Crowleyho tarot - Velká arkána
 
 Crowley - 3 - cisar  
4 - Císař
 
PRINCIP OSOBNÍ MOCI A VŮDCOVSTVÍ
 
Tento symbol představuje univerzální princip moci a vůdcovství. Císař je průkopníkem, vůdcem, stavitelem, vykonavačem a vizionářem. Jako astrologické znamení Berana je i Císař objevitelem, jehož zvědavost a iniciativa jdou v čele lidských zkušeností. Je i cestovatelem a v ruce drží zeměkouli. Má schopnost dával věcem stabilitu, aby měly pevný základ a byly bezpečné nejen pro něj samotného, ale také pro ostatní (mince na jeho trůnu). Celý symbol Císaře je zobrazen v barvě ohně. 
Skopec neboli Beran, který po obou stranách za Císařem vystupuje, je ohnivým znamením spojeným s dobrodružstvím a objevováním. Za Císařem vychází také slunce jako symbol přirozeného zdroje světla. Šamanistické kultury nazírají tento symbol jako projev magické moci, kterou má slunce. V tomto výkladu se zračí pradávná touha lidstva napodobit slunce a naučil se zakládat oheň. U orientálních kultur představuje Císař dynamickou a zasvěcující sílu, známou jako energie jang. Jungovská psychologie zase považuje tento symbol za představitele mužské energie, zvaného animus. V řecké mytologii je tímto symbolem Zeus, Otec či patriarcha.

Včely na Císařově plášti nám připomínají, že dokonalé vůdcovství musí být doprovázeno vyšší vizí. Včely se objevují na šatě Císaře, ale i Císařovny (III) a také na symbolu Umění/Umírněnost (XIV). Znázorňují různé způsoby vidění a odlišné formy vnímání. Na základě řecké delfské pověsti byl druhý z chrámů v Delfách vztyčen včelami, aby byla naplněna věštecká vize zanesená v Delfském orákulu (Cirlot, 1962).
 
Lilie se třemi okvětními lístky, která je umístěna ve spodní části této karty, je symbolem vůdcovství a královské vznešenosti. V Tibetu a v některých východních kulturách je lilie často nahlížena jako plamen se třemi ohnivými jazyky, které mají znázorňovat jednotu mysli, srdce a ducha. Lilie na kartě Císaře proto znamená, že pravé vůdcovství si žádá jednotu mysli, srdce a ducha, jež musí bdít nad každým rozhodováním a konáním. Císař ztělesňuje vůdcovství, které je mocné, a přece citlivé a přístupné vyjednávání i smíru (beránek s vlajkou, který je symbolem křesťanského Beránka Božího, Agnus Dei). Fénix s dvojí hlavou zobrazený na Císařově štítu je symbolickým ptákem Východu. Stejně jako západní orel je spojován se změnou a transformací. Tento mýtický dvouhlavý fénix na Císařově štítu, jehož hlavy jsou obrácené k sobě, připomíná, že vůdcovství je kvalita, která podléhá neustálé proměně jak v nitru, tak ve vnějším projevu. Štít i lilii najdete také na kartě Císařovny, která je ženským protějškem Císaře.

 
 
Císař jako životní symbol
 
Pokud číslice vašeho narození dávají číslo čtyři, pak je Císař vaším životním symbolem duše. Pokud jste se narodili ve znamení čísla 4, je vám vlastní Císařova schopnost inspirovat a motivovat druhé. Máte silně vyvinuté vůdcovské schopnosti a vaše okolí vás také často do vůdčích pozic dosazuje, ať už si to sami přejete či nikoli. Je pro vás naprosto přirozené pustit se do čehokoli samostatně, nebo i podnikat. Uplatníte se i v organizacích nebo institucích, kde byste mohli být šéfem projektu nebo oddělení. Jak mužům, tak ženám odhaluje tento archetyp jejich vztah k moci a vůdčím rolím. Císař je symbolem otce nebo patriarchy, a tak je možné, že přes svého vlastního otce a nebo přes jiné postavy, které vůči vám ve vašem životě zaujímaly otcovský postoj, jste si definovali, jací byste v životě chtěli být. Energie Císaře vás nutí, abyste svou moc a autoritu vědomě uchopili a nevzdávali se jí, tedy ani ji nepostupovali jiným. Pokud se někdo nemůže smířit s autoritou druhých a rád je provokuje, případně má s autoritativními lidmi problémy, znamená to, že sám ještě svou osobní moc a své vůdcovské kvality neuchopil.

