Crowleyho tarot  - Malá arkána - Meče

 

 Crowley - trojka mecu
Tři meče - Žal
 
Tři meče jsou symbolem, který ztělesňuje smutek a žal. Jedná se o smutek, který je v mysli aktivně živen a udržován negativními myšlenkami z minulosti, zvláště pak z určitých údobí, kdy jsme prožili něco bolestného.
 
Tento pocit smutku mohl vyplavat na povrch před třemi měsíci, anebo byl způsoben před třemi lety, případně ho vyvolalo něco dávno v našem dětství, když nám byly teprve tři roky (tři meče probodávají lotosový květ, až z něj padají okvětní lístky).
Možná, že jsme se tehdy poprvé trápili kvůli nějaké rodinné události. Na neharmonický vztah poukazují dva meče v horní části karty, jejichž linie se zdeformovaly při vniknutí meče třetího. Prostřední meč může také symbolizovat událost, která vás zasáhla na vnitřní i vnější úrovni. Destruktivní vztahy mají přesto velký význam. Všechna bolest, kterou vyvolávají, naznačuje, že mezi zúčastněnou trojicí je něco, co má být vyřešeno.
 
Astrologickým symbolem, který je aspektem Trojky mečů, je Saturn ve Vahách (znak Saturna najdeme v horní části karty a symbol Vah v dolní). Saturn nás učí postupovat krok za krokem, a pozvolný postup vyvolává pocit vnitřní rovnováhy (Váhy). Tři meče nás mají v podstatě naučit, že vzpomínky na minulost můžeme zahojit jedině tehdy, jestliže nebudeme bolestivá období oddělovat od kontextu, kterým je celý náš osobní příběh. A odtud právě pramení smutek, který tato mysl prožívá. Neboť vnímá svou minulost z perspektivy, která je omezená jen na určitý výsek skutečnosti, což je rovněž jeden z aspektů Saturna. Jakmile rozšíříme vnímání minulosti na pohled, který ji obsáhne jako celek, zavládne rovnováha (kladný aspekt znamení Vah).
 
Když si tuto kartu vytáhnete, musíte si uvědomit, že pocit smutku přichází jen prostřednictvím záporného myšlení. V mysli si přehráváte obehranou pásku svých pocitů z minulosti, se kterou souvisí i vzorec myšlení. Ale ten nám byl vlastní v době minulé, nikoli dnes. Vůbec nejde o smutek ve vašem srdci, který skličuje celé tělo. Není to nic jiného než sklon neustále křísit zašlé střípky minulosti, zvláště ty nejbolestivější a nejsmutnější. Jestliže si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že jste připraveni změnit perspektivu, ze které vnímáte svou minulost, spolu se vzorcem myšlení tak, abyste vyloučili jeho negativní podtext. Tento proces proměny byste měli úspěšně završit za tři týdny nebo tři měsíce. Trojka mečů může také naznačovat, že za tutéž dobu budete činit vědomé rozhodnutí, zdali odejít z trojúhelníkového vztahu (nezáleží na tom, jestli je složen podle vzorce kamarád-kolega-kamarád nebo kamarád-sourozenec-partner nebo kamarád-milenec-partner), který vám přináší jenom zármutek. Případně ze situací, kde nevzniká nic, co by vás naplňovalo a z čeho byste se mohli učit vy i ostatní. Pokud vás tato karta neustále přitahuje, znamená to, že proud vašeho nynějšího myšlení ovlivňuje vzpomínka na bolestivý zážitek z minulosti a že jste odhodláni tento starý vzorec myšlení opustit. Když vám nebude chybět odhodlání a budete si vědomi svého cíle, a když budete postupovat vyváženě krok za krokem, můžete překonat tento negativní stav mysli během příštích tří týdnů nebo měsíců. Můžete si na pomoc vyhledat kartu Císařovny, neboť Císařovně se již všechny smutky a bolesti spojené s minulostí podařilo překonat. Najdete ji ve Velkých arkánech pod číslem III. Karta Trojky mečů může ještě naznačovat, že za tři týdny nebo měsíce se budete chtít zbavit svého negativního myšlení ve vztahu k osobám narozeným ve znamení Vah (21. září - 21. října), které vás zklamaly nebo ranily (tento krok naznačuje aspekt Saturna ve Vahách).