenout jeden důležitý fakt. Adam a Evy nereprezentují v našem mytologickém příběhu nějaké dvě konkrétní lidské bytosti, nýbrž kolektivního muže a ženu lidské civilizace).


Upozornil jsem také na fakt, že celá řada stěžejních informací se nachází v důležitých sumerských manuskriptech. Celá řada velmi strategických událostí se odehrála v oblasti, které je mytologicky označeno jako "House of Shimsy" (Dům Shimsy). "Shimsy"  znamená dech, vítr a nebo život. Upozornil jsem také, že podle starobylých sumerských a hebrejských záznamů, byl Cain synem Evy a Enkiho, a nikoliv Evy a Adama.

Vlastní Cainova krev, byla velmi, velmi silnou krví Annunaki. Manželkou Cainovou byla Luluwa - dědička jejího nadřízeného Matriarchálního "House of Dracos" (Domu Draka). Luluwa byla v podstatě "dračí královna" z čistého chovu Anunnaki. Synové otce Caina a matky Luluwy byli Atun a Hennok (spíše známí jako Etane a Enoch). Sumerské záznamy také líčí, že král Atun of Kish se podílel na tzv. "Rostlině života" přičemž zplodil svého syna Krále Bali. Ví se o tom, že "Rostlina Života" přímo souvisela s dlouhověkostí a s "Cainship", královským majestátem. V podstatě "Hvězdný Oheň" je totožný s "Rostlinou Života". Hvězdný Oheň je pak přímo spojován s energetickou epifýzy (sedmé čakry) a její produkci hormonální sekrece. Ještě z jiného úhlu rozebráno "Hvězdný Oheň" byla a je specifická substance, která je přísně záležitostí Anunnaki. Speciální ženskou esencí, která byla spojována s postem vysokých kněžek byl "Květ Anunnaki" čili Lilie.

V tradici Grálu hraje významné postavení "Kalich" (který v mnoha ohledech reprezentuje Lůno ženského typu energie). V podstatě rosekruciánský a nebo zednářský "Kalich Grálu" reprezentuje ty samé síly a prvky co "Hvězdný Oheň". Tento transmitér unikátního typu energie byl nazýván "Rose of Sharon" (Růže Sharon). Na tomto místě je okrajově podotýkám, že symbolika "růže" velmi úzce souvisí s problematikou a duchovním odkazem Marie Magdaleny. Nultý energetický poledník planety Země se nazývá "Arago Meridián" a nebo také "Linie Arago". V západních esoterických tradicích zase nese příznačný název "Linie Růže". Vraťme se ale k původnímu "Rose od Sharon". Slovo "Sharon" vychází z prastarého sumerského základu slova "Shar". To je zase významově spojené s pojmem "orbita" pojmem "světlo" . V podstatě je slovo "shar" to samé co "Světelná Orbita" (čistě pro doplnění připomínám, že od slova "shar" je odvozeno sanskrtské slovo "Shan", které je v podstatě jedním z několika duchovních názvů pro naší planetu Zemi. A pak vyvozením ze slova "shan" dostaneme anglické "shine" což je opět v českém překladu "záře, světlo?.atd.).

Vraťme se ale ještě na chvíli k endokrinnímu systému. V kontextu informací, které naznačuji v tomto pojednání teprve před nedávnem v roce 1968 učinili odborníci převratné objevy co se týče hormonální produkce epifýzy. Jeden ze sekretů, který vylučuje se nazývá Melatonin. Toto slovo je v podstatě složeninou dvou řeckých slov "Melos" a "Tosos", které v překladu znamenají něco jako "Noční pracovník". Toto označení totiž není vůbec od věci. V souvislosti s "Melatoninem" se zjistily velmi zajímavé věci. Zjistilo se například, že denní světlo neřku-li přímé sluneční záření prudce snižuje tvorbu tohoto hormonu. Když se někdo vystavuje přímému slunečnímu záření musí počítat s tím, že bude disponovat podstatně menší epifýzou. A naopak tma a nebo obecně práce v noci prudce zvyšuje aktivitu epifýzy a vzhledem k tomu, že její sekrece podporují takové důležité prvky jakými jsou duchovní růst, produkce intuitivní energie a nebo snižování faktoru stresu nabývají jisté záležitosti na důležitosti. Takže pokud patříte také mezi tzv. "noční sovy" a vaše aktivita má své ohnisko v nočních hodinách může to mít své hluboké opodstatnění. Pochopitelně funkce a význam této žlázy měla svůj strategický význam i v dobách dávno minulých a co je skutečně úchvatné, je fakt že naší předci této žláze podle všeho rozuměli podstatně lépe než mi v současné době.