Pro ženu představuje Císař vnitřní ideál muže, který je součástí každé ženy, neboli to, čemu jungovská psychologie říká ženský animus. Císař, jako váš životní symbol duše, předznamenává velké vůdcovské nadání a také schopnost pracovat na jakémkoli projektu naprosto samostatně. Protože váš vnitřní muž čili animus je silně vyvinutý, cítíte potřebu mít ve svém okolí muže, kteří jsou stejně tak silní jako vy sama. Jinak vůči nim okamžitě ztrácíte respekt a přestanou vás zajímat. Pokud vám tento životní symbol patří jako muži, je pro vás rovněž důležité obklopovat se lidmi, kteří jsou nadáni rovnocennou vnitřní silou, a to obzvlášť v osobních partnerstvích nebo při práci na společných projektech; pokud by lidé, které mále kolem sebe, nebyli opravdu rovnocennými partnery, začnete být vůči nim značné netrpěliví a začnete se vedle nich nudit.

Jak muži, tak ženy s tímto životním symbolem mají zalíbení v tom, že mohou neustále vytvářet něco nového, rádi se hned všeho chopí a uvádí vše do pohybu. Jsou obdařeni nadáním uskutečňovat své vize, sny a ideje praktickým způsobem v reálném světě. Mohli by začít samostatně podnikat a nemuseli by se ani bát přijmout vedoucí pozici. Případně by mohli začít samostatně pracovat na nějakém projektu. Strojní inženýrství, návrhářství, konstruktérství, fotografie nebo film jsou obory, které by jim měly vzkvétat pod rukama. Mohla by je zajímat i práce v cestovním ruchu, uplatnit by se mohli při mezinárodních projektech. Je docela dobře možné, že v životě hodně cestují, ať v soukromí nebo za prací. V tvořivé oblasti je nejvíce láká umění. Rádi staví modely toho, co si sami vymysleli. Stejně tak je přitahuje psaní, ale i chemie a fyzika, a také některé sporty.

Pokud je ledy Císař vaším životním symbolem, pak je vaší největší životní výzvou uplatnit své vůdcovské kvality a využít svých schopností, které vám dovolují pronikat pod povrch věcí. Mále v sobě ohromný dar prokázat, že vůdcovství vyššího stupně má moc obdařovat silou i ty, jež mu podléhají. Můžete dokázat, že osvícené vůdcovství slouží tomu, aby podporovalo v existenci už jednou vzniklý život. Aby mohl dál růst a vyvíjet se k dokonalosti, ať už v rámci rodiny, organizace, komunity nebo země. Pokud se zabýváte něčím, co pro vás má hluboký význam, a cítíte, že je pro vás talo činnost výzvou, jste jako oheň. Prochází vámi teplo, kterým můžete zahříval druhé, a proudí vitální energie se silným nábojem, kterou si rovněž nenecháváte pro sebe.

 
 
Císař jako růstový symbol

Během let ve znamení Císaře (den a měsíc vašeho narození sečtené s číslicemi letošního roku dají dohromady číslo 22 neboli 4) pocítíte možná potřebu podniknout různé změny: cestovat, zabýval se něčím novým, vyřešit vztah se svým otcem nebo s osobami, které vnímáte jako otcovskou autoritu, eventuálně si vyzkoušet, jaké to je zastávat vůdčí postavení. Rok ve znamení Císaře je nejvhodnějším pro vyjednávání jakéhokoli druhu a pro smíření. Tento rok je také ideální k tomu, abyste dali do pořádku své vztahy s osobami narozenými ve znamení Berana (21. března - 21. dubna) nebo abyste těmto vztahům dali nový rozměr. V tomto roce byste měli být otevření významným příležitostem, které vám přinese starší muž nebo osoba zrozená ve znamení Berana; je možné, že se v měsíci Berana (21. března - 21. dubna) rozhodnete, že začnete pracovat na nových projektech a nebo budete připraveni přijmout novou příležitost, až se objeví. V každém případě od vás rok Císaře bude vyžadovat, abyste se vydali novými cestami, kde budete moci naplno využít svého potenciálu a vůdčích schopností.

