Crowleyho tarot - Velká arkána

 Crowley - 8 - spravedlnost
8 - Spravedlnost
 
PRINCIP ROVNOVÁHY, SPRAVEDLNOST/ NOVÁ ORIENTACE
 
Tato karta je vyjádřením univerzálního principu vyrovnání a rovnováhy. Většina tarotových systémů nazývá tento symbol Spravedlnost, aby odrážel princip vyjednávání a pravdy. Uprostřed karty je postava zobrazená v kosočtverci, které se podařilo roztrhnout závoje utkané z iluzí, klamu a podvodu. Podle egyptské mytologie je touto postavou Maat, bohyné pravdy a spravedlnosti, ale i práva a zákonnosti.
Tato egyptská bohyné hrála důležitou roli při soudu mrtvých a byla to buď ona nebo její pštrosí pero, které sloužilo jako závaží na vahách pravdy, když se na nich vážilo srdce zemřelého, aby se ukázalo, jestli je jeho svědomí čisté.V astrologii je tento symbol spojován se znamením Vah. Váhy jsou opatřeny řeckými písmeny alfa na znamení začátku a omega ilustrující završení a konec. Princip rovnováhy vyžaduje, aby všechno, co bylo započato (alfa), bylo jednoho dne dokonáno (omega). Váhy jsou také symbolem zákonnosti, finanční rovnováhy a obchodních vloh.

Koule dokonalého tvaru znázorňují jasně zformulované myšlenky a nápady. Vytvořila je vyrovnaná mysl, která je schopna syntetického a integračního myšlení. Jako způsob svého vyjádření zvolila psaní, výzkum a design. Karta Vyrovnání/Spravedlnost je jedinou, na které je zobrazeno Eso mečů (vyjma samotné karty Eso mečů). Tady míří Eso mečů špičkou dolů na znamení využití tvůrčích myšlenek užitečným a hmatatelným způsobem. Eso mečů, jako samostatná karta, ztělesňuje inspirovanou, tvořivou a originální mysl. Symbol Spravedlnost přímo využívá energii ovládanou Esem mečů (tvořivá mysl) a dává jí podobu konkrétních struktur.

Čtyři vysoké sloupy v pozadí zobrazují zdraví a naznačují, jaký je jeho stav na čtyřech úrovních: mentální, citové, duchovní a fyzické. Oči postavy jsou skryté maskou na znamení toho, že opravdové vedení na cestě za hledáním rovnováhy a vnitřního míru přichází z našeho nitra.
 

Vyrovnání / Spravedlnost jako životní symbol

Pokud číslice data vašeho narození dávají po sečtení číslo 17 nebo osmičku, je vaším životním symbolem duše karta Vyrovnání/Spravedlnost. V takovém případě je pro vás navýsost důležitá krása, rovnováha a harmonie. Máte rádi přímost, jednoduchost a jednoznačnost projevu. Nesnesete situace, které jsou zbytečně komplikované, neprůhledné a plné intrik. V některých údobích svého života budete cílit silnou potřebu vnést rovnováhu do dvou oblastí (váhy), a to do oblasti financí a zdraví. Možná předložíte návrhy, do kterých by mohli druzí lidé sami investovat. Psaní, publikování a výzkum mohou představovat další pole aktivity, do kterých se pustíte. Případně sami přicházíte s originálními nápady, které budou moci využít i jiní. Budou vás přitahovat nové myšlenky týkající se sféry zákonodárství, zdraví, financí a publikování, obzvláště tehdy, pokud by mohly pomoci lidem.

Fascinují vás osoby narozené ve znamení Vah (21. září - 21. října), protože v nich objevujete odraz své vlastní potřeby lásky a jednoznačného jednání. Vy schopnost vyjádřil se jasně a jednoznačně ovládáte a vážíte si jí i u druhých. Jako svůj obraz v zrcadle ji často objevíte právě u osob ve znamení Vah.

Důležitým zdrojem nových sil je pro vás příroda. Spojení vody, zeleně a slunečních paprsků uzdravuje vaši duši, což symbolizuje záplava modré, zelené a žlutavé barvy.

 
Vyrovnání / Spravedlnost jako symbol růstu
 
Jakmile se stane karta Vyrovnání a Spravedlnost vaším symbolem růstu, znamená to, že nastává nejvhodnější rok, abyste Vyrovnání / všechno, co je ve vašem životě mimo rovnováhu, dali do pořádku. Spravedlnost Je dobré vyřešit v tomto smyslu finanční a právní záležitosti (váhy), jako symbol věnovat se zdraví (čtyři vysoké sloupy v pozadí karty) a prakticky růstu uskutečňovat nové myšlenky (meč dotýkající se země).

Roky pod tímto symbolem vám pomohou očistit váš život od zbytečností. Najednou vás napadne, že byste mohli vyklidit sklep, garáž nebo místnost, kde skladujete nepotřebné věci, abyste i navenek projevili svou snahu vzdál se nánosu smetí a nepotřebností ve svém nitru. Přehlednost, pořádek a rovnováha budou pro vás v tomto roce hrát veledůležitou roli. Nebudete ochotni dále tolerovat vlastní sebeklam a iluze, kterým jste doposud podléhali. A budete stejně neústupní, pokud je vycítíte ve svém okolí. Pravda a věrohodnost jsou klíčová slova pro tento rok.

