Crowleyho tarot - Velká arkána
 
 
Crowley - 12 - viselec
 
12 - Viselec
 
PRINCIP VZDÁNI SE A POPŘENÍ STARÝCH VZORCŮ
 
Viselec je představitelem univerzálního principu náhlého prozření a rozpoznání rutinních vzorců, které nás svazují a brání našemu vývoji a růstu.

Viselec tyto vzorce rozbíjí. Aby bylo možné vzorce porušit, je mnohdy nutné zaujmout naprosto odlišný životní postoj. Je potřeba obrátit svůj svět vzhůru nohama, abychom získali jinou perspektivu a prohlédli tak své omezující zvyky a bloky ve vědomí.
 
Viselec ztělesňuje stav vědomí, kterého můžeme dosáhnout jedině tehdy, pokud překonáme své ego a uvěříme v naši hlubší podstatu. Je to stav kapitulace a pokorného přijímání, který je nutnou zkouškou před tím, než se budeme moci osvobodit od ničivých a omezujících vzorců, podle nichž žijeme. Tento symbol je často popisován jako ukřižování ega, které už splnilo svůj úkol. Univerzálním symbolem pro opakující se vzorce je labyrint, znázorněný jako čtverce ve čtvercích na pozadí karty. Naše váhání nám může v růstu a vývoji buď zabránilt a nebo nám může posloužit k tomu, abychom rozpoznali, ve které oblasti se potřebujeme osvobodit od nevhodných a dobrovolně přijatých zábran. Tento symbol nám také připomíná, že vždycky existuje mnohem více řešení a perspektiv, než ty, které jsme doposud vzali na vědomí.

Pokud se cítíme omezováni, je s tím často spojen pocit otupělosti, ospalosti, deprese a nevšímavosti. Spící hadi ilustrují, že ozdravný a ohrožující proces nemůže začít, pokud jsme uvázli na mrtvém bodě. Egyptský kříž života anch (obrácený kříž, na kterém je Viselec připoután) je symbolem neomezené životní síly, která se dá kdykoli tvořivě využít. Zábrany, jimiž se omezujeme, a opakující se vzorce v nás vyvolávají pocit, že jsme uvízli v bezvýchodných situacích, které se nám jeví jako neřešitelné. Řešení spočívá v ochotě odevzdat se hluboké víře, která pramení v našem nitru.


Viselec jako životní symbol

Pro ty z vás, jejichž číslice v datu narození dávají po sečtení číslo 12, je Viselec životním symbolem osobnosti. Symbol osobnosti charakterizuje způsob, jakým se projevujeme, respektive působíme na okolní svět. Protože vaše osobnost je ve znamení Viselce, znamená to, že je pro vás důležité nahlížet situace i osoby z mnoha možných úhlů a perspektiv. Těžce přijímáte, když jste jakkoli omezováni. Máte dar skoncovat se všemi zastaralými vzorci myšlení a chování. Tak jako komik i vy využíváte humoru jako jiné perspektivy pohledu, abyste druhým pomohli odhalit, co je blokuje. Jste dokonce schopni jejich problém přehrávat, jak to dělají psychologové, aby na něj dotyčná osoba pohlédla z odlišného úhlu. Vaším největším nadáním je schopnost neustále překonávat vlastní omezení. Díky tomu se rozvíjí vaše schopnost pomáhat v tomto procesu ostatním.

Viselec jako symbol růstu

Viselec je symbolem vašeho růstu tehdy, když číslice vašeho dne a měsíce narození sečtené s číslicemi letošního roku dávají číslo 12. V tomto roce se s vámi budou snažit spojit lidé z vaší minulosti. Budou pro vás důležitým zrcadlem, protože vám ukáží přežité vzorce spjaté s vaší minulostí. Je možné, že zjistíte, že některé jste už úspěšně překonali, ale hlavně uvidíte, kterých se vám ještě nepodařilo zbavit.

