Crowleyho tarot - Velká arkána

 

 Crowley - 11 - chtic
11 - Síla / Chtíč
 
PROCES SlLY, VÁŠNĚ A OSOBNÍHO KOUZLA 
 
Symbol Síly a Chtíče ztělesňuje mýtus zvaný Kráska a zvíře. Kráska představuje naše nadání a talenty, které mají moc zkrotit zvíře či démony skryté v nás. Je to obraz opojné krásy duše, jíž se podařilo ochočit a ovládnout své vnitřní démony (lev s několika hlavami). Je naplněna hlubokou vírou v sebe, což ilustruje ohnivá nádoba, kterou drží v ruce a k níž vzhlíží. Překonala své staré obavy spojené s minulostí, jak to naznačují šedavé postavy a předměty na pozadí karty. 
Osedlala si lva na znamení, že ovládla sílu své tvořivosti, která je doménou astrologického znamení Lva. Právě využití našeho nadání tvořil (Lev) je to, co nám umožňuje zkrotit a opanovat své vnitřní démony.
 
 
Slovo chtíč, touha má v angličtině podobu lust a má stejný základ slova jako slovo lustre, které znamená lesk, třpyt, světlo. Nemůžeme „zevnitř vyzařovat", pokud neovládáme svou vnitřní energii, svou osobní sílu. Lidé, kteří ji umí projevit, jako by skutečně září. Síla a světlo jsou dvě kvality, které se často nedají oddělit. V jiných karetních souborech se tento symbol nazývá Síla neboli krása, jež zkrotila zvíře. V egyptském hieroglyfickém písmu jsou síla a světlo vzájemnými synonymy, tj. ve svém původním významu stejná.
 
 
Síla/Chtíč jako životní symbol

Pokud číslice vašeho narození dají po sečtení číslo 11, je Síla a Chtíč vaším životním symbolem osobnosti. Tento archetyp ilustruje vaši tvořivost. Přitahují vás různé druhy umění, případně svou tvořivost využíváte na mnoha úrovních, díky čemuž se stáváte středem pozornosti a jste vysoce oceňováni za originalitu, s jakou přistupujete k tradičním věcem.

Jste charismatičtí a nechybí vám osobní kouzlo, které doprovází vysoká hladina tvořivosti. Pokoušíte se ke každé situaci přistupovat co nejoriginálnějším způsobem. Čiší z vás energie a rádi riskujete. Hluboce věříte, že i tam, kde v to jiní nedoufají, se květ rozvine do plné krásy a životaschopnosti (hadi zobrazeni v horní části karty).

Právě vaše osobní síla a tvořivost vám pomůže nahrazovat vše staré novým, jak to naznačuje svatozář kolem hadí hlavy na vrcholku lvího ocasu (jako had svléká svou kůži). Tento symbol ilustruje neustálou změnu, které podléhá náš vnitřní tvůrčí proces a i naše osobní síla.


Síla/Chtíč jako symbol růstu

Během roku ve znamení Síly a Chtíče (číslice dne a měsíce vašeho narození dají po sečtení s číslicemi letošního roku číslo 11) se postavíte svým starým vnitřním démonům, abyste je ovládli. Vrátí se vám nová vášeň pro život, včetně vášně fyzické. Znovu budete schopni prožívat posvátný údiv nad zázrakem života a pocítíte, že se vám podařilo překonat strach spojený s minulostí. V tomto roce vás budou přitahovat různé formy umění.

Osoby narozené ve Lvu budou vašimi důležitými zrcadly, odrážejícími váš potenciál projevovat se tvůrčím způsobem. Nebo pocítíte potřebu dořešit se zrozenci ve Lvu (21. července - 21. srpna) některé záležitosti z minulosti.

Rok Síly a Chtíče je pro vás rokem, kdy narazíte ve svém nitru na nekonečné zdroje své osobní síly. V tomto roce budete víc sami sebou, než kdykoli předtím.

Síla/Chtíč jako vizuální afirmace a meditativní symbol

Symbol Síly a Chtíče je archetypcm, který vám pomůže získat důvěru ve vlastní sílu, kterou potřebujete k lomu, abyste zkrotili své vnitřní démony. Jak už bylo řečeno, slovo chtíč, touha má v angličtině podobu lust a vychází ze slova lustre, které znamená lesk, třpyt, světlo. Abyste toto „vnitřnísvětlo“ získali, musíte mít osobní sílu. a naopak. Tato karta podporuje tvořivost, která umí naši vášeň a sílu probudit. Meditací nad tímto symbolem a jeho vizualizací se vám snáze podaří pocítit osobní sílu, která dřímá ve vašem nitru, a vážit si jí.


Afirmace při meditaci nad kartou Síla/Chtíč
 
Těší mě projevovat svou energii, vitalitu a nadšení ve všem, co dělám.
Jsem jedinečnou bytosti plnou osobní síly.
Tvořivost z mého nitra plyne neomezeně.

 

 

Síla/Chtíč jako vaše zrcadlo

Vytáhnete-li si tuto kartu, znamená to, že plně projevujete svou tvořivost a osobní sílu. Zkrotili jste a ovládli své vnitřní démony a hluboce důvěřujete svým schopnostem.

Při kontaktu s osobami narozenými ve Lvu neztrácíte svou osobní sílu a stojíte si za tím, jací jste. Zrozenci ve Lvu mohou být zrcadlem vaší tvořivosti, která má potřebu se volné projevit.

Symboly, které jsou aspekty karty Síla /Chtíč

Síla/Chtíč je důležitým aspektem konstelace Velekněžka, ve které jsou všechny symboly, jejichž konečné číslo dává v součtu dvojku. Síla/Chtíč je vnějším vyjádřením energie Velekněžky (II), neboli víry ve vlastní intuici, která je založena na užití bystrého úsudku (Aeon XX), jenž vychází z rozhodnutí, která nás naplňují klidem (2 meče; Mír) a z důvěry ve vlastní city (2 poháry; Láska). Z této pozice podnikáme změny, které mají trvání (2 disky; Změna) a navozují v životě rovnováhu a pocit převahy (2 hole; Nadvláda).

Síla je schopnost vyzařovat mír, lásku a být nad věcí, když ve svém životě uskutečňujeme změny založené na dobrém úsudku (podrobnější informace viz konstelace Velekněžka).

 

Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem osobnosti Síla/Chtíč

 Talenty:

 Velekněžka II (nezávislost)
2 meče (Mír)
2 poháry (Láska)
2 hole (Nadvláda; převaha)
2 disky (Změna)
Aeon XX (dobrý úsudek)
Síla/Chtíč XI

Výzvy:
 
Tvořivě projevovat svou osobní sílu.