Pobyt v přírodě vám bude vracet život do žil a bude na vás mít ozdravující účinek. Voda, zeleň a slunce ve vás navodí pocit rovnováhy a zahojí vaši duši. Proto se budete snažit trávit v přírodě co nejvíce času.
 

Vyrovnání/ Spravedlnost jako vizuální afirmace a meditativní symbol

Lidé narození ve znamení Vah (21. září -21. října) budou pro vás v tomto roce důležitými zrcadly a učiteli. Proto nenajdete vhodnější rok k tomu, abyste dořešili už téměř zapomenuté spory se zrozenci Vah. Můžete se od nich také naučit, jak ve svém životě znovu nastolit ozdravující rovnováhu.

Tento symbol silně podpoří vaše odhodlání zavést do svého života více přehlednosti, rovnováhy a jednoduchosti. Prostřednictvím meditace nebo při vizualizaci symbolu Spravedlnost/Vyrovnání pro vás bude jednodušší zpřetrhat závoje sebeklamu a iluzí. Jde o archetyp, kterého můžete využít k navození vnitřní rovnováhy, jíž je zapotřebí ku příkladu při léčitelství, psaní, řešení právních otázek a financí.Afirmace při meditaci nad kartou Vyrovnání/ Spravedlnost

Jsem uvnitřněnou a vyrovnanou bytostí.
Vážím si své schopnosti stát při sobě v těžkých situacích.
Ctím své slovo a své závazky.
Bohatství a krása přírody jsou odrazem mého vnitřního světa.
 
 

Vyrovnání/ Spravedlnost jako zrcadlo

Když si tuto kartu vytáhnete a nebo vás neustále přitahuje, znamená to, že v měsíci Vah se pokusíte znovu nastolit rovnováhu, harmonii a pořádek v určitých oblastech svého života. Nebo se pokusíte zklidnit své vztahy se zrozenci ve Vahách.

Během příštích osmi týdnů nebo měsíců nastane vhodná doba na „úklid“ v oblasti zdraví, financí a právních záležitostí. Je to také velmi vhodná doba k předkládání návrhů, psaní, publikování a výzkumné činnosti.

Obecně je to upozornění na to, že byste měli uspořádat svůj život a zbavit ho zbytečností, pokud máte dojem, že v něm vládne chaos. Cítíte silnou potřebu vyjasnit si některé záležitosti, nad kterými už nějakou dobu uvažujete.

Čtyři osmičky nám připomínají, jak si udržet svou rovnováhu, a upozorňují na stavy, kdy může být rovnováha narušena. Uchovat si rovnováhu nám pomáhá 8 holí (Rychlost) a 8 disků (Prozíravost). Osmička holí nás učí, že jakýkoli problém, který v životě vyvstane, nebo jakákoli vnitřní zábrana mohou být zdolány dvěma způsoby. Prvním je okamžitá reakce. Osmička disků nás zase učí, že úspěch se dostaví tehdy, když jsme prozíraví a moudří, a to je druhý způsob. To znamená, že se nic nesnažíme uspěchat ani se nesnažíme ničemu bránit.

 
 
Symboly, které jsou aspekty Vyrovnání/ Spravedlnosti

Nerovnováha vzniká přílišným analyzováním nebo zpochybňováním sebe sama (8 mečů; Vměšování; bránění) a z velké zátěže a vyčerpanosti (8 pohárů; Netečnost; lhostejnost). Osmička mečů ilustruje tendenci k pochybnostem, k vyvolávání nejistoty tím, že vše přespříliš analyzujeme. Tento vzorec mentálního chování nám rovnováhu jedině bere. 8 mečů nás zároveň učí, že v době pochybností a nejistoty bychom měli zůstat v klidu a nečinnosti a vyčkat, až se vše vyjasní. Osmička pohárů připomíná, že vzorec chování spojený s přílišným vydáváním sebe sama vede jenom ke stavu naprostého vyčerpání, který následuje netečnosti a lhostejnost. Obě karty, jak osmička mečů, tak i pohárů, představují mentální a citové vzorce našeho chování, které porušují naši vnitřní rovnováhu.

Symbol Hvězdy (XVII; 17 dává po sečtení osmičku) je příkladem vnitřního principu rovnováhy, spravedlnosti a pořádku projeveného ve vnějším světě. Hvězda je obrazem vnitřního stavu, ve kterém bylo dosaženo nejvyšší jasnosti a rovnováhy neboli smíření, které vychází z nitra a okolí ho přijímá a váží si ho. Hvězda je symbolem vnitřní sebeúcty, která je navenek vnímána jako osobní vyzařování či osobní kouzlo. Toto charisma není ani přehnané, ani podceněné. Je to stav hluboké rovnováhy, harmonie a opravdovosti, který má moc uzdravovat, objasňovat a inspirovat (podrobnější informace viz konstelace Vyrovnání/Spravedlnost v kapitole VI).


Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem osobnosti Vyrovnání/ Spravedlnost

Talenty:
Vyrovnání / Spravedlnost VIII (rovnováha; jasnost)
8 holí (Rychlost; bystrost)
8 disků (Prozíravost; moudrost)
Hvězda XVII (sebeúcta; vyzařování)

 
 
Výzvy:

8 mečů (Vměšování; pochyby)
8 pohárů (Netečnost; lhostejnost; vzorce chování spojené s přeháněním)