Crowleyho tarot  - Malá arkána - Meče

 

 Crowley - petka mecu
Pět mečů - Porážka
 
Pět mečů je obrazem strachu z porážky nebo vzpomínky na porážku. Máme před sebou pět ohnutých mečů. U jednoho z nich je rukojeť obalena kapesníkem zachycujícím krev, jež po kapkách prýští z meče na znamení, že negativní myšlení otevřelo starou ránu, kterou doprovází i starý strach. Strach má jeden účel, a to sevřít nás. Všechny pokřivené linie na pozadí karty znázorňují úlohu strachu, svírat nás, deformovat a pokřivit perspektivu našeho vnímání nebo myšlení. Je to strach, že se bude historie znovu opakovat, strach, že pocítíme stejnou bolest. Astrologickým aspektem této karty je Venuše (její znak v horní části karty) ve Vodnáři (vlnovky v dolní části karty).
V podstatě existují v mysli dva druhy strachu. Prvním je obava, že nějaký nový vztah nebude fungovat (Venuše ve Vodnáři). Druhým strachem je obava vydat se vpřed novými směry za tím, co pro nás po citové stránce hodně znamená. Nový směr symbolizuje Vodnář a jeho citovou důležitost ilustruje Venuše. Venuše ve Vodnáři může také znamenat strach, že se vám na vaší nové cestě nedostane toho, po čem toužíte. S minulostí svázaný strach zobrazuje zakrvavený kapesník, ale také rukojeť meče ve tvaru ryby, jako symbol znamení Ryb. Astrologické znamení Ryb představuje minulost, věk Ryb, případně něco, co je staré, a přesto pozoruhodné. Účelem strachu je sevřít a pokřivit a jeho zdrojem mohou být neznámé události nebo zážitek z minulosti. Když propadneme strachu, nemůže k nám proudit energie a staré nemůže být nahrazováno novým, což naznačuje spící had na rukojeti meče. Nemůžeme se ani vydat novými směry, jak naznačuje symbol znamení Berana na rukojeti dalšího meče. Rukojeť meče, na které je symbol koruny obrácené vzhůru nohama, ilustruje, že strach nás ovládá natolik, že zkresluje perspektivu, ze které vnímáme a nahlížíme svět. Koruna je totiž symbolem rozšířeného vědomí, a na tomto symbolu je vzhůru nohama, abychom pochopili, že při strachu je vědomí mimo náš dosah a neboje značně zdeformované. Ale přesto se v pozadí vynořuje bílé světlo ve tvaru hvězdy jako symbol vyššího aspektu naší podstaty a pokouší se prolomit strach, který v mysli zakotvil jen díky negativnímu smýšlení o  minulosti nebo budoucnosti.

Kdykoli si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že jste rozhodnuti zbavit se během příštích pěti týdnů nebo měsíců negativního myšlení, které navozuje pocit strachu, například z toho, že neobstojíte v nových vztazích a nebo že krok novým směrem, do kterého vkládáte tolik nadějí, zklame. Také může jít o staré úzkosti, které vyplavaly na povrch a souvisí s nějakou událostí před pěti měsíci, pěti lety anebo ve vás dokonce zakořenily, když vám bylo pět let. Pětka je číslem Velekněze a rodiny. Proto by pro vás mohlo být zajímavé zjistit, který z vašich rodičů prožíval hodně úzkostí kvůli vztahům, protože si přál, aby v nich bylo všechno v pořádku. Případně, jestli se někdo z rodičů obával, že neobstojí, když se v životě vydá novým směrem. Tato karta vám naznačuje, že vy už nejste ochotni být nadále pokračovatelem této rodinné tradice úzkosti a že toto dědictví strachu z porážky odmítáte přijmout. Protože tato karta má aspekt Venuše ve Vodnáři, je možné, že tento strach ze selhání prožíváte především s lidmi narozenými ve znamení Vodnáře (21. ledna - 21. února) a že jste se rozhodli tohoto strachu během příštích pěti týdnů nebo měsíců zbavit. V tomto období si můžete na podporu svého odhodlání vyhledat kartu Velekněze V ze souboru Velkých arkán, neboť Velekněz už obsáhl moudrost a víru potřebnou k tomu, aby podobné úzkosti nahromaděné v mysli překonal. Nejjednodušší cesta, jak mysl přeprogramovat, je prostřednictvím tvůrčí vizualizace a vhodných afirmací.