Crowleyho tarot - Velká arkána
 
 Crowley - 7 - valecny vuz
7 - Válečný vůz
 
PRINCIP ZMĚNY A POHYBU V ROVNOVÁZE S KLIDEM 
 
Vůz zastupuje univerzální princip změny a zákon příčiny a následku. Taoistická filozofie říká, že změna je úspěšná tehdy, když přirozeně vznikne stav „do hloubky zakořeněného stromu u proudící řeky“. Tato orientální metafora říká, že v období probíhající změny je nutné střídat ve stejném poměru klid (do hloubky zakořeněný strom) s aktivitou (proudící řeka). Karta zobrazuje postavu sedící na voze, která je ve stavu rozjímání a klidu, avšak připravená být znovu aktivní.
Vůz dokládá, že změna je všeprostupující a týká se každého jedince na mnoha úrovních, což naznačují čtyři sloupy, čtyři kola a čtyři zvířata. Všechny tyto symboly zastupují čtyři elementy neboli čtyři aspekty naší podstaty: mentální úroveň, citovou, duchovní a fyzickou úroveň. Vozataj drží v rukou kolo štěstí na znamení toho, že každý z nás, podstoupí-li změnu, má možnost si zvolit štěstí a hojnost. V době, kdy se hluboce zabýváme změnami, jež chceme podstoupit, je potřeba si uvědomit, které změny by prospěly našemu vnitřnímu růstu a vývoji a zároveň nám byly oporou. Možnost učinit volbu a rozhodnout se pro změnu, která bude pozitivní, naznačuje nejen otáčející se kolo štěstí, ale i krab (astrologické znamení Raka), který sedí na hlavě vozataje. Deset krystalů na zlaté zbroji této postavy připomíná deset jasných rozhodnutí, které byly učiněny v minulosti. Číslo deset je spojeno s Kolem štěstí. Deset krystalů tedy naznačuje, že změny, které vozataj podstoupil, byly šťastné. Proto si na ně nese vzpomínky ve svém srdci a na svém trupu. Tylo křišťálově jasné motivující vzpomínky jsou symbolem toho, že změna není nic jiného, než příležitost k vytváření nových skutečností, které rozšíří a prohloubí naše vědomí.

Čtyři zvířata sedící před vozem naznačují hlavní kvality nutné k tomu, aby se změny, které jsou pro nás důležité z hlediska osobního i profesionálního, mohly uskutečnit. Zaprvé si musíme být vědomi, jaké výsledky změny přinesou. Toho je schopno znamení Býka (býčí hlava a nohy). Dále je třeba si uvědomit, že každá změna od nás vyžaduje, abychom zapojili veškerou svou tvořivost, jejíž plný potenciál jsme do té doby ještě nikdy nevyužili. A protože tvořivost (astrologické znamení Lva) se ráda nechá spoutat hmatatelnou a užitek přinášející formou (astrologické znamení Býka), je ztvárněna podobou Iva a býka, jejichž rysy se prolínají (býčí hlava a lví tlapy, lví hlava a býčí kopyta). Další kvalitu nutnou k uskutečnění změn představuje ztělesnění Vodnáře (lidská hlava a nohy), které naznačuje, že ke každé změně je nutná ochota riskovat a nebát se začít něco nového. Poslední poučení, které je třeba si uvědomit, je, že změna přinese úspěch, pokud budeme v procesu změny následovat svůj vnitřní hlas. Toto nadání je vlastní znamení Štíra (hlava a pařáty orla). Spojení lidské hlavy a ptačích pařátů (a ptačí hlavy a lidských nohou) naznačuje, že aby mohlo být započato něco nového (Vodnář), musí být na začátku neochvějná víra v nový směr, kterým se vydáváme za svým vnitřním hlasem (Štír znázorněný orlem).

Změna je magická. Na znamení této skutečnosti je na baldachýnu nad hlavou vozataje umístěna magická formule abrakadabra. Když spojíme svůj cit (mořská modř baldachýnu) s myslí a životní silou (bílý vzduch a neovladatelný vítr), můžeme vytvářet konkrétní hodnoty (zvířata) tam, kde nás doposud vedla motivující síla intuice (vůz v barvě ohnivé červeni).

Každá změna nám má připomenout, kdo jsme a proč jsme tady. Silnice dlážděná zlatými cihlami je královskou cestou duchovního vývoje a růstu. Volba, kterou činíme, když se pro změnu rozhodneme, je jediná možná a pomáhá nám udržet si vědomí pravého smyslu naší osobní i nadosobní existence.

