Crowleyho tarot - Velká arkána

 Crowley - 19 - slunce  
19 - Slunce
 
PRINCIP SPOLUPRÁCE, TÝMOVÉ PRÁCE A PARTNERSTVÍ
 
Slunce je univerzálním principem týmové práce, partnerství a spolupráce. Slunce znázorňuje životní sílu v našem nitru, která čeká až bude využita. Je to obraz „kosmického tance dvou principů na zelené hoře tvořivosti“. Je to niterný tanec mužské a ženské energie, který spouští proud tvořivosti z neomezeného zdroje. Když propojíme magnetickou a dynamickou stránku své tvořivosti, otevře se nám možnost prožít nekonečnou řadu podob svého ,já“.
Životní síla Slunce naznačuje náš dar tvořit, motivovat a stimulovat, a to v osobním i profesionálním životě. Do vztahu dvou lidí (tanec dvou principů) nebo do vztahu, který sdružuje více lidí, ale i do pracovních skupinových vztahů (zvěrokruh lemující okraj karty) můžeme vnést bohatost a důslednost symbolu Slunce.

Týmová práce a práce ve skupině je zkušenost, která nás může proměnit, protože vyžaduje důvěru v duchovní a současně fyzický proces (tančící okřídlené postavy). Týmová práce a partnerství slouží účelu vedoucímu k uskutečnění sdílených tvůrčích vizí (oranžová obruč plná energie obepínající horu).

Všechny tvořivé procesy jsou určitou formou hry a cestou objevování. Je to božské dítě v nás, které neustále hledá možnosti projevit se bez hranic a omezení. Naše pravé, já“ se rozvine a naplní energií, tak jako lotosový květ (symbol Východu) uprostřed slunce, při každém tvůrčím procesu, který využívá jak našeho vnitřního dynamického principu, tak i magnetického.

Malé mince ležící na úpatí hory, s obrázky postaviček ve svém středu, zobrazují další fázi, ve které se tančící postavy nacházejí, a ilustrují, že došly konkrétního uskutečnění. Tančící postavy představují radost a vysokou úroveň inspirace. Pozemské postavy na mincích ztělesňují inspiraci a radost, která byla realizována praktickým a použitelným způsobem.

 

 
Slunce jako životní symbol

Slunce je vaším životním symbolem osobnosti v případě, že číslice vašeho data narození dávají v součtu číslo 19. Vaše osobnost se podobá ve svém projevu Slunci. Je pro vás přirozeností tvořit a stejně tak i motivovat lidi kolem sebe a stimulovat průběh situací, ve kterých se ocitáte. Nečiní vám potíže pracovat ve skupině nebo jen v týmu o dvou lidech. Přitahuje vás týmová práce, partnerství a spolupráce, jež přináší nové tvůrčí nápady. Jste přesvědčeni o platnosti principu synergie, který říká, že když se spojí dva nebo více prvků, vytvoří entitu větší hodnoty, než by byla celková hodnota všech těchto prvků stojících o samotě. Ovšem pokud vás lidé kolem neinspirují, přestože mají stejnou nebo i větší míru tvůrčí originality než vy, dáváte přednost samostatné práci.

V některých údobích života budete muset určitá partnerství a týmovou spolupráci opustit, jestliže pocítíte, že vás příliš vyčerpávají a berou vám energii, aniž by vám poskytovaly inspiraci. Dále přednost lidem a situacím, které mají stejnou sluneční energii jako vy, než abyste byli sluníčkem a zdrojem životní energie pro lidi, kteří zdroj inspirace ztratili a spoléhají se, že jejich zdrojem se stanete vy.

Velká hora symbolizuje přírodu. Příroda a slunce jsou pro vás důležitým pramenem, ze kterého čerpáte novou energii a sílu. Měli byste si dopřál více přírody a slunečních paprsků, protože jak zeleň, tak slunce jsou metaforou, která zosobňuje vaši podstatu.

