Učení Svrchovaného Královského Řádu Draka (6)

13.09.06   Jaroslav Chvátal

Zlato je nejvíce ušlechtilý kov. A v ceremoniální ikonografii symbolizuje Pravdu. Hloubkovou analýzou docházím k závěru, že "Hvězdný Oheň" skrze metalurgii musí mít nutnou souvislost a nebo spojitost se zlatem a alchymistickým zpracováním tohoto kovu. Tuším, že zdaleka nemusí jít pouze o jeho fyzickou formou, ale do úvahy připadá i jeho vysokofrekvenční klasicky nefyzická forma. Skrze pravidelné přijímání "Hvězdného Ohně" se jeho příjemce přesunul do zvýšeného stavu uvědomění díky stimulované produkci melatoninu a serotoninu. Byla tak realizována vyššího stavu osvícení - "Úroveň Sharon". Svým způsobem tak vědomí každého světského člověka mohlo být přesunuto do zvýšeného stavu uvědomění. Tato filozofie je podstatě kořenem celé následné alchymistické tradice.


Analýzou starobylých etymologických schémat docházím k názoru, že velmi rozšířený pojem známý jako "manna" je v podstatě totožný s "Hvězdným Ohněm". Toto slovo je velmi časté i ve velmi zásadních spisech jakým je např. "Egyptská kniha mrtvých". Zde faraón na konci každé fáze vnitřního osvícení dostává jakýsi záhadný pokrm, který je ikonograficky prezentovaný koláčem, který je rozdělen na čtyři části. Faraón se ptá: "Co je to?" A dostává odpověď: "Manna". A nebo jiný zdroj. Když byla "archa úmluvy" dokončena nechá se slyšet Mojžíšův bratr Aron, když praví: "A nyní by se měla dovnitř umístit manna". Konečně i Thubal - Cain - Vulcan tento produkt nazývá "shem -an - a".

Podle dostupných informací dnes víme, že "manna" či "shem - an - a" souvisí s kamenem, který má jasně stříbřitou konzistenci. Lidově se této záhadné a unikátní látce říkalo "Bílý Kámen". Tento výraz již v prehistorických dobách zdomácněl prakticky všude na světě. Ono to třeba s touto tématikou skutečně nesouvisí, ale nikdo neví?.. vezměte si kolik jenom u nás existuje různých sídel a nebo přírodních lokalit s tímto názvem - "Bílý Kámen". Dříve než začneme detailněji rozebírat podstatu "bílého kamene" v kontextu, který byl prý vyráběn z "práškového alchymistického zlata" podíváme se na něco zdánlivě jiného. Na  slavnou sochu krále a kněze Melchizedeka v katedrále Chartres ve Francii.

Socha zobrazuje Melchizedeka s pohárem vína ve kterém máčí kousek chleba v podobě malého kousku kamene. Jde v podstatě o reprezentaci chleba a vína. Chléb a víno?.. tak často opakující se informace v různých historických obrazových a nebo literárních či sochařských relikviích. Ve skutečnosti jde o unikátní prezentaci čehosi podstatně jiného. Jak čtenář pozorně studující tento text již jistě dobře ví, že symbol červeného vína reprezentuje tzv. "spasitelskou rodovou genetickou linii". Ale jistým problémem možná bude správné určení skutečné podstaty ikonografického znázornění kamenného kousku chleba. Tato potrava ve skutečnosti symbolizuje "Hvězdný Oheň" v podobě nahrážky a tato nahrážka byla realizována speciálních metalurgickým a zřejmě biochemickým procesem s "shem - an - a", tedy bílého práškového zlata.

Jak jsem naznačil již dříve příjem této substance resp. její frekvenční ekvivalence stimulovala šestou a sedmou čakru příjemce za účelem specifické hormonální produkce (především sekretu melatonin a serotonin).

Ve slavném středověkém románu "Parsifal" od Wolframa von Eschenbach, je zmínka o rytířích Sv. Grálu. Oni žijí v podstatě díky přijmu energie z velmi zvláštního kamene. Pokud tento příběh neznáte, pak vězte, že tento zvláštní minerál se nazývá "lapis exilis". Díky síly tohoto kamene dochází ke zpopelnění "ptáka fénixe", aby za jasného světla se opět rychle vracel do života. Tato nádherná alegorie reprezentující odvěký algoritmus působení jistých sil v sobě obsahuje více moudrosti než by si mohl kdokoliv na první pohled myslet.

