Edgar Cayce - Ve světě snů

Ve_svete_snu

Úrovně snění, řešení problému prostřednictvím snů, dobrodružné putování sny, předvídání smrti, kontaky s mrtvými, jak pracovat se sny, sny o zdraví a skrytých pokladech, zákonitosti snění, jak si pamatovat sny, nebezpečí ve světě snů, jak začít s interpretací snů, snění o budoucnosti, sny o reinkarnaci, orientace života prostřednictvím snů.

 

Výňatky

"Každý, kdo dokáže snít a pamatovat si své sny, je schopný učit se ze snů, je schopný zapojit  vědomý náhled a jednání do nevědomého obsahu zážitku ze snu."

*****

"Alternativa k pamatování si a interpretaci snů nebývá vždy radostná. Jednotlivci nemohou očekávat, že se tomu budou navždy vyhýbat. Jestliže neposkládají svoji identitu a směřování svých životů pomocí svých snů, což by měla zkusit a udělat každá normální osoba, potom mohou být přivedeni nemilosrdnými akcemi svých vlastních duší do nějaké krize, která bude vyžadovat, aby se vypořádali sami se sebou."

*****

Nakonec tu jsou sny z vyššho snícího já. Bezejmenný hlas ve snu často vyjadřuje sny z nadvědomí, dotýkající se univerzálních sil. Cayce nazýval takové sny spirituální. 

*****

"Ve snech mohou lidé získat zkušenost s jakýmkoliv druhem psychických fenoménů, který je pro ně důležitý, a jakoukoliv úroveň nápomocných psychologických nebo náboženských rad. Ba co víc, pomocí snů se mohli naučit ovládat tyto zákony."

*****

Podle Cayceho názoru individuum žije v určitém smyslu všechny své životy v současnosti. Minulá existence není ponechána vzadu jako uzavřená kniha. Člověk ji prožívá i v současnosti tak, jako podle psychoanalytiků dětství prožívá i v dospělém věku, ovlivňujíc ho v mnoha směrech. Cayce viděl kompletní osobnosti rozvinuté v minulých životech jako substruktury současné psyché, vybarvující všechen život od dospívání, zavísejíc na současném chování individua.

*****

Tvrdil, že jednou z hlavních funkcí snů o minulých životech bylo urychlit znovu spirituální rozvoj osoby.

*****

Snící, který slyšel ve snu jen třikrát zvolat svoje jméno, se dozvěděl, že měl tutéž zkušenost jako biblický Samuel v chrámu. Měl odpovědět jednoduchou, ale skutečně z celého srdce míněnou odpovědí: "Použij mě!"