Crowleyho tarot  - Malá arkána - Meče

 

 Crowley - ctyrka mecu  
Čtyři meče - Příměří
 

Čtyři meče jsou obrazem vyjednávající mysli, která zažehnává konflikt, nebo je v meditativním rozpoložení. Aby jakýkoli druh vyjednávání mohl být úspěšný, musíme být otevření a přístupní jako Jupiter (astrologický znak planety Jupiter v horní části karty) a odhodlaní udržet si vnitřní rovnováhu bez závislosti na pozicích, které ovládáme (astrologický znak Vah v dolní části karty). Proces vyjednávání, přiměří vedoucí k míru, sestává ze čtyř kroků, což naznačují čtyři meče a také čtyři vrstvy lotosových květů. Příměří, které všechny čtyři kroky naplní, může být uskutečněno a přijato na všech čtyřech úrovních vědomí: mentální, citové, duchovní a fyzické, jak to naznačují čtyři meče setkávající se uprostřed čtyř vrstev lotosových květů.

Příměří poskytuje příležitost bezpečně projít konfliktním územím a všemi spletitostmi, ze kterých konflikt povstal a které musí být rozřešeny (sítě na pozadí karty). Staré kultury Indiánů využívaly při vyjednávání čtyř zákonitostí, které vždy úspěšně vedly k míru. Říkalo se jim cesta čtyř kroků. Aby mohlo být přijato příměří, jedinec musel, za prvé na schůzku přijít, za druhé pozorně naslouchat druhé straně, za třetí mluvit pravdu a za čtvrté nebýt závislý na výsledku. Pokud jste tedy schopni přijít na schůzku se svým nitrem, pozorně mu naslouchat, nic si nenalhávat a nebýt závislí na výsledku, pak se dostaví odměna ve formě vnitřního obrození a vaše nitro s radostí přijme nově zrozenou kvalitu, což karta ilustruje žlutou a zelenou barvou. Toto obrození a obnova sil (zelená barva) pramení z naší nejhlubší duchovní podstaty (žlutá).

Kdykoli si tuto kartu vytáhneme, může nám naznačovat, že během příštích čtyř týdnů nebo měsíců se nám dostane příležitosti navodit příměří a rozřešit konflikt s osobami, které jsou pro nás něčím významné. Případně se zúčastníme vyjednávání o řešení důležitých otázek. K tomu, abychom dosáhli výsledků, nám poslouží přizpůsobivost a velkorysost Jupitera a usebranost a rovnováha Vah. Čtyřka mečů může případně naznačovat, že v měsíci Vah (21. září - 21. října) nebo se zrozenci ve Vahách nastane mír zbraní a spor bude rozřešen za čtyři týdny nebo čtyři měsíce.