Crowleyho tarot - Velká arkána
 Crowley - 3 - cisarovna
3 - Císařovna
 
PRINCIP LÁSKY PRODCHNUTÉ MOUDROSTI: PRINCIP MATKY ZEMĚ 
 
Císařovna představuje princip lásky naplněné moudrostí. Symbolizuje schopnost lidských bytostí lásku dávat a přijímat. Pro Řeky tento symbol ztělesňovala Déméter, Matka Země. Z mýtického hlediska je tento archetyp také vnímán jako Venuše, bohyně lásky, krásy a tvořivé síly. V Jungově psychologickém pojetí představuje tento princip ženskou přirozenost - animu. Za Císařovnou prozařuje měsíc závojem, který splývá z její koruny. Měsíc je západním symbolem pro ženství a magnetismus.
Znázorňuje princip bohyně neboli, jak se v Orientu říká, energii jin. Císařovna drží modrý lotosový květ moudrosti, který nám má připomenout, že pokud budeme k životu přistupovat z pozice lásky, která je v jednotě s moudrostí, budeme schopni odolávat své potřebě příliš se nabízet svému okolí a nebo snaze znásilňovat běh věcí, aby se citové záležitosti odehrávaly podle našich představ. Zbavíme se tak i svého nutkání neustále se něčemu bránit a nebo se držet citově zpátky. Srdce Císařovny je totiž plné důvěry a je vyvážené. Nepotřebuje se chránit a netouží ovládat. Umí navodit rovnováhu v dávání i braní a je pro ni stejně příjemné lásku vysílat jako přijímal. Ve své pravé ruce drží lotosový květ se čtyřmi lístky, který naznačuje její schopnost dávat tolik, kolik je třeba jak na mentální, tak i citové, fyzické a duchovní úrovni. Levou rukou vytváří oblouk, aby symbolizovala svou ochotu přijímat s láskou a moudrostí to, co je k ní vysíláno. Císařovna ztělesňuje uzdravující sílu lásky, která chlácholí, utěšuje a podporuje. Připomíná nám, že láska prosycená moudrostí je dost silná na to, aby její proud, kterým naplňujeme a podporujeme druhé, mohl ve stejné míře obejmout i nás samotné.

Velké průzračné koule, které se navzájem dotýkají, představují jednotu mysli a srdce. Tento symbol je jediným v souboru, kde jsou srdce a mysl v rovnováze. Jednotu a sílu Císařovny, která plyne ze spojení srdce a mysli, symbolizuje vínová barva jejího šatu, která naznačuje hloubku citového projevu, a všichni ptáci, kteří představují mentální úroveň vědomí. Různé kultury a jejich mýty považují ptáky za duchovní posly. Ptáci jsou stvořeními vzduchu. Alchymie spojuje ptáky a vzduch s myslí či mentální úrovní vědomí. Ptáci proto představují duchovní poselství, která byla rozpoznána či promítnuta na úroveň vědomí.

Císařovna shlíží na holubici nebo ptáka kiwi (oba jsou představiteli ptáků zvěstovatelů). Připomíná tak, že moudrost je ukrytá v nitru každého z nás, a proto je potřeba naslouchat vnitřnímu hlasu. Císařovna si s sebou nese vzácné vzpomínky na minulost (vrabec nebo pěnkava za její hlavou). Její odevzdání změnit se a stát se ještě více sama sebou znázorňuje labuť se čtyřmi labuťátky. Labuť je západním symbolem transformace, a podle metafory „z ošklivého káčátka vyrostla krásná labuť“ se odvíjí přeměna našich vlastních nerozvinutých vloh (čtyři labuťátka). Jakmile byly probuzeny, je jich bohatě využíváno. Mýtický dvouhlavý fénix na štítu Císařovny, stejně jako labuť, symbolizuje změnu a transformaci. Všichni ptáci, kterými je Císařovna obklopena, naznačují, že láska s moudrostí je cestou, kterou se můžeme vydat a naslouchat na ní božskému hlasu zaznívajícímu z našeho nitra.

Jak na šatě Císařovny, tak Císaře (IV), ale i na symbolu Umění/Umírněnost (XIV) jsou zobrazeny včely. Znázorňují různé způsoby vidění a odlišné formy vnímání. Na základě řecké delfské pověsti byl druhý z chrámů v Delfách vztyčen včelami, aby mohla být naplněna věštecká vize Delfského orákula (Cirlot, 1962).

Zeměkoule v koruně Císařovny představuje schopnost objevovat vnitřní i vnější světy s bystrostí a důvěrou, které jsou ve vzájemné rovnováze.

