Crowleyho tarot - Velká arkána

 Crowley - 2 - veleknezka  
2 - Velekněžka
 
PRINCIP INTUICE, SEBEDŮVĚRY A SCHOPNOSTI BÝT SÁM SOBĚ ZDROJEM
 
Velekněžka představuje univerzální princip intuice, nezávislosti, sebedůvěry a schopnosti nacházet v sobě pramen veškerého bytí. Jde o oboupohlavní postavu, která jako archceyp znázorňuje rovnováhu. Od pasu nahoru je postava tvořena zaoblenými liniemi, působí měkce, vnímavě a ovládá eneigii jin. Od pasu dolů je zobrazena na pozadí rovných linií, působí silně, umí se prosadit a ovládá energii jang. 

Tento archetyp slouží jako upozornění na to, že nemusíme obětovat svou sílu, abychom mohli být jemní, a stejně tak se nemusíme vzdávat své jemnosti, abychom mohli být silní. Velekněžka s korunou, která nese slunce i měsíc, znázorňuje odhodlání udržet rovnováhu mezi silou a jemností. Krystaly svými hranami připomínají mnohostranné aspekty intuice, které jsou přítomny na každé úrovni vědomí. Jde o mentální intuici, znázorněnou jako krystal ve tvaru trojúhelníku, emocionální intuici, která je zobrazena jako kruhový krystal, intuici v podobě duchovního vhledu, ilustrovanou jako diamantový krystal, a intuici, která se projevuje jako fyzicky registrovaná informace, ztvárněná osmihranným krystalem. Intuice je jako ,,velké tiché jezero“ - její hladina vše odráží, je klidná, hluboká, avšak vždy přítomná, plná trpělivosti, až bude objevena a bude jí důvěřováno.

Velekněžka je v různých kulturách znázorňována odlišně: v egyptské mytologii jako Isis, bohyně intuice; v orientální mytologii jako Kuan Yin, bohyně soucitu; a v řecké mytologii se svým lukem a šípem jako Artemis, která je v souladu se svou přirozeností, a proto je bohyní přírody. Z mystického hlediska tento archetyp znázorňuje cestu domů nebo návrat ke svému nejhlubšímu „já”. Velbloud uprostřed ovoce a květů symbolizuje návrat do oázy či zahrady našeho vnitřního světa.

 

Velekněžka jako životní symbol

Velekněžka je životním symbolem duše pro ty z vás, jejichž číslice v datu narození dávají po sečtení konečné číslo 2. Tito lidé si nesmírně váží nezávislosti a toho, že se mohou sami k sobě obracet jako ke svému zdroji. Mají hluboký smysl pro rovnováhu a harmonii. Jsou urputní a dokáží, stejně jako velbloud, urazit předlouhé vzdálenosti nehostinnými kraji a neomylně přitom směřovat k oáze. Nechybí jim ani velká vnímavost, a proto během krátké chvíle odhalí, co má smysl a co ho postrádá. Lidé se znamením Velekněžky umí také rychle rozpoznat, kde byla narušena rovnováha, a hned nabídnout konstruktivní řešeni, jak tuto ztracenou rovnováhu znovu nastolit, ať už u situace, projektu nebo vztahu. Kdokoli, kdo má tuto kartu jako životní symbol, by mohl být výborným zprostředkovatelem v jednání, konzultantem nebo diagnostikem. Takoví lidé jsou obdařeni mimořádnými schopnostmi vizí, vnímání a vhledu.

 

Velekněžka jako růstový symbol

Velekněžka, jako růstový symbol, předznamenává počátek dlouhého, devíti až desetiletého cyklu, který zdůrazňuje proces tvořivé soběstačnosti a osamostatnění se. Během roku Velekněžky přehodnocujete, kdo opravdu jste a co si naopak jenom předstíráte. Je to rok, ve kterém pocítíte velkou potřebu rovnováhy a harmonie, ale i víry ve vlastní nezávislost, soběstačnost a vnímavost. Velmi často se stává, že během roku Velekněžky člověk objeví svou novou totožnost. Je to rok ve znamení nezávislosti, v rámci které člověk nesnese žádná omezení. Je také možné, že zatoužíte být v tomto roce hodně sami, nebo si to okolnosti vynutí. Je to také období, ve kterém se budete cítil přitahováni k vodě a kdy zatoužíte opustit situace, které se vám jeví jako disharmonické.

Velekněžka jako vizuální afirmace a meditativní symbol
 
 
Velekněžka je vynikajícím symbolem pro vizuální afirmaci. Podporuje víru v sebe sama, nezávislost a soběstačnost. Tento symbol také, více než kterýkoli jiný, napomáhá upevnění důvěry ve svou vlastní intuici.
 

Afirmace při meditaci nad kartou Velekněžka
 
Hluboce ctím lidskou bytost, kterou jsem.
Jsem velmi vnímavou a intuitivní lidskou bytostí.
  Plně si důvěřuji a vážím si pocitu vnitřní celistvosti.

 

 

Velekněžka jako vaše zrcadlo

Když si tento symbol namátkově vytáhnete a nebo pokud vás neustále přitahuje, znamená to, že se nacházíte ve stavu harmonie a nezávislosti. Velekněžka přítomná ve vašem nitru s vámi nemá žádnou práci. Zažíváte pocit spokojenosti se sebou samým a stav sebedůvěry. Vnímání proniká hluboko pod povrch věcí a tomu, co vidíte vnitřním zrakem i zrakem vnějšího světa plně důvěřujete. Jste ponořeni v hluboké duchovnosti a prožíváte stav vyššího napojení.


Čtyři dvojky v karetním souboru představují Velekněžčiny nástroje: 2 meče (Mír v mysli); 2 poháry (Láska); 2 hole (Nadvláda; rovnováha); a 2 disky (rozsáhlá, ale stálá Změna). Intuice má několik podob a projevuje se jako: vše, co pochází z inspirace (2 meče); porozumění pocitům, náladám a schopnost rozlišit různé stavy lásky (2 poháry); víra ve své opravdové ,já“ (2 hole); a jako schopnost vycítit informace prostřednictvím svého těla (2 disky).

 


Další symboly, které jsou aspekty Velekněžky

Síla/Chtíč (XI čili 11, které po sečtení dává dvojku) je příkladem projevu Velekněžky ve vnějším světě. Pokud jsme v plné síle, projevujeme se tak jako Velekněžka: působíme silně, vyrovnaně a jakoby z nás vystupovala záře. Chtíč / Síla v sobě nese naprostou důvěru v sebe sama. Je to právě Velekněžka, která nás provokuje k tomu, abychom do vnějšího světa promítali svou sílu a vyzařování.

Symbol Aeon/Úsudek je dalším projevem Velekněžky ve vnějším světě. Aeon (XX čili 20, se rovná dvojce) představuje naši schopnost využívat dobrého úsudku v našem každodenním životě tím, že člověk nazírá věci spíše jako celek, než aby se zaměřoval na jednotlivé detaily. Náš vnitřní princip Velekněžky nás nutí, abychom ve vnějším světě posuzovali svůj osobní příběh (Aeon) v rodině i kariéře jako jeden celek, který tvoří nekonečné množství jednotlivostí. Velekněžka nám prostřednictvím Aeonu připomíná, že můžeme svého vnitřního kritika proměnit ve spravedlivého svědka, pokud budeme ochotni důvěřovat svému skutečnému "Já“.