Je také zajímavé, že rosekruciánské typy chrámů v mnoha ohledech potvrzují skutečný význam "Hvězdného ohnivého rituálu" i když původní konkrétní skutečnosti jsou takto přesunuty do oblasti architektonicky zpracovaných legend. Koneční držitelé "Malcu" ve starobylé tradici byli symbolizováni "drakem a dračími pery". Pro tyto lidé byla velmi charakteristická vysoká úroveň melatoninu a jiných sekretů v krvi. Byli to lidé noci. Podle staré křesťanské tradice to byli "princové tmy", kteří prospívali z krve panen. Byli to tzv. Vampíři, Draci, Drakulové.

(Předpokládám, že při četbě těchto řádků bude mít čtenář jasno v pojmech, takže pochopí, že tu nejde o nějaké skutečné vampíry jelikož toto označení je pouhý přídomek pro něco zcela odlišného. Lidé, kteří patřili a patří do určitého jasného genetického profilu z mnohých vědomých důvodů, a nebo i čistě pudově nevědomky upřednostňují aktivitu v nočních hodinách. Je to z důsledku činnosti epifýzy a produkce jistých hormonálních sekretů. Rozhodně tedy nepoletují někde po nocích vzduchem aby někomu sáli krev. Pakliže v této enklávě docházelo k přijímání krve - pak šlo o tzv. "posvátnou menstruační krev kněžek - panen" a to z důvodu velmi praktických díky obsahu velmi účinných a prospěšných esencí pro člověka. To vše souviselo s hlubokým věděním a poznáním, které bohužel v současné době je drtivé většině prostých lidí odepřeno. Je pak jasné, že církevní doktrína  mnohé z těchto aktivit a rituálů před veřejností záměrně zkreslila a učinila z nich cosi zcela jiného než ve skutečností byli. A důvod? Zakrytí jistých velmi důležitých pravd se snahou poštvat veřejné mínění a veřejnost vůbec proti těmto zdrojům pravdy. To je alespoň můj osobní názor, který je ovšem podepřen mnohými velmi konkrétními indiciemi. Nechám na čtenáři aby si ponechal názor svůj vlastní, ale přál bych si aby se alespoň nad těmito skutečnostmi hluboce zamyslel).

Jednou z nejznámějších knih na výše uvedené deformativně podané téma je kniha "Dracula" od Bram Stokera. Málokdo z čtenářů bude mít v povědomí, že před několika lety bylo při Univerzitě v Bostonu prof. Raymondem Mcnally svoláno sympozium historiků z celého světa, kteří diskutovali právě nad touto publikací a rozebírali aspekty jejího vzniku různých zorných uhlů.  Toto setkání bylo iniciováno v rámci stého výročí vzniku uvedené knihy. Málokdo z čtenářů bude asi také vědět, že Bram Stoker v době kdy napsal výše uvedenou publikaci byl vysokým hodnostářem v tajném řádu "Ordo Templis Orientalis", byl také důstojníkem v "Imperial Court of Dracos" . Což je v podstatě "Řád východního chrámu" - nejposvátnější vědecké odvětví dřívějšího Templářského Řádu, které se původně nazývalo "Essene - blood brotherhood of Qumrán" (Essene - pokrevní bratrstvo Kumránu). Heslem toto řádu bylo toto tvrzení: "Bůh je Člověk".

Když se na obsah knihy "Dracula" podíváte očima zasvěcence zjistíte, že tento spis je plný různých kódů a šifer sdělující tajemství starobylé "Mystery Schools". Ale lze sdělit podstatně více pokud se čtenář nebude obávat toho, že bude kousnut upírem nebo vampírem??.  směji se.