Pokud váš růstový cyklus začíná Císařem (viz Kapitola VII), znamená to, že bude ve jménu inspirujících vůdcovských kvalit. Budete cítit vnitřní nutkání k neustálým změnám a bude vás to táhnout do nepoznaných oblastí, kde byste mohli prokázat svůj smysl pro zodpovědnost. V růstovém cyklu Císaře se vám dostává možnosti vybudovat si svůj pevný základ. Často právě v tomto cyklu vnitřně pochopíte, co zvládáte s lehkostí a s čím se naopak hůře srovnáváte. Možná jednodušeji než jindy budete rozpoznávat staré vzorce svého myšlení a chování, které nevědomě opakujete, a pochopíte, že právě proto se neustále ocitáte ve stejných situacích, jenom zúčastněné osoby, od kterých tutéž lekci dostáváte znovu a znovu, se obměňují. V každém případě nastal vhodný okamžik, abyste se pustili do nového projektu, začali novou práci a objevili novou oblast zájmu. V růstovém roce ve znamení Císaře se klade důraz na to, že budete sami sobě oporou, s vědomím úcty k sobě samému. Tento cyklus je jeden z nejpříhodnějších k tomu, abyste prokázali své vůdčí schopnosti, abyste zrušili staré vzorce myšlení a chování, protože ty už vám nikdy neposlouží konstruktivně.

Cyklus pod vlivem Císaře je ideální k rozřešení bolestivých vztahů s muži, kteří jsou pro vás něčím důležití. Pro muže je tento cyklus vhodný k tomu, aby se zamysleli nad tím, zdali budou jednou chtít být otci. Zjednodušeně řečeno: cyklus Císaře od vás vyžaduje, abyste prokázali, že ovládáte schopnost komunikace, že umíte vytvářet nové struktury, že jste schopni být oporou sobě i jiným, že zvládáte akt vyjednávání a umíte rozpoznat výzvu vyššího významu.

Je důležité si uvědomit, že všechno, co bylo řečeno o cyklu Císaře, tedy cyklu inspirujících vůdcovských kvalit, je zažíváno ještě intenzivněji v jeho růstovém roce.
 
 

Císař jako vizuální afírmace a meditativní symbol

Pokud vám dělá problémy sebeprosazování nebo je pro vás těžké si vymezit své osobní hranice vůči ostatním a stát si na nich, pak je pro vás karta Císaře nejlepším meditalivním symbolem, protože vám poskytne osobní sílu i profesionální nadhled. Kdykoli vás tato karta přitahuje, odráží jako zrcadlo vaše vůdcovské kvality, tvořivost a smysl pro zodpovědnost. Pro ty z vás, kteří jste ve vůdčím postavení a nebo jste otci rodiny, je tento symbol důležitým příkladem, jak nakládat s vlastní mocí lak, aby byla k dobru oběma stranám.
 
Afirmace při meditaci nad kartou Císař
 
Těší mě inspirovat druhé.
S chutí začínám nové projekty.
Ctím své vůdcovské vlohy.
Umím pomáhat druhým.
Jsem zodpovědnou a tvořivou bytostí.Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem osobnosti Císař

 
Talenty:  
 
Císař IV (vůdcovství)   
Blázen O (odvaha;  stav beze strachu)
Smrt / Znovuzrození XIII (nelpění; pohyb vpřed)
4 meče (Příměří)
4poháry (Nadbytek)
4 hole (Uskutečnění)
4 disky (Moc)

Výzvy:

 Využívat vůdčích schopností.