Upřímností k Bohu

Neale Donald Walsch, Dr. Brad Blanton

 

ČTVRTÝ DÍL

KOLEKTIVNÍ UPŘÍMNOST

 (15) 11. ZÁŘÍ 2001

 

Když jsme začali psát tuto knihu, neměli jsme ani tušení, jak aktuální bude její námět. Věděli jsme, že je důležité zabývat se otázkou radikální upřímnosti, ale ani nás nenapadlo, jak to bude důležité z hlediska nejnovějších událostí. Tento závěrečný díl jsme přidali jako dodatek po tom, co se stalo 11. září 2001. Dnes si uvědomujeme jasněji než kdykoli předtím, že pokud se jeden k druhému nezačneme chovat naprosto otevřeně a upřímně, brzy nám nezbyde nic, o Čem bychom mohli hovořit upřímně.

 

Hovoříme tu o samotné budoucnosti lidstva - o přežití druhu homo sapiens. Takže věříme, že jste všechno v této knize četli v tomto novém kontextu, neboť kniha byla publikována až po událostech z 11. září 2001. Chtěli jsme, abyste věděli, že slova, která následují, byla napsána teprve po těch strašných událostech.

 

Jestliže někdy na něčem opravdu záleželo, pak je to dnes. Brzy po událostech z 11. září 2001 jsme oba napsali dopisy svým čtenářům a přátelům. Když jsme si přečetli, co každý z nás napsal, nejenže jsme zjistili, že jeden s druhým souhlasíme, ale byli jsme překvapeni, jak

 

aktuální je náš právě dokončený rukopis v kontextu problematiky terorismu a antiterorismu. Okamžitě jsme si uvědomili, že musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom přispěli k vytvoření nového modelu lidské společnosti. Oba víme, že dnes, víc než kdykoli předtím, musíme najít nějaké řešení, které by lidem umožnilo žít tak, aby nebyli nuceni snažit se zničit jeden druhého.

 

Takže když jsme si přečetli naše dopisy čtenářům, okamžitě jsme se rozhodli, že natočíme další rozhovor, protože jsme chtěli soustředit svou energii na problémy, které dnes ohrožují celou lidskou rodinu jako nikdy v minulosti. Setkali jsme se ve Virginia Beach, kde se Brad účastnil Nealovy přednášky, a hned ve čtvrtek ráno jsme nahráli náš rozhovor na audiokazetu, jejíž přepis je v tomto závěrečném dílu.

 

Hovoříme tu o problémech, které oba považujeme za kriticky důležité v dnešní době - jmenovitě o nutnosti duchovního vedení založeného na otevřenosti, upřímnosti a vědomí, že jsme všichni součástí jednoho celku. Takže v tomto dodatku zkoumáme různé možnosti, jak transformovat svět po událostech z 11. září 2001.

 

Následující text v šestnácté kapitole napsal Neale několik hodin po tragédii. Sedmnáctá kapitola je modifikovanou verzí Bradova článku a citátů jeho přátel. Kapitola 18 a dodatky jsou upravenou transkripcí našeho rozhovoru o nejnovějších událostech. Hovořili jsme o tom, co můžeme všichni udělat, abychom skoncovali s terorismem a vytvořili lepší budoucnost.

 

Ve světle nedávných událostí si nemůžete nepovšimnout, jak je tento rozhovor aktuální - zejména v těch bodech, kde se hovoří o nutnosti spoluvytváření kolektivní budoucnosti lidstva. Budete-li ve svém každodenním životě uplatňovat zásady, o kterých se tu dočtete, všichni společně napíšeme novou kapitolu v historii lidstva. Každý člověk, který si uvědomuje problémy, o nichž se v tomto rozhovoru mluví, je vůdcem a modelem pro ostatní lidi. Přečtěte si následující text jako výzvu k akci.