Květ lilie se třemi okvětními plátky ve spodní části symbolu Císařovny najdeme i na kartě Císaře. Na západě je lilie spojována s hodností králů a vůdců. V Tibetu a v některých východních kulturách je tentýž symbol spojován s trojitým plamenem, který představuje jednotu mysli, srdce a ducha.

Dva měsíční srpky zachycené jak ve fázi přibývání, tak ubývání, ve svém cyklu souzní se Zemí, znázorňují sílu magnetismu neboli ženského principu a jeho potřebu šířit lásku s moudrostí. Tak jako existuje vzájemná magnetická přitažlivost Země a Měsíce, jsme přitahováni i my k lidem nebo situacím, které nabízejí nepodmíněnou lásku.


Pokud číslice data vašeho narození dají po součtu číslo tři, pak je Císařovna vaším životním duchovním symbolem. Pokud jste se narodili ve znamení trojky, pak i vy, stejné jako Císařovna, máte schopnost milovat, chlácholit, utěšovat, podporovat a uzdravovat druhé. Prostřednictvím své matky jste si definovali, jací byste chtěli být.

 
 
Císařovna jako životní symbol

Tento archctyp ztělesňuje schopnost hluboké lásky, která je vlastní mužům i ženám. Představuje i schopnost přijímat a vysílat lásku nepodmíněnou. Pro muže představuje Císařovna obraz ideální ženy, který je ukrytý v jeho nitru, a nebo to, čemu se v jungovské psychologii říká anima. Duchovní podstata Císařovny vás naplňuje velkým nadáním uzdravovat, utěšovat a být oporou druhým. S těmito dary se výborně uplatníte ve všech profesích, kde je třeba starat se o  druhé, například v medicíně, na poli umění, které má uzdravující účinky, při chovu zvířat, ve farmářslví, při veterinární práci, v architektuře, v návrhářství, na poli zahradní architektury a nebo v kterémkoli jiném povolání, jež přispívá ke zkrášlování, např. v módním návrhářství, zahradnictví, nebo se uplatníte jako umělci či vynikající kuchaři.

Vašim nejnaléhavějším úkolem je výchova a poskytování podpory druhým. Tady musíte dbát na to, aby pomoc, kterou těmto lidem dáváte, odpovídala jejich ochotě posloužit stejným způsobem jiným. Máte neuvěřitelnou možnost ukázat ostatním, jak je krásné, když je člověk vyvážený, moudrý a ve svých citech plný důvěry. A přestože nepodmíněná láska je vaším největším darem, může se u vás někdy projevit tendence příliš se v některých vztazích rozdávat. Je i možné, že budete chtít uspíšit vývoj událostí, které se týkají citu, protože si myslíte, že jsou pro vás důležité. Stejně tak se může stát, že to, jak jste citliví a schopni hlubokých citů, vyvolá vaši potřebu vystavět si kolem sebe obranné valy a nebo se při projevu svých citů držet zpátky ze strachu, aby vás někdo hluboce neranil. Tyto tendence se mohou projevit v obdobích stresu. Ale je také možné, že když se objeví, bude to známka toho, že sami o sebe nepečujete ve stejné míře, jako pečujete o druhé.
 
 
Císařovna jako růstový symbol

Během roku ve znamení Císařovny (viz kapitola VIII) prožívají jednotlivci potřebu ujasnit si, co je pro ně citově důležité. Během tohoto roku budete ve svém životě potkávat lidi, kteří vám ukáží, co po citové stránce potřebujete. Tento rok se výborně hodí k tomu, abyste: 1) skoncovali s přílišným dáváním se druhým a s přehnanými sklony k citové obraně; 2) vyřešili záležitosti spojené s mateřstvím, a nebo aby se zahojila bolavá místa, která povstala z vašeho vztahu k matce nebo k osobám, jež ve vašem životě hrály podobnou roli; 3) pokusili se vyniknout v profesích a na vůdčích pozicích, kde je možné projevit osobní sílu, která povstává z jednoty mysli a srdce; a konečně 4) aby byl váš život bohatší na krásu, harmonii, přirozenost a vnímavost.

Pokud se Císařovna ocitne na začátku růstového cyklu (viz kapitola VIII), začíná devítiletý cyklus růstu ve znamení Venuše neboli Stezka srdce. Po devět let bude vaše životní pouť pod vládou Venuše, tedy Císařovny neboli archetypu Matky Země. Je to cyklus, který se nejlépe hodí k tomu, aby člověk následoval své touhy a hlas svého srdce. Slova „měl bych“, ať už se týkají čehokoli, se tu neuplatní.

