Crowleyho tarot - Velká arkána
 
 Crowley - 9 - poustevnik

 9 - Poustevník

PRINCIP DOKONÁNÍ, POTŘEBY PROSTORU A OBJEVOVÁNÍ VNITŘNÍCH SVĚTŮ 

Poustevník je univerzálním principem završení, rozjímání a introspekce. Je to archetyp moudrosti. Poustevník šíří světlo, ukazuje cestu a moudře vede. Čerpá ze své vnitřní moudrosti a životních zkušeností, které jsou neocenitelným zdrojem pomoci ostatním na jejich životní cestě. Kerberos, pes se třemi hlavami, má původ v řecké mytologii, podle níž byl hlídačem říše Podsvětí.
Kerberos ztělesňuje tu naši složku, která dohlíží, aby bylo všechno dokončeno (jedna psí hlava se otáčí zpět) před tím, než bude něco nového započato a náš zájem se posune jinam (další dvě hlavy psa). Kerberos odráží tmavá a nepoznaná místa naší duše, která potkáváme ve všech stavech rozjímání a introspekce a která musíme objevit a přijmout, abychom mohli dosáhnout vnitřní celistvosti. V procesu sebepoznávání je nutné prožít si své nejhlubší hodnoty, abychom je mohli projevoval navenek. Tuto kvalitu vyjádření ilustruje Poustevníkův vínově červený plášť, egyptský symbol barvy krve, který znázorňuje celistvost a nedotčenost každého člověka.

Poustevník je spojen s astrologickým znamením Panny, což naznačují obilné klasy na pozadí celé karty. Pro Pannu je charakteristické zaměření na detaily, patří k ní i organizační schopnosti a smysl pro krásu. Stavy rozjímání nám přibližují nádheru a původ naší podstaty. Když se soustředíme na detaily a snažíme se podle nich uspořádat svůj život, odhalujeme přitom své pravé rysy.

Orfické vejce (vejce omotané hadem) symbolizuje schopnost přivádět na svět nové duchovní a fyzické struktury. Kerberos dohlíží, abychom dokončili záležitosti spojené s minulostí, abychom se mohli vytváření nových struktur v přítomnosti plně věnovat (orfické vejce). Poustevník představuje období přechodu, od završení minulého do započetí něčeho nového, které je prožíváno jak v nitru, tak navenek. Tento symbol zobrazuje stav vědomí spojený s vnitřním sebepoznáváním a rozjímáním. Nevyjadřuje ani tak potřebu být úplně sám, jako spíše mít dostatečný prostor pro svůj citový, mentální a zároveň i fyzický život. Prosvícená pšeničná zrna a zářící spermie odrážejí potřebu Poustevníka vstupovat pouze do toho, co má hlubší význam a smysl. Pokud tento smysl nenalezne, dává přednost samotě. Poustevník je moudrý a ve vnějším světě vede ostatní tím, že jim pomáhá pochopil, co na své cestě zažívají.

 

 
 
Poustevník jako životní symbol

Pro ty z vás, jejichž číslice v datu narození dávají po sečtení číslo 18 nebo 9, je Poustevník životním symbolem duše. Máte hluboký smysl pro řád a harmonii, což naznačuje znamení Panny, které je aspeklem této karty. Jste oddáni samotě a rádi trávíte čas sami. Lidská společnost je vám milá, ale jen do té doby, dokud vám poskytuje dostatečný prostor pro váš duševní, citový i fyzický život. Jako poustevník se stáhnete sami do sebe pouze ve dvou případech. Za prvé, kdykoli máte pocit, že jste omezováni; tehdy odcházíte, abyste znovu nabyli prostor, který potřebujete. Klaustrofobické situace, kdy máte pocit, že se dusíte, jsou pro vás nesnesitelné. A za druhé: jakmile nastane chaos a zavládne přílišný zmatek, začnete postrádat harmonii; opět odcházíte, protože si vážíte rovnováhy, krásy a harmonie a k životu ji nutně potřebujete.

Okolí vás bude neustále stavět do vůdčího postavení, ať už se vám to bude líbit nebo ne, protože vzbuzujete respekt a vyvoláváte pocit jistoty. Nejste ochotni komunikovat ani se ujmout vedení tam, kde postrádáte významnější důvody.

Vždycky chcete nejdříve dokončit to, co jste začali v minulosti, předtím, než učiníte krok kupředu, což symbolizuje tříhlavý Kerberos. Máte nadání pomáhat ostatním ve fázi, kdy něco ukončují (Kerberos) nebo když s něčím začínají (orfické vejce omotané hadem).
 
