Crowleyho tarot - Velká arkána
 
 Crowley - 10 - kolo stesti

10 - Kolo štěstí

PRINCIP PŘÍLEŽITOSTÍ, PRŮLOMU A ÚSPĚCHU

Kolo štěstí je univerzálním principem hojnosti, úspěchu a rozmachu. Z astrologického hlediska je to aspekt Jupitera, planety štěstí, příležitostí a bohatství. Tento symbol nám připomíná, že tak jako římská bohyně Fortuna, my můžeme dál svému životu směr, který nám přinese více štěstí. Musíme být objektivní jako Sfinx, pružní jako opice a připravení na nové příležitosti i na nové vyjádření své tvořivosti jako krokodýl. Vybuchující hvězdy, jež vysílají blesky, znázorňují stav probuzení a vnímavosti vůči možnostem, které do našeho života mohou vnést více hojnosti a rozmachu.

Tyto stavy jsou často popisovány jako stavy náhlého osvícení, vrcholného zážitku, kdy se nám rozšíří obzory a my cítíme příliv vyšší inspirace. Je to jako žárovkový efekt, kdy se nám najednou rozsvítí. Velký vír na pozadí karty symbolizuje růst a bohatství, které se dostaví, pokud budeme ochotni podstoupit změnu. Je třeba jen pokračoval v pohybu vpřed a být neustále připraveni na nové příležitosti, s odhodláním riskoval bez jediné známky strachu. Kolo štěstí je vaším životním symbolem, pokud číslice vašeho data narození dávají po sečtení 19 nebo 1. Přitahuje vás všechno neotřelé a originální. Inspiruje vás, když můžete dělat věci, které před vámi nikdo nedělal. Pokud je už někdo realizoval, pak vás láká zpracovat tutéž myšlenku v jiném kontextu, který předtím nikoho nenapadl. Hlavním vaším rysem je touha objevovat. Jste průkopníci a futuristé, kteří předběhli svou dobu. Jako byste měli šestý smysl, který okamžitě rozpozná opravdovou příležitost a prohlédne, co se z finančního nebo tvůrčího hlediska vyplatí a co se tak jenom tváří. Jste pružní a nezdolní jako opice a umíte rozpoznat nové příležitosti k tvůrčímu vyjádření jako krokodýl se svými klíči.

 

 

Kolo štěstí jako symbol růstu

V roce ve znamení Kola štěstí (číslice dne a měsíce vašeho narození dávají po sečtení s číslicemi letošního roku číslo 10) byste měli být neustále připraveni na neočekávané příležitosti, aby se váš život mohl vydat novými pozitivními směry. Měli byste využít možnosti vstoupit do nových oblastí, které se před vámi otevírají. Je to rok, kdy se aktivně pokusíte něco se svým životem podniknout a kdy se otevřete hojnosti na všech úrovních. To, co by mohlo Kolo štěstí zastavit, je držet se starých zvyků a opakovat staré vzorce myšlení a chování (opak kvalit, které symbolizuje krokodýl), ale vaše strnulost a nepřizpůsobivost (opačné kvality symbolizované opicí) a přílišná kritika, neústupnost a závislost na některých svých představách a zvycích (opak kvalit, jež symbolizuje Sfinx).

V tomto roce se vám může dostat výborných finančních příležitostí a štěstí vám může nečekaně spadnout do klína. I když spíše než o náhodu půjde o důkaz toho, že jste byli na příležitost připraveni a aktivně jste se pokoušeli pro úspěch něco udělat, a tedy podobné příležitosti vytvářeli.

 
 
Kolo štěstí jako vizuální afirmace a meditativní symbol

Kolo štěstí je nejlepším symbolem, který posílí odhodlání vnést do vašeho života více bohatství, štěstí a úspěchu. Je to archetyp, jenž vám pomůže nasměrovat váš život pozitivnějším směrem, pokud jste ochotní růst a vyvíjet se. Kolo štěstí při meditaci podpoří účinek vašich afirmací. I vizualizace tohoto symbolu napomůže tomu, aby se vám začalo v životě více dařit. A to jak v práci na sobě samém, tak ve hmotné skutečnosti.
 

Afirmace při meditaci nad kartou Kolo štěstí
Přitahuji úspěch.
Těší mě projevovat své vnitřní bohatství.
Během období změn se snadno přizpůsobuji.
Přizpůsobivost, otevřenost a objektivita jsou mi vlastní.
Naplňuje mě hojnost, která mě stvořila.

Kolo štěstí jako vaše zrcadlo
 
Když si tuto kartu vytáhnete a nebo vás stále přitahuje, znamená to, že jste aktivně připraveni dát svému životu pozitivnější směr. Během příštích deseti týdnů nebo měsíců vám bude k dispozici aspekt Jupitera, který je schopen poskytnout životu nový rozměr, plný rozmachu a úspěchu. Je to pro vás období, kdy byste měli být otevřeni neočekávaným tvůrčím a finančním příležitostem. Jen je třeba mít na mysli, že pouze vaše strnulé názory, zaběhané zvyky a tvrdošíjnost by mohly místo bohatství přinést nedostatek.Symboly, které jsou aspekty Kola štěstí

Kolo štěstí je důležitým aspektem konstelace Mág. Kolo štěstí (X; 10 dává jedničku, Mág má číslo 1, 10 = 1 +0) odráží příležitosti a bohatství, které máme na dosah, využijeme-li svého nadání komunikovat (Mág I). Hojnost a nové možnosti se objeví všude kolem nás, pokud své myšlenky začneme vyjadřovat jasně (Eso mečů); pokud půjdeme za hlasem svého srdce s vědomím vyššího smyslu své cesty (Eso pohárů); pokud budeme sami sebou a nebudeme nic předstírat (Eso holí). A pokud pochopíme neomezené možnosti svého nitra i neomezenou škálu jeho projevů ve vnějším světě (Eso disků). Kolo štěstí je projevem našeho tvůrčího vyjádření (Mág), které je bez hranic a plné inspirace na mentální úrovni (Eso mečů), na úrovni citové (Eso pohárů), duchovní (Eso holí) i fyzické (Eso disků) (podrobnější informace viz konstelace Mág v kapitole VI).Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem osobnosti Kolo štěstí


Talenty:
Kolo štěstí X (zvýšená úroveň tvořivosti a štěstí)
Mág I (komunikace)
Eso mečů (inspirované myšlení)
Eso pohárů (moudrá láska)
Eso holí (pravda; věrohodnost)
Eso disků (úspěch)
Slunce XIX (týmová práce; partnerství)

Výzvy:

Důvěřovat. Uskutečňovat co je originální a dobré pro sebe sama i pro ostatní.

10 mečů (Zkáza)
10 holí (Útlak)