Crowleyho tarot  - Malá arkána - Meče

 

 Crowley - sestka mecu
Šest mečů - Věda
 
Šest mečů ztělesňuje vědomou objektivní mysl, která je v roli spravedlivého svědka. Je to mysl, která zaměřila své úsilí jedním směrem s vědomím jasného cíle, což představuje šest mečů, které se setkávají ve středu rosikruciánského kříže. Ten je miniaturou kříže zobrazovaného na zadní straně všech karet tohoto Tarotu. Je to symbol, který zastupuje rozvahu a rozmysl. Mysl tady vnímá události tak, že odpovídají skutečnosti, neboť ovládla umění být spravedlivým svědkem. Je schopná vnímat celkový kontext události, jak je to ilustrováno kruhem s krystalickými liniemi. Tvořivou mysl zastupuje symbol démantu.  

Mysl vnímající vše jako celek je naznačena kruhem, a vnitřní nasměrování a vědomí cíle ilustruje šest mečů, jejichž špičky se sbíhají ve středu rosikruciánského kříže. Kříž je univerzálním symbolem integrace a syntézy a současně požehnání. Proto Šestka mečů představuje mysl schopnou sjednocovat jednotlivosti v celek, která navíc dokáže rozpoznat zdroj své inspirace, když se jiným může jevit jako nevysvětlitelný. 

Astrologickým aspektem této karty je Merkur ve Vodnáři. Tato planeta je spojena s komunikací a její znak najdeme v horní části karty. Vodnář je astrologickým znamením, které je ponejvíce spojováno s originalitou a novátorstvím (znak Vodnáře v dolní části karty). Merkur ve Vodnáři naznačuje schopnost sdělovat nové věci objektivním způsobem tak, že budou pozorně vyslechnuty a nakonec přijaty. Objektivní sdělení představuje způsob komunikace, během níž posluchač nezažívá pocit ohrožení. Proto mu zbývá dostatek prostoru na to, aby mohl nad sdělovanými nápady a myšlenkami uvažovat z perspektivy, která by ho předtím nikdy nenapadla. Šestka mečů je obrazem mysli, která je schopna plnit několik úkolů najednou, jak naznačuje záplava větrníků a husté síťoví na pozadí karty.

Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích šesti týdnů nebo měsíců se budete snažit, abyste nahlíželi věci jaké opravdu jsou, aniž byste si je přikrášlovali. Je také potřeba, abyste nové nápady i svá rozhodnutí sdělovali dostatečně objektivně, aby mohly být vyslyšeny a přijaty. Protože vaše mysl zaměřila své úsilí na jediný cíl, je plná tvůrčí energie a je schopna vnímat jednotlivosti jako součást velkého celku. Tato karta pro vás může také znamenat, že během příštích šesti týdnů nebo měsíců nastane vhodná doba k navázání tvůrčí a objektivní komunikace s osobami narozenými ve Vodnáři (21. ledna - 21. února), které jsou pro vás něčím důležité.