Osoby narozené v Panně (21. srpna - 21. září) jsou zrcadlem vaší schopnosti vytvářet krásu, dávat věcem řád, zavádět systém a vnášet do situací rovnováhu a harmonii. Starší lidé představují základní archetyp moudré osoby, který je důležitou součástí vaší podstaty. V různých údobích vašeho života to budou právě starší osoby, kteří vám nabídnou významné možnosti a nebo se stanou vašimi důležitými učiteli na cestě růstu a vývoje.

Máte přirozenou schopnost pomoci druhým najít nový směr, kterým se vydat, když jim období změn zaklepe na dveře. Umíte objevit a ctít nejvnitřnější podstatu sebe samých. Máte hlubokou filosofickou povahu a vážíte si času stráveného ve své vlastní společnosti, protože se můžete zabývat činnostmi, které jsou pro vás útěchou a potěšením. Lidé s Poustevníkem jako svým symbolem žijí duchovně a tuto duchovnost projevují. Nemají sklon mluvit o duchovních otázkách nahodile.

 

 
 
Poustevník jako symbol růstu

Kdykoli se stane Poustevník vaším symbolem růstu, znamená to, že nastala vhodná doba, abyste dokončili vše, co jste nechali v minulosti otevřené. V tomto roce pocítíte neočekávanou potřebu se stáhnout, zmizet z dosahu druhých a hluboce přemýšlet. Je to doba, kdy dáváme věcem řád. Zaměřujeme se na detaily a zbavujeme se všeho, co jsme už přerostli a co už je pro nás zbytečné.

Během Poustevníkova roku budete chtít vyřešit staré záležitostia ale i nově vyvstalé otázky, s osobami narozenými v Panně. Nebo se v měsíci Panny rozhodnete něco ukončit, abyste mohli začít nový projekt nebo vstoupit do nového vztahu. Měli byste být také připraveni na nové příležitosti, které k vám přijdou od starších osob a nebo zrozenců v Panně.

Rok Poustevníka se hodí výborně k tomua abyste k vyjádření své tvořivosti využili svých rukou, ať již při umělecké činnosti nebo léčitelství. V tomto roce od vás budou všichni očekávat, že je budete inspirovat a motivovat, případně se octnete v pozici toho, kdo udává směr, kterým se vydat. A nebo to bude úplně jinak - pocítíte silnou potřebu být sami, abyste na sobě mohli duchovně pracovat.

 

 
 
Poustevník jako vizuální afirmace a meditativní symbol

Poustevník vám nejvíce může pomoci uzavřít otevřené záležitosti spojené s minulostí. Je to archetyp, který podporuje hluboké myšlenky a má v sobě zakotvenou potřebu prostoru. Pokud chcete do svého života vnést více krásy, rovnováhy a zavést do něj vyšší řád, pak vás v tom Poustevník může podpořit. Při meditaci a vizualizaci tohoto symbolu vám Poustevník pomůže navázat spojení s moudrou bytostí, jež sídlí ve vašem nitru.

Afirmace při meditaci nad kartou Poustevník
 
Těší mě ukončit a rozřešit vše, co je třeba.
Během meditace a ve chvílích samoty objevuji své vnitřní světy.
Ctím vše, co má hlubší význam a smysl.
Tam, kde je to pro mne důležité, nikdy neustupuji.
 
 
 
Symboly, které jsou aspekty Poustevník

Aspekty Poustevníka jsou čtyři devítky. Musíme být připraveni na to, že stavy rozjímání a introspekce nás vždy postaví tváří v tvář vnitřnímu kritikovi a soudci (9 mečů; Krutost). Jakmile se nám podaří smysl svého vnitřního kritika pochopit a s láskou ho přijmout, bude nám odměnou pocit štěstí (9 pohárů; Radost), duchovní síla (9 holí; Síla) a zisk na všech úrovních naší existence ve vnějším světě (9 disků; Zisk).

Měsíc (XVIII; 18 dává po sečtení devítku, tedy číslo Poustevníka) vyjadřuje energii Poustevníka ve vnějším světě. Měsíc je symbolem, který denně řeší otázku, zda zůstat sám sebou a nic nepředstírat, a nebo být takzvaně poslušný a zradit tak třeba i sebe sama. Tato volba je naznačena dvěma sloupy. Měsíc nám připomíná, že se celí rozzáříme, nebudeme-li v sobě nic potlačovat a rozhodneme-li se ctít svou nejniternější podstatu, kterou Poustevník ztělesňuje. Když se nám to podaří, bude každý schopen toto vyzařování, vycházející z našeho nejpravdivějšího nitra (Měsíc), vnímat.

 

 

Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem osobnosti Poustevníka
 
 
Talenty:
 
9 pohárů (Radost; štěstí)    
9 holí (Síla)
9 disků (Zisk)
Měsíc XVIII (opravdovost, hodnověrnost)
Poustevník IX (objevování svých vnitřních světů)

 

Výzvy:
 
9 mečů (Krutost; sebetrýznění; kritičnost)