 

 
Slunce jako symbol růstu

Slunce je vaším symbolem růstu v případě, že číslice dne a měsíce vašeho narození dávají v součtu s číslicemi letošního roku číslo 19. V tomto roce je nejvhodnější, abyste vstupovali do partnerství či týmové práce založené na vzájemné spolupráci pouze tehdy, pokud vás bude tým dostatečně inspirovat a nebude v něm chybět tvůrčí energie a nové nápady. Ani v osobním, ani v profesionálním životě byste neměli přistoupil na to, že budete součástí svazků, které vás vyčerpávají a berou vám energii. Sluneční roky vám pomohou přitahovat lidi, příležitosti a situace, které posílí a podpoří hladinu vaší vitální energie. Během příštích devatenácti týdnů nebo měsíců nastane velmi vhodná doba k tomu, abyste začali pracovat na nových projektech a budoval nové vztahy, které budou vyžadovat společné úsilí všech zúčastněných. Případně se budete muset přestat účastnit týmového úsilí, které vás vyčerpává a nepřináší žádné výsledky.

 

 
Slunce jako  vizuální a meditativní symbol

Slunce je symbolem, který podporuje schopnost tvořit, motivovat a inspirovat druhé v týmové práci a společném úsilí. Pokud chcete, aby vaše osobní i profesionální vztahy naplňovalo více energie, pak je Slunce archetypem, který vás upozorňuje na to, že Slunce je třeba opustit svazky, které vaši energii jenom odčerpávají. Mčli jako vizuální byste vyjít vstříc partnerstvím, která vám nabídnou více inspirace meditativní a hmatatelných výsledku vašeho úsilí. Dívejte se na obraz Slunce při tvůrčí vizualizaci a nebo si jeho symbol vybavte při meditaci.

Posílíte tím své odhodlání spojovat se pouze s lidmi a situacemi, které vás budou energií nabíjet nebo si ji budete vzájemně vyměňovat místo toho, aby vám ji brali.

 

Afirmace při meditaci nad kartou Slunce

Umím pracovat v týmu.
Těší mne přispívat ke kolektivnímu snažení.
Mám radost, když mohu s někým spolupracovat.
Dokážu nadchnout tvůrčími a originálními myšlenkami druhé a stimulovat je k jejich uskutečněni.

 

 
Slunce jako vaše zrcadlo

Jestliže si tento symbol vytáhnete nebo cítíte, že vás přitahuje, pak je obrazem dětské nevinnosti a zvídavosti, která je součástí vaší tvořivé stránky. Chce se projevit na všech úrovních osobního i profesionálního života. Mále přirozenou schopnost tvořit a motivovat ostatní k tomu, aby se pokusili objevit své vlohy a přijít na to, odkud pramení. Slunce také odráží vaši momentální schopnost být sami sebou, které jste se zhostili velmi dynamickým a tvůrčím přístupem. Vaše možnosti přispět k týmové práci a společnému úsilí jsou v tomto období obrovské.

 

 
Symboly, které jsou aspekty Slunce

Slunce je vnějším projevem vnitřní tvořivosti Mága (I). Slunce (XIX) je tvůrčí silou, která nás vede k tomu, abychom využili svého nadání komunikovat (Mág) při týmové práci. Slunce je projevem tvořivé mysli ve vnějším světě (Eso mečů), nepodmíněné lásky (Eso pohárů), věrohodnosti a pravdy (Eso holí) a viditelného úspěchu (Eso disků). Cestou komunikace (Mág) můžeme vyjádřit svou tvořivost a životní sílu (Slunce).
 
 
 
 
Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem osobnosti Slunce


Talenty:
 
Mág I (komunikace)
Eso mečů (jasnost)
Eso pohárů (ničím nepodmíněná láska)
Eso holí (pravda; hodnověrnost)
Eso disků (úspěch)
10 pohárů (Nasycenost; uspokojení)
10 disků (Bohatství)

Výzvy:

Vstupovat do partnerství, která nás naplňují.
10 mečů (Zkáza; strach ze ztroskotání)
10 holí (Útlak)