Podstoupíme-li jméno kamene "lapis exilis" podrobnější analýze, zjistíme, že jde v podstatě o šikovnou slovní hříčku. Tak především nacházíme v pozadí tohoto fenoménu slovo: "lapis ex caelis", což neznamená nic jiného než "kámen z nebe" a za druhé tu máme "lapis elixir" čili "Kámen filozofů" jehož základní elementy jsou transformované stimulovat vyšší stavy Bytí.

Jak jsem naznačil o několik řádků výše, klíčovým prvkem k pochopení skutečné podstaty věci v románu o Parcifalovi leží ve slovní ikoně - "phoenix". Mnozí asi namítnou, že phoenix je název pro bájného ptáka. Jenže?. Skutečné významové kořeny tohoto slova jdou mnohem, mnohem dál. Ve skutečnosti "Phoenix" je starověký Řecko - Fénicky etymologický prvek, který znamená "karmínový" a nebo "červené zlato".

Dokonce i v současné době uvnitř společnosti "Ordo Templi Orientis" existuje variace rituálu na téma Phoenixe jako symbolický výkon vztahující se k prehistorickému "hvězdnému ohnivému rituálu". Tyt poznámky jsou relevantní k románu "Dracula" od Bram Stockera (již jsem tuším v předchozím díle něco o této knize naznačil). V souvislosti s tímto spisem musím zmínit další velmi důležitou grafickou ikonu. Jistě jí bude čtenář znát, ale možná budou pro něho nové barevné ekvivalence. V podstatě jde o dva trojúhelníky, které jsou vetknuté jeden do druhého. Trojúhelník, který je umístěn hrotem vzhůru má barvu zlatou a reprezentuje Ducha každé věci, trojúhelník obrácený špicí směrem dolů  vibruje v barvě "phoenix" čili karmínově červené a reprezentuje krev a vodu jakožto fyzikální esence projevu života v 3D. Předmětná ikona je známá jako "Šalamounova Pečeť" a je grafickým znázorněním rovnice, která je zasvěceným známá jako "Klenot Alchymie".

Existuje prastarý alexandrijský alchymistický text, který se zajímavým způsobem zmiňuje o jistých procedurách v souvislosti s Kamenem Filozofů, který se zde nazývá: "Stone of Paradise". Tyto alchymistické procedury by se daly přenést do matematické rovnice, která by se dala reprodukovat asi nejlépe v tomto obrazu: O=(+1)+(-1). Na první pohled je zřejmé, že skutečně nutným důsledkem tu musí být nula čili nic. Je třeba si ovšem uvědomit dvě poměrně podstatné věci. Především znaménka plus a mínus poukazují na energetický potenciál a pak celý transformační proces vyžaduje jiné prostředí než je naše domovina ve 3D. Výše uvedený alchymistický spis naznačuje ještě něco dalšího. Vytrvale upozorňuje, že lze do prostředí 3D transformovat energie z jiného dimenzionálního prostředí, ale aby tato transformace byla možná je třeba mít k dispozici velmi ojedinělé nástroje zhotovené z prvků, které bohužel tento lidstva ještě neobjevil.

V alchymistické tradici "Kamene Filozofů" se praví jedna vysoce důležitá věta: "Aby jsi mohl vyrobit zlato - potřebuješ zlato." Za normálních okolností je tato věta nanejvýš nesmyslná. Pokud ovšem vezmeme v potaz parametr multivibračního spektra hmoty - má své opodstatnění. Jinými slovy má zlato jednoduše dvě frekvenční verze. Ta první se nachází v hladině klasického hmotného prvku a ta druhá se nachází v "hyperdimenzionální rovině". Stejná situace je i s frekvencemi barev. Ke klasické fyzikální a viditelné vibrační škále barev se přikládá její hyperdimenzionální odnož. To vše s tím rozdílem, že HP složka je ve větší či menší míře imunní vůči celé řadě klasickým zákonů 3D, kterým podléhají typické energie budující energetické pozadí 3D.

Zdroj: MATRIX 2001