Hluboká alchymistická záhada se obtáčí i podél výše uvedeného spisu a jeho mnohých základních postav a událostí. Dalo by se skutečně konstatovat, že vše se točí kolem funkce a činnosti epifýzy, která je aktivní především skrze důležitého biochemického posla, který se nazývá serotonin. Tento prvek má schopnost přenášet nervové impulsy skrze páry chromozomů. Melatonin zlepšuje a posiluje imunitní systém těla což společně s vyšší činností šišinky mozkové znamená, že organismus je zásobován vyšší porcí vitální energie a tím narůstá i fyzická tolerance těla. To vše je také spojeno s harmonizaci kardiovaskulárního systému skrze a vyšší stabilizací těla. Ti s vás, kteří máte ve vyšších hodnotách melatonin vězte, že jste "pracovníci noci". Tato biochemická substance je v podstatě jedno z nejúčinnějších okysličovadel.  To má velký vliv na pozitivní fyzické a duševní vlastnosti jedince.

Tradičním symbolem královského majestátu bylo vždy zlato. "Pinerism" ze kterého v podstatě odvozujeme slovo "pineal" souvisí se zrozením Frankensteina. Žláza šišinky mozkové a její enzymatická produkce byla v hluboké symbolice spojována se sekrecí stromových šišek ze kterých se dělalo kadidlo (kadidlo kněžství). Na druhou stranu zlato bylo vždy tradičním symbolem královského majestátu. Proto zlato a kadidlo byli tradičními symboly ale i substancemi králů tzv. "spasitelské pokrevní příbuznosti" společně s myrhou, která byla vždy symbolem smrti.

V antice byly formace vyšších stupňů znalostí identifikované jako "daath" (právě z tohoto výrazu se vyvozuje anglický název pro smrt v etymologickém tvaru - "death"). Podíváme-li se dobře na režii biblických výrazů zjistíme, že v Nové Zákoně se velmi často popisují tři základní substance (zlato, kadidlo a myrha). Tyto komponenty byly symbolicky věnované Ježíši. Zasvěcenec v tom jednoznačně poznává důležitou informaci: Ježíš patří do posloupnosti "svrchovaných králů Řádu Draka".

Učitelé jógy hovoří o tom, že epifýza (kterou nazývají stejně jako esoterici "třetí oko") je významným orgánem v procesu stavu "vnitřního osvícení". Illumináti a nebo Rosicruciani tuto žlázu velmi často spojují s tajemstvím "ayin" - starověký termín znamenající "pohled, dívat se". A nyní pro Učedníky Matrixu jedna důležitá informace. Všimněme si hláskování slova "ayin", je v podobě (a - y - i - n). A nyní se podívejme na ORIGINÁLNÍ hláskování slova CAIN (v podstatě můžeme jak poznáme po chvíli první písmeno "C" nahradit písmenem "K" a nebo "Q"). Takže ono hláskování není ve formě "C - A- I - N", nýbrž v podobě "C - A - Y -I - N". Pokud vyloučíme první písmeno dostáváme fantastickou shodu v magickém výrazu "a - y - i - n" (tedy ve výrazu vnitřní oko). Jméno Cain tedy v různých podobách symbolizuje podstatu "vnitřního čili třetího oka". V této souvislosti bych chtěl upozornit čtenáře na jednu "drobnost", týká se umístění tzv. "cainova znamení". Jsem přesvědčen, že po výše uvedených informacích to zase nebude ani tak složité. Ano shoduje se přesně s lokalizací tzv. "třetího oka".

A nyní další důležitá věc. Vsuneme-li na začátek slova "K" vznikne termín "Kain" a od tohoto slova v anglickém jazyce odvozujeme etymologicky slovo "King" a vsuneme-li na prní pozici písmeno "Q" vznikne termín "Qain" od tohoto slova pak v anglickém jazyce odvodíme etymologicky slovo "Queen" čili Královna.

Zdroj: MATRIX 2001