Upřímností k Bohu

Neale Donald Walsch, Dr. Brad Blanton

 

(12) UPŘÍMNOST V PODNIKÁNÍ A OBCHODU
 

Podnikatelé, kteří si dnes najímají poradce, aby se naučili mluvit pravdu, se stěží naučí být upřímní takovým způsobem, jaký tu obhajujeme, protože jim v tom brání systém založený na tajemství. Podnikatelé opravdu věří, že světový ekonomický řád závisí na tajemství. Konkurence každého nutí být všude první, což je možné jedině tehdy, když druzí nevědí, co děláte. Tento model podnikání je zastaralý. Ačkoli už dávno ztratil svou účinnost, je dodnes používán.

♥ ♥ ♥

 

NDW: Jedna anglická firma se snaží zmapovat lidské geny. Určitě jsi o tom četl, protože každý den publikují výsledky svého výzkumu.

 

BB: Říkají to každému.

 

NDW: Jedna americká firma ve Washingtonu, D.C., provádí podobný výzkum. Snaží se odhalit genetický kód, ale dělají to tajně.

 

Když se jich novináři ptali, proč neuveřejní výsledky svého výzkumu, jako to dělají Angličané, zástupce firmy otevřeně prohlásil: „Děláme to pro peníze. Nemůžeme uveřejňovat žádné informace, protože si svůj objev chceme dát patentovat.“

 

Myslíš, že by bylo praktické, kdyby své informace uveřejňovali ? Jak bys mohl dostat patent na něco, o čem průběžně informuješ veřejnost ?

 

BB: Myslím, že můžeš dělat obojí.

 

NDW: A jak bys získal převahu nad konkurencí ? Jak bys to udělal ? Kdybys každému říkal o všem, co děláš, rychle bys převahu ztratil.

 

BB: Možná že ano, ale možná, že ne. Mohl bys mít patent a časově omezené exkluzivní právo na výrobu, aniž bys to musel udržovat v tajnosti. Jsou způsoby, jak to vyřešit. Já osobně bych dal podnikatelům dočasné exkluzivní právo nebo bych jim povolil mít dočasný monopol. Stejně jej budou mít. Proč jim to nepovolit třeba na dobu šesti měsíců ?

 

Po šesti měsících by měli i ostatní právo soutěžit s nimi. Musíme vybudovat takový systém, který nám umožní věci sdílet. Současný ekonomický systém nám to nedovoluje. Naučili jsme se chránit jen své vlastní bohatství.

 

NDW: Samozřejmě. Naše kulturní tradice nás učí, že na světě není dostatek pro všechny. Kdyby byl všeho dostatek, změnili bychom své jednání, ale tradice říká, že dostatek není.

 

BB: Není dost zbraní, není dost peněz, není dost lásky.

 

NDW: Není dost sexu.

 

BB: Není dost sexu.

 

NDW: S tím souhlasím. (Smích) Součástí tohoto problému je skutečnost, že právě tato víra v nedostatek nás nutí soutěžit se všemi ostatními lidmi.

 

Kdybychom věřili, že je dostatek pro všechny, zmizela by konkurence. Jestliže věřím, že je něčeho nedostatek, musím s tebou soutěžit, abych to získal. A protože věřím, že toho je nedostatek, chci toho mít víc, než potřebuji.

 

Myslíme si, že vítězství v soutěži o cokoli, čeho je nedostatek, nám dává právo mít víc než druzí. Založili jsme systém konkurence, který vítězům dovoluje brát si víc než mají druzí a přitom se cítit dobře, protože oni jsou vítězi a druzí jsou poražení. Jestliže zvítězím, něco ti nechám, ale vezmu si dvakrát tolik, protože já jsem vítěz a ty jsi poražený.

 

BB: Nebo ti nenechám nic.

 

NDW: Ovšem, protože vítěz bere všechno. Ti z nás, kteří jsou na této planetě u moci, založili takový systém, v němž všichni předem víme, kdo bude vítězem.

 

BB: Vítězem bude ten, kdo se narodil ve společnosti vítězů.

 

NDW: Ovšem. Já vždycky posluchačům říkám, že jsem velký vítěz, protože jsem se narodil jako běloch, římský katolík a navíc Američan. S tím nelze soutěžit.

 

BB: Dostal jsi nejlepší karty.

 

NDW: Mám v ruce čtyři esa. Půjdu do nebe, protože jsem katolík. A do nebe se nedostane nikdo jiný než katolíci. Budu mít nebe na zemi, protože jsem běloch. A ten, kdo není bílý, nikdy nebude mít nebe na zemi. Jsem muž a to mě automaticky dělá lepším. S tím snad souhlasíš. A nakonec jsem Američan.

 

Rodiče mě vychovali tak, že jsem tomu všemu opravdu věřil. Američané byli lepší, možná jen o málo, ale přece jen lepší. A katolíci byli lepší, možná jen o něco, ale přece jen lepší.

 

Když mi bylo jedenadvacet, svět mě vyvedl z omylu. Postupně jsem ztrácel jednu iluzi za druhou. Řeka života odnesla mé arogantní názory a já si konečně pořídil člun. Nicméně názory, s nimiž jsem vstoupil do života, byly nutné, právě tak jako utrpení, jež mi způsobovaly, protože mě donutily opatřit si člun.

 

BB: Máš pravdu. Souhlasím s Pemy Chödrönovou, která říká: „Učíme se tím, že trpíme. Máme velké štěstí, neboť utrpení je na světě dost.“