 
 
Vůz jako životní symbol

Pro ty z vás, jejichž číslice dne a měsíce narození dávají dohromady číslo 16 nebo 7, představuje symbol Vůz váš životní symbol duše. Potřebujete pestrost a jste schopni pracovat s úspěchem na několika úkolech najednou. Změna a rozmanitost jsou nepostradatelnými složkami vašeho života. Vy neřešíte otázku ve smyslu, co chcete dělat, ale otázku typu, kolik věcí byste mohli zvládat současně. Jste ochotni se něčemu výhradně věnovat jedině tehdy, pokud při tom nepřijdete o pocit vzrušení a pokud to pro sebe budete považovat za dost velkou výzvu. Protože tyto dvě kvality vyhledáváte jak v osobním, tak v profesionálním životě. Vaše cesta je cestou nastolování rovnováhy mezi vaší potřebou aktivity a klidu, cestou neustálých změn, které vám přinášejí nejen hmatatelný užitek, ale těší vás i na duši.

Váš rok je rozdělen na pět údobí, která jsou ve znamení jak pohybu, kdy vás to nutí podnikat ve svém životě změny, tak klidu, kdy pociťujete potřebu odpočíval. Tato období symbolizuje krab, klerý představuje astrologické znamení Raka, a čtyři další zvířata sedící před vozem. Prvním obdobím je měsíc Vodnáře (21. ledna - 21. února), symbolizovaný lidskou hlavou a lidskýma nohama. Je to pro vás nejrušnější doba roku, a proto se hodí k tomu, abyste začali pracovat na novém projektu, případně abyste svou dosavadní práci úplně změnili. Druhým údobím je váš nejaktivnější a nejproduktivnější měsíc, a to je měsíc ve znamení Býka (21. duben - 21. květen). Tady nastává čas, abyste uskutečnili to, co je pro vás důležité. Třetí měsíc ve znamení změn je doba astrologického Raka (21. června -21. července), a ten je vhodný k odpočinku. V tomto období byste měli hlavně odpočívat a sami sebe hýčkat. Je třeba si stát zatím, jací jste a snažit se nabrat nových sil. A možná znovu navázat kontakt s rodinou. Čtvrtým obdobím je měsíc Lva (21. července - 21. srpna). Ten přináší nové příležitosti a vy byste jim měli být otevřeni. Toto je vhodná doba k objevování dosud nepoznaných rovin tvořivosti a k tomu, abyste svou probuzenou tvořivost vyjádřili bez omezení. Pátým je měsíc Štíra, symbolizovaný orlem (21. října - 21. listopadu), který je ideální pro rozhodnutí týkající se citu. Měli byste následovat hlas svého srdce. Měsíc ve Štíru vám dovolí učinit taková rozhodnutí, jež pro vás mají hluboký význam. Tím se posílí vaše touha po nových zkušenostech, které budete získávat ve Vodnáři. Vodnář vám přinese nové myšlenky, které uskutečníte v Býku. V Raku si pak odpočinete po dobře vykonané práci, abyste byli připraveni vnímat přicházející příležitosti a nepoznané projevy své tvořivosti, které přijdou v měsíci Lva.

Vůz je vaším životním symbolem duše, což znamená, že rodina a domov jsou důležité pro váš pocit stability. Nesmírně rádi cestujete a těší vás, když můžete dělat několik věcí současně. Máte v sobě přirozenou schopnost motivovat druhé a získávat je pro nové myšlenky. Jste nadáni schopností uskutečňovat nové ideje. Období odpočinku je pro vás stejně důležité jako období činnosti. Pokud vás začne nudit váš osobní vztah nebo práce, okamžitě jeho monotónní strukturu narušíte, neboť základem je pro vás spojení pohybu a klidu. Pokud se kolem vás nic neděje, je to pro vás nepřijatelné a nudné. Aktivita, která nepřináší viditelné výsledky, ve vás vyvolává pocit úzkosti. Změna je pro vás důležitá tehdy, jestliže přináší hmatatelné výsledky.

Během roku ve znamení Vozu (součet číslic dne a měsíce vašeho narození a číslic letošního roku dává sedmičku) nastává ideální doba na cestování, aktivitu a také pro změny v kariéře.