Tomuto cyklu srdce říká: „Teď přišel můj čas.“ Císařovnin cyklus je obdobím, kdy se jisté druhy tvůrčí činnosti stávají vášní a kdy pro vás budou mít smysl jen citově hluboké vztahy. Tato doba se také výborně hodí k tomu, abyste uzdravili své vztahy s důležitými ženami svého života, které byly doposud plné nedorozumění.
 
 
Císařovna jako vizuální afirmace a meditativní symbol

Císařovna se výborně hodí jako vizuální afirmace k podpoře citové rovnováhy, moudrosti a důvěry. Tento symbol je důležitý pro všechny ženy, které jsou matkami, ale také pro všechny ostatní, jejichž úkolem je pečovat o druhé a podporovat je. Na vizuální úrovni nám připomíná, zeje potřeba, aby dávání bylo v rovnováze s přijímáním.
 
 
Afirmace při meditaci nad kartou Císařovna
 
S moudrostí dávám a také s moudrostí přijímám.
Cítím se dobře na vedoucích pozicích,
kde mohu využít svých myšlenek i citů, jež jsou vyvážené.
Vážím si hojivé síly krásy, harmonie a lásky.
Uvědomuji si, že schopnost přijímat je stejně tak mocná jako schopnost dávat.

 

 
 
Císařovna jako vaše zrcadlo

Kdykoli vás přitahuje symbol Císařovny nebo si ho z balíčku karet vytáhnete, tématem je vaše schopnost lásku dávat i přijímat. Vaše nynější citová stránka je vyvážená a je možné, že se pokoušíte vyřešit záležitosti, které se týkají důležitých žen ve vašem životě: vaší matky, osob, které ve vašem životě hrají mateřskou roli, autoritativních ženských osobností, kolegyň, přítelkyň či hlubokých citových vztahů. Bez ohledu na to, jakou podobu na sebe tyto vztahy berou, znázorňuje tento symbol spříznění s vaší mateřskou a milující přirozeností, která je každému vlastní.

Císařovna je motivující energií našeho nitra pro vysílání lásky do celého světa (Vesmír XXI; číslo 21 dává trojku). Napomáhá přerušit destruktivní vzorce chování a myšlení, které potlačují lásku.

Symboly, které jsou aspekty Císařovny

Císařovna probouzí v našemnitru potřebu vysílat lásku do celého světa (Vesmír XXI; číslo 21 dává trojku). Napomáhá nám přerušit destruktivní vzorce k sobě samému i vůči druhým (Viselec XII; číslo 12 dává trojku). Největší překážkou pro vyjádření lásky je smutek zadržovaný v mysli (3 meče; žal). Trojka mečů zachycuje sklon mysli vracet se neustále ke starým ranám a bolestem vázaným na minulost. Nebo ke vzpomínkám na nešťastné vztahy, takzvané milenecké trojúhelníky, i když v tomto případě se nejedná jen o milenecké vztahy. Trojky jsou nástroje, kterých Císařovna užívá. Každý v životě prožívá smutek. A právě pomocí Císařovniných nástrojů, které nám byly dány, můžeme překonat své minulé smutky a nebo překonat to, co neočekávaný smutek vyvolává. Pokud například máme jasno v otázce životních priorit (3 disky; Dílo), budeme schopni se podělit o bohatství citů, které v sobě chováme (3 poháry; Hojnost), a to z pozice upřímnosti a vnitřní celistvosti (3 hole; Ctnost). Prožívaný smutek je často důsledkem toho, že jsme vnitřně zradili sami sebe, a nebo toho, že neumíme přesně formulovat, co cítíme. Jeho příčinou může být i to, že si nejsme jisti, jaké jsou naše priority a co bychom chtěli v životě dělat.

Jakmile jednou prolomíme hráz zažitých vzorců, které nás spoutávají (Viselec XII), budeme schopni přispět svému okolí a celému světu (Vesmír XXI) z místa lásky prodchnuté moudrostí (Císařovna III) (podrobnější informace viz konstelace Císařovna v kapitole VI).
 

Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem Císařovna

Talenty:   
disky (Dílo; priority)   
poháry (Hojnost; bohatství citů)
hole (Ctnost; vnitřní celistvost)
Viselec XII (přerušení omezujících
vzorců myšlení a chování)
Vesmír XXI (vysílání lásky do světa)
Císařovna III (láska prodchnutá moudrostí)
 
 
Výzvy:
3 meče (Žal, smutek)