Rok Viselce je nejvhodnější k tomu, abyste se zbavovali všech ničivých modelů, které vás svazují, omezují a nebo vám brání v růstu a vývoji. Budete také schopni hlubšího soucitu. Protože se zbavujete omezujících egoistických potřeb a odevzdáváte se vyšší lásce a moudrosti svého duchovního nitra, pociťujete smíření sami se sebou.

Viselec jako vizuální afirmace a meditativní symbol

Viselec podporuje odhodlání skoncovat se zastaralými vzorci, které nás jakkoli svazují a omezují. Pokud se chcete podívat na některé staré záležitosti z jiné perspektivy, pak je Viselec nejvhodnějším symbolem pro meditaci a vizualizaci. Když budete symbol Viselce vědomě používat, umožní vám tento archetyp pohlédnout na vaše, Já“ za hranicí ega. Je to symbol, který usnadňuje proces osvobozování se od omezujících a nesmyslných vzorců.

Afirmace při meditaci nad kartou Viselec

Těší mne u zkoumané entity objevovat co nejvíce perspektiv.
Dělá mi potěšení překonávat zkostnatělé vzorce svého myšlení a chování.
S důvěrou se obracím ke zdroji světla ve svém nitru. Odevzdávám se s vírou a pokorou vyšší moci.

Viselec jako vaše zrcadlo

Pokud si tuto kartu vytáhnete nebo se k ní cítíte být neustále přitahováni, znamená to, že se vám dostalo náhlého pochopení. Prohlédli jste totiž omezující vzorce, se kterými je nutné skoncovat. Protože Viselec je trumfová karta, jste odhodláni zvítězit a zbavit se všeho, co vás svazuje, i všech vlastních omezení, zkostnatělých názorů a nevyřešených bloků. Bčhem příštích dvanácti týdnů nebo měsíců v sobě jasně tyto modely rozpoznáte a budete se jich chtít zbavit. Je možné, že se rozhodnete osvobodit se od destruktivních vzorců svého osobního chování a odejít ze vztahů podobné povahy. Viselec představuje období, kdy je potřeba se odevzdat osudu a vykročit po cestě, která vede za hranice našeho ega, abychom mohli prohloubit víru v duchovní moudrost našeho nitra, která se chce projevit.Symboly, které jsou aspekty Viselce

Viselec je vnějším projevem archetypu Císařovny (III; láska prodchnutá moudrostí), tedy lásky, která objímá celý svět bez omezení a zábran. Viselec zosobňuje tu naši vnitřní stránku, která je schopna takové lásky ke svému nitru, že je ochotna skoncovat s omezujícími a ničivými vzorci své osobnosti. Viselec v nás je ochoten obětovat své egoistické potřeby, aby se vzdal nejčistší lásce a vnitřní moudrosti, která se chce projevovat bez omezení a bez toho, aby byla znetvořena. Viselec (XII; číslo 12 dává 3) je vnějším vyjádřením vnitřního stavu Císařovny (číslo 3). Když se vzdáme svých bolestí z minulosti, které si ve své mysli pěstujeme (3 meče; 2al), budeme moci projevovat svobodně své city (3 poháry; Hojnost), které plynou z poznání našich priorit a závazků (3 disky; Dílo). Nepodmíněná láska (Císařovna) povstává z prožívané celistvosti, v níž se v harmonii setkává naše mysl, srdce a činy ve všem, co děláme (3 hole; Ctnost). Když skoncujeme se svými vzorci plnými destruktivní energie (Viselec), budeme schopni svobodně projevovat ničím nepodmiňovanou lásku (Císařovna) ve vnějším světě (Vesmír XXI) (podrobnější informace viz konstelace Císařovna v kapitole VI).Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem osobnosti Viselec

Talenty:
Císařovna III (láska prosycená moudrostí)
3 poháry (Hojnost)
3 hole (Ctnost; celistvost)
3 disky (Dílo; priority)
Vesmír XXI (láska projevovaná do celého světa)

Výzvy:
3 meče (Žal; smutek spojený s minulostí)
Viselec XII (skoncování se starými vzorci)