 
 
Vůz jako symbol růstu

V tomto roce přichází často změny spojené s rodinou a domovem, může jít o stěhování, rekonstrukci domu nebo bytu. Někdo se možná nově nastěhuje do společné domácnosti, případně se z ní vystěhuje. Ani změny v profesionálním životě nejsou v tomto roce ojedinělé, a může vás čekat i povýšení. Obecně řečeno změny, které přináší rok Vozu, jsou veskrze změny pozitivní a prohloubí váš osobní i profesionální růst.

Rok ve znamení Vozu od vás bude vyžadovat, abyste pro své vlastní dobro podstoupili změny ve všech oblastech svého života.

V tomto období pro vás budou důležité osoby narozené ve znamení Raka (21. června - 21. července), protože budou vaším zrcadlem. Ukáží vám, co je důležité pro váš osobní i profesní růst a vývoj. Případně se v měsíci Raka budete věnovat aktivitám, které budou odrážet vaši nejvnitřnější podstatu.

 
 
Vůz jako vizuální afirmace a symbol k meditaci

Vůz ve vašem životě podporuje vyvážené střídání činnosti a odpočinku. Je nej hodnějším symbolem k tomu, abychom pomohli na svět změnám, které chceme uskutečnit, včetně stěhování, cestování nebo změn v profesionálním životě. Pokud chcete ve svém životě podstoupit pozitivní změny, pak využijte symbolu Vozu při meditaci nebo při jeho vizualizaci.
 

Afirmace při meditaci nad kartou Vůz
 
 
Umím pozitivně motivovat.
Přijímám zodpovědnost za vše, co zapříčiním.
Uskutečňuji vše téměř bez úsilí a s úspěchem.
Těší mě střídat období aktivity s obdobím klidu.
 
 
 
Vůz jako vaše zrcadlo
 
Když si tento symbol vytáhnete a nebo vás neustále přitahuje, znamená to, že Vůz je ztělesněním vaší nepopiratelné potřeby střídat období činnosti s obdobím odpočinku. Možná, že uvažujete nad změnami spojenými s rodinou, se svým domovem nebo s osobami narozenými ve znamení Raka (21. června - 21. července). V období příštích sedmi týdnů nebo měsíců pravděpodobně podniknete důležitou cestu. Možná se přestěhujete a pokud ne, budete se alespoň věnovat rekonstrukci svého bytu nebo domu. Budete chtít rozřešit některé rodinné záležitosti nebo podniknout změny v pracovní oblasti.Pokud přece jen zůstanete u stejné práce, pak se budete chtít začít projevovat jiným způsobem než doposud, což vám umožní buď povýšení nebo nové využití vašich schopností.
 

Symboly, které jsou aspekty karty Vůz

Čtyři sedmičky Malých arkán zobrazují možnosti, kterými můžeme změny buď blokovat, nebo jim napomoci. Tři cesty k zastavení procesu změny, který v nás probíhá, představuje 7 mečů (Marnost), 7 pohárů (Zkaženost nebo oddávání se slabostem) a 7 disků (Neúspěch; strach ze selhání). Symbol 7 holí (Odvaha) změnu a náš vývoj naopak podporuje. Odvaha nebo ochota dostát tomu, co pro svůj růst považujete za nutné, může spustit proces vnitřního růstu a vývoje nejen v nás, ale i u našeho okolí.

Věž (XVI; 16 dává po sečtení číslic sedmičku) je vnějším projevem vnitřní energie, kterou ovládá symbol Vůz. Věž ilustruje ochotu vzdát se všeho, co je v nás nepřirozené a falešné, aby mohla v našem nitru rozkvést vnitřní pravdivost. Když si kartu Věž vytáhnete nebo pokud je vaším životním symbolem, znamená to, že vaším posláním je popírat všechno, co je ve vašem nitru zastaralé. Tento přístup se týká nejen vašeho vnitřního světa, ale i myšlenek, lidí. prostředí a podobně. Věž je symbolem probuzeného vnímání, které konečně objevilo naše skutečné ,já“ (pro podrobnější informace viz konstelace Vůz v kapitole Ví).Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem osobnosti Vůz


Talenty:

Vůz VII (umění střídat období aktivity s obdobím klidu; nadání vykonávat několik úkolů současně)
7 holí (Odvaha)
Věž XVI (obnova; uzdravování) strach ze selhání)

 
 
Výzvy:
 
7 mečů (Marnost)
7 pohárů (Zkaženost;oddávání se slabostem)
7 disků (Neúspěch)